konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: KNHSUJ

Miejsce: Kraków
Termin: 27-28 X 2017
Zgłoszenia: 01 X 2017
Link: https://www.facebook.com/events/120651988549880/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__mref=mb

 

______

Ogólnopolska studencko – doktorancka konferencja naukowa: Czy „człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”? – Rola jednostki w systemie totalitarnym.

27-28 października 2017 r.

W roku setnej rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji, która zapoczątkowała rządy totalitarne w dwudziestowiecznej Europie, zachęcamy do zastanowienia się nad rolą jednostki w systemach totalitarnych tego stulecia. Niech słowa Gustawa Herlinga Grudzińskiego: „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach.” staną się dla nas przyczynkiem do dyskusji nad człowieczeństwem, w tych nieludzkich warunkach. Zachęcamy, by w swoich wystąpieniach skupić się na przedstawieniu sylwetek osób, które żyjąc w systemie totalitarnym stały się jego tworem i narzędziem, zostały zniszczone przez ten system, bądź też na przekór słowom pisarza – były ludzkie, w nieludzkich warunkach. Chcielibyśmy, by przedstawione postacie nie należały do kręgu władzy, ale by były to to jednostki – ludzie, którzy poszli za wodzem, choć być może nigdy nie widzieli jego twarzy lub ofiary totalitarnych zbrodni, które znały tylko nazwiska swoich oprawców.

Do udziału w konferencji zachęcamy nie tylko historyków, ale także socjologów, prawników, polonistów, historyków sztuki czy przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych, dla których powyższa tematyka nie jest obca.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres mailowy sekcjahistoriinajnowszej.uj@gmail.com do 1 października 2017 r.

Miejsce: Kraków
Termin: 30 XI -02 XII 2017
Zgłoszenia: 22 X 2017
Link: https://www.facebook.com/reformacja.konfesjonalizacja/

 

 

 

 

______

Przedmiotem obrad tegorocznej konferencji będą przemiany wyznaniowe w Europie nowożytnej, określane jako reformacja, reforma katolicka czy konfesjonalizacja, i ich oddziaływanie na stosunki polityczne, społeczeństwo oraz sztukę. Chcielibyśmy przyjrzeć się, jak przebiegały procesy kształtowania się nowych wspólnot wyznaniowych i reformowania Kościoła katolickiego na poziomie doktrynalno-instytucjonalnym oraz w jakim stopniu przekładały się na funkcjonowanie różnych państw, społeczności i pojedynczych osób, splatając się z innymi przeobrażeniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi czy mentalnymi.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/0B1Ka9Un6OZDMeUJROGpnVDBaX1U/view

Formularz należy przesłać do 22 października na adres sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 02 VI 2017
Zgłoszenia: 10 V 2017 (termin przedłużony do 14 V 2017)
Link:https://www.facebook.com/events/1083467131796825/

______

Sekcja Historii Sportu Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencje Studencko- Doktorancką pod tytułem: „Sport w polityce, polityka w sporcie”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 roku w Krakowie.

Projekt konferencji „Sport w polityce, polityka w sporcie” jest pierwszą tego typu inicjatywą z pogranicza historii społecznej i historii polityki. Badanie tego obszaru jest stosunkowo młodą, ale coraz prężniej rozwijającą się dziedziną nauk humanistycznych. Mamy nadzieję, że tegoroczna, inauguracyjna konferencja, da asumpt do corocznych spotkań młodych badaczy dziejów sportu.
Celem niniejszej konferencji jest rozpoczęcie debaty nad rolą i znaczeniem historii sportu w środowisku studencko- doktoranckim. Mając świadomość, że coraz więcej osób zajmuję się tą tematyką w historiografii, chcemy dać szanse na zaprezentowanie wyników swoich badań w proponowanych przez nas zagadnieniach konferencyjnych:

• Sport jako element propagandy.
• Problem zawodowstwa i amatorstwa.
• Sport a wychowanie obywatelskie.
• Stosunek władz państwowych do sportu.
• Dyplomacja w sporcie.
• Konflikty o podłożu sportowym.
• Sport a wojsko.

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2017 roku. Prosimy o uzupełaninie formularza znajdującego się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1cLApsnwMkYvHgHBgoAqWXR-WOBA8KHasx3RUNtGpWBk/edit

Opłata konferencyjna wynosi 40zł.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Sekcja Historii Sportu KNHS UJ

W razie pytań prosimy o kontakt przez wiadomość prywatną lub na adres mailowy: sportwpolityce@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 19-20 V 2017
Zgłoszenia: 23 IV 2017 (termin przedłużony do 30 IV 2017)
Link:

______

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Kiedy zapał tworzy cudy - różne oblicza bohaterstwa w XIX wieku”, która odbędzie się w dniach 19 – 20 maja 2017 r.

XIX stulecie obfitowało w szereg wojen i konfliktów. W związku z rozwojem środków masowego przekazu i zmianami społeczno – mentalnymi wielu uczestników zapadło w pamięci pokoleń. Jednocześnie wiek XIX jest czasem dynamicznego rozwoju nauki, kultury i sztuki. Związani z nimi ludzie swoimi osiągnięciami zyskali uznanie u współczesnych i wpisali się świadomość historyczną.

Poniżej prezentujemy listę zagadnień konferencyjnych, które dotyczą wybitnych jednostek XIX wieku: monarchów, polityków, wojskowych różnego szczebla, powstańców, rewolucjonistów, a także osób związanych z kulturą i sztuką artystów, dziennikarzy, naukowców, społeczników i ludzi wolnych zawodów.

  • Życie i działalność.
  • Kreacja wizerunku bohatera wśród współczesnych.
  • Mitologizacja postaci (pośmiertna sława, bohater po śmierci).
  • Szkic do portretu (jak powinien wyglądać, jakie cechy posiadać bohater XIX wieku, bohater w świadomości narodu ).
  • Bohater – antybohater (jednostka widziana z wielu perspektyw narodowościowych i społecznych; postaci kontrowersyjne).
  • Od hulaki do bohatera (przemiana wewnętrzna postaci).
  • Bohaterowie wielu narodów (ludzie realizujący hasło Za wolność Waszą i Naszą, a także przyczyniający się do rozwoju cywilizacyjnego państw ościennych).
  • Osoby ważne dla lokalnych społeczności (przyczyniające się do ich rozwoju, zachowania pamięci historycznej; postaci, które można nazwać mianem lokalnych bohaterów).

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2017 r. pod adresem sekcjaxixw.knhsuj@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych Uczestnika (imię, nazwisko, nazwa Uczelni, rok i kierunek studiów, adres e-mail i numer telefonu), załączenie abstraktu (1 500 znaków ze spacjami) wraz z bibliografią (podział na źródła i opracowania). Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wyniesie 40 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 07-08 IV 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/227346827672236/

______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kraków na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historii UJ.
Kraków jest jednym z niewielu polskich miast, które posiada tak niezwykłą oraz bogatą historię. Pragniemy niniejszą konferencją zwrócić uwagę na obecny stań badań nad dziejami tego królewskiego grodu od czasów najdawniejszych po współczesność.
Zachęcamy do nadsyłania referatów związanych z następującą tematyką:
1. Historia społeczna Krakowa.
2. Kultura Krakowa i jej twórcy.
3. Kraków uniwersytecki.
4. Krakowska sztuka i architektura.
5. Kraków sakralny.
6. Wojna w dziejach miasta- Kraków militarny.
7. Kraków w literaturze.
8. Życie codzienne w Krakowie.
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii, historii sztuki, polonistyki oraz innych kierunków.
Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 500 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: krakownpdz@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 r. Zakwalifikowani do uczestnictwa w konferencji, otrzymają maile z programem oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną.
Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł. Przewidujemy publikację pokonferencyjną (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji oraz dodatkową opłatą wnoszoną przez autorów artykułów).

Zapraszamy do udziału!

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://drive.google.com/drive/folders/0B39Ur9ee7ZoEQlF6Y2xVdjgxenM

Miejsce: Kraków
Termin: 1 -12 III 2017
Zgłoszenia: 29 I 2017
Link:

 

 

 

______

Szanowni Państwo!

Sekcja Historii Wojen i Wojskowości KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na V Krakowską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości pt. „Przeżycia i wspomnienia z czasów wojennych w pamiętnikach, dziennikach, listach oraz memoriałach od epoki nowożytnej po współczesność”. Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 marca 2017 roku.
Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji! Można to uczynić do dnia 29. stycznia 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelHWUIDim2PJpIWbweB0lc_OIBAnc80FL5g6qdE_Exg8TrGQ/viewform

E-mail:
krkkshw@gmail.com

Proponowane przez nas zagadnienia:
1. Wojna jako przeżycie osobiste widziane oczami dowódcy, żołnierza, jeńca oraz cywila.
2. Trauma wojenna i jej konsekwencje społeczne oraz ekonomiczne.
3. Wizja artystyczna konfliktu zbrojnego, a jego rzeczywisty obraz
4. Obraz wojny frontowej i pozafrontowej.
5. Życie codzienne w trakcie wojny. Korzyści i straty z niej wynikające.
6. Relacje wojenne z perspektywy czasowej. Pamięć o nich w świadomości jednostkowej i zbiorowej.
7. Poglądy, idee oraz opinie na temat wojny oraz stosunek do niej samej.
8. Perspektywa walki w kraju oraz na obczyźnie.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 12-14 V 2017
Zgłoszenia: 05 III 2017
Link:

 

 

______

Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności

To temat trzynastej już edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której gospodarzem będzie Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy Koła Naukowego Filologów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miejscem obrad będzie Uniwersytet Jagielloński, gdzie w dniach 12-14 maja 2017 r. spotkają się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci reprezentujący dyscypliny humanistyczne związane z antykiem: historią, literatura, filozofia, sztuka, archeologia, prawo, etc.

Tematem tegorocznych obrad będą szeroko pojęte motywy magii, czarów i wróżbiarstwa w starożytności. W czasie trzydniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością, jak również warsztaty i inne atrakcje.
Współorganizatorami konferencji są: Sekcja Orientalistyczna oraz Sekcja Starożytna „Amici Antiquitatis” Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy UAM, Koło Starożytnicze Studentów KUL, Koło Naukowe Klasyków UAM, Koło Naukowe Młodych Klasyków Instytutu Filologii Klasycznej UW, Koło Starożytnicze UW, Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG oraz Koło Antycznej Translatoryki UŁ.

Propozycje zagadnień szczegółowych:

- relacje między magią i religią, bóstwa i demony związane z magią, magiczne istoty
- państwo wobec praktyk magicznych, związki między magią i polityką (oskarżenia o czary, walka z zabobonem, inwektywa, propaganda)
- wiara w czary jako zjawisko społeczno-kulturowe
- praktyki magiczne: eliksiry, składniki magiczne, artefakty, zaklęcia, księgi czarów
- magia i jej adepci w literaturze i sztuce
- czarnoksiężnicy i czarownice, czarna magia, klątwy i uroki
- obrona przed czarną magią, talizmany ochronne, amulety
- sztuka wróżenia, przepowiadania i tłumaczenia snów, działalność wyroczni, słynne przepowiednie i proroctwa
- magia i medycyna
- humor i magia (magia w komedii, parodia czarów i praktyk magicznych)

Podane propozycje zagadnień są jedynie wskazówkami i nie wyczerpują tematu. Kadr chronologiczno-geograficzny Konferencji obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk (do VII w. n.e.), społeczności europejskiego Barbaricum, kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w. n.e.), kultury prekolumbijskie oraz recepcję nowożytną.

Na abstrakty czekamy do 5 marca.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konf.sks@gmail.com

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1771028806480932/

Formularz do pobrania na stronie https://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com/abstrakty/

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 14-16 XII 2016
Zgłoszenia: 07 XI 2016
Link:https://www.facebook.com/events/590902907757579/

 

______

Sekcja Mediewistyczna
Koła Naukowego Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza wszystkich chętnych studentów i doktorantów na XV Ogólnopolską Studencką Sesję Mediewistyczną, która odbędzie się w dniach 14-16 XII 2016 roku w Krakowie pod hasłem „Kobieta i mężczyzna w średniowieczu”.
Chcemy, by tematyka referatów obejmowała zarówno wydarzenia związane ze słynnymi kobietami i mężczyznami w średniowieczu, aspekty kobiecości, męskości i seksualności, dzieje poszczególnych postaci historycznych (świętych, rycerzy, władców etc.), roli społecznych (np. w rodzinie) i wszelkie inne zagadnienia, które związane są z pojęciem płci – kobiety i mężczyzny w epoce średniowiecza. Wierzymy, że tylko wielostronne spojrzenie na podany problem może być wystarczająco miarodajne, dlatego do wzięcia udziału w Sesji zapraszamy w szczególności historyków, historyków sztuki, antropologów, muzykologów, literaturoznawców i przedstawicieli innych nauk.

Zgłoszenia na XV OSSM prosimy przesyłać na adres e-mail: mediewisci.uj@gmail.com do dnia 7 XI 2016 roku

Informacje w sprawie opłaty konferencyjnej i opłaty za nocleg zostaną podane wkrótce.

W imieniu organizatorów,
Kinga Trzcińska
Przewodnicząca Sekcji Mediewistycznej
Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce: Kraków
Termin: 18-19 XI 2016
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link: 

______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bój myśli i szermierka słowa – myśl polityczna doby zaborów”, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzieje polskiej myśli politycznej w czasach zaborów przenika myśl o odbudowie niepodległej Rzeczpospolitej. Kwestii tej poświęcono wiele traktatów politycznych, programów, manifestów i artykułów publicystycznych. Przedmiotem debat i sporów toczonych przez działaczy politycznych w tamtych czasach była także kwestia ułożenia stosunków z zaborcami. Chcemy sięgnąć do dorobku twórców reprezentujących różne orientacje polityczne i przeanalizować go na przykładzie sporów wokół najbardziej zapalnych tematów tamtej epoki.

Zapraszamy do przygotowania referatów ogniskujących się wokół następujących tematów:

1. Recepcja idei Rewolucji Francuskiej na ziemiach polskich
2.Polscy bonapartyści
3. Reformy przedlistopadowe – szanse i zagrożenia
4. Myśl Wielkiej Emigracji (Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Gromady Ludu Polskiego)
5. Między dwoma zrywami – przegląd orientacji
6. W przededniu Powstania (Biali – Czerwoni)
7. Noc postyczniowa
8. Polacy w parlamentach zaborczych
9. Myśl konserwatywna
10. Myśl socjalistyczna
11. Myśl narodowa
12. Myśl ludowa
13. Między lojalizmem a insurekcjonizmem
14. Koncepcje odzyskania niepodległości w przededniu wybuchu I wojny światowej
15. Sprawa polska w czasie I wojny światowej

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii, politologii, prawa oraz innych kierunków.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: konferencja.mysl.polityczna@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 31 października. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy do 5 listopada. Uczestnicy otrzymają maile z programem konferencji oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 40 zł. Przewidujemy publikację pokonferencyjną (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji oraz dodatkową opłatą wnoszoną przez autorów artykułów).

Zapraszamy do udziału!

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.dropbox.com/sh/u6y04xvl8bbl61m/AABpyYUMeAVZgywy21rP4Un_a?dl=0

Link do wydarzenia na facebook:
https://www.facebook.com/events/175680806208745/
Miejsce: Kraków
Termin:  30 XI-02 XII 2016
Zgłoszenia: 22 X 2016
Link:https://www.facebook.com/opozycja.bunt.powstanie/

______

IX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Historyków Nowożytników,

organizowana przez KNHS UJ w dniach 30 XI – 2 XII 2016 r. w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Przedmiotem tegorocznych obrad będzie szeroko rozumiany opór wobec władzy w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej i innych krajach europejskich.
W tym roku chcielibyśmy przyjrzeć się formom i poziomom oporu różnych stanów wobec zwierzchności, zarówno na drodze legalnej, jak i wykraczającej poza ustalone normy prawno-ustrojowe, prowadzącej do otwartego buntu.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, których tematy będą przybliżać motywy (polityczne, ekonomiczne, religijne) wywołujące niezgodę stanów na postulaty władzy zwierzchniej, sposoby i warunki umożliwiające osiągnięcie kompromisów, okoliczności, kiedy konfrontacja stawał się nieunikniona, a także konsekwencje sukcesów lub klęsk oporu stanowego.

W programie konferencji jest przewidziany panel dyskusyjny z udziałem uczonych. Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w serii „Nowożytnicze Zeszyty Historyczne” wydawanej przez KNHS UJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2016 r. (sobota).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem: http://speedy.sh/p2RM2/wzor-formularz-zgloszeniowy.doc

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy:
sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł (w tym zawiera się też opłata za obiad) oraz dodatkowe 40 zł za każdy dzień noclegu.

 


  • RSS