konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Kraków

Miejsce: Kraków
Termin: 27 VI 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

27 CZERWCA 2017 R., GODZ. 18.00 
RYNEK PODZIEMNY

RYNEK GŁÓWNY 1

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Salon Książki Krakowskiej. Zaprezentujemy Państwu katalog towarzyszący wystawie     Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu, którą to można zwiedzić do 20 sierpnia 2017 roku w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35. 
Wystawa Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu jest owocem współpracy dwóch instytucji: Muzeum Historycznego Budapesztu i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zasadniczą osią ekspozycji jest zestawienie i zilustrowanie w układzie chronologicznym dziejów Krakowa i Budapesztu w okresie średniowiecza oraz podkreślenie tego, co w dziejach obu miast jest podobne lub wspólne. Prezentuje dynamiczny rozwój obu miast, od ich początków, aż po czasy nowożytne. Wystawa została objęta patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Węgier Jánosa Ádera.
Katalog towarzyszący wystawie został podzielony tematycznie na pięć części: GenezaKlęskaKreacjaGloria i Splendor. Jest to ujęcie chronologiczne zastosowane również na ekspozycji. 
Publikacja zawiera katalog obiektów prezentowanych na wystawie: m.in. niezwykle kunsztownie wykonaną młodzieńczą zbroję polskiego króla Zygmunta II Augusta, miecz katowski z XVII wieku, czy Złotą Bullę węgierskiego króla Beli IV.
W spotkaniu wezmą udział kuratorzy wystawy:
Łukasz Walas  (MHK)
dr Jacek Zinkiewicz  (MHK)

dr Michał Szczerba  (MHK)
Spotkanie poprowadzi Marcin Baran

PROMOCJA
 50 % RABATU – na zakup publikacji dla każdego uczestnika podczas spotkania.

Wstęp wolny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Miejsce: Kraków
Termin: 28 VI-02 VII 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W dniach 28 czerwca – 2 lipca 2017 r. odbędzie się w Krakowie konferencja Coinage in Imperial Space. Continuity or change from the Acheamenid to Hellenistic kingdoms?

Program:

http://www.coinageinimperialspace.org/gallery/ciis_preliminary_programme.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 12-14 VI 2017
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/Linguistic-representations-Programme-and-abstracts.pdf

 

______

Instytut Filologii Klasycznej UJ serdecznie zaprasza na organizowaną we współpracy z Department of Greek and Latin, University College London konferencję pt. Linguistic Representations of Identity in Rhetoric Ancient and Modern, która odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2017 r. w sali im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/Linguistic-representations-Programme-and-abstracts.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 23-24 XI 2017
Zgłoszenia: 30  VI 2017
Link:

 

______

Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ,,Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym”,która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do doktorantów, a także młodych pracowników naukowych kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych.Aktualności będą zamieszczane na stronie konferencji:

https://gnusnosclenistwo.wordpress.com/

ZAPRASZAMY !!!!!

Proponowane zagadnienia:

brak zajęcia – niemożność pomysłu „na siebie” czy złe zrządzenie losu;
lenistwo i przyjemność jako cel życia;
żadna praca nie hańbi – zajęcia nie przyjęte moralnie przez społeczność;
leniwi, próżni i pazerni władcy;
praca uszlachetnia, ale szlachta nie pracuje – mit, prawda czy wyłącznie
młodzieżowy slang;
gnuśność, nuda i grzech, a religie świata;
lazinnes in art – motyw lenistwa w literaturze i sztuce;
lenistwo matką wynalazków;
człowiek wobec zgubnych nawyków;

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz+zg*c5*82oszeniowy(8),5933136207.doc

Miejsce: Kraków
Termin: 06 VI -20 VIII 2017 (05 VI 2017 wernisaż )
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Przyjdź na wystawę Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu, znajdź podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma miastami. Nagrodą będzie niezwykła historyczna i metaforyczna podróż po dwóch sąsiadujących ze sobą ścieżkach, które co pewien czas przybliżają się do siebie, czasem się łączą, ale czasem też się oddalają. Wędrówka poprzez Genezę, Klęskę,Kreację, Glorię i Splendor to wielowątkowa, spójna i interesująca opowieści o dawnym Krakowie i Budapeszcie.
Geneza to część poświęcona początkom Krakowa oraz Budy i Pesztu do roku 1241. Kolejna część ekspozycji – Klęska – przypomina o niszczycielskim najeździe tatarskim z roku 1241. Ta tragiczna w skutkach inwazja była wspólnym doświadczeniem mieszkańców zarówno ziem polskich, jak i węgierskich. Termin Kreacja określa tę część wystawy, która opowiada o okresie szczególnie nasyconym wydarzeniami bądź procesami, jakie w sposób fundamentalny zdefiniowały i określiły na kilka kolejnych stuleci kształt naszych miast. Twórczy czas Kreacji prowadzi ku kolejnemu etapowi dziejów i zarazem kolejnej części wystawy zatytułowanej Gloria. Zaprezentowane tutaj zostały owoce działań pokoleń pracowitych mieszkańców miast, „kreatywnych” monarchów i władz miejskich.

Śledź na bieżąco naszego bloga: http://blog.mhk.pl/ oraz nasz funpage https://www.facebook.com/pg/muzeumkrakowa/events/?ref=page_internal

NA WSPÓLNEJ DRODZE KRAKÓW I BUDAPESZT W ŚREDNIOWIECZU
Wernisaż: 5 czerwca 2017 r., godz.18.00
Termin trwania wystawy: 6.VI.2017 – 20.VIII.2017
Miejsce: Pałac Krzysztofory (skrzydło wschodnie i zachodnie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce: Kraków
Termin: 01-03 VI  2017
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/bizplak.pdf

 

______

W dniach 1-3 czerwca 2017 r. odbędzie się organizowana przez Katedrę Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie konferencja naukowa pt. Teodora Lektora Historia Kościoła: gatunek, tradycja, tekst.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/bizplak.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 29 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Podczas kolejnego Seminarium Śródziemnomorskiego, które odbędzie się 29 maja 2017 r. o godzinie 17.30, prof. Bryan Ward-Perkins (University of Oxford) przedstawi referat pt. Levels of sainthood and of cult in the Cult of Saints in Late Antiquity project. Seminarium odbędzie się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sali nr 56.

Miejsce: Kraków
Termin: 26-28 X 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1651399095165765/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1488493874251721

 

______

Jest to już trzecia z kolei w jesiennym cyklu konferencji inspirowanych szeroko rozumianą antropologią codzienności. Tytułowe „felicytologiczne” ramy stały się sygnałem wspólnie wypracowywanej bazy metodologicznej, w tym kanonu tekstów, stanowiących inspiracje. Konferencje mają też już pewne stałe grono współpracowników z różnych ośrodków krajowych oraz zagranicznych, co cieszy nas jako przejaw integracji środowisk slawistycznych i alternatywna forma uprawiania slawistyki interdyscyplinarnej, bez podziału na językoznawstwo, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo lub historię.
Tradycyjnie do udziału w konferencji i do (względnie) kompleksowego, wieloaspektowego opracowania tytułowego zagadnienia zapraszamy badaczy zajmujących się problematyką słowiańską w sposób nieortodoksyjny, na pograniczu dyscyplin i wykorzystujących zróżnicowane metodologie.
Podejmując problem wielojęzyczności w kontekście słowiańskim liczymy na wystąpienia i teksty dotyczące zarówno jej indywidualnego, jak i grupowego wymiaru. Nie narzucając sztywnych ram i ograniczeń tematycznych proponujemy kilka mniej lub bardziej tradycyjnych zagadnień szczegółowych i haseł wywoławczych:
 dyglosja, ambilingwizm, separatyzm językowy; poliglosja, omnilingwizm, multipart-lingwizm;
 kontakty językowe słowiańsko-słowiańskie i słowiańsko-niesłowiańskie (transfer idei, zapożyczenia, kalki, pidżynizacja, kreolizacja i in.);
 ponadjęzykowa (wielojęzyczna) wspólnota komunikacyjna vs. separatyzm językowy; imperializm językowy;
 słowiańskość a języki uniwersalne, języki imperialne, języki kultury wyższej;
 społeczna stratyfikacja, hierarchia i uwarunkowania kodów/ idiomów/ języków/ dialektów/ stylów / rejestrów w Słowiańszczyźnie;
 ucieczka od wielojęzyczności – (pan)słowiańskie utopie językowe; języki „gorsze” i „zakazane”.
 akulturacja, komunikacja interkulturowa, transjęzyczność, transkulturowość;
 wielojęzyczność literatury, polifonia dzieła literackiego; wielojęzyczność a kanon literatury/ kultury narodowej;
 problemy akwizycji języka słowiańskiego jako obcego; nauczanie języków słowiańskich w środowisku słowiańskim i niesłowiańskim; wielojęzyczność naturalna (natywna) i nabyta;
 problemy przekładu z języków słowiańskich i na języki słowiańskie; przekład słowiańsko-słowiański; przekład intersemiotyczny w kontekście słowiańskim.

Zapraszamy!

Informacje praktyczne:
1. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w Collegium Maius UJ – szczegółowe informacje dotyczące miejsca posiedzeń dostarczymy po oszacowaniu zainteresowania i wstępnej kwalifikacji zgłoszeń.
2. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych i 200 zł dla doktorantów. Wpływy z wpisowego przeznaczone będą na sfinansowanie materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, uroczystej kolacji oraz na publikację wygłoszonych referatów. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia, organizatorzy nie pośredniczą też w rezerwacji hoteli (chociaż – subiektywna – informacja o bazie noclegowej będzie wkrótce podana). Szczegóły dotyczące numeru konta i terminu wpłaty prześlemy po wstępnej akceptacji zgłoszonych tematów.
3. Na zgłoszenia oczekujemy do końca maja 2017 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres smallpleasures2015@gmail.com
4. Zgłoszenia od doktorantów będą przyjmowane pod warunkiem dostarczenia rekomendacji opiekuna naukowego (wystarczy parafka – akceptujemy skany, względnie e-mail od promotora).
5. Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.
6. Czas wystąpienia: 15-20 minut (+ dyskusja)
7. W przypadku materiałów pokonferencyjnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy druku prac niespełniających warunków edytorskich, nadesłanych po terminie lub ocenionych negatywnie przez recenzentów.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy:
dr hab. Magdalena Dyras
dr hab. Elżbieta Solak
dr Barbara Popiołek
dr Bojana Todorović

Miejsce: Kraków
Termin: 23 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Polskie Towarzystwo Filologiczne zaprasza na wykład pt. Nauczanie łaciny jako języka obcego w starożytności, który wygłosi dr hab. Hubert Wolanin we wtorek 23 maja 2017 o godz. 18 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6).

Miejsce: Kraków
Termin: 26 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Hortus Deliciarum
Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum. 26 maja o godz. 13 w sali konferencyjnej naszego Instytutu dr Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych PAN), wygłosi referat pt. Od testamentu kanonicznego do komunalnego: rezultaty badań nad historią średniowiecznych krakowskich testamentów. Streszczenie wystąpienia znajdą Państwo na stronie cyklu: http://scriptores.pl/hortus/program/. Spotkanie będzie można śledzić w Internecie pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCTPB8Jskj51J3DqA6nO5isA.


  • RSS