konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Hiszpania

Miejsce: Łódź
Termin: 27-28 IV 2017
Zgłoszenia:31 I 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/konferencja-kfk-i-kfh-u%C5%81-zaproszenie.pdf 

______

CfP: Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

Do 31 stycznia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność, która odbędzie się w Łodzi w dniach 27–28 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/konferencja-kfk-i-kfh-u%C5%81-zaproszenie.pdf

Miejsce: Lublin
Termin: 17-19 XI 2016
Zgłoszenia: 21  X 2016
Link: http://www.kul.pl/aktualnosci,13025.html

______

Szanowni Państwo,
Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL wraz z Kołem Naukowym Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zapraszają wszystkich młodych badaczy (studentów, doktorantów) do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Młodych Hispanistów. Kongres jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką hispanistyczną i prowadzących badania w zakresie studiów hispanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. W szczególności zapraszamy przedstawicieli następujących dziedzin nauki: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, etnologia, krajoznawstwo i turystyka, muzykologia, nauki teologiczne, filozofia, socjologia, ekonomia, politologia, prawo, wiedza o sporcie.
Tematyka zgłaszanych referatów jest dowolna i nie przewidujemy motywu przewodniego (jesteśmy otwarci na różne problemy). Warunkiem przyjęcia przez organizatorów proponowanego zgłoszenia jest temat pozostający w obrębie studiów hispanistycznych, także na polu interdyscyplinarnym oraz porównawczym. Szczególnie mile widziane będą wystąpienia nawiązujące do tegorocznych obchodów rocznicowych związanych z postaciami Miguela de Cervantesa i króla Ferdynanda Katolickiego (400. i 500. rocznica śmierci). Obrady kongresowe będą się odbywały w wyodrębnionych i równoległych sekcjach, które zostaną utworzone dla przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Ich liczba będzie uzależniona od ilości i charakteru przyjmowanych zgłoszeń. Przewidujemy utworzenie co najmniej dwóch sekcji.
Informacje organizacyjne
1. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Kongresie jest zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem dołączonego formularza i wniesienie opłaty konferencyjnej. Prosilibyśmy także o zamieszczenie abstraktu referatu wraz z dołączoną bibliografią.
2. Językami obrad są polski i hiszpański.
3. W formularzu prosimy o zadeklarowanie języka zgłaszanego referatu. Tytuł powinien być podany w języku, w jakim prelegent będzie przemawiał. Czas trwania każdego wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut.
4. Opłata konferencyjna wynosi 120 lub 150 zł. W ramach pierwszej opcji zapewniamy: materiały konferencyjne, serwis kawowy i publikację pokonferencyjną; natomiast w drugim przypadku: materiały konferencyjne, serwis kawowy, publikację pokonferencyjną i trzy obiady.
Nie przewidujemy możliwości modyfikacji cen.
5. Istnieje także możliwość wystawienia faktury VAT na instytucję (podmiot prawny) wskazaną przez uczestnika. Numer konta bankowego podamy w kolejnym okólniku.
6. W ramach opłaty nie przewidujemy noclegu. Osoby zainteresowane pomocą przy rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z organizatorami.
7. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 21 października 2016 na adres poczty elektronicznej:
okmh2016@gmail.com.

Komitet Organizacyjny
dr Joanna Kudełko, mgr Marcin Karkut, mgr Jakub Chmiel,
Katarzyna Gołębiowska, mgr Marcin Szwaj, mgr Ewelina Polańska, mgr Bogusław Szalast
Opieka naukowa
dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
dr hab. Janusz Bień
Katedra Kultur i Literatur Romańskich KUL
dr Pablo de la Fuente
Katedra Języków Nowożytnych AFiB Vistula w Warszawie
Kontakt mailowy
Marcin Karkut: marcin_karkut@hotmail.com
Katarzyna Gołębiowska: katarzynagolebiowska94@gmail.com
Joanna Kudełko: jkudelko@kul.pl
Ewelina Polańska: ewelinalilia@wp.pl
Kontakt telefoniczny
Katarzyna Gołębiowska: (+48) 512 22 23 96
Ewelina Polańska: (+48) 660 38 69 56

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+circular_esp,5439544950.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+ok*c3*b3lnik_pl,5439544940.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+formularz+zg*c5*82oszeniowy,5439544943.doc

Miejsce: Kraków
Termin: 18-22 IV 2016
Zgłoszenia: 08 I 2016
Link: http://xxiv-ozhs.pl

 

______

XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Spoglądając w przeszłość, lepiej widać przyszłość

18 – 22 kwietnia 2016, Kraków

Przypominamy, iż termin zgłoszeń mija 8 stycznia.

Więcej informacji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/11/23/xxiv-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow-spogladajac-w-przeszlosc-lepiej-widac-przyszlosc/

lub

http://xxiv-ozhs.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 18-22 IV 2016
Zgłoszenia: 08 I 2016
Link: http://xxiv-ozhs.pl

 

______

XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Spoglądając w przeszłość, lepiej widać przyszłość

18 – 22 kwietnia 2016, Kraków

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że ruszyła oficjalna strona internetowa przyszłorocznego zjazdu: www.xxiv-ozhs.pl

W związku z tym, otwarta została rejestracja uczestników. Prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń wraz z abstraktami. Aby to zrobić należy zapoznać się z informacjami zawartymi w „Przewodniku po stronie”.

UWAGA! Prosimy także o zaznajomienie się z instrukcją zawartą w zakładce „Dla uczestnika”, „Zasady nadsyłania abstraktów”. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, jak powinien wyglądać abstrakt.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia. Zapraszamy do zadawania wszelkich pytań.

Do zobaczenia!

Nadsyłanie zgłoszeń   22 XI 2015 – 08 I 2016 

Strona konferencji:

http://xxiv-ozhs.pl

Strona wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/ozhs2016/?__mref=message_bubble

Miejsce: Lublin
Termin: 20-21 IV 2015
Zgłoszenia: 09 I 2015
Link:

_______

I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, 20-21 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL, we współpracy z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie organizuje I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów. Do udziału w Kongresie zapraszamy studentów oraz doktorantów, którzy są zainteresowani problematyką hispanistyczną (historia, kultura, literatura, językoznawstwo) i prowadzą badania w tym zakresie.
Naszym celem jest integracja środowisk młodych polskich hispanistów, rozpoznanie głównych kierunków zainteresowań i prowadzonych badań oraz refleksja dotycząca przyszłości polskiej hispanistyki.
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o zgłoszenia do dnia 9 stycznia 2015 roku na adres okmh2015@gmail.com, z podaniem następujących informacji:
Imię i nazwisko,
stopień naukowy,
ośrodek akademicki,
tytuł referatu (komunikatu).
Udział w Kongresie związany jest z wpłatą wpisowego w wysokości 100 zł, w ramach którego przewidziane są: materiały konferencyjne, spotkanie integracyjne oraz publikacja pokonferencyjna. Numer konta bankowego podamy w kolejnym okólniku.
Koordynatorzy
Mgr Jakub Chmiel: jakub.wojciech.chmiel@gmail.com
Mgr Marcin Karkut: marcin_karkut@hotmail.com
Mgr Joanna Kudełko: joanna_kudelko@wp.pl

Miejsce: Lublin
Termin: 6-7 V 2013
Zgłoszenia: 12 IV 2013
Link: http://www.kul.pl/hiszpania-i-chrzescijanstwo-tradycja-i-tozsamosc,art_42647.html

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

HISZPANIA I CHRZEŚCIJAŃSTWO.

TRADYCJA I TOŻSAMOŚĆ

6-7 MAJA 2013

Organizatorzy:

Koło Hiszpańsko-Polskie KUL

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL

Instytut Hiszpańsko-Polski

Cel Konferencji:

Organizatorzy Konferencji pragną podjąć debatę nad rolą chrześcijaństwa w Hiszpanii – w różnych aspektach, na przestrzeni dziejów (od epoki Wizygotów po początek XXI wieku). Pozwoli to scharakteryzować zarówno wkład Hiszpanów do dziejów Kościoła katolickiego, jak i wpływ religii chrześcijańskiej na kształtowanie się hiszpańskiej tożsamości narodowej. Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza historii, historii sztuki, prawa, socjologii i politologii.

Tematyka:

1. Hiszpanie w obronie wiary chrześcijańskiej: od Covadonga, przez Lepanto, po wojnę domową (1936-39).

2. Święci hiszpańscy – znaczenie w dziejach i ich kult.

3. Santiago de Compostela i nie tylko – sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

4. Sztuka sakralna w Hiszpanii.

5. Zwyczaje religijne, charakterystyka hiszpańskiej pobożności.

6. Misje – chrystianizacja Ameryki Łacińskiej.

7. Pojęcie Hispanidad – chrześcijaństwo a hiszpańska tożsamość narodowa.

8. Hiszpańska Inkwizycja – prawda i mit.

9. Hiszpania dziś – tożsamość oparta na chrześcijaństwie, czy też odrzucenie chrześcijańskiego dziedzictwa.

Komitet naukowy:

dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

(Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL)

dr hab. Jacek Gołębiowski

(Katedra Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Polonii KUL)

Informacje organizacyjne:

1. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 maja 2013 roku, w sali 208 Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).

2. Obrady będą prowadzone w formie referatów na sesjach plenarnych, w sekcjach problemowych. Organizatorzy przeznaczają do 15 minut na każde wystąpienie.

3. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie formularza z tytułem referatu i abstraktem (1000-2000 znaków) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Opłaty:

Koszt czynnego udziału w Konferencji wynosi 30 zł.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają udział w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiad. Zainteresowanych pomocą w rezerwacji noclegów prosimy o kontakt z organizatorami.

Terminy:

12 kwietnia – ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji

15 kwietnia – termin poinformowania  o przyjęciu zgłoszonych referatów

22 kwietnia – termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji; wysłanie planu Konferencji

6 maja – rozpoczęcie Konferencji

Kontakt:

Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sociedad@student.kul.lublin.pl.

Możliwy jest też kontakt telefoniczny z członkiem Komitetu Organizacyjnego:

Krzysztof Osewski (Koło Hiszpańsko-Polskie KUL), tel. 885-682-042.


  • RSS