konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: film

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13-14 X 2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

______

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział Gdański)

zapraszają na konferencje

Stan „Cywilizacji Zachodu” a zmieniające się znaczenie religii (druga odsłona cyklu „Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach”)

Dynamiczne i często niepokojące przemiany, jakim podlega obecnie świat Zachodu (zarówno Unia Europejska, jak też Stany Zjednoczone), zmuszają nas do codziennego stawiania istotnych pytań o wymiarze kulturalnym i cywilizacyjnym; pytań o przyszłość porządku jeśli nie świata, to co najmniej chociaż Europy i Ameryki, jakimi znamy je dzisiaj. Kolejne fale imigrantów z Afryki i Azji oraz wywoływane przez nie napięcia społeczne stawiają przed nami problemy natury już nie czysto teoretycznej, ale bez wątpienia także praktycznej.
W tym kontekście z nową siłą przedstawia się aktualność dawnych i nowszych teorii cywilizacji. Aktualność, która na powrót pozwala nam pytać o potrzebę rozpatrywania otaczających nas światów społecznych w wymiarze tożsamości i przynależności kulturowo-cywilizacyjnej. Intencją naszego cyklu nie jest tylko i nie tyle odświeżanie znanego (i nieco już przebrzmiałego) sporu pomiędzy Fukuyamą i Huntingtonem, nie jest nią także jedynie przypomnienie myślicieli, którzy dyskusję ich poprzedzali, przecierając szlaki filozofii cywilizacji. Nawet znakomite teorie Toynbee’go, Spenglera, Konecznego czy Voegelina mogłyby okazać się niewystarczającym narzędziem interpretacji zachodzących na naszych oczach procesów kulturowych przemian i kolejnych faz globalizacji wraz z wszelkimi jej następstwami.
Skłaniamy się ku poglądowi, że w tych przekształceniach oprócz procesów sekularyzacyjnych wciąż istotną i nieredukowalną rolę odgrywają religie, wyznania i kościoły wspierane ruchami postsekularnymi. Dlatego też poprzez nasz cykl konferencji poświęconych sacrum w kulturach i cywilizacjach proponujemy platformę dla wspólnego namysłu nad przyszłością Europy i całego świata zachodniego wobec wewnętrznych tarć i zewnętrznej presji, których właśnie doświadcza.
Do wzięcia udziału zapraszamy szczególnie filozofów, kulturoznawców, socjologów, teologów, psychologów, historyków, prawników, religioznawców, filmoznawców oraz specjalistów z pokrewnych dyscyplin.

Dane kontaktowe:

sacrum-w-cywilizacjach.ug.edu.pl
Kontakt e-mail: murbanska-bozek@swps.edu.pl i filrp@ug.edu.pl.

Opłata konferencyjna : 400 zł

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 X 2017
Link: http://nck.pl/media/attachments/317677/regulamin-2018.pdf

 

______

Do 15 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2018. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie. Stypendysta otrzymuje też 5 000 zł na zakup materiałów i sprzętu.

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o półroczne stypendia (od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.) mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:
 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr.
O stypendia mogą starać się osoby:

 • zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
 • ubiegające się o stypendium na realizację określonego projektu stypendialnego o istotnej wartości artystycznej;
 • będące obywatelami Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej;
 • które nie przekroczyły 40. roku życia, w wyjątkowych wypadkach 45. roku życia;
 • legitymujące się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Miejsce: Warszawa
Termin: 06-09 XII  2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

______

CALL FOR PAPERS

International conference on

IMAGE, HISTORY AND MEMORY

Warsaw, 6–8 December 2017

The goal of this conference is to promote an interdisciplinary discussion of the relationships between image, history and memory. We welcome paper proposals from the fields of art history, history, sociology, cultural studies, political science and others. The papers should address images in their various roles: as witnesses to history, as means of materializing memories, as active creators of history or as producers of the contents of memory. Suggestive images can provoke historical events, just as they can influence memory. The latter role particularly affects those who did not directly witness historical events but became heirs to instances of post-memory. Thus, when members of subsequent Soviet generations ‘recalled’ the October Revolution, writes Susan BuckMorss, what they really remembered were images from Sergei Eisenstein’s films. Thus, the arrangement of the three concepts of interest to the conference—image, history and memory—is circular rather than linear. We want to focus on the complexity of the triangular dynamics between historical narratives, their visualization and memories. These relationships are important to any effort to understand and describe interactions between history and biography, and the individual and collective processes and mechanisms of remembrance.

The conference discussion will focus on these issues from a regional perspective that will highlight questions about ways in which historical images fit into the dynamics of remembrance in Central and Eastern Europe, but they will make references to other historical, political and cultural regions of Europe and of the world.

Scholars of various disciplines are invited to submit paper proposals addressing, but not limited to, the following themes:

A. Remembrance, history, image: Theories and cognitive perspectives Questions of relationships between image and history will concern theoretical aspects of image both as a medium of history and a figure of remembrance—a means of historical narration and the substance of remembrance in the process of acquiring identity. We believe that it will be crucial to discuss tools offered by art theory about the mechanisms with which an image functions in the mind, as well as the coexistence of the image with internalized discourse. Panel coordinators: Mariusz Bryl, Stanisław Czekalski

B. Image and historiosophy: Artists’ reflections on history and memory The historiosophical art of Jan Matejko remains a prominent example of an artist’s reflection on historical events and their motivating power in specific social and political contexts. Matejko’s visualizations of key moments in Polish history create a basis for a culture of historical iconography, which were repeated in history textbooks and other media of the public imagination. In this thematic section we plan to discuss various artistic endeavours in Central and Eastern Europe that focus on issues of history and identity, and also have memory as an artistic component of their theme. Panel coordinators: Michał Haake, Łukasz Kiepuszewski

C. Images of history vs. remembrance The subject of this thematic section will be the creation of history using images with a political purpose and manipulating memory. This includes all kinds of practices to produce influential icons of politically useful remembrance, including changes of meaning, reversals of ethical hierarchies and evaluations, and the grafting of artificial and promoted memory. For example, the societies of Central and Eastern Europe experienced such practices after the Second World War, when new ideologized versions of history were substituted for historical facts and living memories of them. Panel coordinator: Dorota Malczewska-Pawelec

D. Monuments as images of memory A monument, strictly speaking, is an object made from a durable material, most frequently a sculpture or a building, which is publicly exhibited in order to commemorate an event, a person, a group or an idea. The word ‘monument’ also serves as a metaphor, i.e., cultural and civilizational achievements that are vital to a community’s identity (French: monument de l’histoire, Latin: Monumenta Germanie Historiae). The topos expressed by the Horatian phrase exegi monumentum is still alive in literary legacy. The meaning of the word ‘monument’ relates strictly to memory, as memory is semantically present within its meaning (Latin: monumentum, Polish: pomnik, Czech: památník, Slovak: pamätnik, Lithuanian: paminklas, Latvian: piemineklis, Estonian: mälestusmärk, Hungarian: emlékmű, German: Denkmal). In this thematic section, we will discuss monuments as carriers of ideologies, as placed within specific contexts of history and discourse, and determined by meanings ascribed to them in the process of social reception. Panel coordinator: Tadeusz Żuchowski

E. Image in popular culture and the new media: Medium of memory, fabric of history Popular culture has proven to be the most effective tool in shaping the attitudes of the general public towards its own past and in informing public remembrance. Various types of images have played and continue to play a particular role in this process, ranging from comic illustrations to historical films, the press and photo-reporting. Two important methods used to manage public perceptions of history in totalitarian societies have been abandoning the dominant modernist view about the superiority of refined high culture over mass culture and pragmatically steering historical consciousness with mass-culture tools, which were themselves influenced by American culture in both their narrative and their visual format. Panel coordinators: Mariusz Bryl, Stanisław Czekalski

F. Film: Medium of memory, fabric of history Film, the most effective means of shaping the public imagination and understanding of history, requires separate treatment in a discussion of the relationship between image, history and memory. Politicians and scholars have been aware of its effectiveness, which has led, on the one hand, to direct and indirect attempts at political control and, on the other, to intense scrutiny by scholars treating film as an exceptional form of writing history. Tracing the role of film in shaping historical narratives will allow the participants to explore the broader mechanisms of steering public consciousness—not only about history but also about narratives constructed about history. Panel coordinators: Piotr Juszkiewicz, Piotr Witek

To apply to present a paper at the conference, please send (a) your abstract (300 words) along with your presentation title and if possible the panel topic, as well as (b) a short bio to: genealogies@enrs.eu Deadline for submissions: 15 July 2017. The list of the chosen participants will be announced by the end of September 2017. There is no fee for taking part in the conference.

Academic Council: Professor Wojciech Bałus (Polish Academy of Sciences); Professor Kazimierz Ilski (Adam Mickiewicz University in Poznań); Professor Csaba György Kiss (ENRS Academic Council); Professor Michaela Marek (Humboldt University of Berlin); Dr. Joanna Wawrzyniak (University of Warsaw)

Conference Convener: Professor Piotr Juszkiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Organising Committee: Professor Mariusz Bryl, Professor Stanisław Czekalski, Dr. hab. Michał Haake, Dr. hab. Łukasz Kiepuszewski, Dr. hab. Dorota Malczewska-Pawelec, Dr. Małgorzata Pakier (ENRS), Professor Piotr Witek, Professor Tadeusz Żuchowski

Organisers: European Network Remembrance and Solidarity (ENRS); Institute of Arts History, Adam Mickiewicz University in Poznań; History Department, Adam Mickiewicz University in Poznań; Department of Art and Visual History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Humboldt University of Berlin; Social Memory Laboratory, Institute of Sociology, University of Warsaw

Partners: Academy of Fine Arts in Warsaw; The Committee on Art Studies of the Polish Academy of Sciences

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Image_history_memory_CfP,5955194449.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin:  27-28 XI 2017
Zgłoszenia: 25 VI  2017
Link:

 

______

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ. Między tradycją a nowoczesnością

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
&
Katedra Arabistyki i Islamistyki UW

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ

I edycja, pt.

Między tradycją a nowoczesnością

która odbędzie się w sali im. Brudzińskiego
(Pałac Kazimierzowski UW)

w dniach 27–28.11.2017 roku

 

Egipt odgrywa ważną rolę w świecie arabskim, wynikającą zarówno z jego położenia, jak i historii przepełnionej głębokimi przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi. Przez wieki kształtowała się i była kształtowana państwowość tego kraju, od czasów faraonów, aż do powstania nowoczesnego państwa egipskiego. Przez wieki zmianom ulegały także systemy religijne Egiptu, od wierzeń starożytnego politeizmu, poprzez chrześcijaństwo, aż do islamu w różnych jego odmianach. Na bazie tej mozaiki ukształtował się współczesny – pełen kontrastów – kraj, którego społeczeństwo od dawna fascynuje badaczy różnych specjalizacji.
W Egipcie, określanym przez jego mieszkańców umm id-dunya – (tj. matką świata) tradycja na każdym kroku przeplata się z nowoczesnością. Właśnie o tym chcielibyśmy dyskutować podczas konferencji. Do interdyscyplinarnej debaty zapraszamy orientalistów, językoznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów, politologów, socjologów i etnologów, którzy naukowo zajmują się problematyką społeczną, językową, kulturową oraz religijną Egiptu. Chętnie skupimy się również na wytworach kultury artystycznej (literaturą, muzyką, filmem etc.), odzwierciedlających egipską rzeczywistość społeczno-kulturową. Jesteśmy ponadto otwarci na rozważania na temat stanu badań nad wspomnianymi kwestiami.
Pragnąc skupić się przede wszystkim na współczesności oraz jej odniesieniach do tradycji, nie zamykamy się także na badania dotyczące wcześniejszych etapów historii Egiptu i Egipcjan. Celem konferencji jest bowiem ożywienie debaty naukowej na temat Egiptu oraz integracja naukowców (polskich, a w przyszłości też zagranicznych) zajmujących się tematyką egipską i około-egipską.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem aktywnego udziału w konferencji zapraszamy do zgłaszania referatów, a słuchaczy do wzięcia udziału w dyskusji z prelegentami.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na dołączonym formularzu) wraz z abstraktami (max 500 słów) i krótką notatką biograficzną (max 80 słów) prosimy wysyłać na adres  konferencji:  do 25 czerwca 2017 r. Organizatorzy, po konsultacjach z Komitetem Naukowym, dokonają wyboru wystąpień i poinformują o tym autorów do 25 lipca 2017 r.

Opłaty: Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu ani noclegu. Zapewniają natomiast poczęstunek i materiały konferencyjne. Opłatę konferencyjna proszę uiścić do 31.08.2017 roku.

Język konferencji: polski

Publikacja tekstów pokonferencyjnych w języku angielskim przewidziana jest na rok 2018. Wynika to z przygotowywania się do kolejnej edycji konferencji, która ma mieć charakter międzynarodowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tekstów.

Termin dostarczenia artykułu: 15.02.2018 r.

Komitet Naukowy:
dr hab. prof. PAN Ewa Laskowska-Kusztal (IKŚiO PAN)
dr hab. prof. UW Paulina Lewicka (KAiI UW)
prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (KAiI UW)
prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN)
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (KAiI UW)
dr Teodozja I. Rzeuska (IKŚiO PAN)

Komitet Organizacyjny:
dr Michał Lipa
mgr Edyta Wolny

Gotowy formularz prosimy wysłać na adres konferencji egypt@iksio.pan.pl do 25 czerwca 2017 r.

http://www.iksiopan.pl/images/Mi%C4%99dzy_tradycj%C4%85_a_nowoczeno%C5%9Bci%C4%85._Formularz_zg%C5%82oszenia.docx.

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 V 2017
Zgłoszenia: 25 IV 2017
Link:

______

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców
przy Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
oraz
Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe
przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
mają zaszczyt zaprosić na

ogólnopolską konferencję naukową Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej Rozpad Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku przyniósł dla społeczeństw Europy Wschodniej – funkcjonującej obecnie w granicach Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy – szereg niespotykanych do tej pory uwarunkowań natury społecznej, ekonomicznej, politycznej i ideologicznej, wymagających powszechnego zredefiniowania stosunku wobec panującej rzeczywistości. Jeden z jej aspektów na przestrzeni minionego ćwierćwiecza stanowił problem budowania szeroko pojętej pamięci zbiorowej, tworzonej zarówno na polu narracji o przeszłości jak i budowanej w oparciu o bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Cel ogólnopolskiej konferencji naukowej Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej stanowi podjęcie refleksji na temat sztuki filmowej jako partycypanta tych procesów, a co za tym idzie – jej motywacji, istoty oraz zakresu. W związku z obranymi założeniami konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, wzbogacający tradycyjną analizę filmoznawczą o metodologie i ujęcia badawcze typowe dla innych gałęzi humanistyki, dostrzegających wpływ kinematografii na kształtowanie tożsamości Europy Wschodniej końca XX i początku XXI wieku. Organizatorzy konferencji zapraszają studentów, doktorantów oraz badaczy, których zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i nauk politycznych do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami jak:
• Teoretyczne i praktyczne przejawy funkcjonowania pojęć: „kultura pamięci”,
„pamięć zbiorowa” i „pamięć historyczna”
• Kinematografie narodowe wobec dziedzictwa Związku Radzieckiego i wspólnej
historycznej przeszłości
• Kino w służbie krajowej i międzynarodowej polityki historycznej
• Powiązania ekonomiczne i wzajemnie oddziaływanie na siebie kinematografii państw
Europy Wschodniej
• Filmowe obrazy „innego” w kinematografii Europy Wschodniej
• Od kina offowego do państwowych „blockbusterów” – uwarunkowania
ideologiczne i stylistyczne
• Film zaangażowany jako narzędzie społecznej interwencji
• Społeczna recepcja filmów traktujących o przeszłej i teraźniejszej rzeczywistości
państwa oraz narodu
• Kinematografia wobec przepracowywania społecznych i narodowych traum
• Edukacyjny a perswazyjny wymiar kina – czy film stanowi źródło wiedzy
o przeszłości?
• Film a literatura – adaptacje, ekranizacje, przetwarzanie motywów literackich
• Popkultura w służbie budowania tożsamości narodowej
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Collegium Maius
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Na zgłoszenia w postaci ankiety uczestnika (zawierającej abstrakt liczący do 1500 znaków)
czekamy do 25 kwietnia 2017 roku pod adresem e-mailowym kinowschod@gmail.com.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Strony internetowe poświęcone Konferencji:
• https://kinowschod.wordpress.com/
• https://www.facebook.com/events/1775714059419344/
Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
ul. A. Fredry 10, Collegium Maius, 61-701 Poznań
tel. +48 61 829 46 68, fax. +48 61 829 46 68
bednarek@amu.edu.pl

Miejsce: Drohobycz
Termin: 30 VI-06 VII 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: http://www.kul.pl/kresy-poludniowo-wschodnie-polska-kultura-wspolczesnie-odkrywana,18218.html

 

______

Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.

Kresy południowo-wschodnie
– polska kultura współcześnie odkrywana

Bogactwo polskiej kultury na Kresach było przez wieki bezspornym faktem, choć na skutek powstań, wojen i przemian politycznych uległo poważnemu zniszczeniu. W dodatku pojęcie Kresów (różnie rozumianych) obrosło sporą ilością skojarzeń i wielkim ładunkiem emocji. Określa ono obszar geograficzny, ale stanowi też przestrzeń duchową, której przypisywane są szczególne wartości. Kresowość ma wielowątkowe znaczenie dla naszej historii i kultury. Przetrwanie polskości na tym obszarze i przywiązanie do imponderabiliów to ważne źródło, z którego można czerpać również w dzisiejszej Polsce. Szczególnie Kresy południowo-wschodnie stały się nośnikiem i wyrazicielem istotnych wartości narodowych. Najbardziej żywa tam tradycja „przedmurza” wsparta pielęgnowaniem ducha rycerskiego i misją cywilizacyjną wywarła znaczny wpływ na kształtowanie się polskiego etosu.

 

Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze w odniesieniu do wspomnianego obszaru:

 • stan świadomości Polaków na temat znaczenia Kresów dla Polski;
 • polska działalność kulturalna w postaci wymiany naukowej, wystaw, festiwali, uroczystości rocznicowych etc. oraz miejsca narodowej pamięci;
 • osoby i organizacje zasłużone dla rozwijania kultury polskiej;
 • współczesne inicjatywy naukowe i edukacyjne promujące polskie dziedzictwo;
 • aktualne i możliwe działania polityczne na rzecz wsparcia polskich tradycji narodowych;
 • ontologia pojęcia i legenda Kresów w dziełach pisarzy oraz innych twórców kultury.

Miejsce: Poznań
Termin: 26 IV 2017
Zgłoszenia: 15 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1653122451656447/

______

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM oraz Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Z miłości do ekranu”.
Bierzemy sobie za cel zbadanie różnych obliczy miłości do kina i telewizji we współczesnej kulturze. Chcemy dowiedzieć się, jak głębokie zaangażowanie emocjonalne odbiorców tekstów kultury audiowizualnej wpływa na ich życie codzienne, współpracę z innymi miłośnikami filmów i seriali oraz kształtowanie się nowych form interakcji społecznych. Interesuje nas zarówno to, jak powstają i funkcjonują fandomy, sposoby, w jakie rozwija się kultura uczestnictwa, wpływ miłości do filmu na obiektywizm krytyka filmowego, czy też zjawisko pojawiania się celebrytów i chęci uczestnictwa w ich życiu poprzez odbiorców popkultury.
Abstrakty do 1500 znaków (wraz z danymi osobowymi, adresem e-mail i numerem telefonu oraz wstępną bilbiografią) prosimy nadsyłać pod adres: uam.mkfim@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 r.
Brak opłaty konferencyjnej. Udział bierny bez wcześniejszej rejestracji.

https://www.facebook.com/events/1653122451656447/

Miejsce: Białystok
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 02 V 2017
Link: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/

______

 • Do 2 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla osób do 35. roku życia zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na drugie półrocze 2017 r. w Białymstoku. O stypendia mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie miasta Białystok.
 • Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia mogą być przyznane na realizację projektów z następujących dziedzin:
  • fotografia;
  • literatura;
  • muzyka;
  • opieka nad zabytkami;
  • sztuka estradowa;
  • sztuka filmowa;
  • sztuki wizualne;
  • taniec;
  • teatr;
  • upowszechniane kultury.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium może być przyznane na realizację projektu twórczego, rozumianego jako nowe, dotychczas nie przedstawiane lub nie upubliczniane, indywidualne autorskie dzieło, które będzie realizowane na terenie miasta Białegostoku, lub z miastem związane. Zgłaszany projekt powinien być zrealizowany do końca 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
http://www.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.385
Strona internetowa konkursu na stypendia artystyczne dla twórców profesjonalnych z Białegostoku
http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/
Miejsce: Warszawa
Termin: 21-22 X 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link:

______

CfP: Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od starożytności po współczesność

Wydział Neofilologii UW zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od starożytności po współczesność, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2017 r.

W 2017 r. zapraszamy na trzecią już edycję konferencji naukowej poświęconej kobiecie. Tym razem tematem przewodnim będzie miłość i wszystkie jej aspekty. Od zarania świata miłość jest uczuciem, które znacząco wpływa na relacje między płciami, a także w obrębie każdej z nich. Jest to uczucie, które najczęściej staje się inspiracją ludzkiej twórczości, bez względu na jej naturę artystyczną.

Współcześnie intensywnie rozwijają się interdyscyplinarne badania nad społecznym i ideologicznym wymiarem emocji, a w szczególności miłości. Wiodące szkoły wychodzą z założenia, że emocje są wytwarzane na drodze kulturowego procesu postrzegania i przetwarzania bodźców fizjologicznych. Wszystko to, o czym w danym społeczeństwie się mówi: narracje, mity, symbole, wyobrażenia, ale także to, co pozostaje przemilczane, wytwarza schematy i mapy emotywne, które przygotowują nas do takiej, a nie innej interpretacji bodźców, czy też tworzenia naszej własnej historii miłosnej zgodnie z obowiązującymi wzorcami dyskursywnymi. Każdy dyskurs miłosny, każdy zapis afektywnego doświadczenia funkcjonuje w obrębie konkretnych odniesień kulturowych i wchodzi w relacje z innymi narracjami, zarówno indywidualnymi jak i zbiorowymi, wytwarzanymi przez daną kulturę. Jak podkreśla Catherine A. Lutz, emocje, w tym miłość, wplecione są w relacje władzy. Utożsamianie ich z elementami irracjonalnymi i subiektywnymi, tradycyjnie przypisywanymi kobietom jako podmiotów emocjonalnych „z natury”, jest wynikiem dyskryminacji związanej z płcią kulturową. W tym kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie rodzaje dyskursu miłosnego dotyczącego kobiet są zakodowane w tekstach kultury z czasów minionych i współczesnych.

Lista zagadnień jest bardzo szeroka. Podajemy kilka przykładowych, mając nadzieję, że przyszłe uczestniczki oraz uczestnicy zechcą ją wzbogacić o własne propozycje:

1.      rodzaje miłości,

2.      teorie dyskursu miłosnego,

3.      metody/stan badań nad tematyką dotyczącą dyskursu miłosnego.

4.      miłość jako uczucie zakazane,

5.      miłość w etyce i polityce,

6.      kobiety walczące o prawo do miłości,

7.      miłość erotyczna,

8.      miłość platoniczna,

9.      miłość macierzyńska,

10.  miłość małżeńska,

11.  miłość siostrzana,

12.  miłość natury mistycznej,

13.  miłość jako uczucie destrukcyjne, etc.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców różnych dziedzin. Prosimy o przesyłanie propozycji referatu wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją, tytułem wystąpienia oraz streszczeniem w języku polskim na adres m.a.malinowska@uw.edu.pl (do 3.000 znaków ze spacjami) do 31 marca 2017 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i akceptacji wystąpienia zostanie wysłane do 30 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł, obejmuje ona koszty redakcji i druku monografii pokonferencyjnej (po wcześniejszej akceptacji recenzentów) oraz poczęstunku w przerwach obrad. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące.

Językiem konferencji jest język polski.

Miejscem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, gmach Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

W imieniu organizatorów

dr hab. Monika Malinowska


 • RSS