konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Gdańsk

Miejsce: Gdańsk
Termin: 23 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017
Link:

______

Polish International Studies Association in cooperation with European Solidarity Centre and Europe-Asia-Africa Foundation

Arab and Muslim World in international relations

The conference will be held in Gdańsk (Poland), in the European Solidarity Centre on 23th November 2017. This invitation is addressed to scholars, researchers, experts and professionals interested in the broadly defined Arab and Muslim World reaching from the West Africa through the Middle East and Central Asia until the Far East. The major focus of the conference is on the Middle East countries, yet topics related to the Muslim countries of the Far East (e.g. Indonesia), Central Asia (e.g. Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan), or North Africa (e.g. Algeria, Morocco) are also within the conference agenda.

Email: contact@arabconference.eu
Conference website: www.arabconference.eu
Facebook: www.facebook.com/arabmuslimconference/

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13-14 X 2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

______

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział Gdański)

zapraszają na konferencje

Stan „Cywilizacji Zachodu” a zmieniające się znaczenie religii (druga odsłona cyklu „Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach”)

Dynamiczne i często niepokojące przemiany, jakim podlega obecnie świat Zachodu (zarówno Unia Europejska, jak też Stany Zjednoczone), zmuszają nas do codziennego stawiania istotnych pytań o wymiarze kulturalnym i cywilizacyjnym; pytań o przyszłość porządku jeśli nie świata, to co najmniej chociaż Europy i Ameryki, jakimi znamy je dzisiaj. Kolejne fale imigrantów z Afryki i Azji oraz wywoływane przez nie napięcia społeczne stawiają przed nami problemy natury już nie czysto teoretycznej, ale bez wątpienia także praktycznej.
W tym kontekście z nową siłą przedstawia się aktualność dawnych i nowszych teorii cywilizacji. Aktualność, która na powrót pozwala nam pytać o potrzebę rozpatrywania otaczających nas światów społecznych w wymiarze tożsamości i przynależności kulturowo-cywilizacyjnej. Intencją naszego cyklu nie jest tylko i nie tyle odświeżanie znanego (i nieco już przebrzmiałego) sporu pomiędzy Fukuyamą i Huntingtonem, nie jest nią także jedynie przypomnienie myślicieli, którzy dyskusję ich poprzedzali, przecierając szlaki filozofii cywilizacji. Nawet znakomite teorie Toynbee’go, Spenglera, Konecznego czy Voegelina mogłyby okazać się niewystarczającym narzędziem interpretacji zachodzących na naszych oczach procesów kulturowych przemian i kolejnych faz globalizacji wraz z wszelkimi jej następstwami.
Skłaniamy się ku poglądowi, że w tych przekształceniach oprócz procesów sekularyzacyjnych wciąż istotną i nieredukowalną rolę odgrywają religie, wyznania i kościoły wspierane ruchami postsekularnymi. Dlatego też poprzez nasz cykl konferencji poświęconych sacrum w kulturach i cywilizacjach proponujemy platformę dla wspólnego namysłu nad przyszłością Europy i całego świata zachodniego wobec wewnętrznych tarć i zewnętrznej presji, których właśnie doświadcza.
Do wzięcia udziału zapraszamy szczególnie filozofów, kulturoznawców, socjologów, teologów, psychologów, historyków, prawników, religioznawców, filmoznawców oraz specjalistów z pokrewnych dyscyplin.

Dane kontaktowe:

sacrum-w-cywilizacjach.ug.edu.pl
Kontakt e-mail: murbanska-bozek@swps.edu.pl i filrp@ug.edu.pl.

Opłata konferencyjna : 400 zł

Miejsce: Gdańsk
Termin: 25 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Katedra Filologii Klasycznej UG zaprasza 25 maja 2017 r. na wykład połączony z degustacją dań pt. Ab ovo usque ad mala: starożytni Rzymianie przy stołach. Spotkanie odbędzie się w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki w godz. 13-15 na Wydziale Filologicznym UG (ul. Wita Stwosza 55), sala 4.69.

Miejsce: Gdańsk
Termin: 17-18 X 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

______

W dniach 17-18 października 2017 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa pt. Colloquium Neolatinum VII. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2017 r. 

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/03/Colloquium-VII-zaproszenie.pdf

Miejsce: Gdańsk
Termin: 29 V  2017
Zgłoszenia: 24 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1147651598678340/

 

______

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
serdecznie zaprasza doktorantów i studentów do wzięcia udziału w:
I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Słowiańskie inspiracje i innowacje

TERMIN: 29 maja 2017 r.

MIEJSCE: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-312 Gdańsk.

JĘZYK KONFERENCJI: wszystkie języki słowiańskie.

ZGŁOSZENIA: prosimy u wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem https://goo.gl/forms/i0lValtySL4aVufA3 do 24 kwietnia 2017 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 150 zł (35 euro) płatne na konto do 15 maja 2017 r.

Interdyscyplinarna konferencja Słowiańskie inspiracje i innowacje ma stworzyć miejsce wymiany myśli i poglądów badaczy, którym bliskie są zagadnienia związane ze Słowiańszczyzną. Konferencja ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na bogactwo kultury słowiańskiej, która dzięki swojej oryginalności stanowi źródło licznych inspiracji, jak również sama inspiruje się różnorodnymi elementami obcymi, tworząc w ten sposób swoją niepowtarzalność.

Proponujemy następujące obszary refleksji: inspiracje i innowacje w językach słowiańskich, w metodologii naukowej, czy w naukach ścisłych; kultura i historia Słowian jako źródło inspiracji; folklor
i mitologia słowiańska w literaturze; sztuce oraz w filmie; sposoby wykorzystania elementów słowiańskich w nowych mediach; innowacyjność a inspiracje słowiańskie w modzie; motywy słowiańskie w literaturze.

Propozycja zagadnień nie wyczerpuje problematyki konferencji i stanowi jedynie punkt wyjścia dla poszukiwania słowiańskich inspiracji i innowacji w różnych dziedzinach, dlatego zachęcamy także do nadsyłania zgłoszeń wykraczających poza jej obręb.

Organizatorzy zapewniają możliwość publikacji artykułów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Opiekun naukowy konferencji: Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Organizatorzy: Elżbieta Benkowska, Ewelina Lechocka, Agata Skupin, Joanna Baum, Karolina Szymczak, Daria Hrynyszyn, Damian Stankiewicz – kreatywni.ug@gmail.com

Miejsce: Gdańsk
Termin: 30-31 III 2017
Zgłoszenia: 05 II 2017
Link: http://womenrights.ug.edu.pl/

 

______

Women’s Rights and Violence in the Contemporary World

International Interdisciplinary Conference in Gdańsk, Poland

30-31 March 2017

Venue: University of Gdańsk

Wita Stwosza Street No 55, Gdańsk, Poland

Deadline for proposals: 5 February 2017

Contact e-mail address: rightsviolence@gmail.com

Organizers:

University of Gdańsk, Poland

Universidad Pontificia Bolivariana, Columbia

Jagiellonian Unversity, Poland

InMind Support, Poland

Scientific Committee:

Professor Polina Golovatina-Mora – Universidad Pontificia Bolivariana

Professor Wojciech Owczarski – University of Gdańsk

Marta Maciejewska – University of Gdańsk

Paulina Urbańczyk – University of Gdańsk

Zofia Ziemann – Jagiellonian University

     Women’s rights were never respected in the past. And they are not respected today, even though it seems that many things have been changed and that we are now much more aware of the gender inequalities than our parents were. In our crazy world increasingly accepting all kinds of extremism and fundamentalism, there is less and less place for an open and honest discussion about women’s needs and expectations. During our interdisciplinary conference we would like to look at various manifestations of violence and women’s rights violation in the contemporary world, and also at the possible ways of counteracting such phenomena. We will describe them in political, social, psychological, cultural and many other terms. We also want to devote considerable attention to how the situation of women’s rights is represented in artistic practices: in literature, film, theatre or visual arts.

  We invite researchers representing various academic disciplines: history, politics, psychology, sociology, anthropology, philosophy, economics, law, history of literature, theatre studies, film studies, fine arts, design, memory studies, migration studies, consciousness studies, dream studies, gender studies, postcolonial studies, medical sciences, psychiatry, psychoanalysis, cognitive sciences etc.

  Different forms of presentations are encouraged, including case studies, theoretical investigations, problem-oriented arguments, and comparative analyses.

  We will be happy to hear from both experienced scholars and young academics at the start of their careers, as well as doctoral students. We also invite all persons interested in participating in the conference as listeners, without giving a presentation.

  We hope that due to its interdisciplinary nature, the conference will bring many interesting observations on and discussions about the role of women’s rights in the past and in the present-day world.

  Our repertoire of suggested topics includes but is not restricted to:

I.            Societies

-   Women’s liberty and independency

-   Economic discrimination

-   Poverty

-  Genocide against women

-  Slavery

-  Women and war

-  Ethnonationalism

-  Chauvinism

-  Cultural conditioning of women’s rights violation

-  Women’s rights and religions

-  Women’s rights and politics

-  Women’s rights in democratic countries

II.          Individuals

-  Domestic violence

-  Mobbing

-  Bullying at school

-  Violence against the girl–child

-  Forced child marriage

-  Sexual violence

-  Symbolic violence

III.     Health Issues and Women’s Right

-  Abortion

-  AIDS/ HIV

-  Artificial insemination

-  Anorexia, bulimia

-  Child brith, birth control

-  Women in depression

IV.     Defense of Women’s Rights Around the World

-  Women’s rights organizations and associations

-  Humanitarian missions

-  Resistance movement

-  Conspiracies, protests, revolts

-  The revenge of the oppressed

-  Women’s rights and legal systems

-  Criminal courts / courts of justice

V.         Literature and the Arts

-  Literature and art about women’s rights violation

-  Literature and art engaged in women’s rights defense

-  Literature and art violating women’s rights

-  Gender studies and literary studies

-  Women’s rights in the media

Please submit abstracts (no longer than 300 words) of your proposed 20-minute presentations, together with a short biographical note, by 5 February 2017 to rightsviolence@gmail.com

Confirmation of acceptance will be sent by 6 February 2017.

The conference language is English. A selection of papers will be published in a post-conference volume.

Miejsce: Gdańsk
Termin: 09-10 III 2017
Zgłoszenia: 10 II 2017
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową o Systemach Politycznych i Partyjnych – Polska, Europa, Świat. „Dokąd zmierzają współczesne partie polityczne?” Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Konferencja będzie koncentrować się wokół problematyki wyzwań pojawiających się przed partiami politycznymi. Głównym celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyszłość partii politycznych w odniesieniu do 4 płaszczyzn ich funkcjonowania: wyborczej (system wyborczy, zachowania elektoratu), parlamentarnej (funkcjonowanie partii politycznych w parlamencie, w odniesieniu do innych partii systemu politycznego), rządowej (zdolność koalicyjna, relacje na linii rząd-opozycja) i organizacyjnej (kwestie wewnętrznej organizacji partii politycznych, spójność, hierarchia).
Szczególny nacisk planuje się położyć na następujące kwestie:
– wyzwania współczesnego świata a system polityczny i partyjny;
– ewolucja współczesnych kampanii wyborczych w kontekście zachowań elektoratu i prawa wyborczego;
– media a partie polityczne: przyszłość i wyzwania;
– wyzwania dla funkcjonowania współczesnych partii w warunkach globalizacji i glokalizacji.
Planuje się również utworzenie panelu eksperckiego, którego celem będzie wskazanie głównych kierunków rozwoju i wyzwań przed jakimi stają partie polityczne oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób może, jeśli w ogóle, zmieniać się kształt i zasady funkcjonowania partii w przyszłości.
Planowane jest wydanie drukiem recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenie udziału w konferencji:
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 10.02.2017 na adres mailowy: konferencja.politologia@gmail.com
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 380 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz druk monografii pokonferencyjnej.
Opłaty konferencyjne będą przyjmowane do 15.02.2017.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/…/1-mN1nF8lq5Zmxgtd1_tP3AVJEONzkhOO…

Szczegóły na: https://www.facebook.com/konferencja.politologiaug/

Miejsce: Gdańsk
Termin:  11-12 III 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link: https://censorshipandpolitics.wordpress.com/

 

______

Censorship, Politics and Oppression – Call for Papers

 

11th – 12th March 2017; University of Gdańsk

Organizers:

Professor Wojciech Owczarski – University of Gdańsk (Poland)

Professor Paulo Endo – University of Sao Paulo (Brazil)

Marta Maciejewska – University of Gdańsk (Poland)

Co-organizer: InMind Support

 

There are various kinds of censorship, but most often this term is connected with some kind of political tense and oppression. However, many important intellectual or artistic movements have developed under censorship in various countries over the years. So does censorship have a positive or negative influence on people’s work and creation? Do people become more creative or intellectually fertile when they are oppressed in some way?

In recent years – as it is often said – democracy throughout the world has seemed to collapse, and various political forces (e.g. ISIS or pro-Russian unrest in Ukraine) have oppressed people. Those who have decided to comment on current political situations have been punished for their words (as the journalists of Charlie Hebdo), and those who have broken national or political taboo have been incarcerated (as the members of a Russian feminist band Pussy Riot). When we live in such times, we start to think about the past – comparing it to presence – and ask ourselves numerous questions: Where does the freedom end, and where does the oppression start? What can we do to prevent such situations? How can we live under censorship and political oppression?

We would like to share our queries with researchers with various experience, that is why we invite scholars interested and involved in: history, politics, psychology, sociology, anthropology, philosophy, economics, law, literary studies, theatre studies, film studies, fine arts, design, memory studies, migration studies, consciousness studies, dream studies, gender studies, postcolonial studies, medical sciences, psychiatry, psychoanalysis, cognitive sciences et al.

We encourage scholars from various countries and cultures to visit our conference, so the intellectual experience we share is deeper and multi-level!

Different forms of presentations are encouraged, including case studies, theoretical investigations, problem-oriented arguments, and comparative analyses.

We will be happy to hear from both experienced scholars and young academics at the start of their careers, as well as doctoral students. We also invite all persons interested in participating in the conference as listeners, without giving a presentation.

We hope that due to its interdisciplinary nature, the conference will bring many interesting observations on and discussions about the role of censorship in the past and in the present-day world.

Our repertoire of suggested topics includes but is not restricted to:

 • Social life:
 • social effects of censorship
 • social effects of political oppression
 • societies living under oppression
 • minorities influenced by censorship
 • minorities influenced by political oppression
 • violating human rights under political oppression
 • migrations caused by political oppression
 • censorship and exile
 • censorship in the media
 • censorship in science and at universities
 • censorship in Church

 • Individual life:
 • living under political oppression
 • psychological effects of political oppression
 • influence of censorship on an individual’s life and creation
 • censorship and broken biographies
 • censorship as a stimulating factor
 • auto-censorship and its consequences
 • individual trauma caused by political oppression
 • discrimination caused by political oppression

 • Regimes:
 • political oppression nowadays
 • censorship nowadays
 • post-communist countries – living after political oppression
 • the revenge of the oppressed
 • political effects of regimes and dictatorship
 • political effects of censorship
 • escape from freedom
 • mechanisms of censorship
 • mechanisms of political oppression
 • political groups, actions or ideas dangerous for democracy
 • censor’s psychological portrait
 • dictator’s psychological portrait

 • Literature and art:
 • mechanisms of censorship in literature and art
 • literature and art about censorship
 • ways for omitting censorship in literature and art
 • politically engaged literature and art
 • influence of political oppression on literature and art
 • works of literature and art that could not be created or presented while political oppression
 • literature and art about political oppression
 • artistic or literary movevements developed under political oppression

Please submit abstracts (no longer than 300 words) of your proposed 20-minute presentations, together with a short biographical note, by 15th January 2017 to Marta Maciejewska:

censorship.conference@gmail.com

The confirmation of acceptance will be sent by 20th January 2017. The conference language is English. A selection of papers will be published in a post-conference volume.

Miejsce: Gdańsk
Termin:  12- 13 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link: http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/konferencje/Program_konferencji_Stan_wojenny_19811983.pdf

______

 

Europejskie Centrum Solidarności

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

STAN WOJENNY W POLSCE 1981–1983

12–13 grudnia 2016
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ludzie zostali pozbawieni nadziei na zmiany ustrojowe. Po szesnastu miesiącach „powiewu wolności”, znowu powróciły represje i to znacznie surowsze niż w latach 70. Zaostrzono cenzurę, partyjną kontrolę nad życiem społecznym, kulturalnym i naukowym. Odpowiedzią na przemoc, stosowaną przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego i jego aparat, była dobrze zorganizowana sieć solidarnościowej konspiracji, z którą Służba Bezpieczeństwa nie była w stanie sobie poradzić. W latach 80., ci którzy pragnęli wolności, zeszli do podziemia. Dzięki społeczeństwu podziemnemu, zaangażowaniu tysięcy działaczy opozycji i Solidarności, po raz kolejny obywatele podjęli walkę z reżimem komunistycznym.

PROGRAM |  http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/konferencje/Program_konferencji_Stan_wojenny_19811983.pdf

12 grudnia 2016 / poniedziałek

POWITANIE GOŚCI I PRELEGENTÓW
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 9.00
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

PANEL 1 | HISTORIA POLITYCZNA
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Jakub Kufel
/ 9.15–11.30 / wystąpienia indywidualne

/ 12.00–12.30 / wernisaż wystawy ŚLĄSKU, OBUDŹ SIĘ!
▪ Galeria Trap pod antresolą przy audytorium ECS

PANEL 2 | ŚWIAT WOBEC STANU WOJENNEGO
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Konrad Knoch
/ 14.15–16.45 / wystąpienia indywidualne

/ 17.30
pokaz filmu UCZCIE SIĘ POLSKI. OPOZYCJA W NRD I SOLIDARNOŚĆ
▪ audytorium ECS
wprowadzenie Róża Romaniec, współautorka scenariusza i reżyser filmu

/ 18.30
wręczenie MEDALI WDZIĘCZNOŚCI Europejskiego Centrum Solidarności
▪ audytorium ECS
Medale otrzymają: Axel Reitel, Bernd Schalbe, Victor Vitt, Thomas Zaremba – uczestnicy strajku głodowego w więzieniu w Cottbus w grudniu 1981 roku, w proteście przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.
Medale wręczą: Bogdan Borusewicz – członek kapituły Medalu Wdzięczności oraz Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

13 grudnia 2016 / wtorek

PANEL 3 | INTERNOWANIA
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Przemysław Ruchlewski
/ 9.00–10.45 / wystąpienia indywidualne

PANEL 4 | PAMIĘĆ O STANIE WOJENNYM
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Grzegorz Piotrowski
/ 11.15–13.15 / wystąpienia indywidualne

PANEL 5 | OBRAZ STANU WOJENNEGO
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Konrad Knoch
/ 14.15–16.30 / wystąpienia indywidualne

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 16.45


KOMITET NAUKOWY 

prof. Wojciech Polak – przewodniczący, dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. Mirosław Golon, Basil Kerski, dr Jacek Kołtan, ks. dr Jarosław Wąsowicz

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Konrad Knoch, dr Jakub Kufel, dr Przemysław Ruchlewski

Miejsce: Gdańsk
Termin: 24-25 III 2017
Zgłoszenia: 10 XII 2016
Link: http://www.nkdh.ug.edu.pl/?p=166

 

______

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Naukowe Koło Historyków UG zapraszają do udziału w IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 24-25 marca 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać do 10 grudnia 2016 r.

Więcej informacji:

http://www.nkdh.ug.edu.pl/?p=166


 • RSS