konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 9.2017

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Szanowni Państwo,
Pod tym adresem znajdziecie Państwo finalny program obrad III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM_3Kongres_www_POL.pdf

Miejsce: Lublin
Termin: 01 XIII 2017
Zgłoszenia: 30 X 2017
Link:

 

______

Katedra Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Stowarzyszenie Twórczych Osobowości

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Świat wartości w teatrze współczesnym

Lublin, 1 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do refleksji nad zagadnieniem teatru chrześcijańskiego w XXI wieku. Naszym celem jest ukazanie różnorodności teatrów chrześcijańskich w Polsce. Konferencja rozpocznie pierwszą edycję Forum Teatrów Religijnych „Theatro Pretiosum”.

Proponowane przez nas tematy badawcze:

 • obecność Biblii w teatrze współczesnym
 • spektakle inspirowane myślą Jana Pawła II
 • teatr chrześcijański – teatr zaangażowany?
 • chrześcijańskie grupy teatralne
 • formy współczesnego teatru chrześcijańskiego: flash mob, happening, pantomima
 • wartości płynące ze spektakli grup chrześcijańskich

Zachęcamy także do nadsyłania własnych propozycji badawczych.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (obejmuje obiad, serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej publikacji).

Zgłoszenia wraz z abstraktem (o objętości do 1000 znaków) prosimy przesłać na adres e-mail: theatro.pretiosum@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2017 r.

Decyzję o przyjęciu zgłoszenia prześlemy do 7 listopada 2017 r.

Przewidziany czas wystąpienia: 20 minut.

Kontakt i bliższe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: theatro.pretiosum@gmail.com

Organizatorzy:

mgr Urszula Motyka (sekretarz konferencji), tel.: 504122681

Sebastian Kwiatek (sekretarz konferencji), tel.: 781555961

Ks. dr Mariusz Lach SDB, tel.: 691760422

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: 01 IX 2018
Zgłoszenia: 15 IX -15 XII 2017
Link:https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

 

______

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.

Zgodnie z informacjami NCN Do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
 • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
 • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
 • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

Miejsce: Kraków
Termin: 17-18 XI 2017
Zgłoszenia: 31 X 2017
Link: https://www.facebook.com/events/101294983953498/

 

______

Koło Myśli Geopolitycznej UJ we współpracy z Sekcją Dziejów Monarchii i Sekcją Historii Kresów Wschodnich KNHS UJ zapraszają studentów i doktorantów do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bój myśli i szermierka słowa – myśl polityczna emigracji polskiej”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pierwsza odsłona konferencji poświęcona była myśli politycznej II RP, a druga skupiała się na myśli politycznej doby zaborów. Tym razem chcielibyśmy skupić się na dorobku myśli politycznej emigracji polskiej od czasów Wielkiej Emigracji, po czasy powojenne.

Dzieje myśli politycznej emigracji polskiej od czasów Wielkiej Emigracji przenika myśl o odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej, sprawach ustrojowych i prawnych, a także skomplikowanej kwestii współpracy z zaborcami i okupantami, bądź walką z nimi. Sprawom tym poświęcono wiele traktatów politycznych, programów, manifestów i artykułów publicystycznych. Chcemy sięgnąć do dorobku twórców reprezentujących różne orientacje polityczne i przeanalizować wymienione problemy na przykładzie sporów wokół najbardziej zapalnych tematów ostatnich dwustu lat emigracji polskiej.

Zapraszamy do przygotowania referatów ogniskujących się wokół następujących tematów:

1. Myśl Wielkiej Emigracji (Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Gromady Ludu Polskiego)
2. Między dwoma zrywami – przegląd orientacji i myśli emigracyjnej
3. Zaangażowanie Polaków w zrywy niepodległościowe i rewolucje w XIX wieku
4. Myśl Polaków działających w zagranicznych parlamentach
5. Emigracyjna myśl:

- konserwatywna

- narodowa

- ludowa

- socjalistyczna

6. Między lojalizmem a insurekcjonizmem – koncepcje
7. Emigracyjne koncepcje odzyskania niepodległości w przededniu wybuchu I wojny światowej
8. Sprawa polska w czasie I i II wojny światowej na emigracji

9. Sprawa polska po II wojnie światowej w myśli polskiego Londynu, środowiska związanego z „Kulturą Paryską”, a także Polonii amerykańskiej

10. Konflikty na emigracji – spory i polemiki. Publicystyka.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii, politologii, prawa oraz innych kierunków.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: konferencja.mysl.polityczna@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 31 października. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy do 5 listopada. Uczestnicy otrzymają maile z programem konferencji oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną. Z przykrością informujemy, iż nie wystawiamy faktur.

Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł. Informacje o możliwości wydania publikacji przekażemy zakwalifikowanym uczestnikom w listopadzie (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji oraz dodatkową opłatą wnoszoną przez autorów artykułów).

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.dropbox.com/s/2tvrg1bbg43hotg/Formularz%20zgłoszeniowy%20-%20Bój%20myśli%20i%20szermierka%20słowa.docx?dl=0

Miejsce: Poznań
Termin: 20-21 X 2017
Zgłoszenia: 03 X 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1465148166894432/

 

______

Koło Naukowe Klasyków UAM zaprasza na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję pt. Qui bibit sanctus est – rola napojów w kulturze starożytnej, która odbywać się będzie w dniach 20-21 października 2017 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu (Collegium Maius, ul. Fredry 10). Zgłoszenia można przesyłać do 3 października 2017 r.

Miejsce: Warszawa
Termin: 06-07 X 2017
Zgłoszenia:
Link: https://ihpan.edu.pl/konferencja-historical-source-edition-2-0/

 

______

Zakład Atlasu Historycznego IH PAN wraz z Uniwersytetem w Saskatchewan (Kanada) i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizują konferencję pt. „Historical Source Edition 2.0”. Zachęcamy do zapoznania się z programem sesji, która odbędzie się 6–7 października 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych zdalnym udziałem w dyskusji prosimy o kontakt z sekretarz konferencji, dr Wiesławą Duży (edition2.0@ihpan.edu.pl), w celu uzyskania szczegółowych informacji o wymaganiach technicznych – konferencja będzie transmitowana online. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: http://atlasfontium.pl/edition2.0/

Miejsce: Warszawa
Termin: 26-27 IX 2017
Zgłoszenia:
Link: https://ihpan.edu.pl/xxvi-konferencja-komisji-lituanistycznej/

 

______

XXVI konferencja Komisji Lituanistycznej
przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

26-27 września 2017 roku

WIELKIE KSIĘSTWO
LITEWSKIE
INSTYTUCJE

ZAPROSZENIE
PROGRAM KONFERENCJI

Obrady odbędą się w Sali Lelewela
(26 września do 14:45) i Sali Kościuszki
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
ma zaszczyt zaprosić do udziału w XXVI konferencji na temat:
Wielkie Księstwo Litewskie: instytucje,
w dniach 26–27 września 2017 roku,
zorganizowanej wspólnie z Instytutem Historii PAN,
Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Instytutem Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Program:

https://ihpan.edu.pl/xxvi-konferencja-komisji-lituanistycznej/

Miejsce: Lizbona
Termin: 28-30 IX  2017
Zgłoszenia:
Link: https://ihpan.edu.pl/konferencja-z-cyklu-splendid-encounters/

 

______

Szósta z cyklu konferencji poświęconych historii dyplomacji w epoce wczesnonowożytnej i późnym średniowieczu pt. “ Splendid Encounters 6. Correspondence and Information Exchange in Diplomacy (1300–1750)”, odbędzie się w dniach 28-30 września w Lizbonie. W tym roku wśród organizatorów obok IH PAN znalazły się również Portuguese Centre for Global History (CHAM) i Institute of Medieval Studies z lizbońskiego NOVA University.

Program:

https://ihpan.edu.pl/konferencja-z-cyklu-splendid-encounters/

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 IX 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W dniach 25-26 września 2017 r. w Poznaniu odbędzie się I Seminarium pt. Heroizm, wzorce, oblicza kulturowe, reprezentacje. Więcej informacji:

https://ifk.amu.edu.pl/ifk/content-ifk-glowny/334090-seminarium-poswiecone-heroizmowi

Miejsce: Kraków
Termin: 23 IX 2017 -25 II 2018
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Zapraszamy 22 września 2017, godz. 17.00 do Domu Zwierzynieckiego na wernisaż nowej wystawy Zwierzyniec zaprasza: Rakowice.
Gdzie są Rakowice? Wydawać by się mogło, że Rakowice są znane chyba każdemu mieszkańcowi Krakowa, ale czy na pewno? Jeśli zapytamy Krakusa jak dostać się „na Rakowice”, to większość wskaże nam cmentarz lub ul. Rakowicką. A to błędne mniemanie,  bo ani cmentarz nie leży w Rakowicach, ani ul. Rakowicka nie prowadzi do Rakowic!
Odpowiedzi na te pytania, jak i charakterystykę Rakowic znajdziemy na nowej wystawie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Zwierzyniec zaprasza: Rakowice.  Wystawa jest kolejną odsłoną z cyklu Zwierzyniec zaprasza…, które prezentowane są w Domu Zwierzynieckim. Do tej pory, pokazywane były wsie i dawne przedmieścia, które weszły w skład tzw. Wielkiego Krakowa, a dziś są dzielnicami miasta. Inaczej przedstawia się sytuacja wsi Rakowice. Mimo, że leży ona bardzo blisko centrum Krakowa, to w granicach miasta znalazła się dopiero w 1941 roku i została podzielona między dzielnicę III Prądnik Czerwony i XIV Czyżyny.
Wystawa opowiada dzieje wsi Rakowice od roku 1244 do czasów współczesnych. Jak wyglądały Rakowice oraz jakie jest obecne oblicze obszaru tej dawnej wsi, zaprezentowane zostało w trzech częściach: Wieś, Przedmieście i Osiedle.
Wystawę wzbogacają przedmioty, które przekazali nam prawdziwi Rakowiczanie. Stworzyliśmy tu miejsce, gdzie będzie można usiąść i podziwiać stare zdjęcia z Rakowic, obejrzeć i wysłuchać nagranych wspomnień mieszkańców.
Zwierzyniec zaprasza Rakowice – tą opowieścią próbujemy przywrócić zacierającą się obecnie lokalną tożsamość, utrwalić właściwe Rakowice w historii, świadomości ale i przestrzeni Krakowa.

Wystawę można zwiedzać w dniach: 23 września 2017– 25 luty 2018 r.
Kurator wystawy: Mateusz Niemiec


 • RSS