konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Gdańsk

Miejsce: Gdańsk
Termin: 24-25 XI 2017
Zgłoszenia: 27 X 2017
Link:  hhttp://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1583

 

______

Przedłużenie terminu zgłoszeń na konferencję „Wokół reformacji – wystąpienie Marcina Lutra” oraz rozszerzenie zakresu tematycznego konferencji!

Szanowni Państwo, z uwagi na przesunięcie terminu konferencji z 17-18 listopada na 24-25 listopada, postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowanych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października.
Jednocześnie informujemy, że w trosce o stworzenie jak najlepszych warunków do debaty naukowej postanowiliśmy rozszerzyć zmienić konferencji i rozszerzyć podejmowaną przez nas tematykę.
Tematyka konferencji obejmować będę wszystkie konflikty religijne na przestrzeni dziejów.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na e-mail: konferencjareformacja@wp.pl
Formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo pod podanym linkiem: http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1583

Wcześniejsze informacje o konferencji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/14/wokol-reformacji-500-lecie-wystapienia-marcina-lutra/

 

Miejsce: Gdańsk
Termin: 24-25 XI 2017
Zgłoszenia: 20 X 2017 (Termin przedłużony do 27 X)
Link:  hhttp://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1583

 

______

„Wokół reformacji – 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Naukowym Kołem Religioznawców Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na konferencje „Wokół reformacji – 500 lecie wystąpienia Marcina Lutra”.

Organizowana przez nas konferencja wpisuje się w obchodzi „roku reformacji”. Konferencja skierowana jest do studentów historii, historii sztuki, religioznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych kierunków humanistycznych. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dostępne są :

http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1583

Szanowni Państwo, informujemy, że termin naszej konferencji „Wokół reformacji – 500 lecie wystąpienia Marcina Lutra” został przesunięty z 17-18 listopada na 24-25 listopada.

Mamy nadzieję, że zmiana terminu nie będzie problemem.

Rozszerzono zakres tematyczny konferencji:
http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/17/wokol-reformacji-wystapienie-marcina-lutra/

Miejsce: Gdańsk
Termin: 16-18 X 2017
Zgłoszenia:
Link: classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/10/Program-Colloquium-VII.docx

 

______

W dniach 16-18 października 2017 r. odbędzie się w Gdańsku VII Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Neolatina.

Więcej informacji:

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/10/Program-Colloquium-VII.docx

Miejsce: Gdańsk
Termin: 23 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017
Link:

______

Polish International Studies Association in cooperation with European Solidarity Centre and Europe-Asia-Africa Foundation

Arab and Muslim World in international relations

The conference will be held in Gdańsk (Poland), in the European Solidarity Centre on 23th November 2017. This invitation is addressed to scholars, researchers, experts and professionals interested in the broadly defined Arab and Muslim World reaching from the West Africa through the Middle East and Central Asia until the Far East. The major focus of the conference is on the Middle East countries, yet topics related to the Muslim countries of the Far East (e.g. Indonesia), Central Asia (e.g. Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan), or North Africa (e.g. Algeria, Morocco) are also within the conference agenda.

Email: contact@arabconference.eu
Conference website: www.arabconference.eu
Facebook: www.facebook.com/arabmuslimconference/

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13-14 X 2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

______

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział Gdański)

zapraszają na konferencje

Stan „Cywilizacji Zachodu” a zmieniające się znaczenie religii (druga odsłona cyklu „Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach”)

Dynamiczne i często niepokojące przemiany, jakim podlega obecnie świat Zachodu (zarówno Unia Europejska, jak też Stany Zjednoczone), zmuszają nas do codziennego stawiania istotnych pytań o wymiarze kulturalnym i cywilizacyjnym; pytań o przyszłość porządku jeśli nie świata, to co najmniej chociaż Europy i Ameryki, jakimi znamy je dzisiaj. Kolejne fale imigrantów z Afryki i Azji oraz wywoływane przez nie napięcia społeczne stawiają przed nami problemy natury już nie czysto teoretycznej, ale bez wątpienia także praktycznej.
W tym kontekście z nową siłą przedstawia się aktualność dawnych i nowszych teorii cywilizacji. Aktualność, która na powrót pozwala nam pytać o potrzebę rozpatrywania otaczających nas światów społecznych w wymiarze tożsamości i przynależności kulturowo-cywilizacyjnej. Intencją naszego cyklu nie jest tylko i nie tyle odświeżanie znanego (i nieco już przebrzmiałego) sporu pomiędzy Fukuyamą i Huntingtonem, nie jest nią także jedynie przypomnienie myślicieli, którzy dyskusję ich poprzedzali, przecierając szlaki filozofii cywilizacji. Nawet znakomite teorie Toynbee’go, Spenglera, Konecznego czy Voegelina mogłyby okazać się niewystarczającym narzędziem interpretacji zachodzących na naszych oczach procesów kulturowych przemian i kolejnych faz globalizacji wraz z wszelkimi jej następstwami.
Skłaniamy się ku poglądowi, że w tych przekształceniach oprócz procesów sekularyzacyjnych wciąż istotną i nieredukowalną rolę odgrywają religie, wyznania i kościoły wspierane ruchami postsekularnymi. Dlatego też poprzez nasz cykl konferencji poświęconych sacrum w kulturach i cywilizacjach proponujemy platformę dla wspólnego namysłu nad przyszłością Europy i całego świata zachodniego wobec wewnętrznych tarć i zewnętrznej presji, których właśnie doświadcza.
Do wzięcia udziału zapraszamy szczególnie filozofów, kulturoznawców, socjologów, teologów, psychologów, historyków, prawników, religioznawców, filmoznawców oraz specjalistów z pokrewnych dyscyplin.

Dane kontaktowe:

sacrum-w-cywilizacjach.ug.edu.pl
Kontakt e-mail: murbanska-bozek@swps.edu.pl i filrp@ug.edu.pl.

Opłata konferencyjna : 400 zł

Miejsce: Gdańsk
Termin: 25 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Katedra Filologii Klasycznej UG zaprasza 25 maja 2017 r. na wykład połączony z degustacją dań pt. Ab ovo usque ad mala: starożytni Rzymianie przy stołach. Spotkanie odbędzie się w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki w godz. 13-15 na Wydziale Filologicznym UG (ul. Wita Stwosza 55), sala 4.69.

Miejsce: Gdańsk
Termin: 17-18 X 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

______

W dniach 17-18 października 2017 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa pt. Colloquium Neolatinum VII. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2017 r. 

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/03/Colloquium-VII-zaproszenie.pdf

Miejsce: Gdańsk
Termin: 29 V  2017
Zgłoszenia: 24 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1147651598678340/

 

______

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
serdecznie zaprasza doktorantów i studentów do wzięcia udziału w:
I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Słowiańskie inspiracje i innowacje

TERMIN: 29 maja 2017 r.

MIEJSCE: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-312 Gdańsk.

JĘZYK KONFERENCJI: wszystkie języki słowiańskie.

ZGŁOSZENIA: prosimy u wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem https://goo.gl/forms/i0lValtySL4aVufA3 do 24 kwietnia 2017 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 150 zł (35 euro) płatne na konto do 15 maja 2017 r.

Interdyscyplinarna konferencja Słowiańskie inspiracje i innowacje ma stworzyć miejsce wymiany myśli i poglądów badaczy, którym bliskie są zagadnienia związane ze Słowiańszczyzną. Konferencja ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na bogactwo kultury słowiańskiej, która dzięki swojej oryginalności stanowi źródło licznych inspiracji, jak również sama inspiruje się różnorodnymi elementami obcymi, tworząc w ten sposób swoją niepowtarzalność.

Proponujemy następujące obszary refleksji: inspiracje i innowacje w językach słowiańskich, w metodologii naukowej, czy w naukach ścisłych; kultura i historia Słowian jako źródło inspiracji; folklor
i mitologia słowiańska w literaturze; sztuce oraz w filmie; sposoby wykorzystania elementów słowiańskich w nowych mediach; innowacyjność a inspiracje słowiańskie w modzie; motywy słowiańskie w literaturze.

Propozycja zagadnień nie wyczerpuje problematyki konferencji i stanowi jedynie punkt wyjścia dla poszukiwania słowiańskich inspiracji i innowacji w różnych dziedzinach, dlatego zachęcamy także do nadsyłania zgłoszeń wykraczających poza jej obręb.

Organizatorzy zapewniają możliwość publikacji artykułów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Opiekun naukowy konferencji: Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Organizatorzy: Elżbieta Benkowska, Ewelina Lechocka, Agata Skupin, Joanna Baum, Karolina Szymczak, Daria Hrynyszyn, Damian Stankiewicz – kreatywni.ug@gmail.com

Miejsce: Gdańsk
Termin: 30-31 III 2017
Zgłoszenia: 05 II 2017
Link: http://womenrights.ug.edu.pl/

 

______

Women’s Rights and Violence in the Contemporary World

International Interdisciplinary Conference in Gdańsk, Poland

30-31 March 2017

Venue: University of Gdańsk

Wita Stwosza Street No 55, Gdańsk, Poland

Deadline for proposals: 5 February 2017

Contact e-mail address: rightsviolence@gmail.com

Organizers:

University of Gdańsk, Poland

Universidad Pontificia Bolivariana, Columbia

Jagiellonian Unversity, Poland

InMind Support, Poland

Scientific Committee:

Professor Polina Golovatina-Mora – Universidad Pontificia Bolivariana

Professor Wojciech Owczarski – University of Gdańsk

Marta Maciejewska – University of Gdańsk

Paulina Urbańczyk – University of Gdańsk

Zofia Ziemann – Jagiellonian University

     Women’s rights were never respected in the past. And they are not respected today, even though it seems that many things have been changed and that we are now much more aware of the gender inequalities than our parents were. In our crazy world increasingly accepting all kinds of extremism and fundamentalism, there is less and less place for an open and honest discussion about women’s needs and expectations. During our interdisciplinary conference we would like to look at various manifestations of violence and women’s rights violation in the contemporary world, and also at the possible ways of counteracting such phenomena. We will describe them in political, social, psychological, cultural and many other terms. We also want to devote considerable attention to how the situation of women’s rights is represented in artistic practices: in literature, film, theatre or visual arts.

  We invite researchers representing various academic disciplines: history, politics, psychology, sociology, anthropology, philosophy, economics, law, history of literature, theatre studies, film studies, fine arts, design, memory studies, migration studies, consciousness studies, dream studies, gender studies, postcolonial studies, medical sciences, psychiatry, psychoanalysis, cognitive sciences etc.

  Different forms of presentations are encouraged, including case studies, theoretical investigations, problem-oriented arguments, and comparative analyses.

  We will be happy to hear from both experienced scholars and young academics at the start of their careers, as well as doctoral students. We also invite all persons interested in participating in the conference as listeners, without giving a presentation.

  We hope that due to its interdisciplinary nature, the conference will bring many interesting observations on and discussions about the role of women’s rights in the past and in the present-day world.

  Our repertoire of suggested topics includes but is not restricted to:

I.            Societies

-   Women’s liberty and independency

-   Economic discrimination

-   Poverty

-  Genocide against women

-  Slavery

-  Women and war

-  Ethnonationalism

-  Chauvinism

-  Cultural conditioning of women’s rights violation

-  Women’s rights and religions

-  Women’s rights and politics

-  Women’s rights in democratic countries

II.          Individuals

-  Domestic violence

-  Mobbing

-  Bullying at school

-  Violence against the girl–child

-  Forced child marriage

-  Sexual violence

-  Symbolic violence

III.     Health Issues and Women’s Right

-  Abortion

-  AIDS/ HIV

-  Artificial insemination

-  Anorexia, bulimia

-  Child brith, birth control

-  Women in depression

IV.     Defense of Women’s Rights Around the World

-  Women’s rights organizations and associations

-  Humanitarian missions

-  Resistance movement

-  Conspiracies, protests, revolts

-  The revenge of the oppressed

-  Women’s rights and legal systems

-  Criminal courts / courts of justice

V.         Literature and the Arts

-  Literature and art about women’s rights violation

-  Literature and art engaged in women’s rights defense

-  Literature and art violating women’s rights

-  Gender studies and literary studies

-  Women’s rights in the media

Please submit abstracts (no longer than 300 words) of your proposed 20-minute presentations, together with a short biographical note, by 5 February 2017 to rightsviolence@gmail.com

Confirmation of acceptance will be sent by 6 February 2017.

The conference language is English. A selection of papers will be published in a post-conference volume.

Miejsce: Gdańsk
Termin: 09-10 III 2017
Zgłoszenia: 10 II 2017
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową o Systemach Politycznych i Partyjnych – Polska, Europa, Świat. „Dokąd zmierzają współczesne partie polityczne?” Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Konferencja będzie koncentrować się wokół problematyki wyzwań pojawiających się przed partiami politycznymi. Głównym celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyszłość partii politycznych w odniesieniu do 4 płaszczyzn ich funkcjonowania: wyborczej (system wyborczy, zachowania elektoratu), parlamentarnej (funkcjonowanie partii politycznych w parlamencie, w odniesieniu do innych partii systemu politycznego), rządowej (zdolność koalicyjna, relacje na linii rząd-opozycja) i organizacyjnej (kwestie wewnętrznej organizacji partii politycznych, spójność, hierarchia).
Szczególny nacisk planuje się położyć na następujące kwestie:
– wyzwania współczesnego świata a system polityczny i partyjny;
– ewolucja współczesnych kampanii wyborczych w kontekście zachowań elektoratu i prawa wyborczego;
– media a partie polityczne: przyszłość i wyzwania;
– wyzwania dla funkcjonowania współczesnych partii w warunkach globalizacji i glokalizacji.
Planuje się również utworzenie panelu eksperckiego, którego celem będzie wskazanie głównych kierunków rozwoju i wyzwań przed jakimi stają partie polityczne oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób może, jeśli w ogóle, zmieniać się kształt i zasady funkcjonowania partii w przyszłości.
Planowane jest wydanie drukiem recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenie udziału w konferencji:
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 10.02.2017 na adres mailowy: konferencja.politologia@gmail.com
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 380 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz druk monografii pokonferencyjnej.
Opłaty konferencyjne będą przyjmowane do 15.02.2017.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/…/1-mN1nF8lq5Zmxgtd1_tP3AVJEONzkhOO…

Szczegóły na: https://www.facebook.com/konferencja.politologiaug/


  • RSS