konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: architektura

Miejsce: Warszawa
Termin:30 XI- 01 XII  2017
Zgłoszenia: 31 VIII 2017
Link:

______

MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W „DŁUGIM” XIX WIEKU

Druga konferencja z cyklu: „Architektura w mieście, architektura dla miasta”,

organizowana przez Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. Instytutu Historii PAN oraz Pracownię Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną, Instytutu Historii Sztuki UWr

30 listopada–1 grudnia 2017 r.

Instytut Historii PAN, Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31

 

Przedmiotem obrad będzie przestrzeń publiczna miast ziem polskich oraz regionów ościennych, kreowana i przekształcana w „długim” XIX wieku (ok. 1789‒1918). Przestrzeń publiczną rozumiemy nie tylko jako fizycznie istniejący obszar, ale jako pewien twór społeczny oraz umysłowy konstrukt. Szczególny nacisk zostanie położony na zdefiniowanie i charakterystykę centrów miast (śródmieście, city) w kontekście ich architektury i urbanistyki, zlokalizowanych tu funkcji, w tym instytucji różnego szczebla oraz struktury społecznej mieszkańców. Konferencja wpisuje się w kontekst badań związanych z tzw. „zwrotem przestrzennym” (Karl Schlögel) i jest skierowana przede wszystkim do historyków sztuki i architektury, historyków, kulturoznawców oraz socjologów i antropologów. Przedmiotem dyskusji będą w szczególności takie kwestie jak:

 • mechanizmy uznania danej przestrzeni publicznej za „centralną” w kontekście złożonej topografii miejskiej, jej architektoniczno-urbanistyczne kształtowanie, szczególnie jako jednego z objawów cyrkulacji kapitałów (powstawanie „przestrzeni prestiżu” i „przestrzeni nędzy”), charakterystyka poszczególnych aktorów: inicjatorów/inwestorów (instancje państwowe, komunalne, wyznaniowe, inwestorzy prywatni) oraz twórców: architektów i budowniczych, w tym także twórców projektów niezrealizowanych i utopii/fantazji społecznych i urbanistycznych;
 • społeczeństwo centrów miast, jego funkcjonowanie w procesie komunikacji, pojmowanym jako miejsce wyrażania treści propagandowych, manifestowanie konkurujących (świato)poglądów oraz obszar „poziomej” i „pionowej” (na linii państwo ‒ obywatele/poddani) komunikacji społecznej, kwestia niepisanego „kodeksu” zachowań i wpływu pozaprawnych, mentalnościowych i towarzyskich nakazów, dyscyplinujących jednostki w przestrzeni publicznej;
 • dyskurs miejski: debaty prowadzone przez intelektualistów i przedstawicieli różnych nauk na temat funkcjonowania miasta: polityków, architektów, inżynierów i urbanistów, pisarzy i podróżników, urzędników i prawników, lekarzy-higienistów i socjologów, także w kontekście regulacji prawnych (przepisy budowlane, plany regulacyjne) oraz kontroli sprawowanej przez władze komunalne i państwowe;
 • symbolika centralnej przestrzeni miasta związana z realizacją wzajemnie konkurujących projektów o prestiżowym i reprezentacyjnym charakterze, odtwarzanie/tworzenie obrazu narodu w przestrzeni i praktyki związane z jej politycznym zawłaszczaniem, a także społeczne odbieranie przestrzeni (kwestia jej percepcji, wartościowania, konstruowania jej mentalnego obrazu przez użytkowników-twórców źródeł), problematyzacja opozycji przestrzeń symboliczna – przestrzeń „przeżywana” (lived space);

 

 • ochrona i nadawanie znaczeń zespołom staromiejskim, które weszły w obręb city, lub znalazły się poza jego oddziaływaniem, proces „wyrywania” ich z kręgu obiegu kapitału i zapobieganie fizycznym przekształceniom (ochrona piękna), powiązane z koncepcjami kreacji idealnego społeczeństwa i narodu.

Na propozycje wystąpień czekamy do 31 sierpnia 2017 r. Prosimy je przesyłać na adres: archwmiescie@ihpan.edu.pl. Propozycje powinny składać się ze streszczenia wystąpienia (nie więcej niż 2500 znaków) oraz krótkiej informacji o autorze (uwzględniającej afiliację, przebieg kariery naukowej, dotychczasowe badania oraz najważniejsze publikacje). Decyzje na temat akceptacji tekstów oraz ostateczny program konferencji ogłoszone zostaną do końca września, termin nadsyłania tekstów wystąpień upłynie 31 października. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej książki. Termin nadsyłania gotowych tekstów do publikacji - koniec stycznia 2018 r.

Zapraszamy !

Komitet Organizacyjny:

dr Aleksander Łupienko

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie

dr Mikołaj Getka-Kenig

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Wojciech Bałus (Kraków)

Prof. dr hab. Maciej Janowski (Warszawa)

Prof. dr hab.Tomasz Kizwalter (Warszawa)

Prof. dr hab. Rafał Makała (Berlin)

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Łódź)

Dr. hab Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr (Wrocław)

 Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/CFP+Miejska+przestrze*c5*84+publiczna+w+d*c5*82ugim+XIX+wieku+(1),5947471951.doc

http://chomikuj.pl/konf.hist/CFP+Miejska+przestrze*c5*84+publiczna+w+d*c5*82ugim+XIX+wieku,5947471950.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin:30 XI- 01 XII  2017
Zgłoszenia: 31 VIII 2017
Link:

______

MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W „DŁUGIM” XIX WIEKU

Druga konferencja z cyklu: „Architektura w mieście, architektura dla miasta”,

organizowana przez Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. Instytutu Historii PAN oraz Pracownię Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną, Instytutu Historii Sztuki UWr

30 listopada–1 grudnia 2017 r.

Instytut Historii PAN, Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31

 

Przedmiotem obrad będzie przestrzeń publiczna miast ziem polskich oraz regionów ościennych, kreowana i przekształcana w „długim” XIX wieku (ok. 1789‒1918). Przestrzeń publiczną rozumiemy nie tylko jako fizycznie istniejący obszar, ale jako pewien twór społeczny oraz umysłowy konstrukt. Szczególny nacisk zostanie położony na zdefiniowanie i charakterystykę centrów miast (śródmieście, city) w kontekście ich architektury i urbanistyki, zlokalizowanych tu funkcji, w tym instytucji różnego szczebla oraz struktury społecznej mieszkańców. Konferencja wpisuje się w kontekst badań związanych z tzw. „zwrotem przestrzennym” (Karl Schlögel) i jest skierowana przede wszystkim do historyków sztuki i architektury, historyków, kulturoznawców oraz socjologów i antropologów. Przedmiotem dyskusji będą w szczególności takie kwestie jak:

 • mechanizmy uznania danej przestrzeni publicznej za „centralną” w kontekście złożonej topografii miejskiej, jej architektoniczno-urbanistyczne kształtowanie, szczególnie jako jednego z objawów cyrkulacji kapitałów (powstawanie „przestrzeni prestiżu” i „przestrzeni nędzy”), charakterystyka poszczególnych aktorów: inicjatorów/inwestorów (instancje państwowe, komunalne, wyznaniowe, inwestorzy prywatni) oraz twórców: architektów i budowniczych, w tym także twórców projektów niezrealizowanych i utopii/fantazji społecznych i urbanistycznych;
 • społeczeństwo centrów miast, jego funkcjonowanie w procesie komunikacji, pojmowanym jako miejsce wyrażania treści propagandowych, manifestowanie konkurujących (świato)poglądów oraz obszar „poziomej” i „pionowej” (na linii państwo ‒ obywatele/poddani) komunikacji społecznej, kwestia niepisanego „kodeksu” zachowań i wpływu pozaprawnych, mentalnościowych i towarzyskich nakazów, dyscyplinujących jednostki w przestrzeni publicznej;
 • dyskurs miejski: debaty prowadzone przez intelektualistów i przedstawicieli różnych nauk na temat funkcjonowania miasta: polityków, architektów, inżynierów i urbanistów, pisarzy i podróżników, urzędników i prawników, lekarzy-higienistów i socjologów, także w kontekście regulacji prawnych (przepisy budowlane, plany regulacyjne) oraz kontroli sprawowanej przez władze komunalne i państwowe;
 • symbolika centralnej przestrzeni miasta związana z realizacją wzajemnie konkurujących projektów o prestiżowym i reprezentacyjnym charakterze, odtwarzanie/tworzenie obrazu narodu w przestrzeni i praktyki związane z jej politycznym zawłaszczaniem, a także społeczne odbieranie przestrzeni (kwestia jej percepcji, wartościowania, konstruowania jej mentalnego obrazu przez użytkowników-twórców źródeł), problematyzacja opozycji przestrzeń symboliczna – przestrzeń „przeżywana” (lived space);

 

 • ochrona i nadawanie znaczeń zespołom staromiejskim, które weszły w obręb city, lub znalazły się poza jego oddziaływaniem, proces „wyrywania” ich z kręgu obiegu kapitału i zapobieganie fizycznym przekształceniom (ochrona piękna), powiązane z koncepcjami kreacji idealnego społeczeństwa i narodu.

Na propozycje wystąpień czekamy do 31 sierpnia 2017 r. Prosimy je przesyłać na adres: archwmiescie@ihpan.edu.pl. Propozycje powinny składać się ze streszczenia wystąpienia (nie więcej niż 2500 znaków) oraz krótkiej informacji o autorze (uwzględniającej afiliację, przebieg kariery naukowej, dotychczasowe badania oraz najważniejsze publikacje). Decyzje na temat akceptacji tekstów oraz ostateczny program konferencji ogłoszone zostaną do końca września, termin nadsyłania tekstów wystąpień upłynie 31 października. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej książki. Termin nadsyłania gotowych tekstów do publikacji – koniec stycznia 2018 r.

Zapraszamy !

Komitet Organizacyjny:

dr Aleksander Łupienko

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie

dr Mikołaj Getka-Kenig

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Wojciech Bałus (Kraków)

Prof. dr hab. Maciej Janowski (Warszawa)

Prof. dr hab.Tomasz Kizwalter (Warszawa)

Prof. dr hab. Rafał Makała (Berlin)

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Łódź)

Dr. hab Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr (Wrocław)

 Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/CFP+Miejska+przestrze*c5*84+publiczna+w+d*c5*82ugim+XIX+wieku+(1),5947471951.doc

http://chomikuj.pl/konf.hist/CFP+Miejska+przestrze*c5*84+publiczna+w+d*c5*82ugim+XIX+wieku,5947471950.pdf

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 14-15 IX 2017
Zgłoszenia:30 VI 2017
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy do udziału w V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST” – ZIELEŃ W KRAJOBRAZIE MIASTA XIX I XX WIEKU, która odbędzie się 14/15 września 2017 roku w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Jacek Woźny

prof. dr hab. Dariusz Markowski

sekretarz naukowy – dr Agnieszka Wysocka

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki

Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – tak brzmi temat przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Zainspirowani tym hasłem pragniemy zaprosić naukowców i badaczy z polskich ośrodków akademickich, muzeów i placówek kultury na konferencję naukową poświęconą założeniom zieleni w przestrzeni urbanistycznej w XIX i XX wieku. Tematem przewodnim będzie tym razem krajobraz miejski. Przemysł, dzięki któremu miasta mogły się rozwijać był też przyczyną wielu negatywnych zjawisk. Jak katastrofalne mogły być ich skutki zauważali na szczęście ówcześni planiści proponując przy projektach rozbudowy miast wprowadzanie plant, skwerów i parków miejskich, za co możemy być im do dziś wdzięczni.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: eddteam@kpck.pl do 30 czerwca 2017 roku. O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 15 lipca.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków). Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 150 zł. Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.

Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronach internetowych www.kpck.pl oraz www.edd-kpck.pl. Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – www.facebook.com/edd.kujawsko.pomorskie.

Pytania prosimy kierować na adres email: eddteam@kpck.pl lub na numer telefonu: 52 585 15 01.

Osoby do kontaktu: mgr Bogna Derkowska-Kostkowska, mgr Krystian Strauss, dr Agnieszka Wysocka.

Miejsce: Kraków
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 03 V  2017
Link: https://www.facebook.com/events/1140689259375825/

 

______

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję naukową poświęconą problematyce murów na przestrzeni dziejów.

Celem spotkania będzie analiza całego spektrum zjawisk związanych z murami, określającymi przestrzeń polityczną, społeczną, kulturową oraz gospodarczą. Punktem wyjścia do powyższych rozważań i refleksji pozostanie mur w sensie materialnym, aczkolwiek interesująca może być również analiza wspomnianej problematyki w kontekście ikonografii, sfragistyki, heraldyki oraz w innych naukach pozostających w zainteresowaniu historyków czy historyków sztuki.

Podstawą do zakwalifikowania referatu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia i bibliografią (do 2000 znaków) do 03 maja 2017 roku na adres: konferencjamury@gmail.com.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, obiad, przerwy kawowe oraz planowaną publikację.

Miejsce: Kraków
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 21 IV  2017 (termin przedłużony do 03 V 2017 )
Link: https://www.facebook.com/events/1140689259375825/

 

______

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję naukową poświęconą problematyce murów na przestrzeni dziejów.

Celem spotkania będzie analiza całego spektrum zjawisk związanych z murami, określającymi przestrzeń polityczną, społeczną, kulturową oraz gospodarczą. Punktem wyjścia do powyższych rozważań i refleksji pozostanie mur w sensie materialnym, aczkolwiek interesująca może być również analiza wspomnianej problematyki w kontekście ikonografii, sfragistyki, heraldyki oraz w innych naukach pozostających w zainteresowaniu historyków czy historyków sztuki.

Podstawą do zakwalifikowania referatu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia i bibliografią (do 2000 znaków) do 21 kwietnia 2017 roku na adres: konferencjamury@gmail.com.Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o przyjęciu, bądź odrzuceniu referatu do 28 kwietnia 2017 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, obiad, przerwy kawowe oraz planowaną publikację.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Karolina Olszowska
Prezes TNDWH UJ

Miejsce: Wolsztyn
Termin: 18-19  V 2017
Zgłoszenia: 15 IV  2017
Link:

 

______

W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczpospolitej w latach 1800-1918
XIX wiek to czas dynamicznych przemian politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które zaważyły na nowym sposobie myślenia o architekturze i narodzinach nowoczesnej „kultury mieszkalnej”. Na obraz architektury rezydencjonalnej XIX i początku XX stulecia składa się mozaika typów i odmian stylowych odzwierciedlających pluralistyczny charakter epoki historyzmu.
Na czas ten przypada ożywienie ruchu budowlanego na terenie zaboru pruskiego, w samej Wielkopolsce powstało lub zostało gruntownie przebudowanych około 400 pałaców i dworów. Kilka realizacji m.in. Kórnik, Gołuchów, Antonin zalicza się do czołowych osiągnięć architektury europejskiej, jednak liczne obiekty nie zostały szerzej przebadane, a nasza wiedza o całokształcie zjawisk architektonicznych tego czasu jest wciąż niepełna. Główną ideą planowanej konferencji jest przede wszystkim refleksja i dyskusja nad specyfiką rezydencji ziemiańskiej u progu nowoczesności.
Tematem konferencji jest szeroko rozumiana architektura pałacowa z uwzględnieniem całego zespołu, a więc zaplecza gospodarczego, założenia ogrodowego, kościoła i rodowego mauzoleum. W orbicie zainteresowań pozostają także różne aspekty funkcjonowania pałacu w odniesieniu do szeroko rozumianego ziemiaństwa, zaliczając doń także arystokrację. Uwzględnienie aspektu funkcjonalnego ma być przyczynkiem do dyskusji nad rezydencją nie tylko jako dziełem architektury, ale także cennym zjawiskiem kulturowym. Ze względu na indywidualny rys poszczególnych realizacji chcemy zwrócić Państwa uwagę także na rolę zleceniodawców w procesie powstania koncepcji siedzib oraz charakter ich relacji z architektami i artystami tworząc pole do dyskusji nad problemem mecenatu artystycznego, który choć rysuje się szczególnie interesująco w odniesieniu do architektury XIX wieku, jest nie dość często podejmowany.
Zachęcamy do podjęcia refleksji nad następującymi zagadnieniami:
1. „Styl” ziemiańskiej rezydencji – kostium historyczny i jego znaczenie
2. Założenie rezydencjonalne. Pomiędzy estetyką a funkcjonalnością
3. Specyfika architektury historyzmu – odmiany regionalne
4. Architekci i ich realizacje
5. Kulturotwórcza rola rezydencji ziemiańskiej
6. Rezydencje rodzin polskich i pruskich – podobieństwa i różnice – problem „stylu narodowego”
Konferencja, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 roku w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie jest adresowana do studentów, doktorantów oraz muzealników i pracowników naukowych. W ramach konferencji przewidywany jest krótki objazd zabytkoznawczy (okoliczne siedziby ziemiańskie) oraz zwiedzanie miasta z Panem Burmistrzem – Wojciechem Lisem. Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 100 zł i pokrywa koszty dwóch noclegów w hotelu Zielona Prowansja w Wolsztynie oraz dwa obiady w formie bufetu.
Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień do 15 kwietnia 2017 na adres: konferencja.wolsztyn2017@gmail.com. Informacje o wyborze referatów przekażemy Państwu drogą mailową do 30 kwietnia 2017 roku. Podsumowaniem obrad będzie publikacja wybranych tekstów w formie książki wydanej dzięki patronatowi Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn.

Miejsce: Pozań
Termin: 10-12 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/463612997360819/

______

Szanowni Państwo,
dostrzegając niegasnącą potrzebę naukowych spotkań poświęconych wzajemnym związkom między literaturą a malarstwem, rzeźbą, architekturą i muzyką, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji

Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk.

Konferencja zaplanowana na 10-12 maja 2017 roku organizowana jest przez doktorantów z Zakładu Literatury Romantyzmu i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem obrad pragniemy uczynić refleksję nad wzajemnym oświetlaniem się sztuk w XIX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach w humanistyce zaobserwować można wyraźny zwrot w stronę komparatystyki i badań kulturowych, co ma związek z pytaniami o granice literatury i jej interdyscyplinarność. Jednym z nurtów w obrębie tych szeroko zakrojonych badań jest refleksja nad wzajemnymi związkami między sztukami. Tego rodzaju zainteresowania znajdują swoje odbicie w badaniach nad XIX wiekiem. Potwierdzają to liczne publikacje naukowe, skupiające się nie tylko na realizacjach praktycznych tych związków (prace m. in. M. Gmysa, O. Krysowskiego, Z. Mocarskiej-Tycowej, E. Nowickiej, W. Okonia, W. Olkusza, M. Stanisza, R. Okulicz-Kozaryna), ale także teoretycznych i metodologicznych
(prace m. in. A. Hejmeja, A. Kowalczykowej, D. Kudelskiej, M. Poprzęckiej, I. Woronow). Zainteresowanie tego rodzaju problematyką nie wynika tylko z rozwoju humanistyki,
indywidualnych upodobań badaczy, ale przede wszystkim z obecności związków między sztukami w literaturze XIX wieku, co sugeruje także tytuł konferencji nawiązujący do znanego Baudelaire`owskiego wiersza. Ta interesująca perspektywa mariaży zachęca do „czytania” wciąż na nowo i w szerokich kontekstach miejsc zbliżeń między sztukami.
Wierzymy, że zasugerowana tematyka pozwoli nie tylko odsłonić literacko-artystyczny pejzaż wieku, ale także skłoni do wspólnej refleksji teoretycznej i metodologicznej.

Zaproponowane przez nas bloki tematyczne podzieliliśmy na dwie grupy: pierwsza z nich dotyczy praktycznych realizacji idei powiązań między sztukami. W związku z tym proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:
 recepcja korespondencji i syntezy sztuk (m. in. malarskie, muzyczne inspiracje poetów
– poetyckie inspiracje malarzy, muzyków; dzieło plastyczne i muzyczne jako
interpretacja dzieła literackiego i odwrotnie),
 edycja dzieł literackich a ich plastyczna strona,
 współtworzenie przez poezję, malarstwo, rzeźbę i muzykę wspólnego świata symboli
i toposów,
 przestrzeń architektoniczna a estetyka epoki,
 symbolika barw w XIX wieku,
 malarze, rzeźbiarze i muzycy XIX-wiecznych poetów (np. prywatne zapiski i kolekcje
dzieł, korespondencja, wiersze),
 XIX-wieczne peregrynacje i opisy dzieł i miejsc związanych ze sztuką a proces
tworzenia „prywatnych ikonosfer” poetów,
 sądy o artystach i ich dziełach a problem wartościowania sztuki, pogranicza krytyki
artystycznej,
 literaci w pracowniach artystów i wobec XIX-wiecznych Salonów,
 XIX wiek wobec nowożytnej tradycji paragone,
 artystyczne rewizje (kontynuacje, nawiązania, polemiki, oceny) związków między
XIX-wiecznymi sztukami z perspektywy XX i XXI wieku,
 literackość muzyki, muzyczność literatury – dwukierunkowość inspiracji
literacko-muzycznych w XIX wieku,
 XIX-wieczne fascynacje muzyczne,
 literackie spory o muzykę,
 XIX-wieczna recepcja muzyki i muzycznego dzieła sztuki (muzyka instrumentalna,
wokalna, teatr dramatyczno-muzyczny, opera etc.),
 transponowanie muzyki na XIX-wieczny język literatury, wpływ muzyki na
konstruowanie dzieła literackiego (warstwa konstrukcyjna, fabularna, brzmieniowa)
– muzyczna konstrukcyjność,
 obecność i przedstawianie muzyki w XIX-wiecznej prozie, poezji i dramacie
(np. tematyzowanie muzyki w utworach literackich; sposoby literackiej prezentacji
muzyki).

Drugi zakres zagadnień mieści się w kręgu rozważań teoretycznych. W jego obrębie
proponujemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 terminologiczne ujęcie korespondencji sztuki, syntezy sztuk, ilustratorstwa, dzieła
totalnego w perspektywie XIX wieku,
 rozprawy teoretycznoliterackie w Polsce i Europie poświęcone zagadnieniom
wzajemnego oświetlania się sztuk,
 transgresyjność gatunków literackich,
 paradygmat zawarty w Laokoonie Lessinga a jego oddziaływanie,
 kategoria mimesis w XIX-wiecznej refleksji praktycznej i teoretycznej,
 wyobraźnia a obraz poetycki,
 problem przekładalności pojęć teoretycznych z zakresu literatury i sztuki,
 współczesne metodologie wobec XIX-wiecznych związków literatury i sztuki.
 komparatystyka interdyscyplinarna w perspektywie związków muzyczno-literackich,
 muzyka jako kontekst interpretacyjny utworu literackiego,
 muzyka wobec romantycznego/młodopolskiego odczuwania rzeczywistości,
 muzyka jako element XIX-wiecznej świadomości literackiej,
 miejsce muzyki w XIX-wiecznych manifestach i artykułach programowych,
 XIX-wieczna filozofia muzyki i muzycznego dzieła sztuki.

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 150 zł, a dla pracowników naukowych 200 zł.

Opłata uwzględnia: koszty organizacji konferencji, obiady, catering. Nie obejmuje noclegu, jednak służymy pomocą w jego znalezieniu.

Podsumowaniem obrad będzie publikacja pokonferencyjna, której termin wydania planujemy na przełom 2017/2018 roku.

W przerwach między obradami zaprosimy Państwa do wysłuchania koncertu. W jego trakcie zabrzmią utwory kompozytorów szczególnie docenianych w XIX wieku. Ponadto
w planach mamy zwiedzanie galerii malarstwa XIX wieku w Muzeum Narodowym w Poznaniu wraz z kustoszem, który opowie o tamtejszym malarstwie.

Zainteresowanych wzięciem udziału w naszej konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres oddzwieki.konferencja2017@gmail.com do 15 marca 2017 roku.

Organizatorzy:
doktoranci z Zakładu Literatury Romantyzmu
i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

Sekretarze konferencji:
mgr Karolina Karpińska
karolina.karpinska@amu.edu.pl
mgr Arkadiusz Krawczyk
arkadiusz_krawczyk@o2.pl

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
prof. KUL dr hab. Dorota Kudelska
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://drive.google.com/open?id=1SUTfiqjjajw_20XQMPzit1uFITHyI0v6YHDYAm1Csl4

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:
Link: http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny

______

Rocznik Lituanistyczny publikuje prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, genealogów, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów i genealogów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

Redakcja zachęca również Autorów oraz Wydawnictwa do nadsyłania książek do recenzji

Rocznik Lituanistyczny ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny i http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Rocznik Lituanistyczny – the Lithuanica Annual – publishes work by scholars on various aspects of the past of the lands constituting historical Lithuania (that is, besides modern Lithuania and Belarus, territories that once belonged to the Grand Duchy of Lithuania that are now in modern Ukraine, Latvia, Poland and Russia). Its compass includes research by historians sensu stricto, philologists, literary historians, historians of art, legal historians, archaeologists, musicologists and scholars of heraldry and genealogy. Alongside scholarly articles, it publishes miscellanea and source materials, review articles, reviews and brief notes of books, as well as chronicles of academic life.

The Editors also encourage authors and publishers to send them books for review

Rocznik Lituanistyczny is published in traditional paper form as well as electronically:
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny; and http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Miejsce: Poznań
Termin: 09-10 VI 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/720935761391235/

 

______

Sekcja Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych SKNH przy IH UAM

ma zaszczyt zaprosić
studentów i doktorantów nauk humanistycznych
do wzięcia udziału w konferencji pt.:

Ikonografia w naukach pomocniczych historii –
znaczenie przekazów obrazowych w badaniach historycznych

która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu

Temat konferencji ma wpisać się we współczesny interdyscyplinarny dyskurs naukowy, w którym ikonografia cieszy się zainteresowaniem badaczy z wielu dziedzin naukowych m. in. historii, historii sztuki, antropologii, etnologii, etnografii, archeologii, muzykologii i innych. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych do uczestnictwa w konferencji.
Jak wspomnieliśmy powyżej, ikonografia historyczna cieszy się w ostatnich latach żywym zainteresowaniem. Za tego przyczynę możemy uznać fakt, że obrazy posiadają szerokie spektrum interpretacji przed którym stawia się badacz, który próbując przede wszystkim odczytać zawarte w nim treści, interpretuje – często szeroki i wieloznaczny – przekaz zawarty w źródle. Nie możemy również zapominać o tym, że ikony tj. znaki otaczały i otaczają nas wszędzie.
W naukach pomocniczych historii obrazy występują na różnego rodzaju pozostałościach, które człowiek wytwarza począwszy od prahistorii do czasów nam współczesnych. Należy pamiętać o tym, że pełniły one określone funkcje i zastosowanie. Były wynikiem myśli, przekazywały odpowiednie treści, które trzeba było umieć odczytać. Wiele z prób odczytu wcześniejszych przekazów nie przetrwały próby czasu (zdezaktualizowały się), inne natomiast zostały przyjęte przez współczesnych badaczy, jeszcze inne czekają na nowe interpretacje. Jedno jest pewne, że sprawa interpretacji wielu źródeł jest otwarta, przez co stoicie Państwo przed szerokim polem do refleksji i dyskusji.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zakupu materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiad, który zostanie zorganizowany zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami (z bibliografią, która powinna zawierać literaturę przedmiotu i źródła) prosimy przesyłać w formie wypełnionego formularza na adres e-mailowy: konferencjanphuam@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2017 r. Odpowiedzi o przyjęciu, bądź odrzuceniu abstraktu otrzymają Państwo drogą mailową do 30 marca 2017 r.

Informujemy, że nie zapewniamy noclegu z 9 na 10 czerwca.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod podany powyżej adres e-mailowy, zaś formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie na facebook-u: https://www.facebook.com/events/720935761391235/
i pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/0B3NbPfpPHsVwYWpFU0ZYQmRkTEk/view?usp=sharing

Opiekun merytoryczny konferencji: dr hab. Paweł Stróżyk

Miejsce: Kraków
Termin: 07-08 IV 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/227346827672236/

______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kraków na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historii UJ.
Kraków jest jednym z niewielu polskich miast, które posiada tak niezwykłą oraz bogatą historię. Pragniemy niniejszą konferencją zwrócić uwagę na obecny stań badań nad dziejami tego królewskiego grodu od czasów najdawniejszych po współczesność.
Zachęcamy do nadsyłania referatów związanych z następującą tematyką:
1. Historia społeczna Krakowa.
2. Kultura Krakowa i jej twórcy.
3. Kraków uniwersytecki.
4. Krakowska sztuka i architektura.
5. Kraków sakralny.
6. Wojna w dziejach miasta- Kraków militarny.
7. Kraków w literaturze.
8. Życie codzienne w Krakowie.
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii, historii sztuki, polonistyki oraz innych kierunków.
Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 500 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: krakownpdz@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 r. Zakwalifikowani do uczestnictwa w konferencji, otrzymają maile z programem oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną.
Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł. Przewidujemy publikację pokonferencyjną (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji oraz dodatkową opłatą wnoszoną przez autorów artykułów).

Zapraszamy do udziału!

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://drive.google.com/drive/folders/0B39Ur9ee7ZoEQlF6Y2xVdjgxenM


 • RSS