konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Katowice

Miejsce: Katowice
Termin: 15-16 IX 2017
Zgłoszenia:
Link: https://www.us.edu.pl/konferencja-pt-antyczne-techniki-perswazyjne

______

W dniach 15 i 16 września 2017 roku w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. Antyczne techniki perswazyjne, zorganizowana w ramach CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Program konferencji:

https://www.us.edu.pl/konferencja-pt-antyczne-techniki-perswazyjne

Miejsce: Katowice
Termin: 07 XII 2017
Zgłoszenia: 30 IX 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/39414,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Wszyscy-i-wszystko-dla-Slaska-Katowice-7-gru.html

______

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!” – Katowice, 7 grudnia 2017 (zgłoszenia do 30 września 2017)

Konferencja OBEN IPN w Katowicach

Rozwiązaniem polsko-niemieckiego sporu o Górny Śląsk miał być plebiscyt, którego zasady określał podpisany w 1919 r. Traktat Wersalski. Rywalizacja o ten jeden z ważniejszych wówczas regionów przemysłowych w Europie toczyła się nie tylko na spornym obszarze. Zarówno społeczeństwa Polski jak i Niemiec udzielały wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom walczącym o przynależność państwową Górnego Śląska. Na terenie obu państw powstały komitety pomocowe organizujące zbiórki pieniężne i materialne, wiece, koncerty i inne imprezy masowe, dni i tygodnie górnośląskie. W polskich miastach, szkołach i innych instytucjach odbywały się manifestacje i uroczystości wspierające walczących powstańców i działaczy plebiscytowych. Szeregi powstańców i organizacji polskich na Górnym Śląsku zasilili również ochotnicy z Polski. Materialnymi śladami tej działalności są fotografie, druki ulotne (nalepki, afisze i plakaty, ulotki), cegiełki, broszury, pocztówki, żetony, dokumenty etc. Informacje na temat organizowanych akcji pomocowych możemy znaleźć w lokalnej prasie z epoki, sprawozdaniach szkolnych, memuarach etc.

7 grudnia 2017 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizuje konferencję naukową pt. „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”, której celem jest m.in. omówienie z jednej strony zasobów muzealnych, bibliotecznych i kolekcjonerskich dotyczących zagadnienia, znajdujących się w zbiorach polskich jak i zagranicznych, z drugiej strony uchwycenie skali tego zjawiska na podstawie różnego typu relacji, wspomnień, wzmianek i artykułów prasowych z epoki. Interesują nas również same organizacje czy stowarzyszenia utworzone w celu wsparcia działań zjednoczeniowych, jak i utworzone w okresie późniejszym związki zrzeszające byłych uczestników walk o Górny Śląsk na terenach Polski. Zwracamy się zatem do instytucji muzealnych, bibliotek, badaczy i pasjonatów o przedstawienie zbiorów i kolekcji, tudzież przebiegu akcji agitacyjno-wspomagających, prowadzonych w różnych polskich miejscowościach w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę instytucji, temat, krótki abstrakt wystąpienia (750 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do końca września br. drogą elektroniczną (formularz w załączeniu).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

Informacji związanych z konferencją udziela:
Zbigniew Gołasz, tel. 32 207 03 10 zbigniew.golasz@ipn.gov.pl

Miejsce: Katowice
Termin: 19 X 2017
Zgłoszenia: 31 VII 2017
Link:http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40332,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Relacje-Kosciol-panstwo-na-Gornym-Slasku-w-l.html

______

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny” – Katowice, 19 października 2017 (zgłoszenia do 31 lipca 2017)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”, która odbędzie się 19 października 2017 r. w Katowicach.

Podstawą konfliktu między Kościołem katolickim a państwem komunistycznym w Polsce były kwestie ideologiczno-światopoglądowe. Lansowany przez partię komunistyczną ateizm miał być spoiwem ideologicznym oraz oficjalną „nową religią”, zaś tradycyjne katolickie wartości miały „odejść do lamusa”. Komuniści dążyli do zawłaszczenia całej sfery aktywności społeczeństwa, ograniczając działaność Kościoła do murów świątyń.

Celem konferencji będzie refleksja historyczna, teologiczna, politologiczna i socjologiczna nad źródłami i przebiegiem konfliktu ideologicznego między państwem a Kościołem katolickim na terenie Górnego Śląska w latach 1945–1989, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 • specyfika, uwarunkowania, dynamika oraz główne pola konfliktu ideologicznego państwo – Kościół na Górnym Śląsku
 • granice wolności religijnej w państwie komunistycznym
 • spór o obecność Kościoła w sferze publicznej (m.in. szkoły, krzyże, budownictwo sakralne, prasa katolicka)
 • propaganda w służbie ideologii komunistycznej (m.in. prasa, telewizja), cenzura i odpowiedź strony kościelnej
 • działalność laicyzacyjna władz komunistycznych i programy odnowy religijnej Kościoła
 • walka o czystość ideologiczną szeregów partyjnych (walka z „klerykalizacją” i „religianctwem”)

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zgłoszenia.

Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanego tomu. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia do końca 2017 r. tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W razie potrzeby zapewniamy referentom nocleg.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na poniższy adres (drogą elektroniczną) do 31 lipca 2017 r. Program konferencji zostanie ustalony do końca sierpnia br.

dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, adam.dziurok@ipn.gov.pl (tel. 32 207 03 01)

Miejsce: Katowice
Termin:25-26 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZOOTANATOS. Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.
Na prośbę wielu osób wciąż zainteresowanych udziałem w konferencji przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 maja br.
Szczegółowe informacje o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo na stronie konferencji www.ifw.us.edu.pl. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: zootanatos@interia.pl.
Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów i wszystkich zainteresowanych tematem konferencji oraz animal studies.
Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny

Miejsce: Katowice
Termin: 26 V 2017
Zgłoszenia: 14 V 2017
Link: https://www.facebook.com/events/628716943992603/

 

______

 

Koło Naukowe Filozofów UŚ, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach i Fundacja Polska Jutro mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filozofia niemiecka od Wolffa do Habermasa”. Konferencja odbędzie się 26.05.2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach. Celem konferencji jest umożliwienie badaczom filozofii niemieckiej z całego kraju spotkania oraz wymiany wyników prac naukowych.

Proponowane ramy tematyczne obejmują szeroki zakres zagadnień z obszaru wszystkich dyscyplin filozoficznych: metafizyki, epistemologii i filozofii nauki, antropologii filozoficznej, etyki, filozofii społecznej i politycznej, estetyki, filozofii historii i innych. Ponieważ z kolei czasowy horyzont poruszonej problematyki sięga XVIII stulecia, jesteśmy otwarci na referaty dotyczące myśli powstałej we wszystkich krajach niemieckich, w tym Austrii.

Planujemy przeprowadzenie dwu rodzajów paneli: studencko-doktoranckich oraz eksperckich. Swój udział potwierdzili już eksperci z Uniwersytetu Śląskiego, pracujemy także nad przyjazdem pracowników naukowych z innych ośrodków. Sylwetki zaproszonych gości będziemy sukcesywnie prezentować.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 zł i zawiera w sobie koszt obiadu, cateringu oraz materiałów konferencyjnych. Udział bierny jest bezpłatny.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14.05.2017 roku. Prosimy przesyłać je na adres mailowy filozofianiemiecka@gmail.com. W zgłoszeniu należy zawrzeć abstrakt wystąpienia (do dwóch tysięcy znaków), przynajmniej trzy pozycje bibliograficzne oraz krótką biografię naukową prelegenta. O wyniku kwalifikacji poinformujemy następnego dnia, tj. 15.05.

Miejsce: Katowice
Termin: 27 V 2017
Zgłoszenia: 18 V 2017
Link:  https://www.facebook.com/Znaczenie-mitów-i-symboli-Konferencja-naukowa-182581255574882/?fref=ts 

______

CfP: Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym

Dnia 27 maja 2017 r. w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym. Zgłoszenia można przesyłać do 18 maja 2017 r.

Czy język symboliczny jest językiem posiadającym własne prawa? Jaki jest związek między symbolem a tym, co symbolizuje? Czy mity współcześnie przekazują nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktualne dla badań interdyscyplinarnych? Jakie jest ich aktualne znaczenie w dyskursach humanistycznych?

Głównym celem konferencji jest metodologiczny namysł nad szeroko rozumianą problematyką symboli i mitów w dyskursach akademickich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny: chcielibyśmy zwrócić uwagę na wielopoziomowy proces tworzenia się pojęć myślenia symbolicznego i „myśli mitycznej” oraz ich znaczenie w obszarach nauk humanistycznych. Mity i symbole to niezwykle złożone zjawiska kulturowe, które można analizować i interpretować w wielu uzupełniających się perspektywach. Od XX wieku myśliciele ponownie starają się odnaleźć znaczenia mitów i symboli, mity zaczynają funkcjonować jako historia „prawdziwa”, mająca swoje znaczenie, pouczenie, a nawet „świętość”. W humanistyce mity i symbole stają się znów „żywe”, ukazując kulturowe wartości i archetypy ludzkich zachowań. Za pomocą mitów i symboliki starano się tłumaczyć stany emocjonalne człowieka oraz ludzką egzystencjalną kondycję. Problematyka ta wciąż odnajduje się w różnorodnych aspektach i wymiarach badań humanistycznych.

W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy zastanowić się w jaki sposób mity i symbole znajdują współcześnie odzwierciedlenie w dyskursie interdyscyplinarnym. Proponujemy zakres tematów takich jak:

 • język a problematyka symbolu;
 • problematyka interpretacji i egzegezy mitów i symboli;
 • funkcjonowanie mitu i symboli w psychoanalizie oraz psychologii analitycznej;
 • Funkcjonowanie mitów i symboli w refleksji fenomenologiczno- hermeneutycznej;
 • symbole jako element badania antropologicznego lub religioznawczego;
 • symbole i mity a szeroko rozumiana metafizyka;
 • myślenie symboliczne a problematyka filozofii umysłu;

 

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: mityisymbole@gmail.com

Czas na wystąpienie: 15 minut

Na zgłoszenia czekamy do 18 maja. Do zgłoszenia prosimy dołączyć abstrakt, o następującej strukturze, nieprzekraczający 1000 znaków znormalizowanego tekstu.

 

 1. Imię i nazwisko
 2. Tytuł/stopień naukowy
 3. Afiliacja
 4. Tytuł
 5. Abstrakt (do 1000 znaków)

Miejsce: Katowice
Termin: 27  V 2017
Zgłoszenia: 18 V  2017
Link: https://www.facebook.com/events/1254346747933711/

______

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną „Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym”, której celem jest ukazanie problematyki zarówno mitu, jak i symbolu jako obecnej wielu dziedzinach filozofii, sztuki, czy nauki.
Na zgłoszenia czekamy do 18 maja 2017 roku. Wszelkie pytania oraz abstrakty prosimy wysyłać na adres: mityisymbole@gmail.com.

Więcej informacji odnośnie konferencji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0Bz8N9MaDq2FCZjNoM0kybUFkUW8

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Katowice
Termin: 20-21 X  2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/03/CfP_Preserving.pdf

 

______

CfP: Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium

Do 30 kwietnia 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium.

Miejsce: Katowice
Termin:  14-16 IX 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link:

 

 

______

CfP: Antyczne techniki perswazyjne

 

Katedra Filologii Klasycznej UŚ oraz Oddział Katowicki PTF zapraszają na CVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 r. Zjazd połączony będzie z konferencją naukową pt. Antyczne techniki perswazyjne. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/12/CVII-Zjazd-PTF.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://classica-mediaevalia.pl/2016/12/cfp-antyczne-techniki-perswazyjne/formularz_atp/

Miejsce: Katowice
Termin: 27-28 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do marca 2017 roku. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się najpóźniej do 2 marca 2017.

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”, która ma na celu przybliżenie niezwykle dynamicznych relacji międzynarodowe na świecie. Podczas konferencji naukowej zostaną przedstawione referaty, które poruszą szeroko pojętą tematykę stosunków międzynarodowych w wielu kwestiach przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski.

Przewidziane są następujące panele tematyczne:
- Europa w stosunkach międzynarodowych,
- Azja w stosunkach międzynarodowych,
- Bliski Wschód i Afryka w stosunkach międzynarodowych,
- USA w stosunkach międzynarodowych,
- Ameryka Południowa w stosunkach międzynarodowych,
- Australia i Ocenia w stosunkach międzynarodowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 IV 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i będzie połączona z 15-leciem Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ.

Przewidziana jest publikacja naukowa (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji artykułów w przypadku dużej ilości zgłoszeń).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 III 2017 roku
Zgłoszenia prosimy wysyłać w formularzu zamieszczonym poniżej.
_________________________________
Opłata konferencyjna dla studentów, doktorantów, doktorów i profesorów z Uniwersytetu Śląskiego: 200zł

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów (spoza Uniwersytetu Śląskiego): 250zł

Opłata konferencyjna dla doktorów i profesorów (spoza Uniwersytetu Śląskiego): 300zł

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehTHXsxBBxQqFxCt1ELTUhVl4SmiVspFAtggoPzOx9e67Vvg/viewform?c=0&w=1


 • RSS