konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Kielce

Miejsce: Kielce
Termin: 22 II 2017
Zgłoszenia: 30 XI 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40872,CALL-FOR-PAPERS-Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Zbrodnie-sadowe-w-latach-1944.html

______

 

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” – Kielce, 22 lutego 2018 (zgłoszenia do 30 listopada 2017)

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989.
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

Kielce, 22 lutego 2018 r.
Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się  z Państwa zainteresowaniem.

Obszary tematyczne

W szczególności jesteśmy zainteresowani następującymi zagadnieniami:

 • instrumentalizacja prawa w ustroju komunistycznym
 • źródła sądownictwa państwa totalitarnego
 • ustrój sądownictwa powszechnego oraz sądownictwa wojskowego w PRL-u
 • odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe
 • źródła do dziejów instytucji wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989
 • stan badań nad dziejami sądownictwa, prokuratury, adwokatury w latach 1944-1989
 • indywidualne postawy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wobec prowadzonych postępowań
 • studium przypadku wybranych spraw
 • rola organów siłowych w kształtowaniu materiału procesowego, będącego podstawą postępowań sądowych
 • wymiar sprawiedliwości w powojennej propagandzie

Termin konferencji: 22 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:

 • Naczelnik IPN Delegatura w Kielcach – dr Dorota Koczwańska-Kalita
 • WSEP i NM w Kielcach – prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz
 • Rektor Winnickiego Instytutu Kooperatywnego – dr Anatolij Drabowski

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz tel. 600361495, darek.palacz@wp.pl
Paulina Łochowska paulina.lochowska.ck@gimail.com
Marzena Grosicka marzena.grosicka@ipn.gov.pl

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres:
Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 A
25–734 Kielce
tel.  /0-41/ 345 13 13
darek.palacz@wp.pl
paulina.lochowska.ck@gimail.com

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 30 listopada 2017 r.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem do końca 2018 r. W związku z tym prosimy, by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji przekazywać do sekretarzy do 31 marca 2018 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Miejsce: Kielce
Termin: 22 II 2017
Zgłoszenia: 30 XI 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40872,CALL-FOR-PAPERS-Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Zbrodnie-sadowe-w-latach-1944.html

______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” – Kielce, 22 lutego 2018 (zgłoszenia do 30 listopada 2017)

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989.
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

Kielce, 22 lutego 2018 r.
Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się  z Państwa zainteresowaniem.

Obszary tematyczne

W szczególności jesteśmy zainteresowani następującymi zagadnieniami:

 • instrumentalizacja prawa w ustroju komunistycznym
 • źródła sądownictwa państwa totalitarnego
 • ustrój sądownictwa powszechnego oraz sądownictwa wojskowego w PRL-u
 • odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe
 • źródła do dziejów instytucji wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989
 • stan badań nad dziejami sądownictwa, prokuratury, adwokatury w latach 1944-1989
 • indywidualne postawy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wobec prowadzonych postępowań
 • studium przypadku wybranych spraw
 • rola organów siłowych w kształtowaniu materiału procesowego, będącego podstawą postępowań sądowych
 • wymiar sprawiedliwości w powojennej propagandzie

Termin konferencji: 22 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:

 • Naczelnik IPN Delegatura w Kielcach – dr Dorota Koczwańska-Kalita
 • WSEP i NM w Kielcach – prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz
 • Rektor Winnickiego Instytutu Kooperatywnego – dr Anatolij Drabowski

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz tel. 600361495, darek.palacz@wp.pl
Paulina Łochowska paulina.lochowska.ck@gimail.com
Marzena Grosicka marzena.grosicka@ipn.gov.pl

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres:
Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 A
25–734 Kielce
tel.  /0-41/ 345 13 13
darek.palacz@wp.pl
paulina.lochowska.ck@gimail.com

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 30 listopada 2017 r.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem do końca 2018 r. W związku z tym prosimy, by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji przekazywać do sekretarzy do 31 marca 2018 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Miejsce: Kielce
Termin: 03-04 VII 2017
Zgłoszenia: 15 V 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38654,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Relacje-polsko-zydowskie-w-XX-wieku-Badania-.html

 

______

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku
Badania – kontrowersje – perspektywy

Kielce, 3–4 lipca 2017 r.

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku budziły i budzą wśród historyków oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie naukowe. Szczególną popularnością badaczy cieszą się trudne dla wzajemnych stosunków czasy okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat powojennych. Zwłaszcza w ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji dotyczących wzajemnych relacji obu narodów, które stały się głośne nie tylko w Polsce, wywołując wiele kontrowersji. Problemy wzbudzały przy tym nie tylko stawiane tezy, ale także kwestie natury metodologicznej i źródłoznawczej. W związku z powyższym organizujemy konferencję poświęconą właśnie tym zagadnieniom.

W szczególności chcielibyśmy, aby podczas konferencji poruszone zostały następujące obszary i problemy badawcze:

 1. Postawy i stanowiska metodologiczne a kontekst kulturowy, społeczny i ideologiczny w badaniach naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi
 2. Perspektywa antropologiczna w badaniach historycznych nad stosunkami polsko-żydowskimi. Uwagi krytyczne
 3. Problemy, spory, konfrontacje – wokół warsztatu badawczego autorów publikacji dot. problematyki polsko-żydowskiej
 4. Teorie i koncepcje psychologiczne w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi. Przegląd problematyki
 5. Materiały śledcze, operacyjne i sądowe okresu stalinowskiego jako źródła historyczne do badań naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych lat „Polski Ludowej”
 6. Dokumentacja Polskiego Państwa Podziemnego jako źródło do badań nad dziejami stosunków polsko-żydowskich 1939-1945
 7. Dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie PRL do badań nad dziejami relacji polsko-żydowskich
 8. Źródła subiektywne: pamiętniki, relacje itd. do badań stosunków polsko-żydowskich
 9. Relacje polsko-żydowskie w publikacjach międzynarodowych

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 15 maja 2017 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wydanie publikacji pokonferencyjnej (teksty do druku należy przesłać do 30 września 2017 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK)
Dr Dorota Koczwańska-Kalita (IPN Kielce)
Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce)
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (IH UJK)

Sekretarze konferencji:

Dr Tomasz Domański (IPN Kielce) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
Dr Edyta Majcher-Ociesa  (IH UJK) emajcher@ujk.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. (0-41) 340 50 50

Miejsce: Kielce
Termin: 02-03 VI 2017
Zgłoszenia: 10 IV 2017
Link:

 

______

Celem konferencji pt. Niepokorni wszystkich czasów jest ukazanie szeroko rozumianej postawy niepokornej, buntu, walki z losem, systemem, niesprawiedliwością, ale także autorytetami i konwencjami w sztuce. Postawę taką mogły wykazywać jednostki, instytucje, oddziały wojskowe, grupy społeczne in. Konferencja skierowana jest do badaczy wszystkich epok i zagadnień, o ile wpisuje się w zagadnienie niepokorności.

Termin konferencji: 2­-3 VI 2017

Termin zgłoszeń: 10 IV 2017

Ostateczny termin ogłoszenia uczestników konferencji: 15 IV 2017

Adres nadsyłania prac: niepokorniwszystkichczasow@gmail.com

Publikacja: Tak

Opłata konferencyjna: Tak  (w cenie: obiad, koszty publikacji, koszty konferencji)

Możliwość noclegu: Tak

Formularz dostępny pod: http://chomikuj.pl/allesUNDnichts/KONFERENCJA+NIEPOKORNI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, a także wyboru najlepszych prac, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny przy publikacji pokonferencyjnej. Terminy i godziny wystąpień ustalają wyłącznie organizatorzy konferencji.

Miejsce: Kielce
Termin: 23 VI 2017
Zgłoszenia: 10 IV 2017
Link:

______

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

 PRZYJACIÓŁ ARMII KRAJOWEJ

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA:

II edycję ogólnopolskiej konferencji studencko­doktoranckiej

,, NIEPOKORNI WSZYSTKICH CZASÓW ’’

Kielce

2­3 VI 2017

            Celem konferencji pt. Niepokorni wszystkich czasów jest ukazanie szeroko rozumianej postawy niepokornej, buntu, walki z losem, systemem, niesprawiedliwością, ale także autorytetami i konwencjami w sztuce. Postawę taką mogły wykazywać jednostki, instytucje, oddziały wojskowe, grupy społeczne in. Konferencja skierowana jest do badaczy wszystkich epok i zagadnień, o ile wpisuje się w zagadnienie niepokorności.

INFORMACJE

Termin konferencji: 2­3 VI 2017

Termin zgłoszeń: 10 IV 2017

Ostateczny termin ogłoszenia uczestników konferencji: 15 IV 2017

Adres nadsyłania prac: niepokorniwszystkichczasow@gmail.com

Publikacja: Tak

Opłata konferencyjna: Tak – 100 zł  (w cenie: obiad, koszty publikacji, koszty konferencji)

Możliwość noclegu: Tak

Formularz dostępny pod: http://chomikuj.pl/allesUNDnichts/KONFERENCJA+NIEPOKORNI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, a także wyboru najlepszych prac, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny przy publikacji pokonferencyjnej. Terminy i godziny wystąpień ustalają wyłącznie organizatorzy konferencji. 

Miejsce: Kielce
Termin: 03 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/ lub https://www.facebook.com/events/380008182363321/

______

Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”.
Termin: 3 kwietnia 2017 r.
Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.
Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2017 r.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 28 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: 150 zł
Czas referowania: 15 min
więcej informacji pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/

https://www.facebook.com/events/380008182363321/

Miejsce: Kielce
Termin:  06 XII 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/26642,Konferencja-naukowa-Policja-Polska-granatowa-w-Generalnym-Gubernatorstwie-w-lata.html

 

______

Konferencja naukowa „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945” – Kielce, 6 grudnia 2016 (zgłoszenia do 30 września 2016)

 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają na konferencję naukową pt. Policja Polska „granatowa” w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, która odbędzie się 6 grudnia (wtorek) 2016 r. w Kielcach.

Osoby zainteresowane prosimy o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z abstraktem do 30 września 2016 r.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo w załączniku.

 

Sekretarze konferencji:
Dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach)
Dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

„Książka Historyczna Roku” – IX edycja konkursu

Miejsce: Kielce
Termin: 18 X 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link:

______

CfP: Ciało jako paradygmat kultury i natury

Do 30 czerwca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ciało jako paradygmat kultury i natury, która odbędzie się w Kielcach 18 października 2016 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Cia%C5%82o-Zaproszenie.pdf

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Cia%C5%82o-Informacje-organizacyjne.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.doc

Miejsce: Kielce
Termin:  11-12 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/krakow/konferencja-naukowa-zydzi-i-wojsko-polskie-w-xix-i-xx-wieku-zapisy-kielce,-11-12-pazdziernika-2016

 

______

Konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11–12 października 2016 (zgłoszenia do 31 maja 2016)

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku 

Termin konferencji: 11–12 października (wtorek–środa) 2016

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (1500 znaków) do 31 maja 2016 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi oraz wydanie książki będącej pokłosiem konferencji (teksty do druku należy przesłać do 30 listopada 2016 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Sekretarze konferencji:

dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) emajcher@ujk.edu.pl

Proponowane zagadnienia:

 • Żydzi w polskich oddziałach wojskowych
 • Żydzi w polskich oddziałach powstańczych i partyzanckich
 • Żydzi w polskich formacjach wojskowych na różnych frontach II wojny światowej
 • władze polskie na uchodźstwie i w kraju (Polskie Państwo Podziemne) wobec służby Żydów w wojsku polskim
 • służba wojskowa Żydów w 2 Korpusie Polskim
 • Żydzi w Wojsku Polskim po 1945 r.
 • relacje polsko-żydowskie podczas służby wojskowej
 • gospodarcze i społeczne relacje Żydów z polskim wojskiem
 • Żydzi i wojsko polskie w materiałach źródłowych, literaturze, prasie

Adresy do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. /0-41/ 340 50 50

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel. /0-41/ 349 73 06

Miejsce: Kielce
Termin: 23-24 V 2016
Zgłoszenia: 24 IV 2016
Link:

 

______

Konferencja naukowo-artystyczna „Moda na fotografię mody – inspiracje, muzy, trendy

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kieleckie Centrum Kultury zapraszają na konferencję naukowo-artystyczną Moda na fotografię mody – inspiracje, muzy, trendy. Odbędzie się ona 23-24 maja 2016 r. w budynku Kieleckiego Centrum Kultury przy Pl. Moniuszki 2b, jako jedna z imprez towarzyszących OFF Fashion w Kielcach. Konferencja skierowana jest do historyków, kulturoznawców, artystów, antropologów i wszystkich innych zainteresowanych tematyką. Chcielibyśmy zachęcić do dyskusji nad interesującą formą wyrazu artystycznego, interpretacji, inspiracji i trendów zmieniających się w fotografii na przestrzeni dziejów. Zależy nam na interdyscyplinarności i otwartości zarówno na historyczne aspekty dziejów fotografii, jak i na współczesne trendy. Planujemy wydanie monografii naukowej będącej pokłosiem konferencji.

Referentom proponujemy zagadnienia tematyczne:

 • Moda, trendy na fotografiach na przestrzeniach dziejów
 • Fotografia artystyczna (twórcy, początki, teorie)
 • Inspiracje dla fotografików (przedmiot inspiracji, pytanie: czym jest inspiracja?)
 • Muzy fotografików
 • Współczesna fotografia artystyczna (trendy, założenia, cele)
 • Rola fotografii w pokazach mody
 • Funkcja fotografii w modzie
 • Mistrzowie fotografii i ich muzy

Jesteśmy otwarci na wszelkie inne pomysły i propozycje wystąpień.

 

Termin konferencji: 23-24 maja 2016 r.

Miejsce obrad: Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach, Pl. Moniuszki 2b

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2016 r.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 30 kwietnia 2016 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł. Nr konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny pod linkiem:

 


http://offfashion.eu/offnews/news/88

 

Wymogi redakcyjne zostaną wysłane w wiadomości mailowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełnią wymogów redakcyjnych. Artykuły, które przejdą pozytywną recenzję zostają opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

 

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał

imienia, pierwsze słowa tytułu referatu. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na maila: konf.modanafotografiemody@gmail.com

 

Pierwszego dnia konferencji (23 maja) odbędzie się wernisaż prac artystycznych konkursu fotograficznego Moda na fotografię mody – inspiracje muzamiInformacje dostępne pod linkiem:

http://offfashion.eu/offnews/news/87


 • RSS