konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Bydgoszcz

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 14-15 IX 2017
Zgłoszenia:30 VI 2017
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy do udziału w V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST” – ZIELEŃ W KRAJOBRAZIE MIASTA XIX I XX WIEKU, która odbędzie się 14/15 września 2017 roku w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Jacek Woźny

prof. dr hab. Dariusz Markowski

sekretarz naukowy – dr Agnieszka Wysocka

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki

Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – tak brzmi temat przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Zainspirowani tym hasłem pragniemy zaprosić naukowców i badaczy z polskich ośrodków akademickich, muzeów i placówek kultury na konferencję naukową poświęconą założeniom zieleni w przestrzeni urbanistycznej w XIX i XX wieku. Tematem przewodnim będzie tym razem krajobraz miejski. Przemysł, dzięki któremu miasta mogły się rozwijać był też przyczyną wielu negatywnych zjawisk. Jak katastrofalne mogły być ich skutki zauważali na szczęście ówcześni planiści proponując przy projektach rozbudowy miast wprowadzanie plant, skwerów i parków miejskich, za co możemy być im do dziś wdzięczni.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: eddteam@kpck.pl do 30 czerwca 2017 roku. O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 15 lipca.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków). Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 150 zł. Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.

Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronach internetowych www.kpck.pl oraz www.edd-kpck.pl. Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – www.facebook.com/edd.kujawsko.pomorskie.

Pytania prosimy kierować na adres email: eddteam@kpck.pl lub na numer telefonu: 52 585 15 01.

Osoby do kontaktu: mgr Bogna Derkowska-Kostkowska, mgr Krystian Strauss, dr Agnieszka Wysocka.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/kultura-media-spoleczenstwo

______

Uczelniana Rada Doktorantów UKW oraz

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

serdecznie zapraszają do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

,,KULTURA – MEDIA – SPOŁECZEŃSTWO”

w dniach 1-2 czerwca 2017

 

Zakres tematyczny: kultura żywego słowa w odniesieniu do kultur narodowych; językowy obraz świata w międzynarodowym dyskursie medialnym;  przejawy kultury w mediach społecznościowych; stereotypy narodowe i ich obraz w mass mediach; rola społeczeństw w kształtowaniu obrazu współczesnej kultury; społeczeństwa

i społeczności w mediach publicznych; media a komunikowanie polityczne.                                                                                                                                                             

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 kwietnia 2017

na adres email: samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com

 

Potwierdzenie przyjęcia tematu: do 30 kwietnia 2017

Rozesłanie programu konferencji: do 5 maja 2017

Oplata konferencyjna: 180 zł (obejmuje obiad, kolację, catering, materiały konferencyjne), najpóźniej do 22 maja 2017 na podane dane w wiadomości zwrotnej.

Opłata nie dotyczy noclegu. Propozycje hoteli/hosteli zostaną przesłane w mailu.

Miejsce: Biblioteka Główna UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy

Patronat honorowy:

JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Komitet naukowy konferencjii:

prof. Elżbieta Laskowska

dr hab. prof. nadzw. Anna Bączkowska

dr hab. prof. nadzw. Grażyna Sawicka

dr hab. prof. nadzw. Filip Pierzchalski

dr Grzegorz Kaczmarek

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/kultura-media-spoleczenstwo

______

Uczelniana Rada Doktorantów oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.
,,KULTURA-MEDIA-SPOŁECZEŃSTWO” 1-2 czerwca 2017.
Formularz zgłoszeniowy i wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.doktoranci.ukw.edu.pl w zakładce konferencji.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Zapraszamy!

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 06-07 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

 

______

Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów.

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Bydgoszcz 6-7 kwietnia 2017 r.

Komunikat nr 1

Już niemal od zarania dziejów człowiek miał do czynienia ze zjawiskiem uzależnienia. Malowidła na ścianach jaskiń ujawniają pociąg prehistorycznych ludzi do substancji wprowadzających w stan odurzenia. W zapiskach cesarza Shen Nunga (III tysiąclecie p.n.e.) odnajdujemy wzmiankę o haszyszu, który stosowany był w celach leczniczych. Podobnie również jak wyciąg z konopi, co w swoich dziennikach, po spotkaniu z Persami, odnotował Marco Polo (XIII/XIV wiek). W wiekach XVIII i XIX, w Wielkiej Brytanii i Ameryce, powszechne w użyciu były morfina i kokaina. Historia alkoholu jest równie wiekowa i bogata, na co wskazuje wiele przekazów historycznych zawierających informacje na temat powstawania napojów „wyskokowych” i ich znaczenia w kulturze i życiu człowieka. Rozwój technologii przyniósł nowe formy uzależnień, które współcześnie mogą wręcz zaskakiwać.

Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uzależnienia: W jaki sposób na przestrzeni dziejów zmieniała się definicja i postrzeganie uzależnienia? Jakie formy przybierało dawniej i jak możemy je zdefiniować współcześnie?

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary badawcze:

 uzależnienia w medycynie i farmacji, sposoby diagnozowania i metody leczenia,

uzależnienia w praktyce życia codziennego,

uzależnienia w obszarze praktyk społecznych, kulturowych i symbolicznych,

 uzależnienia w literaturze i sztuce.

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem, analityką medyczną, a także historią medycyny i farmacji, historią sztuki, antropologią kultury itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 01.03.2017 r. na adres: konfnalogi@gmail.com (prosimy pobrać zgłoszenie ze strony skhukwbydgoszcz.jimdo.com) Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 13.03.2017 r.

OPŁATA

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich i pracowników naukowych oraz 100 zł dla uczestników studiów magisterskich. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów. Koszty noclegu pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfnalogi@gmail.com

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+na*c5*82ogi,5734560016.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+na*c5*82ogi,5734560015.docx

Miejsce: Bydgoszcz
Termin:(nie dotyczy)
Zgłoszenia: 19  I 2017
Link: http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/stypendia_naukowe_prezydenta_miasta___2017.aspx

______

Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane zostaną po dwa stypendia.

 

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.
Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Miejsce: Wrocław
Termin: 22-23 IX 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Zakład Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych oraz Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego”. Obrady odbędą się w dniach 22-23 września 2016 r. w Bydgoszczy na ulicy Poniatowskiego 12.
Celem niniejszej konferencji jest analiza zagadnień dotyczących współczesnych problemów obszaru postradzieckiego – m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy, krajów bałtyckich, Osetii Południowej, Abchazji, Mołdawii oraz byłych republik kaukaskich, wchodzących wcześniej w skład ZSRR – m.in. Armenii, Azerbejdżanu, Turkemistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu czy Kirgistanu. Wyrażamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do wnikliwej i interdyscyplinarnej analizy wyzwań, stojących przed obszarem postradzieckim w szeroko rozumianej perspektywie politologicznej, historycznej, prawnej, ekonomicznej czy społecznej. Nastawiamy się na kreatywność poszczególnych projektów wystąpień, aczkolwiek prosimy o przestrzeganie zakresu tematycznego naszych rozważań.

Obecna sytuacja na wschodzie Ukrainy i wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu imigracyjnego w Europie Zachodniej pozwala nam na postawienie pytania, czy i na ile obszar postradziecki ma szansę w przyszłości wyzwolić się od rosyjskich wpływów. Pomimo rozpadu Związku Sowieckiego Rosja do dnia dzisiejszego m.in. poprzez wielowymiarowe uwarunkowania ekonomiczne, społeczne czy kulturowe oddziałuje na politykę władz krajów wchodzących w XX wieku w skład ZSRR i dąży do całkowitego podporządkowania ich sobie. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na instrumenty wpływu, za jakich pomocą Rosja chce utrzymywać kontrolę nad tymi obszarami. Ważnym punktem naszych deliberacji będzie też m.in. próba holistycznego przedstawienia stosunku państw, należących w przeszłości do ZSRR, do zachodnich inicjatyw integracyjnych w sferze politycznej, gospodarczej i wojskowej. Wskazując na tę problematykę, mamy na myśli m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy i na ile dla terenu dawnego Związku Radzieckiego ściślejsze powiązania z Europą Zachodnią mogą być korzystne w dłuższej perspektywie czasowej. Liczymy, że niniejsze obrady mogą przyczynić się do jak najbardziej pełnej odpowiedzi na zgłaszane przez nas wątpliwości.

Odnosząc się do kwestii stricte organizacyjnych, chcielibyśmy wspomnieć, że wygłaszane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość selekcji przesłanych zgłoszeń w zakresie tematyki wystąpienia. Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów referatów do 30 czerwca 2016 r. na adres ns@ukw.edu.pl (dla gości z zagranicy), andrzej.purat@o2.pl oraz bielicki11@gmail.com (dla prelegentów z Polski) Uprzejmie apelujemy o nieprzekraczanie wyznaczonych terminów ze względu na zobowiązania organizacyjne. W przypadku ewentualnych pytań odnośnie pozostałych kwestii formalnych, prosimy je kierować na adres bielicki11@gmail.com. Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień zostaną przekazane Państwu do 7 lipca 2016 r. Natomiast zgłoszenia potwierdzające udział w konferencji w formie biernej prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł od osoby, a dla studentów 200 zł. Prosimy o wpłatę pieniędzy na numer konta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Bank Zachodni WBK S.A 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem- „Współczesne problemy” + imię i nazwisko + uczelnia. Opłata zawiera wyżywienie oraz materiały konferencyjne, w tym autorski egzemplarz monografii. Nie obejmuje natomiast kosztów dojazdu oraz noclegu z wyjątkiem gości zagranicznych.

W skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wchodzą:
dr hab. Aleksander Lasik, prof. UKW (przewodniczący Komitetu naukowego i organizacyjnego)
Pozostali członkowie Komitetu:
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
dr hab. Tomasz Kuczur, prof. UKW
dr hab. Jan Waskan, prof. UKW
dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW
dr Magdalena Bierzyńska- Sudoł
dr Wojciech Jurkiewicz
dr Sławomir Sadowski
dr Andrzej Purat
dr Nartsiss Shukuralieva
lic. Paweł Bielicki

Sekretarze konferencji:
dr Andrzej Purat- kontakt- andrzej.purat@o2.pl
dr Nartsiss Shukuralieva- kontakt- ns@ukw.edu.pl
lic. Paweł Bielicki- kontakt- bielicki11@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz+zg*c5*82oszeniowy%287%29,5303523582.doc

Miejsce:Bydgoszcz
Termin: 26-27 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link:

 

______

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Motyw wojny w kulturze i sztuce 26-27 kwietnia 2016 r., Ostromecko oraz Instytut Nauk Politycznych.

Szanowni Państwo,

celem organizowanej konferencji, będącej zarazem trzecią odsłoną spotkań naukowych, analizujących wielopłaszczyznowe związki kultury i sztuki ze zjawiskami społeczno-politycznymi, jest podjęcie refleksji na temat miejsca i roli motywu wojny w takich dziedzinach, jak przede wszystkim: literatura, muzyka, teatr, kino i sztuki plastyczne.

Dokonania prozaików i poetów, scenarzystów i dramatopisarzy, reżyserów teatralnych i filmowców, malarzy, rzeźbiarzy i fotografików, czy kompozytorów niejednokrotnie miały swoje źródło i inspiracje w konfliktach zbrojnych. Kultura i sztuka pomagają w zachowaniu w pamięci doświadczeń wojny i tym samym są ważnym świadectwem przeszłości.Działalność ludzi kultury i sztuki nierzadko wpływała na postrzeganie wojny, prowadząc do zagorzałych dyskusji dotyczących jej motywów, zasadności i ofiar. Artyści w swoich pracach niejednokrotnie uwypuklali bohaterskie czyny jednostek i znaczenie zwycięstw militarnych, dając kolejnym pokoleniom powody do dumy narodowej. Z drugiej strony, zachowany w ten sposób obraz często obnażał brutalność, zniszczenia i tragedie, które niosły ze sobą wojny.

Pragniemy zastanowić się nad jakością kulturowych wizji wojen, rozważając sposób odzwierciedlania tła, natury oraz konsekwencji wybranych konfliktów zbrojnych. Warto przy tej okazji dokonać porównania rodzimych osiągnięć z tendencjami światowymi.

Zgłoszenia uczestnictwa (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz punktowane wydawnictwo pokonferencyjne. Termin nadesłania pełnych tekstów referatów (łącznie 20-30 tys. znaków ze spacjami, odpowiednio mniej przy załączaniu ilustracji) upływa 30 maja 2016 r. Jednocześnie
informujemy, iż do druku będą skierowane teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzenta. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży.

Szczegółowe informacje związane z przyjazdem i pobytem
w Ostromecku oraz wytyczne edytorskie tekstów do publikacji
pokonferencyjnej przesłane zostaną po przyjęciu zgłoszenia.

Wszelką korespondencję prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów na adres: wojnawkulturze@gmail.com

Z poważaniem

dr Łukasz Jureńczyk

dr Joanna Szczutkowska

mgr Wojciech Trempała

mgr Paulina Wenderlich

Miejsce: Bydgoszcz
Termin:  07-08 IV 2016
Zgłoszenia: 19 II 2016
Link: 

______

CfP: Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów

Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji UMK zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia można przesyłać do 19 lutego 2016 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/12/Trucizny.pdf

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 05-06 V 2016
Zgłoszenia: (brak danych)
Link:

______

Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów

W dniach 5-6 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowa pt. Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów.

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. Będzie to zatem próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonowało i funkcjonuje jedzenie. Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów kulturowych, archeologów, dietetyków, filologów, filozofów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia jedzenia w kulturze.

Mają na uwadze, że jedzenie jest kategorią niezwykle „pojemną”, mieszczącą zarówno czynność jedzenia, jak i jego elementy składowe, a więc pokarm czy pożywienie oraz rytuały, jakie towarzyszą jego przygotowaniu, proponujemy następujące zakresy tematyczne referatów odnoszących się do tak rozumianego pojęcia:

  • jedzenie w sferze praktyk społecznych, działań komunikacyjnych i symbolicznych,
  • jedzenie jako znaki tożsamości,
  • jedzenie w praktyce życia codziennego,
  • jedzenie na wsi i w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych,
  • jedzenie w dyskursie kulinarnym,
  • jedzenie a zdrowie,
  • jedzenie jako element turystyki kulinarnej,
  • jedzenie jako element dziedzictwa kulturowego,
  • jedzenie w literaturze i sztuce.

 

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Dane kontaktowe:

dr Justyna Żychlińska: 505291447; dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155.jedzenie.konferencja@gmail.com
jedzenie.konferencja@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin:  07-08 V2015
Zgłoszenia: 16 III 2015
Link:

_______

 Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Historia Kultury Ciała”, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 7-8 V 2015 r. Wszelkie informacje (wraz z formularzem zgłoszeniowym) znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: www.historia-kultury-ciala.pl.


  • RSS