konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Białystok

Miejsce: Białystok

Termin: (nie dotyczy)

Zgłoszenia: 30 XI  2017

Link:

 

______

Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla osób do 35. roku życia zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2018 r. w Białymstoku. O stypendia mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie miasta Białystok.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia mogą być przyznane na realizację projektów z następujących dziedzin:
 • fotografia;
 • literatura;
 • muzyka;
 • opieka nad zabytkami;
 • sztuka estradowa;
 • sztuka filmowa;
 • sztuki wizualne;
 • taniec;
 • teatr;
 • upowszechniane kultury.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium może być przyznane na realizację projektu twórczego, rozumianego jako nowe, dotychczas nie przedstawiane lub nie upubliczniane, indywidualne autorskie dzieło, które będzie realizowane na terenie miasta Białegostoku, lub z miastem związane. Zgłaszany projekt powinien być zrealizowany do końca 2018 r.
Więcej informacji:
http://stypendia-bialystok.pl/pl/mlodzi_tworcy/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznania-stypendiow-mlodym-tworcom-na-2018-r-.html
http://stypendia-bialystok.pl/resource/file/download-file/id.16

Miejsce: Białystok
Termin: 16-18 XI 2017
Zgłoszenia: 08 X 2017
Link: http://xv-okshw.blogspot.com/

______

Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości powstała jako cyklicznie organizowana platforma wymiany poglądów, najnowszych wyników badań i zawierania kontaktów między kołami naukowymi studentów z całej Polski. Jest to również najważniejsza z konferencji dotyczących wojskowości na poziomie studenckim w skali całego kraju.

XV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości odbędzie się w terminie 16 – 18 listopada 2017 roku w Instytucie Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku.

Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2017 roku! Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: https://drive.google.com/file/d/0B6Bdvfdya6OwdGY3eGdKYmEtMDQ/view

Do 15 października poinformujemy o liście uczestników, a także przedstawimy wstępny plan konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł, a noclegów 50 zł/os. (pokoje ze śniadaniami).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://xv-okshw.blogspot.com/ oraz na fanpage’u na portalu społecznościowym facebook!

Miejsce: Białystok
Termin: 16-18 XI 2017
Zgłoszenia: 08 X 2017
Link: http://xv-okshw.blogspot.com/

 

 

______

Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości powstała jako cyklicznie organizowana platforma wymiany poglądów, najnowszych wyników badań i zawierania kontaktów między kołami naukowymi studentów z całej Polski. Jest to również najważniejsza z konferencji dotyczących wojskowości na poziomie studenckim w skali całego kraju.

XV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości odbędzie się w terminie 16 – 18 listopada 2017 roku w Instytucie Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku.

Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2017 roku! Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: https://drive.google.com/file/d/0B6Bdvfdya6OwdGY3eGdKYmEtMDQ/view

Do 15 października poinformujemy o liście uczestników, a także przedstawimy wstępny plan konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł, a noclegów 50 zł/os. (pokoje ze śniadaniami).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://xv-okshw.blogspot.com/ oraz na fanpage’u na portalu społecznościowym facebook! 

Miejsce: Białystok
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link: https://sknhuwb.wordpress.com/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na:

VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników

„Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”,

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2016 r.
w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
(ul. Plac Uniwersytecki 1)

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwo nowożytnej Europy rozpatrywany w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym.

Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień. A proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty:

– historia społeczna

– historia gospodarcza

– historia życia codziennego

– mikrohistoria

– demografia historyczna

– metodologia i historiografia

– historia miast i miasteczek

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://sknhuwb.files.wordpress.com/2017/04/formularz-zgc582oszeniowy-viii-os-dkhn.docx

Na zgłoszenia czekamy do 1 maja 2017 r. Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres sknhuwb@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prosimy o formułowanie w następujący sposób: NAZWISKO, IMIĘ, skrót nazwy uczelni. Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo w formie mailowej do 5 maja 2017 r., wtedy też podany zostanie numer konta, na który należy dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty planowanej publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach między obradami oraz spotkania integracyjnego. Organizatorzy nie gwarantują noclegu z 25 na 26 maja, jednak oferują pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Konferencja jest planowana jako impreza dwudniowa – w czwartek i piątek. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie programu dwudniowego to konferencja odbędzie się wyłącznie jednego dnia.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także stronę internetową i fanpage Koła Naukowego:

https://www.facebook.com/uwb.sknh/

https://sknhuwb.wordpress.com/

Miejsce: Białystok
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 02 V 2017
Link: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/

______

 • Do 2 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla osób do 35. roku życia zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na drugie półrocze 2017 r. w Białymstoku. O stypendia mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie miasta Białystok.
 • Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia mogą być przyznane na realizację projektów z następujących dziedzin:
  • fotografia;
  • literatura;
  • muzyka;
  • opieka nad zabytkami;
  • sztuka estradowa;
  • sztuka filmowa;
  • sztuki wizualne;
  • taniec;
  • teatr;
  • upowszechniane kultury.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium może być przyznane na realizację projektu twórczego, rozumianego jako nowe, dotychczas nie przedstawiane lub nie upubliczniane, indywidualne autorskie dzieło, które będzie realizowane na terenie miasta Białegostoku, lub z miastem związane. Zgłaszany projekt powinien być zrealizowany do końca 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
http://www.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.385
Strona internetowa konkursu na stypendia artystyczne dla twórców profesjonalnych z Białegostoku
http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/

Miejsce: Białystok
Termin: 31 III- 01 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.facebook.com/sekcja.amerykanistyczna

______

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na V edycję ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju:

Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny
II. Czas pokoju
Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych Ameryki od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 1 marca 2017 r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 10 marca 2017 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 15 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 1 lipca 2017 r. na adres k.chomicz88@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Uczestnicy konferencji powinni uiścić stosowną kwotę do 17 marca 2017 r. na konto: Bank Millenium S. A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 z dopiskiem: Czas wojny, czas pokoju – imię i nazwisko.

Teksty muszą być zaakceptowane (pisemna akceptacja) przez pracownika naukowego (od stopnia doktora wzwyż).

W załączniku przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne.

Wszelkie dodatkowe informacje będą dostępne na Facebooku:

http://www.facebook.com/sekcja.amerykanistyczna

oraz pod adresem mailowym:
sekcjaamerykanistyczna@gmail.com
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy:
dr Łukasz Niewiński – Katedra Historii 1918-1945 UwB, Opiekun Koła Naukowego Amerykanistów UwB
mgr Katarzyna Chomicz – Prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz-zg*c5*82oszeniowy-2017-Konferencja-Czas-wojny-czas-pokoju,5735238302.doc

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/List-2017-Konferencja-Czas-Wojny-czas-pokoju,5735238293.doc

Wymogi redaktorskie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Wymogi-redakcyjne-2017-Konferencji-Czas-wojny-czas-pokoju,5735238290.doc

Miejsce: Białystok
Termin:  27-28  X 2016
Zgłoszenia: 20 IX 2016
Link: http://mwb.com.pl/konferencja2016/

 

______

We wspomnieniach polskich zesłańców na Sybir temat życia religijnego i oddanie się pod opiekę Bogu zajmuje szczególne miejsce. Wiara i przywiązanie do praktyk religijnych uznawane są przez większość Sybiraków za jeden z czynników, które pozwoliły przetrwać na zesłaniu. Znane są liczne przypadki, gdy modlitewniki, czy Biblia były jedynymi dostępnymi książkami w języku polskim, które umożliwiały zachowanie mowy ojczystej, co było istotne zwłaszcza w przypadku dzieci.

Muzeum Pamięci Sybiru oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku zapraszają serdecznie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej SYBIR: Wiara-Nadzieja-Przetrwanie. Życie religijne polskich zesłańców XVIII-XX w., która odbędzie się w Białymstoku w dniach 27-28 października 2016 roku.

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy na temat losów polskich zesłańców na Sybir w okresie od XVIII do XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wiary i obrzędowości religijnej. Obrady będą odbywały się w dwóch równoległych grupach dyskusyjnych: Badania oraz Świadectwa. Panel pierwszy przeznaczony jest dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniem życia religijnego polskiej diaspory na Sybirze. Drugi zaś ma charakter źródłoznawczy – umożliwia prezentację wspomnień, materiałów ikonograficznych, czy pamiątek posiadających związek z tematem praktyk religijnych polskich Sybiraków.

Miejsce: Białystok
Termin: 10 VI 2016
Zgłoszenia: 20 V 2016
Link:

______

Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii na Uniwersytecie w Białymstoku
oraz Koło Naukowe Badań Zjawisk z Pogranicza Nauki

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

ZJAWISKA Z POGRANICZA NAUKI
W DYSKURSIE NAUKOWYM I FILOZOFICZNYM

10 CZERWCA 2016

Przedmiotem refleksji w proponowanej przez nas konferencji
pragniemy uczynić szerokie spektrum zjawisk, które wykraczają
poza codzienne postrzeganie zmysłowe, ale o których realności
zapewniają nas tysiące, a niekiedy nawet miliony ludzi na świecie.

PRZEDMIOTEM KONFERENCJI BĘDZIE:
- postrzeganie poza zmysłowe (ESP)
- przeżycia pogranicza śmierci (NDE)
- doświadczenia poza ciałem (OBE)
- koncepcja reinkarnacji
- egzorcyzmy
- jasnowidzenie i telepatia
- mistyka
- podlaski fenomen szeptuch
- natura medycyny niekonwencjonalnej
- zjawiska spirytystyczne

Gościem specjalnym konferencji będzie
Słynny polski jasnowidz
Krzysztof Jackowski

Na zgłoszenia wraz z abstraktem (max 1500 znaków)
czekamy do 20 maja 2016 r.

e- mail: zpograniczanauki@uwb.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200zł,
dla studentów i doktorantów 100zł.
Z opłaty pokryty zostanie koszt obiadu oraz publikacja pokonferencyjna

Miejsce: Białystok
Termin: 06-07 V 2016
Zgłoszenia: 20 IV 2016
Link:

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku

ma zaszczyt zaprosić na:

 VII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję

Historyków Nowożytników

„Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

która odbędzie się w dniach

6-7 maja 2016 r.

w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym

(ul. Plac Uniwersytecki 1)

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy, rozpatrywanym w wielu aspektach.

Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień. Proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty:

- historia społeczna;

- historia gospodarcza;

- historia kultury;

- historia życia codziennego;

- mikrohistoria;

- historia miast i miasteczek;

- demografia historyczna;

- metodologia i historiografia;

- i wiele innych.

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2016 r. Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres sknhuwb@gmail.com. Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają wybór najlepszych wystąpień.

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty planowanej publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach między obradami oraz spotkania integracyjnego.

Organizatorzy nie gwarantują noclegu z 6 na 7 maja, jednak oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Konferencja jest planowana jako impreza dwudniowa – w piątek i w sobotę. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie programu dwudniowego, konferencja odbędzie się wyłącznie w piątek.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także na stronę internetową i facebookową Koła Naukowego:

https://www.facebook.com/uwb.sknh/

https://sknhuwb.wordpress.com/

Miejsce: Białystok
Termin: 13-14 V 2016
Zgłoszenia: 28 IV 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2016r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny

II. Czas pokoju

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 28 kwietnia 2016r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2015 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 16 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30 sierpnia 2016 r. na adres rebeliant63@wp.pl

Przepraszamy za poprzedniego maila, w którym otrzymaliście Państwo jedynie załączniki.

Organizatorzy:
dr Łukasz Niewiński (Katedra Historii 1918-1945 UwB)

Joanna Kulesza (prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB)

Formularze zgłoszeniowe znajdziecie tutaj:

http://sekcjaamerykanistyczna.blogspot.com/


 • RSS