konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Cywilizacja

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017 (przedłużony do 22 IX 2017)
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/07/05/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-czlowiek-panem-zycia-i-smierci-w-czasach-konfliktow-i-wyzwan-cywilizacyjnych/

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13-14 X 2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

______

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział Gdański)

zapraszają na konferencje

Stan „Cywilizacji Zachodu” a zmieniające się znaczenie religii (druga odsłona cyklu „Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach”)

Dynamiczne i często niepokojące przemiany, jakim podlega obecnie świat Zachodu (zarówno Unia Europejska, jak też Stany Zjednoczone), zmuszają nas do codziennego stawiania istotnych pytań o wymiarze kulturalnym i cywilizacyjnym; pytań o przyszłość porządku jeśli nie świata, to co najmniej chociaż Europy i Ameryki, jakimi znamy je dzisiaj. Kolejne fale imigrantów z Afryki i Azji oraz wywoływane przez nie napięcia społeczne stawiają przed nami problemy natury już nie czysto teoretycznej, ale bez wątpienia także praktycznej.
W tym kontekście z nową siłą przedstawia się aktualność dawnych i nowszych teorii cywilizacji. Aktualność, która na powrót pozwala nam pytać o potrzebę rozpatrywania otaczających nas światów społecznych w wymiarze tożsamości i przynależności kulturowo-cywilizacyjnej. Intencją naszego cyklu nie jest tylko i nie tyle odświeżanie znanego (i nieco już przebrzmiałego) sporu pomiędzy Fukuyamą i Huntingtonem, nie jest nią także jedynie przypomnienie myślicieli, którzy dyskusję ich poprzedzali, przecierając szlaki filozofii cywilizacji. Nawet znakomite teorie Toynbee’go, Spenglera, Konecznego czy Voegelina mogłyby okazać się niewystarczającym narzędziem interpretacji zachodzących na naszych oczach procesów kulturowych przemian i kolejnych faz globalizacji wraz z wszelkimi jej następstwami.
Skłaniamy się ku poglądowi, że w tych przekształceniach oprócz procesów sekularyzacyjnych wciąż istotną i nieredukowalną rolę odgrywają religie, wyznania i kościoły wspierane ruchami postsekularnymi. Dlatego też poprzez nasz cykl konferencji poświęconych sacrum w kulturach i cywilizacjach proponujemy platformę dla wspólnego namysłu nad przyszłością Europy i całego świata zachodniego wobec wewnętrznych tarć i zewnętrznej presji, których właśnie doświadcza.
Do wzięcia udziału zapraszamy szczególnie filozofów, kulturoznawców, socjologów, teologów, psychologów, historyków, prawników, religioznawców, filmoznawców oraz specjalistów z pokrewnych dyscyplin.

Dane kontaktowe:

sacrum-w-cywilizacjach.ug.edu.pl
Kontakt e-mail: murbanska-bozek@swps.edu.pl i filrp@ug.edu.pl.

Opłata konferencyjna : 400 zł

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017 (przedłużony do 22 IX 2017)
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do Bydgoszczy historyków, politologów, socjologów, pedagogów, psychologów, prawników, ekonomistów, demografów oraz specjalistów innych nauk.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących człowieka jako jednostki w sytuacjach ekstremalnych.

Organizatorzy zapewniają kolację w dniu 16 listopada 2017 r. oraz śniadanie i obiad w drugim dniu konferencji. Ponadto zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów do końca I kwartału 2018 r.

            Na zgłoszenia  czekamy do 1 września 2017 r.

            Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres:

konf.czlowiekpanem@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Numer konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną podamy po przyjęciu zgłoszenia do udziału w konferencji. Wtedy również podamy dokładną informację na temat sugerowanych możliwości noclegu.

            Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Składanie zgłoszeń będzie przebiegało wg następującego terminarza:

 • do 1 września 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń
 • do 15 września 2017 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
 • do 29 września 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 20 października 2017 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów

Proponowane zagadnienia i obszary do poruszenia podczas konferencji:

 1. Zaprezentowanie funkcjonowania jednostki i grup społecznych w czasach konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych: życie codzienne, asymilacja, życie kulturalne, przemiany kulturalne, procesy społeczne, wpływy polityczne, życie społeczne, życie polityczne;
 2. Osoby cywilne, żołnierze, politycy, twórcy kultury, administratorzy rodziny, nauczyciele, wychowawcy, itp. na tle konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych;
 3. Rodzina na tle konfliktu i zagrożeń cywilizacyjnych;
 4. Rola jednostek i grup społecznych w rejonach zagrożeń cywilizacyjnych i wojennych;
 5. Lokalne, regionalne i międzynarodowe konflikty;
 6. W jaki sposób jednostka oraz grupy społeczne organizowały życie na terenach zagarniętych przez wroga?;
 7. W jaki sposób wróg organizował życie na zagarniętych terenach i jak w to wpisywała się jednostka oraz grupy społeczne?

Rada organizacyjna:

mgr Soraya Kuklińska
mgr Sławomir Łaniecki
mgr Gabriela Frischke
mgr Wojciech Miklaszewski

Rada naukowa:

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski WSG (humanistyka)
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. UKW (humanistyka)
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. nadzw. UMK (humanistyka)

Miejsce: Lublin
Termin: 23-24 X 2015
Zgłoszenia: 16 IX 2015
Link:

______

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

 

 

Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w czwartej edycji „Lubelskiej Jesieni Historycznej”, która odbędzie się w dniach 23-24 października 2015 roku w Instytucie Historii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie.

 

 

Tematem przewodnim konferencji będzie szeroko rozumiana komunikacja na przestrzeni dziejów.

 

 

 

I.            Komunikacja międzyludzka od czasów najdawniejszych do dzień dzisiejszy

 

Celem konferencji jest prezentacja ustaleń badaczy młodego pokolenia dotyczących szeroko pojętej komunikacji na przestrzeni dziejów. Liczymy, że tak szeroko zakreślony temat konferencji pozwoli nie tylko na swobodną prezentację wyników badań, ale też na dyskusję i nawiązanie nowych naukowych znajomości. Organizatorzy konferencji pragną skłonić uczestników do refleksji nad miejscem jednostki i wspólnoty w procesie dziejowym.

 

Proponowane zagadnienia:

 

- Formy komunikacji międzyludzkiej,

- Narzędzia komunikacji,

- Komunikacja w służbie polityki,

- Przełomowe odkrycia w dziedzinie komunikacji,

- Komunikacja a rozwój cywilizacyjny,

- Komunikacja międzykulturowa,

- Komunikacja a propaganda,

- Komunikacja w działalności służb specjalnych,

- Komunikacja a współczesne media,

- Komunikacja w ujęciu mikrohistorycznym,

- Symbolika w komunikacji,

- Metody badań komunikacji,

- Komunikacja w badaniach interdyscyplinarnych

 

 

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 września do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Do 20 września organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

 

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 85 zł od osoby.

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz obiadów, ale służą pomocą przy ich znalezieniu.

 

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

 

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie na adres mailowy konferencji prac wraz z opinią pracownika naukowego w terminie do 30 listopada 2015 r.

 

Kryteria edytorskie znajdują się w pliku „Wskazówki dla autorów”.

Wszelkie informacje pod adresem e-mail: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

„IV Lubelska Jesień Historyczna”

Miejsce: Warszawa
Termin: 22 IV 2013
Zgłoszenia:
Link:

Konferencja: „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”

 Zakład Dziejów i Kultury Średniowiecza zaprasza na konferencję, poświęconą prezentacji prac nad projektem „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”,  która odbędzie się w IH PAN 22 kwietnia 20113 roku.

Początek obrad o godz. 15.00 w Sali Kościuszkowskiej (II piętro).

Program:

Piotr Guzowski, Jak badać zasięg zachodniego modelu gospodarki w Europie środkowej i wschodniej?

Marcin Pauk, Instytucja kościoła monarszego w Europie Środkowej XI – XII w. – koncepcje badawcze i ich krytyczna weryfikacja

Grzegorz Pac, Kult świętych a problem granica między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem w  Europie Środkowo-Wschodniej (XI-XII wiek)

Paweł Żmudzki, Elementy kulturowej jednorodności na przykładzie najdawniejszych narracji historiograficznych w Polsce i na Rusi

Miejsce: Lublin
Termin: 14 V 2013
Zgłoszenia: 21 IV 2013
Link: www.kul.pl/sswnh

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Barbarzyńca w ogrodzie”

organizowanej przez Katedrę Historii Starożytnej, Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, przy współudziale Koła Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w dniu 14 maja 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Sesję pragniemy poświęcić refleksji nad ludami barbarzyńskimi oraz nad cywilizacjami czasów antycznych. Zależy nam na ujęciu możliwie najszerszego zakresu zagadnień związanych z tematem konferencji, na które proponujemy spojrzeć z perspektywy różnych dyscyplin. Nasze zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, doktorantów i studentów historii i nauk pokrewnych.

Proponowane zagadnienia:

- pojęcie barbarzyńcy, barbarzyństwa i barbaricum,

- barbarzyńcy widziani oczami ludów „cywilizowanych”,

- konfrontacja ludów „barbarzyńskich” z ludami „cywilizowanymi”,

- barbarzyńcy i ich kultura.

Oczywiście to tylko proponowane zagadnienia i jesteśmy otwarci na inne ujęcia tematu.

Na propozycje Państwa tematów czekamy do 21 kwietnia 2013 roku. Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 24 kwietnia 2013 roku. Informacje o zakwalifikowaniu prześlemy drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Łączymy pozdrowienia i liczymy na wspólne spotkanie.

Referaty 15-20 min. Opłata konferencyjna 30 zł, numer konta prześlemy po zakwalifikowaniu. W ramach opłaty gwarantujemy obiad i materiały konferencyjne. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: barbarzynca13@gmail.com Dodatkowe informacje będzie można uzyskać na stronie samorządu: www.kul.pl/sswnh


 • RSS