konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: dyplomacja

Miejsce: Kraków
Termin: 21-22 IX 2017
Zgłoszenia: 20 VI  2017
Link:

 

______

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”

działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

we wspołłpracy z Instytutem Historii UPJPII

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

Dylematy polskiej myśli geopolitycznej na przestrzeni XX i XXI wieku.

Konferencja w 80 rocznicę wydania

„Miedzy Niemcami a Rosją” A. Bocheńskiego

21-22 września 2017 r.

Gmach UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków

Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie katalogu doniosłych i mniej znanych głosów, stanowisk, opinii i argumentów w obrębie podejmowanych w ostatnim stuleciu dyskusji o Rzeczpospolitej i jej kształcie ustrojowym, prawnym i politycznym.

Przewiduje się 20-minutowe wystąpienia prelegentów. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizatorzy utworzą spójne bloki tematyczne, które zostaną docelowo przekształcone w panele konferencji.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie papierowej i elektronicznej, zawierającej pozytywnie zrecenzowane referaty. O terminie nadsyłania tekstów i wymogach merytoryczno-redakcyjnych uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym czasie.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł brutto i obejmuje koszty materiałołw konferencyjnych, dwołch obiadołw, poczęstunku, recenzji artykułołw oraz opracowania i druku publikacji pokonferencyjnej. Uczestnikom konferencji nie zapewniamy noclegołw, ale słuzmymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania w pobliskich hotelach.

Zgłoszenie czynnego uczestnictwa w konferencji (w postaci pliku tekstowego z danymi personalnymi, stopniem/tytułem naukowym/zawodowym, afiliacją, abstraktem do 2 tys.

znakołw ze spacjami i bibliografią) nalezmy przesłac ł do 20 czerwca 2017 r. na adres:

konferencja.upjpii2017@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych propozycji.

Opiekunem naukowym konferencji jest dr Maciej Zakrzewski.

Wszelkie pytania prosimy kierowacł na adres mailowy: konferencja.upjpii2017@gmail.com

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/start/-/blogs/konferencja-dylematy-polskiej-mysli-geopolitycznej-na-przestrzeni-xx-i-xxi-wieku?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.doktoranci.uj.edu.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Miejsce: Białystok
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link: https://sknhuwb.wordpress.com/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na:

VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników

„Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”,

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2016 r.
w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
(ul. Plac Uniwersytecki 1)

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwo nowożytnej Europy rozpatrywany w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym.

Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień. A proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty:

– historia społeczna

– historia gospodarcza

– historia życia codziennego

– mikrohistoria

– demografia historyczna

– metodologia i historiografia

– historia miast i miasteczek

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://sknhuwb.files.wordpress.com/2017/04/formularz-zgc582oszeniowy-viii-os-dkhn.docx

Na zgłoszenia czekamy do 1 maja 2017 r. Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres sknhuwb@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prosimy o formułowanie w następujący sposób: NAZWISKO, IMIĘ, skrót nazwy uczelni. Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo w formie mailowej do 5 maja 2017 r., wtedy też podany zostanie numer konta, na który należy dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty planowanej publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach między obradami oraz spotkania integracyjnego. Organizatorzy nie gwarantują noclegu z 25 na 26 maja, jednak oferują pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Konferencja jest planowana jako impreza dwudniowa – w czwartek i piątek. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie programu dwudniowego to konferencja odbędzie się wyłącznie jednego dnia.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także stronę internetową i fanpage Koła Naukowego:

https://www.facebook.com/uwb.sknh/

https://sknhuwb.wordpress.com/

Miejsce: Olsztyn
Termin: 11-12 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link: www.facebook.com/pufn2015     oraz https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM

 

______

III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. 25 lat «Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy» – próba bilansu (Olsztyn, 11-12.05.2017)
Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów: Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”;
współorganizatorów: Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowego Instytutu Oświaty, Kultury i Współpracy z Diasporą, Naukowo-Analitycznego Centrum Badań Politycznych „Wektor”, Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego (INP UWM w Olsztynie)
a także patronów honorowych: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwowskiej Rady Obwodowej, Podkomisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Regionalnej i Transgranicznej Współpracy między Ukrainą i Państwami UE, Przedstawicielstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w Regionie Zachodnim, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz członków komitetu naukowego i organizacyjnego,
Serdecznie zapraszam do udziału w III P-UFN. Na stronie wydarzenia znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym listy informacyjne w 3 wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski), ramowy program, a także inne interesujące materiały. Zapraszam również do odwiedzin: strony internetowej P-UFN: www.pufn.eu oraz strony P-UFN na Facebooku: www.facebook.com/pufn2015.
Link do pobrania listu informacyjnego: https://drive.google.com/…/fo…/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM…
Ramowy program III P-UFN: https://drive.google.com/…/0B9cgTEDbxURYSmVEQklOM2JsaVU/view
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/qBdA7gZ03G76PQOc2
Kontaktowy adres e-mail: pufn@pufn.eu lub k.sygidus@pufn.eu
Zapraszamy serdecznie!
Z poważaniem,
Kamil Sygidus – przewodniczący komitetu organizacyjnego P-UFN w Polsce

Miejsce: Cardiff
Termin:  01-02 VI 2017
Zgłoszenia:  20 II 2017
Link: https://medievalartresearch.com/2016/11/29/cfp-power-of-the-bishop-iii-bishops-as-diplomats-1000-1400-cardiff-university-1-2-june-2017/

 

______

CFP: Power of the Bishop III: Bishops as Diplomats 1000-1400

(Cardiff University, 1-2 June 2017)

Deadline for Abstracts: 20 February 2017

This two-day conference will explore the importance of diplomacy in a bishop’s career. How bishops responded to situations was often crucial to building or destroying their reputations, and, sometimes, their very lives depended on their ability to exercise their diplomatic skills.

This conference aims to explore the common themes regarding the use and development of diplomacy in a bishop’s career; how and when was it deployed, and in what circumstances? What impact did the Gregorian Reforms and Investiture Crisis have on this aspect of a bishop’s skill-set?

Most importantly, how do we see diplomacy expressed? As well as through legal agreements and treaties, we would like to explore the role of diplomacy in other areas, including but not limited to:  the architecture of the Cathedrals and Bishop’s Palaces, the various uses of the landscape, the visual elements within manuscripts that bishops patronised, the types of gifts given and exchanged; the choice of special dates and feast days to mark particular events.

Abstracts of 200 words in length, in English, should be emailed to powerofthebishop@gmail.com with the subject line “POB III ABSTRACT”. Register via http://powerofthebishop.blogspot.co.uk/p/registration.html

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 19-23 IV 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/

______

W dniach 19-23 kwietnia 2017 r. nowy gmach Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie gościł w swych murach uczestników największej konferencji studenckiej w Polsce. Stolicy Wielkopolski przypadł w udziale zaszczyt organizacji XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W organizację tego wydarzenia włączyły się: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM,Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego oraz Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego.

W zaproponowanych przez nas panelach dyskusyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk historycznych (w tym archeologii, etnologii i muzykologii) wyniki swoich badań będą mieli okazje przedstawić reprezentanci wielu ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Podczas jubileuszowego OZHS-u nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, które będą nadawały splendor niniejszemu wydarzeniu. Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją wcześniejszych Zjazdów, będą odbywały się wieczorne spotkania integracyjne.
W imieniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w przyszłorocznej konferencji. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby udział w jubileuszowym Zjeździe był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem intelektualnym i kulturalnym. Mamy nadzieję, że powrót do miłych wspomnień umożliwi lektura publikacji pokonferencyjnej. Nad selekcją i poziomem merytorycznym zawartych w niej artykułów będą czuwać pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Życzymy inspiracji i ciekawych problemów badawczych, na których ujęcie w postaci abstraktów czekamy do 31 grudnia 2016 roku. Liczymy, że podyskutujemy o nich podczas jubileuszowego OZHS-u.
Więcej informacji znajdą Państwo:
Strona oficjalna XXV OZHS-u w Poznaniu (na niej należy się zarejestrować):
http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/
Strona na Facebooku:
https://www.facebook.com/XXVOZHS

Miejsce: Tarnobrzeg
Termin: 08-10 IX 2016
Zgłoszenia:  01 VI 2016
Link: http://www.konferencja.mhmt.pl/index.php

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Zakład Historii XIX wieku

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne o/Polskiego Towarzystwa Historycznego

Związek Rodu Tarnowskich

zapraszają na konferencję naukową

WIELKIE RODY NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH

XVI-XX WIEKU

Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć

Tarnobrzeg, 8-10 września 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2016 roku w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27.

Celem konferencji jest ukazanie historii rodów arystokratycznych Polski i Litwy w okresie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych, między XVI a XX wiekiem. Chcemy popatrzeć na dzieje tej grupy społecznej poprzez pryzmat jej dokonań w wielu wymiarach, również gospodarczych i kulturalnych. Zachodzi również potrzeba pokazania dziedzictwa jakie pozostało po arystokracji w odniesieniu do pamięci historycznej.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji oraz zaprezentowania własnych wyników badań poświęconych wielkim rodom.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem Konferencji zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy referentów i dyskutantów.

dr hab. prof. UR Tadeusz Zych

prof. dr hab. Norbert Kasparek

 

 

Komitet naukowy
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAU Kraków)
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite (Instytut Historii Litwy)
dr Rimantas Miknys (Dyrektor Instytutu Historii Litwy)
Komitet organizacyjny
mgr Radosław Pawłoszek
mgr Mateusz Klempert
mgr Sebastian Nowakowski
mgr Krzysztof Andrzej Kierski

Abstrakty, dłuższe wypowiedzi oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: konferencja@mhmt.pl

Termin nadsyłania abstraktów: 1 czerwca 2016 r.
Ogłoszenie listy referentów: 30 czerwca 2016 r.
Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 31 lipca 2016 r.

Opłata konferencyjna: 150 zł

Miejsce: Poznań
Termin:   13-14 V 2016
Zgłoszenia: 20 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/450751778457408/

 

______

Szanowni Państwo,

mając na uwadze licznie napływające prośby o przedłużenie terminu nadsyłania abstraktów referatów na Ogólnopolską Konferencje Studencko-Doktorancką „Ceremoniał  w Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, Komitet Organizacyjny przychyla się do Państwa uwag i ogłasza, iż ostatnim dniem na przesłanie abstraktu będzie 20 marca 2016 roku.

Abstrakt proponowanego referatu wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: ceremonial.dworski@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://chomikuj.pl/nowozytnosc.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/02/02/ceremonial-w-rzeczypospolitej-obojga-narodow/

Miejsce: Poznań
Termin:  01-02 IV 2016
Zgłoszenia: 26 II 2016
Link: 

______

Sekcja Historii Bizancjum SKNH UAM ma przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Bizantynistów, która odbędzie się pod hasłem:
„Extra limites. Konstantynopol poza granicami Cesarstwa”
w dniach 1–2 kwietnia 2016 roku w Poznaniu, w nowym gmachu Wydziału Historycznego przy ul. Umultowskiej 89d.
Zachęceni sukcesem ubiegłorocznego Kongresu pragniemy dalej rozwijać ideę ogólnopolskich spotkań łączących środowisko młodych polskich badaczy historii oraz kultury Bizancjum. Obrady chcemy poświęcić nie tylko bezpośrednim stosunkom Cesarstwa z krajami ościennymi, ale także – czy przede wszystkim – tym mniej oczywistym wpływom Konstantynopola.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów o następującej tematyce:

-ekspansja monastycyzmu bizantyńskiego w Europie Zachodniej; wpływ liturgii wschodnich na kształtowanie się Rytu Rzymskiego; duchowość chrześcijańskiego Wschodu we współczesnym Kościele Katolickim;

-recepcja bizantyńskich osiągnięć naukowych; oddziaływanie kultury literackiej Bizancjum na literatury narodowe krajów słowiańskich i nie tylko; szkoły przekładowe; bizantyńskie inspiracje w architekturze oraz sztuce;

-interwencje Cesarstwa w sprawy wewnętrzne państw ościennych; Cesarstwo Wschodnie jako wzór organizacji politycznej i administracyjnej (tytulatura, prawo, obyczaj dworski, ideowe podstawy władzy);

-Bizancjum jako eksporter i pośrednik handlowy – towary i kierunki zbytu; znaleziska obiektów szeroko pojętej bizantyńskiej kultury materialnej od krańców zachodniej Europy po Azję Południowo-Wschodnią, szczególnie w aspekcie numizmatycznym;

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem internetowym: tnij.org/o kmb2 do dnia 26 lutego. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: kongres.bi zancjum@gm ail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł.

Miejsce: Poznań
Termin:   13-14 V 2016
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link: https://www.facebook.com/events/450751778457408/

 

______

Sekcja Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w. Studenckiego Koła Naukowego Historyków przy Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pod tytułem:
„Ceremoniał w Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

Ceremoniał definiowany jest jako zbiór przepisów, reguł obowiązujących w trakcie uroczystości. Do najbardziej znanych należą: koronacje, ingresy biskupie, wjazdy poselskie czy wjazdy wojewodzińskie. Podczas obrad pragniemy więc podjąć dyskusję dotyczącą przebiegu, znaczenia i roli szeroko pojętego ceremoniału na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Proponowane zagadnienie może być rozpatrywane przez badaczy różnych dziedzin. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych.

Abstrakt proponowanego referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu, prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 29 lutego 2016 r. na adres: ceremonial.dworski@gmail.com. Planowane wystąpienie nie może trwać dłużej niż 20 minut.

Opłata w wysokości 80 złotych przeznaczona jest na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiadokolację, która zorganizowana zostanie pierwszego dnia konferencji.

Nie gwarantujemy noclegu z 13 na 14 maja, jednak oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Planujemy również publikację artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD, a także zamieszczenie ich na platformie Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych abstraktów. Informacje o przyjęciu zgłoszenia na konferencję otrzymają Państwo w formie mailowej do 14 marca 2016 r., wtedy też podany zostanie numer konta, na który będzie należało przelać wymaganą kwotę.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także na facebookową stronę konferencji http://tinyurl.com/hc8mvsv.

Formularz, zaproszenie oraz plakat konferencji dostępne są pod adresem:

http://chomikuj.pl/nowozytnosc

  • RSS