konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 1.2018

Miejsce:Wrocław
Termin: 14 VI 2018
Zgłoszenia:  31 III 2018
Link: https://www.facebook.com/events/1254446978032914/

______

Doktoranckie Koło Naukowe Historii
Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

„Rzeczpospolita i Rosja w epoce nowożytnej (1569-1795) – relacje, polityka, kultura”.

W 2018 r. przypada 400-setna rocznica zakończenia okresu dymitriad (określanych także mianem „wielkiej smuty”), której chyba najbardziej spektakularnym elementem była wyprawa królewicza Władysława Zygmunta Wazy na stolicę państwa carów. Pomimo zdobycia przez Rzeczpospolitą Moskwy nie doszło do całkowitego podporządkowania politycznego i religijnego państwa carów. Wydarzenia te doprowadziły do objęcia władzy przez dynastię Romanowów, która w następnych stuleciach stała się jedną z najpotężniejszych w Europie, a ich państwo będzie odgrywało jedną z głównych ról na arenie międzynarodowej. Okres „wielkiej smuty” był szczególnie ważnym okresem zarówno dla Rzeczypospolitej, jak i Moskwy. Rosjanie przecież do dziś 7 listopada, kiedy to skapitulowała polsko-litewska załoga na Kremlu, obchodzą jedno z najważniejszych świąt państwowych – Dzień Jedności Narodowej.
Ta bez wątpienia ważna rocznica stała się impulsem do zorganizowania konferencji na temat Rzeczypospolitej i Rosji w epoce nowożytnej. Chcemy wspólnie zastanowić się jakie relacje i stosunki łączyły oba kraje, jakie są przyczyny wzajemnej antypatii, a co wzbudzało pozytywne konotację. Czy Rzeczpospolita i Rosja skazane były na wieczny konflikt? Jak te dwa kraje wzajemnie oddziaływały na siebie w dziedzinie polityki, religii, kultury, gospodarki?

Podczas obrad proponujemy poruszenie następujących kwestii:
• Relacje Rzeczypospolitej i Rosji na arenie międzynarodowej;
• Kandydatura Moskala podczas sejmów elekcyjnych;
• Wpływ unii lubelskiej na stosunki z państwem moskiewskim;
• Relacje Wielkiego Księstwa Litewskiego ze wschodnim sąsiadem i ich wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną całej Rzeczypospolitej;
• Wzajemne oddziaływanie Rzeczypospolitej i Rosji w zakresie kultury;
• Życie codzienne mieszkańców obu krajów;
• Ukraina jako strefa wpływów Rzeczypospolitej i państwa moskiewskiego;
• Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego we współczesnej Białorusi.
• Konflikty zbrojne państwa polsko-litewskiego z Moskwą;
• Historia Rzeczypospolitej i Rosji od XVI do XVIII w. – metodologia i historiografia.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, oraz młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki humanistyczne. Jednocześnie zastrzegamy możliwość odrzucenia proponowanego wystąpienia.

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński, białoruski.

Konferencja odbędzie się 14 czerwca w gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław).

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: konferencjarprosja@gmail.com do dnia 31.03.2018 r.
Abstrakty powinny zawierać:
• Imię i nazwisko uczestnika.
• Stopień naukowy.
• Afiliację.
• Tytuł wystąpienia.
• Krótki opis proponowanego wystąpienia.
• Bibliografię.
200 zł opłata konferencyjna (zawiera obiad i materiały konferencyjne).

Miejsce: Łódź
Termin: 20-22 IX 2018
Zgłoszenia: 01 III 2018
Link:

______

W dniach 20-22 września 2018 r. w Łodzi odbędzie się konferencja pt. Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee. Zgłoszenia można przesyłać do 1 marca 2018 r.

La nota citazione latina Et in Arcadia Ego divenne il motto di Viaggio in Italia di Goethe. Per i tedeschi, il cui Paese – pur non esistendo più da secoli – ancora si chiamava Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, Roma rivestiva un’importanza particolare. Scrittori, pittori e studiosi vi cercavano la propria identità culturale, che potesse sostituire la patria mancante. Quindi non è da meravigliarsi che i viaggi in Italia (Bildungsreisen) erano a partire dal XVII secolo una sorta di obbligo per ogni tedesco desideroso di pervenire ad una formazione completa.

Il mito di Roma, dei suoi nomi, (urbs aeterna – Tibullo, aurea RomaRoma felix, sacra urbsprinceps urbium– Ovidio, domina – Orazio, caput orbis terrarium – Tito Livio, caput rerum – Tacito, caput mundi – Lucano), si è formato e perpetuato grazie ai classici della letteratura latina, che l’hanno prolungato nel corso dei secoli; si tratta di riferimenti culturali noti, che restano presenti ancora oggi nelle nostre lingue. Roma è immagine delle Istituzioni (di quelle antiche come di quelle europee di oggi), del diritto laico, della politica, della democrazia, della Repubblica, come anche del dispotismo; dell’arte del dire; delle lingue (non solo quelle neoromanze) come dimensione e valore culturale. La Roma antica e la Universitas Christiana sono divenute luogo comune europeo della memoria (lieux de mémoire, Pierre Nora). Attorno alla visione cristiana di Roma ruotano, tuttavia, conflitti che rimandano alla storia e che restano nella memoria europea: la Roma dei protestanti, degli ortodossi, dei cattolici e degli ebrei. È un luogo nella memoria d’Europa; può essere inteso come base per insormontabili differenze, oppure piuttosto l’occasione per intraprendere un dialogo con l’altro, attraverso il rispetto delle reciproche frontiere, o forse anche con il loro rispettivo abbattimento.

Il patrimonio lasciato in eredità dall’Impero romano, dalle colonne celebrative agli archi di trionfo, dai monumenti, (il Foro romano, il Marco Aurelio, il Colosseo, la Bocca della verità, per citarne solo alcuni in minima parte) agli epitaffi, alla pittura e ai classici latini, sono entrati nell’iconografia di tutti i Paesi europei come modello artistico e punto di riferimento tecnico-stilistico. Il fascino della città eterna dura fino ad oggi. Da soggiorni intellettuali a Roma sono nate opere varie, tutte si rifanno al Viaggio inItalia di Goethe: alcune negano l’importanza dell’eredità romana, altre aprono un gioco postmoderno con questa tradizione chiave della cultura europea.

La conferenza ha carattere interdisciplinare. Nasce per raccogliere le varie concezioni legate alla città di Roma che risiedono nelle varie culture d’Europa, e per porre il quesito di una Roma come lieu de mémoire per l’Europa: Roma è prima di tutto una memoria, un’eredità culturale che da secoli attira invasori, pellegrini, artisti, intellettuali e viaggiatori? O aspira piuttosto a un proprio titolo, nazionale o di identità sociale, per cui può assurgere a una sorta di lasciapassare ai salotti storico-culturali? La percezione delle differenze tra la cultura greca e quella romana, tra la latina e la bizantina, può influire oggi sulle identità dell’Europa centro-orientale, in particolare su quelle che, ad esempio per effetto di processi di trasformazione, si sono trovate in crisi? Ed eventualmente, come?

Si propongono i seguenti campi tematici come ambito problematico della conferenza:

– Roma come metropoli nelle letterature europee;

– Roma come pattumiera di culture;

– Roma siamo noi: espropriazioni confessionali e nazionali di tradizioni di Roma;

– Icone e simboli di Roma, ovvero le loro funzioni nelle culture europee;

–Da Cesare e Nerone passando per Vittorio Emanuele e Mussolini: romani celebri nella letteratura;

– Europa/Europe del Centro: dove e come l’Oriente incontra l’Occidente? Il limes nelle letterature d’Europa;

– Roma nelle “lingue-culture” dell’Europa di ieri e di oggi;

– Nomi di Roma e onimia ispirata da Roma;

– Stereotipi legati al fascino e all’influsso di Roma.

Vi preghiamo di inviare gli abstract dei vostri interventi (1000 caratteri ca.) e una breve informazione (indirizzo, e-mail, affiliazione accademica, nota biografica) entro il 1º marzo 2018 ai seguenti indirizzi email: karolina.sidowska@uni.lodz.pl (interventi in tedesco o inglese) o stefano.cavallo@uni.lodz.pl (italiano).

400 zł (100 euro), per i dottorandi 200 zł (50 euro)

Miejsce: Kraków
Termin: 13 IV 2018
Zgłoszenia:  11  III 2018
Link:

 

______

Sekcja Historii Sportu Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencje Studencko- Doktorancką pod tytułem: „100-lecie sportu w niepodległej Polsce”, która odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w Krakowie.

W związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości, mamy przyjemność zaprosić po raz drugi do Krakowa wszystkich badaczy dziejów sportu.
Celem konferencji jest spojrzenie na stulecie polskiego sportu z różnych perspektyw, kontynuacja rozpoczęta w zeszłym roku dyskursu badaczy dziejów sportu oraz pokazanie, że historia sportu może pełnić ważną rolę w polskiej historiografii. Chcemy zaproponować dyskusję nad podanymi tematami badawczymi:

• Historia klubów sportowych w Polsce
• Sport jako wyznacznik tożsamości narodowej
• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – historia i znaczenie
• Sport wśród mniejszości narodowych.
• Polityka w sporcie
• Wychowanie fizyczne jako element wychowania patriotycznego
• Ludzie, którzy tworzyli polski sport
• Polski sport w kulturze.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgBZ50jhIAJg2NJXorvjY5sWs7Cn_Q4eX4Qkyj7CVxcfjgXg/viewform

Na zgłoszenia czekamy do 11 marca 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 50zł.

Wszelkie pytania można kierować na adres:
100leciepolskiegosportu@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 07-08 VI 2018
Zgłoszenia:  25 II 2018
Link:

 

______

 

 

Termin: 7–8 VI 2018 r.

Miejsce: Kraków, ul. Bernardyńska 3

Organizator: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII; Koło Naukowe Doktorantów Historii

Opłata konferencyjna: 80 zł (materiały konferencyjne + catering)

Termin nadsyłania abstraktów: 25 II 2017 r.

Czas na wygłoszenie referatu: 20 minut

Nocleg: prosimy o kontakt – pośredniczymy w zapewnieniu noclegu.

E-mail: konferencja.upjp2@gmail.com

 

Koło Naukowe Doktorantów Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej konfliktów na przestrzeni dziejów. Tytuł Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów należy rozumieć jako chęć pochylenia się nad zaistniałymi w historii waśniami, sporami i konfliktami na płaszczyźnie reform, instytucji       i obyczajów. Do udziału zapraszamy doktorantów oraz pracowników naukowych –                w szczególności tych, którzy są historykami.

Chcemy zaprosić do wygłoszenia referatu badaczy, którzy, śledząc procesy zachodzące przy wszelkich reformach, odnaleźli kolejne dowody na to, że nie ma reform przeprowadzanych bezkonfliktowo, a niemal każda zmiana wiąże się z awanturą.

Zapraszamy również osoby zgłębiające dzieje różnych instytucji, zwłaszcza te, które w swych badaniach zmierzyły się ze źródłami mówiącymi o konfliktach między nimi. Nie brak bowiem źródeł mówiących o awanturach dziejowych w kontekście kilku spierających się instytucji, na przykład w sferze dotyczącej kompetencji, szczególnie wtedy, gdy te na siebie zachodziły.

Wreszcie zapraszamy tych, którzy badając tradycje, obyczaje i zwyczaje natrafili      na udokumentowany opór przeciwko nim. Interesują nas wszelkie kazusy zakwestionowania ustalonego porządku, ładu społecznego i ekonomicznego.

Ponadto zapraszamy wszystkich tych, których badania obejmują konflikty ludzkie, niesnaski, złowrogość, zajadłość, kłótnie i awantury personalne zarówno między jednostkami wybitnymi, jak i tymi przeciętnymi. Chcielibyśmy podczas tych dwóch dni podyskutować    na temat przyczyn powstawania konfliktów, mechanizmu ich przebiegu oraz skutków. Istotny jest dla nas także wydźwięk pozytywny: czy w kontekście reform, instytucji i obyczajów jest możliwa zgoda i zakończenie sporu, czy raczej raz powstały spór trwa tak długo, jak długo istnieje którakolwiek ze stron?

Formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie:

https://docs.google.com/document/d/1EM_PVCsv-FaQxvlUNRpFBlmQNvzkMbDcKoh0ME9CElE/edit

Abstrakt, który należy w nim umieścić, zawierać ma około 250 słów. Do abstraktu koniecznie należy dołączyć bibliografię, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł. Planowane jest wydanie tekstów najlepszych referatów w recenzowanym, wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym „Folia Historica Cracoviensia” (więcej informacji: po ogłoszeniu listy prelegentów).

 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

dr hab. Józef Cezary Kałużny

mgr Dorota Żywczak

mgr Anna Makarczyk

mgr Jan Bulak

Miejsce: Wrocław
Termin: 21-22 XI 2018
Zgłoszenia: 30 VI 2018
Link: https://kobietywwalceoawansspoleczny.wordpress.com/

_____________

 

Międzynarodowa konferencja Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, 20-21 XI 2018

 

 

Skoro kobieta może zgodnie z prawem zawisnąć

na szubienicy, winna również mieć prawo

stanąć na mównicy.

– Olympe de Gouges (1791)

 

Uzależnienie jednej płci od drugiej jest złe z natury rzeczy […]; powinno ono zostać zastąpione przez zasadę całkowitej równości, nie przyznającej           władzy czy przywileju jednej stronie i nie ubezwłasnowolniającej drugiej.

– John Stuart Mill  (1861)

 

 

Zachęcamy doświadczonych pracowników naukowych, młodych badaczy oraz doktorantów do nadsyłania propozycji wystąpień poruszających następujące aspekty:

 

PUNKT WYJŚCIA

- pozycja kobiety w dawnych społeczeństwach: wyobrażenia i rzeczywistość;

- status społeczny kobiet w ujęciu porównawczym (różne kraje i kultury);

- motywacje do podjęcia starań na rzecz emancypacji grup marginalizowanych.

ŚRODKI I METODY, SUKCESY I PORAŻKI

- sposoby/strategie działania podejmowane przez jednostki, grupy i organizacje w celu wywalczenia równych praw lub zwalczania aktywności prorównościowych;

- okoliczności sprzyjające awansowi społecznemu kobiet, efekty działań i przyczyny sukcesów/porażek;

- społeczny odbiór przemian.

NARRACJE I INTERPRETACJE

- z warsztatu badacza dziejów kobiecej emancypacji grup „marginalizowanych”: dotychczasowy dorobek naukowy, metody, trudności i ograniczenia, nowe tematy i perspektywy badawcze;

- walka kobiet (i nie tylko) o awans społeczny w podręcznikach szkolnych oraz literaturze popularnonaukowej, fachowej, a także w sztukach wizualnych i w środkach masowego przekazu (prasa, film, komiks, gry, internet);

- „kwestia gender” w dyskursach politycznym i dziennikarskim.

 

Zależy nam, aby wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek zachęcamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do głównego tematu konferencji.

 

 

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr

dr Tomasz Wysłobocki

dr Elżbieta Klimek-Dominiak

mgr Magdalena Gibiec

mgr Dorota Wiśniewska

JĘZYKI

Języki konferencji: polski, angielski, francuski

ZGŁOSZENIA

Abstrakty (w języku wystąpienia) prosimy nadsyłać do 30 VI 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://goo.gl/forms/Lo9W5y01OQvVxBYz2
OPŁATA KONFERENCYJNA

Przedsięwzięliśmy starania w celu pozyskania środków na sfinansowanie wydarzenia, dlatego informacje odnoszące się do ewentualnej opłaty konferencyjnej i innych kosztów związanych z udziałem zostaną podane w maju 2018 r.

PUBLIKACJA

Pokłosiem konferencji będzie publikacja w formie recenzowanej monografii. Termin nadsyłania artykułów: 28 II 2019 r.

KONTAKT

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

conferences.uwr@gmail.com

STRONY INTERNETOWE

PL https://kobietywwalceoawansspoleczny.wordpress.com/

ENG https://womenfightingfosocialadvancement.wordpress.com/

FR https://lesfemmesetlaluttepourleprogressocial.wordpress.com/

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 31 stycznia strona http://konferencje-historyczne.blog.pl nie będzie dostępna pod wskazanym adresem. W związku z czym już od pewnego czasu równolegle funkcjonuje ona pod adresem http://konferencje-historyczne.cba.pl, gdzie wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.

 

Redakcja konferencje-historyczne

Miejsce: Warszawa
Termin: 30 I 2018
Zgłoszenia:
Link: https://muzeumwarszawy.pl/dzielo-inzynierow-sprzed-200-spotkanie-wokol-planu-warszawy-1825-juz-30-stycznia/

https://www.facebook.com/events/558553531151598/

______

Zapraszamy na spotkanie z autorami książki, dr. Henrykiem Bartoszewiczem i dr. Pawłem E. Weszpińskim, które poprowadzi dr Mikołaj Madurowicz.

Plany Korpusu Inżynierów Wojskowych i jego kontynuatorów to wybitne dzieła kartografii warszawskiej, szczegółowo dokumentujące zmiany przestrzeni miejskiej od 1822 do 1859 roku. Plan z 1825 roku, jeden z pierwszych w serii, jest przykładem najwyższego kunsztu pomiarowego, kartograficznego i estetycznego.

Warszawa w 1815 roku zyskała rangę stolicy Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej. Wchodziła w ten nowy okres dziejów zubożała, wyniszczona okupacją pruską i wojnami napoleońskimi. Jej ówczesny obraz tworzyły nieodnawiane kamienice i kościoły, opuszczone pałace, zdewastowane ogrody publiczne. W ciągu 15 lat została jednak nie tylko odbudowana z zaniedbań, ale zyskała liczne budowle klasycystyczne, zarówno monumentalne, jak i mieszkalne. W zmianach tych uczestniczył Korpus Inżynierów Wojskowych, którego prace służyły regulacji oraz projektowaniu ulic i placów i w którym służbę pełnili także znamienici architekci.

_
dr Henryk Bartoszewicz kierownik Oddziału Kartografii Archiwum Głównego Akt Dawnych, historyk dziejów politycznych XX wieku, badacz historii kartografii i geografii historycznej, członek Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

dr Paweł E. Weszpiński geograf i kartograf, badacz dawnych planów Warszawy i dziejów kartografii warszawskiej, kustosz Muzeum Warszawy, członek Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

dr Mikołaj Madurowicz geograf, badacz miasta, wykładowca Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, współpracownik Pracowni Studiów Miejskich IKP UW, członek Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

_
Lapidarium Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
Wejście przez kamienicę nr 42

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Miejsce: Częstochowa
Termin: 12-13 IV 2018
Zgłoszenia:28 II 2018
Link:

______

 

VII Międzynarodowe Forum Doktorantów

Historyk – Fakt -Metoda

Częstochowa, 12-13 kwietnia 2018 r.

 

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Forum Doktorantów. Historyk – Fakt -Metoda, które odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie. Celem wydarzenia jest stworzenie sposobności do prezentacji wyników badań oraz zacieśniania współpracy pomiędzy młodymi badaczami.

Obrady będą odbywać się w ramach 5 paneli:

 1. W kręgu biografii i polityki
 2. W kręgu historii i religii
 3. W kręgu literatury i literaturoznawstwa
 4. Obraz wojny i armii
 5. Obraz życia codziennego

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2018 roku do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: 7forum.ajd@wp.pl Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest również dołączenie rekomendacji promotora/opiekuna naukowego.

Abstrakty poddane zostaną ocenie. Decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu przekażemy drogą mailową najpóźniej do 14 marca 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej zbiorowej monografii.

Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz obiadów, ale służą pomocą przy ich znalezieniu.

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

prof. dr.hab. Andrzej Stroynowski

prof. dr hab. Dariusz Złotkowski

dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

dr hab. Urszula Wójcik, prof. AJD

dr hab. Robert Zawadzki, prof. AJD

dr hab.Violetta Jaros

dr hab. Dorota Suska

 

Organizatorzy:

Zarząd Studencko – Doktoranckiego Koła Naukowego

Wydziału Filologiczno – Historycznego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.wfh.ajd.czest.pl/n1811,VII-Miedzynarodowe-Forum-Doktorantow–Historyk—Fakt—Metoda

Miejsce: Zakopane
Termin: 20-22 IV 2018
Zgłoszenia:11 III 2018
Link: https://www.facebook.com/events/1952774301654891/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1516560518839103

http://www.wczorajdlajutra.pl

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Między wzlotem a upadkiem. Zjawisko awansu i porażki na przestrzeni dziejów.
Fundacja Wczoraj Dla Jutra oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma
zaszczyt zaprosić na drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej
aktualnym trendom badawczym. Tym razem proponowanym tematem dyskusji będą badania
nad zjawiskiem awansu i porażki na przestrzeni dziejów.
Celem konferencji jest próba ponownego otwarcia dyskusji na temat awansu i porażki
jako głównych zjawisk kształtujących działania człowieka, bez względu na czas.
Proponowana tematyka posiada swój istotny dział w obecnej historiografii. Dotychczas
jednak skupiano się głównie na zagadnieniach polityczno-gospodarczych. Mamy nadzieję, iż
przyszłe obrady pozwolą rozpoznać tę problematykę w szerszym zakresie i postawić szereg
nowych tez badawczych.
Istotnym elementem naszej konferencji jest także chęć połączenia spotkania
naukowego z możliwością odbycia integracji przedstawicieli nauk humanistycznych jakie
daje pobyt w stolicy polskich gór.
Proponowane zagadnienia:
- pojęcia: awans, kariera, sukces, porażka i ich percepcja na przestrzeni dziejów;
- spektakularne kariery jako znak czasów „syndrom Rockefellera”;
- zaprzepaszczanie rodzinnych fortun jako zjawisko ubożenia dawnych elit;
- przełamywanie barier społecznych oraz stanowych;
- rewolucja czy ewolucja, okoliczności zdobywania awansów i utraty pozycji;
- biografie wielkich zwycięzców i przegranych;
- ryzyko jako droga do sukcesu lub porażki.
Konferencja odbędzie się w Zakopanem w ośrodku rekreacyjno-konferencyjnym
„Halny” http://dwhalny.pl/ Rybkówka 17, 34-500 Zakopane. W dniach 20-22 kwietnia 2018.
Koszt konferencji to 360zł, w ramach opłaty zapewniamy Państwu dwa noclegi, pełne
wyżywienie, uroczystą kolację i liczne atrakcje adekwatne do aktualnej pogody. W planach
mamy także wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszenie (imię, nazwisko, kontakt, uczelnia, tytuł i abstrakt wystąpienia) prosimy
przysyłać do 11 marca 2018 roku. Na adres konferencja@wczorajdlajutra.pl. Wyniki
rekrutacji oraz wszystkie potrzebne informacje zostaną Państwu przesłane do 18 marca 2018
roku.
Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Warszawa
Termin: 23 XI 2018
Zgłoszenia: 31 V 2018
Link:

______

Szanowni Państwo!

W ostatnich latach liczne ośrodki naukowe w kraju podjęły badania nad genezą II Rzeczypospolitej. Ma to związek ze zbliżająca się w 2018 r. 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W efekcie badań powstało wiele opracowań, artykułów, wydawnictw źródłowych o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Z okazji tegorocznej rocznicy Instytut Historyczny UW we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów IH UW oraz Studenckim Kołem Naukowym Historyków UW planuje zorganizowanie 23 listopada 2018 r. studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Fenomen odrodzenia się państwa polskiego w 1918 r. w badaniach młodego pokolenia historyków”.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy najmłodsze pokolenie historyków. Fenomen odrodzenia się naszej państwowości wymaga ciągłych badań naukowych. Wydaje się nam, że głos studentów i doktorantów wniesie nowe ustalenia na ten temat. Na konferencji chcielibyśmy, aby zostały pokazane mniej znane fakty z zakresu tematyki niepodległościowej. W archiwach, bibliotekach polskich i krajów ościennych przechowywanych jest wiele nieznanych źródeł dotyczących roku 1918, które podejmują szczególnie problematykę regionalną, biograficzną i wojskową.

 

Na konferencji proponujemy następujące zagadnienia:

 1. Sytuacja ziem polskich podczas I wojny światowej;
 2. Biografie regionalnych działaczy niepodległościowych;
 3. Rola oświaty, kultury i wojska w odzyskaniu przez Polskę niepodległości;
 4. Udział młodego pokolenia w akcji niepodległościowej;
 5. Materiały źródłowe do dziejów odzyskania przez Polskę niepodległości z poziomu regionalnego;
 6. Odrodzenie się oraz rozwój oświaty powszechnej w małych miastach i na wsi;
 7. Powstanie i rozwój polskiego samorządu terytorialnego;
 8. Miejsce mniejszość narodowych w systemie politycznym odradzającego się państwa;
 9. Tworzenie się polskich ośrodków suwerennej władzy w poszczególnych  regionach Polski;
 10. Rola wyznań religijnych w procesie odradzania państwa.

Po zakończeniu konferencji planujemy wydanie publikacji, która będzie trwałym śladem wysiłku badawczego młodego pokolenia historyków. Więcej informacji na temat publikacji wraz z procedurą redakcyjną będziemy wysyłać uczestnikom konferencji. Z pytaniami prosimy pisać na adres mailowy: mlodzioniepodleglosci2018@gmail.com

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie do 31 maja 2018 r. następującego formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/WX4Wf2wKJOiYa6yI3.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Romuald Turkowski

mgr Mateusz Ratyński


 • RSS