konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Europa Środkowo-Wschodnia

XXVI OZHS

Brak komentarzy

Miejsce: Łódź
Termin: 17-21 IV 2018
Zgłoszenia: 7 I 2018
Link: http://www.26ozhs.uni.lodz.pl

Szanowni Państwo!

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który odbędzie się w dniach 17-21 IV 2018 r. w Łodzi.

Czym jest OZHS?

OZHS to największa w Polsce cykliczna studencko-doktorancka konferencja naukowa organizowana co roku od 26 lat przez różne polskie ośrodki akademickie. Uniwersytet Łódzki uzyskał prawo do organizacji XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów jednogłośną decyzją sejmiku XXV OZHS w Poznaniu. W ten sposób wydarzenie to po 11 latach przerwy powraca do Łodzi. Łódzki OZHS, choć niejubileuszowy, również ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym szczególnie zależy nam, by zjazd zrobił jak najkorzystniejsze wrażenie na jego uczestnikach i pragniemy dołożyć starań, by został zapamiętany równie dobrze jak pierwszy łódzki OZHS z 2007 r.

Atrakcje towarzyszące zjazdowi

OZHS nie jest zwykłą konferencją, ograniczającą się do wygłaszania referatów i dyskusji. Towarzyszy mu szereg atrakcji umożliwiających gościom poznanie specyfiki miasta i uniwersytetu, który danego roku zajmuje się organizacją przedsięwzięcia. Oferujemy uczestnikom OZHS-u udział w imprezach integracyjnych (jedna każdego dnia) i warsztatach, wycieczki do muzeów oraz zwiedzanie Łodzi. W trakcie zjazdu będzie można też wysłuchać wykładów znanych historyków.

Kilka słów o Łodzi

Łódź to trzecie pod względem wielkości miasto w Polsce, położone w samym centrum kraju. Dzięki licznym połączeniom lotniczym, kolejowym i autobusowym łatwo tu dotrzeć z każdego miejsca w Europie. W XIX w. miasto rozwijało się bardzo intensywnie dzięki przemysłowi włókienniczemu i do dziś zachowało niezwykły postindustrialny charakter i architekturę. Słynie z przemysłu filmowego (tu swoją karierę zaczynał min. Roman Polański) i wielokulturowości (łączy dziedzictwo Polaków, Niemców Żydów i Rosjan)

Zgłoszenia i abstrakty

Streszczenia referatów (do 4000 znaków) należy przesyłać do 7 I 2018 r. poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej (26ozhs.uni.lodz.pl/r/). Tekst musi zawierać podstawową bibliografię (źródła i opracowania). Proponowany temat może dotyczyć dowolnego zagadnienia historycznego. Jesteśmy otwarci także na reprezentantów innych niż historia dziedzin humanistyki, pod warunkiem, że prezentowane przez nich tematy będą miały pewien związek z historią.

Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim lub językach kongresowych:

-angielskim

-francuskim

-niemiecki

-rosyjskim

Termin i miejsce zjazdu

XXVI OZHS odbędzie się w dniach 17-21 IV 2017 r. w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź).

Wysokość opłaty konferencyjnej

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Zawiera się w niej koszt uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach związanych ze zjazdem, materiały konferencyjne, oraz możliwość publikacji artykułu w publikacji pozjazdowej. Nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów i obiadów.

Wysokość opłaty za nocleg (opcjonalnie)

Opłata wynosi 30 zł za każdy dzień. Bazę noclegową zapewnia Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ.

Obiady

Informacje dotyczące płatności za posiłki podamy w późniejszym terminie.

Informacje o zgłoszeniach

do 7 I 2018 r. – rejestracja elektroniczna poprzez stronę internetową i wysyłanie zgłoszeń

do 4 II 2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów

do 11 II 2018 r. – rozsyłanie wstępnych programów wraz z danymi potrzebnymi do dokonania opłaty konferencyjnej

do 2 III 2018 r. – przyjmowanie opłat konferencyjnych

po 2 III 2018 r. – rozsyłanie ostatecznych wersji harmonogramu i informacji o planowanych wycieczkach i imprezach integracyjnych

Kontakt

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.26ozhs.uni.lodz.pl oraz na naszym facebooku: https://www.facebook.com/XXVIOZHS/. Na wszelkie pytania odpowiemy za pośrednictwem adresu mailowego: 26ozhs@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 25 IV 2017
Link:

______

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców
przy Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
oraz
Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe
przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
mają zaszczyt zaprosić na

ogólnopolską konferencję naukową Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej Rozpad Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku przyniósł dla społeczeństw Europy Wschodniej – funkcjonującej obecnie w granicach Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy – szereg niespotykanych do tej pory uwarunkowań natury społecznej, ekonomicznej, politycznej i ideologicznej, wymagających powszechnego zredefiniowania stosunku wobec panującej rzeczywistości. Jeden z jej aspektów na przestrzeni minionego ćwierćwiecza stanowił problem budowania szeroko pojętej pamięci zbiorowej, tworzonej zarówno na polu narracji o przeszłości jak i budowanej w oparciu o bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Cel ogólnopolskiej konferencji naukowej Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej stanowi podjęcie refleksji na temat sztuki filmowej jako partycypanta tych procesów, a co za tym idzie – jej motywacji, istoty oraz zakresu. W związku z obranymi założeniami konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, wzbogacający tradycyjną analizę filmoznawczą o metodologie i ujęcia badawcze typowe dla innych gałęzi humanistyki, dostrzegających wpływ kinematografii na kształtowanie tożsamości Europy Wschodniej końca XX i początku XXI wieku. Organizatorzy konferencji zapraszają studentów, doktorantów oraz badaczy, których zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i nauk politycznych do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami jak:
• Teoretyczne i praktyczne przejawy funkcjonowania pojęć: „kultura pamięci”,
„pamięć zbiorowa” i „pamięć historyczna”
• Kinematografie narodowe wobec dziedzictwa Związku Radzieckiego i wspólnej
historycznej przeszłości
• Kino w służbie krajowej i międzynarodowej polityki historycznej
• Powiązania ekonomiczne i wzajemnie oddziaływanie na siebie kinematografii państw
Europy Wschodniej
• Filmowe obrazy „innego” w kinematografii Europy Wschodniej
• Od kina offowego do państwowych „blockbusterów” – uwarunkowania
ideologiczne i stylistyczne
• Film zaangażowany jako narzędzie społecznej interwencji
• Społeczna recepcja filmów traktujących o przeszłej i teraźniejszej rzeczywistości
państwa oraz narodu
• Kinematografia wobec przepracowywania społecznych i narodowych traum
• Edukacyjny a perswazyjny wymiar kina – czy film stanowi źródło wiedzy
o przeszłości?
• Film a literatura – adaptacje, ekranizacje, przetwarzanie motywów literackich
• Popkultura w służbie budowania tożsamości narodowej
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Collegium Maius
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Na zgłoszenia w postaci ankiety uczestnika (zawierającej abstrakt liczący do 1500 znaków)
czekamy do 25 kwietnia 2017 roku pod adresem e-mailowym kinowschod@gmail.com.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Strony internetowe poświęcone Konferencji:
• https://kinowschod.wordpress.com/
• https://www.facebook.com/events/1775714059419344/
Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
ul. A. Fredry 10, Collegium Maius, 61-701 Poznań
tel. +48 61 829 46 68, fax. +48 61 829 46 68
bednarek@amu.edu.pl

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy do nadysłania artykułów do pracy „Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Interakcje na przestrzeni dziejów”, której wydawcą będzie Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zachęcamy do przesyłania tekstów na temat szerokorozumianej tematyki kontaktów między światem zachodnim a wschodnim na adres wschod.zachod@wp.pl Interesują nas teksty z zakresu historii, politologii, prawa, socjologii, kulturoznawstwa itp. Termin nadsyłania to 31 maja br. W załączeniu przesyłamy wskazówki techniczne i wymogi techniczne dotyczące tekstów.

https://drive.google.com/file/d/0B_zRUEgDKqvXeUFXaWJRZTd4SWc/view

https://drive.google.com/file/d/0B_zRUEgDKqvXWFRteG9BT2JaREU/view

Z poważaniem,
Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce: Warszawa
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 15 IV 2017
Link: http://ksi.uw.edu.pl/konferencje

______

W 2017 roku mija 500 lat od wydania przez doktora Franciszka Skarynę w Pradze pierwszego egzemplarza Psałterza w białoruskiej redakcji języka cerkiewnosłowiańskiego. Wydarzenie to miało wyjątkowe znaczenie w dziejach nauki i kultury narodów wschodniosłowiańskich, stało ono ważnym etapem w stanowieniu drukarstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwoju piśmiennictwa ruskiego. W jubileuszowym roku 500-lecia historycznego poczynania Franciszka Skaryny chcemy pochylić nad procesami, które zachodziły i zachodzą w literaturze, kulturze oraz mediach krajów regionu, zastanowić się nad szeroko rozumianą problematyką spuścizny kulturowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedyskutować wyzwania, które przed społeczeństwami naszej części kontynentu europejskiego stawia burzliwy rozwój technologii informacyjnych oraz nowych mediów. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • Historyczne oraz aktualne procesy i tendencje w literaturach narodów Europy-Środkowo Wschodniej
 • Rola wybitnych postaci w rozwoju kultur i piśmiennictwa krajów regionu.
 • Pogranicza kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej: wpływy i wzajemne wpływy.
 • Zmiany zachodzące w językach literackich krajów regionu.
 • Historia i współczesność mediów krajów regionu.
 • Specyfika nowych mediów w krajach Europy-Środkowo Wschodniej.
 • Media krajów regionu w obliczu wojny informacyjnej.

Organizatorzy konferencji:

Rada Naukowa Konferencji:Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza,dr hab. Joanna Getkadr hab. Jerzy Grzybowskidr Marta Brzezińska-Pająkdr Rostysław Kramardr Marcin Niemojewski
konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Opłata konferencyjna: 400 zł

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia:  15 V 2017
Link:http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/istr

 

______

CALL FOR PAPERS
ISTRAŽIVANJA – JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES
(DEPARTMENT OF HISTORY, FACULTY OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA)

Dear colleagues,
We are happy to invite you to submit your papers and review articles for the 28th (2017) volume of ISTRAŽIVANJA – JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES, the official journal of the Department of History (Faculty of Philosophy), University of Novi Sad (Serbia).
ISTRAŽIVANJA – JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES (http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/istr) publishes research results, fresh hypotheses, ideas, theoretical and methodological perspectives, methodic approaches, and new perspectives on social, political and cultural processes in the chronological span from prehistory to contemporary period. The geographical focus is primarily, but not exclusively, on the regions of Central, Eastern and Southeastern Europe, as well as Eastern Mediterranean. The editorial policy of the journal gives particular attention to multidisciplinary approaches by publishing not only the works on political history, but also critical studies of wider social and cultural phenomena (from the perspectives of material culture, history of ideas, literature, religion, economy, historical demography etc.).
ISTRAŽIVANJA – JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES is an Open-Access journal and authors are free to use and distribute their papers under a Attribution-Non Commercial-NoDerivs – CC BY-NC-ND 3.0 Creative Commons license.
Deadline for the submission is 15th of May 2017. The contributions should be sent via e-mail to the following address: istrazivanja@ff.uns.ac.rs.
You can find Instructions for preparation of manuscript and style guidelines in the remainder of this document.
Kind regards,
Editorial Board of Istraživanja journal

More informations:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Call+for+papers+Journal+ISTRAZIVANJA+Fac.+of+Philosophy+Novi+Sad*2c+Serbia,5624317876.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 14 IV 2017 ( termin przedłużony do 25 IV 2017)
Link:

______

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców
przy Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
oraz
Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe
przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
mają zaszczyt zaprosić na

ogólnopolską konferencję naukową Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej Rozpad Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku przyniósł dla społeczeństw Europy Wschodniej – funkcjonującej obecnie w granicach Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy – szereg niespotykanych do tej pory uwarunkowań natury społecznej, ekonomicznej, politycznej i ideologicznej, wymagających powszechnego zredefiniowania stosunku wobec panującej rzeczywistości. Jeden z jej aspektów na przestrzeni minionego ćwierćwiecza stanowił problem budowania szeroko pojętej pamięci zbiorowej, tworzonej zarówno na polu narracji o przeszłości jak i budowanej w oparciu o bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Cel ogólnopolskiej konferencji naukowej Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej stanowi podjęcie refleksji na temat sztuki filmowej jako partycypanta tych procesów, a co za tym idzie – jej motywacji, istoty oraz zakresu. W związku z obranymi założeniami konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, wzbogacający tradycyjną analizę filmoznawczą o metodologie i ujęcia badawcze typowe dla innych gałęzi humanistyki, dostrzegających wpływ kinematografii na kształtowanie tożsamości Europy Wschodniej końca XX i początku XXI wieku. Organizatorzy konferencji zapraszają studentów, doktorantów oraz badaczy, których zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i nauk politycznych do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami jak:
• Teoretyczne i praktyczne przejawy funkcjonowania pojęć: „kultura pamięci”,
„pamięć zbiorowa” i „pamięć historyczna”
• Kinematografie narodowe wobec dziedzictwa Związku Radzieckiego i wspólnej
historycznej przeszłości
• Kino w służbie krajowej i międzynarodowej polityki historycznej
• Powiązania ekonomiczne i wzajemnie oddziaływanie na siebie kinematografii państw
Europy Wschodniej
• Filmowe obrazy „innego” w kinematografii Europy Wschodniej
• Od kina offowego do państwowych „blockbusterów” – uwarunkowania
ideologiczne i stylistyczne
• Film zaangażowany jako narzędzie społecznej interwencji
• Społeczna recepcja filmów traktujących o przeszłej i teraźniejszej rzeczywistości
państwa oraz narodu
• Kinematografia wobec przepracowywania społecznych i narodowych traum
• Edukacyjny a perswazyjny wymiar kina – czy film stanowi źródło wiedzy
o przeszłości?
• Film a literatura – adaptacje, ekranizacje, przetwarzanie motywów literackich
• Popkultura w służbie budowania tożsamości narodowej
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Collegium Maius
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Na zgłoszenia w postaci ankiety uczestnika (zawierającej abstrakt liczący do 1500 znaków)
czekamy do 15 kwietnia 2017 roku pod adresem e-mailowym kinowschod@gmail.com.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Strony internetowe poświęcone Konferencji:
• https://kinowschod.wordpress.com/
• https://www.facebook.com/events/1775714059419344/
Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
ul. A. Fredry 10, Collegium Maius, 61-701 Poznań
tel. +48 61 829 46 68, fax. +48 61 829 46 68
bednarek@amu.edu.pl

Miejsce: Toruń
Termin: 21 II 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link: http://www.marszalek.com.pl/yearbook/seminars/seminar3.html

______

Redakcja Polish Political Science Yearbook – PPSY ma przyjemność zaprosić do udziału w III Międzynarodowym Seminarium pt. „The Challenges of Security in Central Europe”, które odbędzie się 21 lutego 2017 roku w Toruniu. Sukces poprzednich seminariów zachęcił nas do kontynuowania tej idei, tym razem dyskutować będziemy dylematy bezpieczeństwa w Europie Środkowej oraz najważniejsze jego zagrożenia.

Więcej informacji: http://www.marszalek.com.pl/yearbook/seminars/seminar3.html

Dołącz do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/1890114354554599/

Koszt uczestnictwa: 250 złotych
Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017 roku.

Artykuły będące rezultatem seminarium zostaną skierowane do recenzji w „Polish Political Science Yearbook”, do sekcji tematycznej poświęconej studiom nad bezpieczeństwem.

 

Miejsce: Poznań
Termin: 26-27  V 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

 

______

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MŁODYCH HISTORYKÓW

Europa Środkowo-Wschodnia w badaniach historycznych doktorantów

 

 

26-27 maja 2017

 

 

Instytut Historii UAM, ul. Umultowska 89d

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów historii oraz dyscyplin pokrewnych  do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodych Historyków.

Konferencja odbędzie się 26-27 maja 2017 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem spotkania będzie przedstawienie badań prowadzonych przez młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się historią tego obszaru geopolitycznego. Organizatorzy, mając na uwadze fakt, że zainteresowania i dysertacje naukowe poświęcone badanym zagadnieniom często mają złożoną formę, zrezygnowali z narzucania konkretnej tematyki konferencji. Równocześnie pragną zaznaczyć, że prezentowane referaty powinny dotyczyć problematyki związanej z tematem dysertacji referenta.

Oprócz przedstawienia aktualnych badań doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej, celem konferencji jest także stworzenie międzynarodowej platformy wymiany myśli oraz poglądów środowiska młodych badaczy na dzieje tego obszaru geopolitycznego.

Podczas konferencji, na każdym panelu będą obecni samodzielni pracownicy naukowi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których zadaniem będzie merytoryczna ocena prezentowanych referatów a zarazem stosowna konsultacja naukowa.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres histkonfuam@gmail.com do 31 stycznia 2017 roku. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostaną Państwo poinformowani do 5 lutego 2017 roku (po uprzedniej selekcji zgłoszeń). Wraz z wiadomością potwierdzającą przyjęcie, otrzymacie Państwo  wytyczne edytorskie do opracowania ostatecznych wersji tekstów referatów, które należało będzie nadesłać do 16 kwietnia 2017 roku.

Językami konferencji oraz referatów są: język polski, język czeski, język słowacki oraz język angielski.

 

Czas trwania każdego z referatów przewidziano na 20 minut.

Organizatorzy nie przewidzieli żadnej opłaty konferencyjnej.

Wszystkie prezentowane referaty zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej.

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

mgr Robert T. Tomczak

mgr Jakub Wojtczak

mgr Adam Szabelski

mgr Maciej Kościuszko

mgr Norbert Delestowicz

mgr Ziemowit Kraska

mgr Enikő Balázs-Szabelski

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Hanna Kočka-Krenz

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM

dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM

dr Marzena Matla

dr Marcin Danielewski

dr Andrea Mariani

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie(4),5700626050.doc

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie(3),5700626042.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/App.+Form,5700626044.docx

Miejsce: Kraków
Termin: 12 XII 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji: „Kryzys Unii Europejskiej i odpowiedź Europy Środkowej. Szanse na lepsze rozwiązania i uniknięcie zagrożeń”. W konferencji weźmie udział m.in. John O’Sullivan, były doradca premier Margaret Thatcher. Obrady odbędą się 12 XII w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5.

Szczegółowe informacje wraz z programem na stronie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=317

Miejsce: Warszawa
Termin:  11 X 2016
Zgłoszenia: 15 VI 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/call-for-papers-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-narody-europy-srodkowo-wschodniej-wobec-wybuchu-wojny-niemiecko-sowieckiej-latem-1941-r.-warszawa,-11-pazdziernika-2016

 

______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.” – Warszawa, 11 października 2016 (zgłoszenia do 15 czerwca 2016)

Call for Papers

Międzynarodowa konferencja naukowa 

Narody Europy Środkowo-Wschodniej
wobec wybuchu  

wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r. 

Warszawa, 11 października 2016 r. 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.”, która odbędzie się w Warszawie 11 października 2016 r.

Inwazja III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 r. zburzyła sytuację polityczną ukształtowaną w Europie Środkowo-Wschodniej paktem Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku. Dla licznych narodów żyjących w ZSRS lub pod okupacją sowiecką, m.in. Białorusinów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy, Polaków, Rosjan i Ukraińców wojna ta niosła ze sobą zarówno nadzieje na lepsze jutro, jak też obawy o pogorszenie dotychczasowego losu. Dla Żydów zaś agresja niemiecka oznaczała początek masowej eksterminacji.

Przedmiotem konferencji będzie prześledzenie różnych postaw poszczególnych grup narodowościowych wobec obu okupantów i ich ewolucji dokonującej się pod wpływem zmieniających się okoliczności wojennych i polityki okupantów. Postaw, które kształtowały się od współpracy aż po czynny opór zbrojny. Były one także przejawem aspiracji niepodległościowych niektórych narodów. Organizatorów konferencji interesują również stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi, wyznaniowymi i społecznymi w obliczu wybuchu wojny. W tym także trudne i wymagające badań zjawisko odwetu na rzeczywistych i rzekomych kolaborantach sowieckich oraz jego związku z masowym mordowaniem Żydów. Jednym z wciąż aktualnych pytań pozostaje kwestia, na ile odwet ten był spontaniczny, na ile zaś wyreżyserowany przez Niemców.

Sprawa ta pozostaje w ścisłym związku z szerszym zagadnieniem represji i zbrodni dokonanych przez sowieckich i niemieckich okupantów latem 1941 r. Przyczyny, przebieg, skala, skutki i współczesne reperkusje owych zbrodni będą również stanowić ważną część tematyki konferencji.

Inne zagadnienia interesujące organizatorów konferencji:

 • Ocena aktualnego stanu badań nad postawami ludności w początkach wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. i ewentualne postulaty badawcze.
 • Status prawny państw Europy Środkowo-Wschodniej w 1941 r.
 • Polityka okupantów wobec miejscowej ludności.
 • Migracje ludności wywołane wojną.
 • Początek wojny 1941 r. przez pryzmat pojedynczych wydarzeń lub biografii.
 • Początek wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r. we współczesnej pamięci historycznej.

Tematyka konferencji obejmuje także inne ujęcia problemów związanych z sytuacją i postawami narodów Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu rozpoczęcia działań wojennych między III Rzeszą Niemiecką i ZSRS latem 1941 roku. W programie obrad przewidywane są referaty będące przekrojowym ujęciem problemu, jak i dające spojrzenie regionalne lub będące studium przypadku. Chronologicznie konferencja będzie się koncentrowała na wydarzeniach i zjawiskach z lata 1941 r., z ewentualnymi niezbędnymi odniesieniami do wątków wcześniejszych lub późniejszych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) prosimy wysyłać na adres pawel.rokicki@ipn.gov.pl do 15 czerwca 2016 r. Do zgłoszenia prosimy załączyć abstrakt referatu (do 300 słów w języku polskim lub angielskim), krótkie CV autora oraz wybrany artykuł naukowy z dorobku autora.

Komitet organizacyjny dokona wyboru wystąpień i poinformuje autorów do końca czerwca 2016 r.

Planowana jest publikacja tekstów konferencyjnych.


 • RSS