konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Egipt

Miejsce: Warszawa
Termin:  27-28 XI 2017
Zgłoszenia: 25 VI  2017
Link:

 

______

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ. Między tradycją a nowoczesnością

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
&
Katedra Arabistyki i Islamistyki UW

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ

I edycja, pt.

Między tradycją a nowoczesnością

która odbędzie się w sali im. Brudzińskiego
(Pałac Kazimierzowski UW)

w dniach 27–28.11.2017 roku

 

Egipt odgrywa ważną rolę w świecie arabskim, wynikającą zarówno z jego położenia, jak i historii przepełnionej głębokimi przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi. Przez wieki kształtowała się i była kształtowana państwowość tego kraju, od czasów faraonów, aż do powstania nowoczesnego państwa egipskiego. Przez wieki zmianom ulegały także systemy religijne Egiptu, od wierzeń starożytnego politeizmu, poprzez chrześcijaństwo, aż do islamu w różnych jego odmianach. Na bazie tej mozaiki ukształtował się współczesny – pełen kontrastów – kraj, którego społeczeństwo od dawna fascynuje badaczy różnych specjalizacji.
W Egipcie, określanym przez jego mieszkańców umm id-dunya – (tj. matką świata) tradycja na każdym kroku przeplata się z nowoczesnością. Właśnie o tym chcielibyśmy dyskutować podczas konferencji. Do interdyscyplinarnej debaty zapraszamy orientalistów, językoznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów, politologów, socjologów i etnologów, którzy naukowo zajmują się problematyką społeczną, językową, kulturową oraz religijną Egiptu. Chętnie skupimy się również na wytworach kultury artystycznej (literaturą, muzyką, filmem etc.), odzwierciedlających egipską rzeczywistość społeczno-kulturową. Jesteśmy ponadto otwarci na rozważania na temat stanu badań nad wspomnianymi kwestiami.
Pragnąc skupić się przede wszystkim na współczesności oraz jej odniesieniach do tradycji, nie zamykamy się także na badania dotyczące wcześniejszych etapów historii Egiptu i Egipcjan. Celem konferencji jest bowiem ożywienie debaty naukowej na temat Egiptu oraz integracja naukowców (polskich, a w przyszłości też zagranicznych) zajmujących się tematyką egipską i około-egipską.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem aktywnego udziału w konferencji zapraszamy do zgłaszania referatów, a słuchaczy do wzięcia udziału w dyskusji z prelegentami.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na dołączonym formularzu) wraz z abstraktami (max 500 słów) i krótką notatką biograficzną (max 80 słów) prosimy wysyłać na adres  konferencji:  do 25 czerwca 2017 r. Organizatorzy, po konsultacjach z Komitetem Naukowym, dokonają wyboru wystąpień i poinformują o tym autorów do 25 lipca 2017 r.

Opłaty: Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu ani noclegu. Zapewniają natomiast poczęstunek i materiały konferencyjne. Opłatę konferencyjna proszę uiścić do 31.08.2017 roku.

Język konferencji: polski

Publikacja tekstów pokonferencyjnych w języku angielskim przewidziana jest na rok 2018. Wynika to z przygotowywania się do kolejnej edycji konferencji, która ma mieć charakter międzynarodowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tekstów.

Termin dostarczenia artykułu: 15.02.2018 r.

Komitet Naukowy:
dr hab. prof. PAN Ewa Laskowska-Kusztal (IKŚiO PAN)
dr hab. prof. UW Paulina Lewicka (KAiI UW)
prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (KAiI UW)
prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN)
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (KAiI UW)
dr Teodozja I. Rzeuska (IKŚiO PAN)

Komitet Organizacyjny:
dr Michał Lipa
mgr Edyta Wolny

Gotowy formularz prosimy wysłać na adres konferencji egypt@iksio.pan.pl do 25 czerwca 2017 r.

http://www.iksiopan.pl/images/Mi%C4%99dzy_tradycj%C4%85_a_nowoczeno%C5%9Bci%C4%85._Formularz_zg%C5%82oszenia.docx.

Miejsce:  Kraków
Termin: 22 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Teresy Wnętrzak (AI) pt. Musa dux et comes…   Uwagi o budowie wiersza łacińskiego i prof. Hieronima Kaczmarka (USz) pt. Kolonie egipskie w Chinach. Oświeceniowe teorie o pokrewieństwie pisma staroegipskiego i chińskiego. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-09 V 2014
Zgłoszenia: 13 IV 2014
Link:

_______

Do dniach 8-9 maja 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się I Sympozjum Młodych Egiptologów. Zgłoszenia można przesyłać do 13 kwietnia br.

Abstrakty referatów (na około pół strony A4, Times New Roman 12, interlinia pojedyncza) wraz z danymi prelegenta (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, uczelnia, e-mail oraz telefon kontaktowy) należy przesłać na adres: konferencja_egiptologiczna@wp.pl do dnia 13 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji:

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399652,w-maju-i-sympozjum-mlodych-egiptologow.html

 

Miejsce: Kraków
Termin: 30-31 V 2013
Zgłoszenia: 01 IV 2013
Link:

 

Sekcja Śródziemnomorska Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Starożytnego Egiptu Kemet, Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej Studenckiego Koła Naukowego Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego i Sekcja Kultury Starożytnej Koła Naukowego Sfera Inicjatyw Interdyscyplinarnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

zapraszają do udziału w

V Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu,

która odbędzie się w dniach 30 – 31 maja 2013 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 11, trzeci dzień konferencji zależny jest od ilości przyjętych referatów).

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz poglądów między studentami zainteresowanymi dziejami i kulturą starożytnego Egiptu. Z tego względu konferencja nie posiada określonego tematu przewodniego, wystąpienia związane są podobnie jak w latach ubiegłych z zainteresowaniami badawczymi młodych egiptologów. Do udziału w konferencji zachęcamy studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich nie tylko archeologii, ale również innych kierunków (np. historii, historii sztuki, religioznawstwa itp.), którzy pragnęliby podzielić się wynikami swoich badań wiążącymi się z cywilizacją egipską.

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji z artykułami prelegentów. Publikacje z poprzednich konferencji można znaleźć na stronie Koła Kemet (www.kemetkn.wordpress.com) w zakładce Publikacje oraz na stronie Koła Sfera Inicjatyw Interdyscyplinarnych (www.mish.amu.edu.pl). Wszelkie bieżące informacje związane z konferencją będą publikowane na stronie Koła Kemet.

Abstrakty referatów (zawierające: tytuł wystąpienia, streszczenie nie przekraczające 1 strony A4, Times New Roman 12, interlinia pojedyncza)

wraz z danymi prelegenta (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, uczelnia, e-mail oraz telefon kontaktowy) prosimy przesyłać na adres: konferencja_egiptologiczna@wp.pl do dnia 1 kwietnia 2013 r.

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Wszelkie pytania prosimy kierować na powyższy adres.

Będziemy chcieli zakwaterować prelegentów spoza Krakowa w jednym miejscu, prosimy więc zaznaczać w zgłoszeniach czy uczestnik będzie chciał mieszkać w zarezerwowanym hostelu, czy zapewnia sobie nocleg we własnym zakresie. Będziemy się starać o dotacje na sfinansowanie noclegów. Przewidziana jest również impreza integracyjna dla uczestników konferencji.


  • RSS