konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Łódź

 Miejsce: Łódź
Termin:11-12 V 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

______

Katedra Filologii Angielskiej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Death and the Maiden: Representations of Women and Death in Literature and Culture”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 201 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres deathandthemaiden2017@gmail.com
do 15 stycznia 2017 r.

https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

Miejsce: Łódź
Termin:  25-26 XI 2016
Zgłoszenia: 23 X 2016
Link:https://www.facebook.com/events/531886580353475/

 

______

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową „Hulaj dusza, piekła nie ma. Napitki i inne używki na przestrzeni wieków ”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2016 roku i będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy naukowców z całego świata do podzielenia się wynikami nadań naukowych z zakresu kulturowego, historycznego, medycznego, społecznego oraz innych sposobów postrzegania i ujmowania problematyki napitków i innych używek na przestrzeni wieków.

Prosimy Państwa o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym preferowanego przez Państwa panelu. Zależy nam na ułożeniu planu konferencji w taki sposób, aby poszczególne referaty zbliżone tematycznie znalazły się w jednym panelu.

Obrady będą odbywały się w ramach następujących paneli tematycznych:
1) Napitki i używki na co dzień i od święta:
Panel będzie obejmował następującą tematykę:
- kulturowy kontekst korzystania z używek związany z codziennością i celebrowaniem dni świątecznych
-używki i napitki w malarstwie, muzyce oraz innych dziedzinach sztuki
-kontekst etnologiczny
2) Używki – stereotypy, prawdy, mity i półprawdy
W ramach panelu planujemy poruszyć kwestie związane ze stereotypowym postrzeganiem używek. Dotyczy to zarówno przypisywanych im właściwości i działania, kontekstu magicznego, postrzegania związku używek z konkretnymi grupami społecznymi.
3) Naukowe konteksty wykorzystania używek
W ramach tego panelu planujemy poruszenie tematyki wiążącej się wykorzystaniem używek w medycynie, naukach ścisłych i naukach społecznych. Zapraszamy do udziału zarówno przedstawicieli nauk ścisłych jak i humanistów do dyskusji na temat nauka a używki.

Organizatorzy są otwarci są na propozycje tematyki niemieszczące się w wyżej wyznaczonych ramach, jeśli będzie ona związana z problematyką konferencji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 23 października 2016 roku (do godziny 23:59)
Prosimy kierować zgłoszenia na adres e-mail: drugsinhistory@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy i zaproszenie można pobrać pod adresem:

http://chomikuj.pl/drugsinhistory

Pozdrawiamy!
Komitet Organizacyjny

Miejsce: Łódź
Termin:  10 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

10 listopada 2016 r. w godz. 11-16 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbędzie się zebranie Sekcji starożytników i bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. Obrady toczyć będą się pod hasłem Archaia sophia a współczesna Europa.

Więcej informacji:

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/10/sekcja-staro%C5%BCytnik%C3%B3w-tpf.doc

Miejsce: Łódź
Termin:  26 XI 2016
Zgłoszenia: 01 XI 2016
Link:

 

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Młodych Bizantynistów, który odbędzie się pod hasłem: „Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy”.
Nasze wydarzenie, wpisujące się w obchody 60-lecia badań bizantynologicznych w Łodzi, stanowi kolejną edycję imprezy organizowanej do tej pory przez Sekcję Historii Bizancjum SKNH UAM. Tematyka konferencji dotyczyć będzie historii, kultury i innych szeroko pojętych aspektów funkcjonowania Cesarstwa Bizantyńskiego oraz państw i ludów pozostających pod jego wpływem. Podział na panele dyskusyjne zostanie przeprowadzony po selekcji abstraktów.
Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, Łódź) 26 listopada 2016 r. (sobota).
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. – w cenę wliczone są obiady, serwis kawowy, materiały konferencyjne dla prelegentów, udział w imprezie integracyjnej oraz publikacja artykułu opartego na wygłoszonym referacie w kolejnym tomie serii wydawniczej SKNH UŁ pt. Vade Nobiscum
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 XI 2016 r. za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdARApqLLv_yADJGh6mnZL_NZggfCIWbMCvNP-vqBcFPAoYYg/viewform

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na: bizancjum2016@gmail.com

Miejsce: Łódź
Termin: 02 IX 2016
Zgłoszenia: 05 VIII 2016
Link:https://www.facebook.com/events/1747416335535938/

 

______

Przedstawiciele Koła Badaczy Popkultury „PULP!” działającego przy Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Nastoletnia kultura – przemiany po(p)koleniowe”, która odbędzie się 2 września 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W jej ramach chcielibyśmy podjąć dyskusję nad znaczeniem oraz kondycją kultury młodzieżowej, przyjrzeć się jej twórcom, odbiorcom oraz uczestnikom. Analiza zjawisk wchodzących w jej obszar powinna mieć charakter transdyscyplinarny, dlatego też do zgłaszania propozycji referatów zachęcamy przedstawicieli oraz przedstawicielki rozmaitych dyscyplin badawczych: kulturoznawstwa, socjologii, pedagogiki, psychologii, historii, filozofii, językoznawstwa czy ekonomii.

Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień (do 300 słów) poprzez formularz zgłoszeniowy (https://docs.google.com/forms/d/1mPfql570gamf14t6lrs4hHgOaqrmE0WqmkefD0BA29I) w terminie do 5 sierpnia.

10 sierpnia poinformujemy Państwa o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji referatu. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kbppulp@gmail.com

Proponowane obszary badawcze:

• wizerunki nastolatków oraz ich przeobrażenia w tekstach kultury popularnej
• ekonomiczne aspekty mediów definiowanych jako młodzieżowe (prasa, telewizja, radio)
• subkultury młodzieżowe i ich miejsce w przemysłach kultury
• znaczenie młodzieży w procesach i przemianach społecznych
• pokolenie X i Y
• nastolatek jako odbiorca/uczestnik/konsument/prosument kultury popularnej
• gatunki/media, z których się „wyrasta” (komiksy, gry wideo, seriale animowane)
• język/slang młodzieżowy i jego obecność w mediach/tekstach kultury
• systemy nastoletnich gwiazd, tworzone przez koncerny takie jak np. Disney czy Nickelodeon
• młodzież a kultura polityczna
• fenomen young adult
• młodzież w Polsce okresu PRL, w czasie transformacji i współcześnie (historyczna komparatystyka)
• Internet jako obszar i narzędzie ekspresji nastolatków

Wyróżnione zagadnienia stanowią jedynie pewien zakres tematów, które można podjąć. Jesteśmy otwarci również na inne propozycje wpisujące się w tematykę konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 85 zł, pokryje ona koszty materiałów konferencyjnych oraz przerw kawowych.

Przewodniczący rady naukowej:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Sitarski

Sekretarz konferencji:
mgr Marcin M. Chojnacki

Rada naukowa:
dr Maria B. Garda
dr Paweł Grabarczyk
dr Michał Pabiś-Orzeszyna
mgr Dominika Staszenko
mgr Olga Łabendowicz

Miejsce: Łódź
Termin:  17-19 XI 2016
Zgłoszenia: 16 X 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką pt:

„A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno- prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów

Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2016 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/3) .
Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką wojenną oraz jej aspektami w historii, kulturze, sztuce, społeczeństwie, polityce i gospodarce. Referaty będą grupowane tematycznie, aby umożliwić prelegentom szerszą dyskusję. Wśród proponowanych przez nas zagadnień znajdują się m.in.:

- Bitwy, kampanie, powstania etc. na przestrzeni dziejów
- Bohaterowie i antybohaterowie oraz ich wizerunek w społeczeństwie
- Wojskowość na przestrzeni dziejów
- Wpływ działań wojennych na życie wszelkich mniejszości społecznych
- Alegoria wojny w dziełach sztuki i literaturze
- Wpływ wojny na relacje międzyludzkie
- Literatura okresu wojennego na przestrzeni dziejów
- Zmiany obyczajowe i kulturowe okresu wojen
- Świadkowie wojen – wspomnienia, relacje, opisy etc.
- Decyzje polityczne w przeddzień wojen i w ich trakcie
- Przełomy gospodarcze w trakcie wojen

Zachęcamy również do przesyłania swoich propozycji tematów.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (w cenę wliczone są : posiłki, materiały dla uczestników a także druk publikacji pokonferencyjnej).
Abstrakty wraz ze zgłoszeniami należy przesyłać do 16 października do północy. Można je wysyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclsM0aExuFVMh1CexwMqSR6fMTsJ6EpSlP5MJpbLITsTwsLA/viewform

Wszelkie pytania prosimy kierować na lodzkajesien@gmail.com
Komitet Organizacyjny

Miejsce: Łódź
Termin:  12-13 VII 2016
Zgłoszenia: 20 VI 2016
Link: http://www.issei2016.com/jakub-filonik-.html

 

______

W dniach 11-15 lipca 2016 r. w Łodzi w ramach konferencji pt. What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity odbędzie się warsztat starożytniczy pt. What’s Not New in the New Europe: Ancient Answers to Modern Questions (12 i 13 lipca). Na stronie konferencji dostępna jest już lista abstraktów (ze wstępem do całości i skrótem poszczególnych paneli). Warto przy okazji wspomnieć, że termin „wczesnej rejestracji” na konferencję został przedłużony do 20 czerwca 2016 r.

http://www.issei2016.com/jakub-filonik-.html

Miejsce: Łódź
Termin: 28-29 V 2016
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/CLL-XII.pdf

 

______

W dniach 28 i 29 maja 2016 r. (sobota i niedziela) w Łodzi odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia Latina Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Auri sacra fames. Homo prae sua possidendi cupidine. Miejscem konferencji jest Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Rogowska 26, 91-529 Łódź; przy lesie Łagiewniki).

Program obrad:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/CLL-XII.pdf

Miejsce: Łódź
Termin: 11 VI 2016
Zgłoszenia: 30 IV 2016
Link: http://staropolanie.uni.lodz.pl/?p=79903

______

Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej przy Katedrze Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych UŁ zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze, która odbędzie się 11 czerwca 2016 r. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku.

Miejsce: Łódź
Termin: 28-29 V  2016
Zgłoszenia: 20 IV 2016
Link:

 

______

CfP: Concilium Latinum Lodziense XII

W dniach 28 i 29 maja 2016 r. (sobota i niedziela) odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia Latina Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Auri sacra fames. Homo prae sua possidendi cupidine. Tytuły wystąpień (niezbyt długich i powiązanych z tematem konferencji) prosimy zgłaszać do 20 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji :

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/01/CLL-XII.pdf


  • RSS