konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Opole

Miejsce: Opole
Termin: 08-10 IX 2017
Zgłoszenia: 05 V 2017
Link: http://genealodzy.opole.pl/konferencja/nabor

 

______

 

Program konferencji:

http://genealodzy.opole.pl/wp-content/uploads/2017/07/program-web-20170726.pdf

Miejsce: Opole
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link:

______

Do 5 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium marszałka województw opolskiego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto (doktoranci) i 500 zł brutto (studenci).

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium dla studentów mogą ubiegać się osoby, które:

 • mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich,
 • mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.
W przypadku stypendiów dla doktorantów stypendium jest przeznaczone dla doktorantów podejmujących naukę na Uniwersytecie Opolskim i w Politechnice Opolskiej. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów podejmujących naukę w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, społecznych i nauk o zdrowiu, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora :
http://www.opolskie.pl/2017/06/mozna-sie-starac-o-nagrody-i-stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/
http://www.opolskie.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-regulamin-i-wniosek/
http://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Regulamin-doktoranci.pdf

Miejsce: Opole
Termin: 06 VI 2017
Zgłoszenia: 14 V  2017
Link: https://www.facebook.com/events/1661796893847152/

 

______

Szanowni Państwo!

Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską, Interdyscyplinarną, Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Wojny kobiecymi oczami”.

Konferencja ta ma na celu analizę i przybliżenie szeroko pojętychkonfliktów zbrojnych i społecznych z wielokroć – niesłusznie –pomijanej perspektywy: żołnierek, sanitariuszek, agentek lub zwykłych obywatelek, które w wojennej zawierusze, wobec wysłania mężczyzn na front, musiały samodzielnie zatroszczyć się o przetrwanie swoich rodzin.

Zapraszamy do zaprezentowania referatów tak o kobietach żyjących w czasie konfliktów zbrojnych, jak i biorących udział w wymierzaniu sprawiedliwości i przywracaniu społecznej równowagi po nich – dziennikarkach, sędzinach, prokuratorkach, antropolożkach lub psycholożkach.

Zapraszamy reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki: mile widziane będą zarówno referaty opisujące postacie historyczne jak i fikcyjne, które jednak wywarły piętno na kulturze; referaty przybliżające artystki i pisarki, na których twórczość wpłynęły wojenne przeżycia; wpływ wojny na pozycję lub styl ubioru kobiet. Udział bierny i czynny w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia zawierające abstrakt i wykaz najważniejszych publikacji i źródeł przyjmujemy do dnia 14 maja 2017 roku na adres wojny.kobiecymi.oczami@gmail.com. O akceptacji zgłoszenia prelegenci zostaną poinformowani w terminie do 23 maja 2017.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem:

https://kolonaukowehistorykowuo.wordpress.com/wojny-kobiecymi-oczami-2017/

Miejsce: Opole
Termin: 08-10 IX 2017
Zgłoszenia: 05 V 2017
Link: http://genealodzy.opole.pl/konferencja/nabor

 

______

Opolscy Genealodzy ogłaszają otwarty nabór i zapraszają do zgłaszania się — na wystąpienia, targi i wystawy na Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, którą współorganizują: Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, Archiwum Państwowe w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu oraz gospodarz miejsca, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W latach 2016-2017 konferencja realizowana jest przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Adresatem niniejszego zaproszenia są w szczególności pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, pracownicy archiwów i bibliotek, przedstawiciele stowarzyszeń i firm, pisarze i artyści oraz zawodowi lub prywatni (amatorscy) badacze i pasjonaci — zajmujący się genealogią lub świadczący usługi i tworzący dzieła, z których korzystają genealodzy, a którzy chcieliby zabrać głos i zaprezentować się na konferencji. Jeśli masz tylko pomysł, ale bez zamiaru (możliwości) jego własnej realizacji, prosimy skontaktuj się z organizatorami.

Miejsce: Opole
Termin: 06 IV 2017
Zgłoszenia: 06 III 2017
Link: http://dimk.diecezja.opole.pl/

______

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału w panelu studencko-doktoranckim „Sztuka a sacrum”. Odbędzie się on w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Śląskie organy” oraz „Tygodnia Muzykologii”.
Panel studencko-doktorancki o charakterze interdyscyplinarnym obejmie problematykę związków pomiędzy dorobkiem kulturowym cywilizacji, manifestowanym przez dzieła artystyczne, a religiami.
Zachęcamy do przedstawiania własnych propozycji referatów w ramach nakreślonej tematyki. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres muzykologia@uni.opole.pl do 6 marca 2017 r.
Brak opłaty konferencyjnej.
Formularz zgłoszeniowy oraz komunikat o konferencji dostępne są na stronie http://dimk.diecezja.opole.pl/
Organizatorzy:
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UO
Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Zaproszenie:

http://dimk.diecezja.opole.pl/images/Sztuka_a_sacrumzaproszenie.pdf

http://dimk.diecezja.opole.pl/

Miejsce: Opole
Termin: 25 IV 2017
Zgłoszenia: 16 III 2017
Link:  www.konferencjaculturaanimi.wordpress.com

 

______

Koło Naukowe Historyków UO serdecznie zaprasza do zgłoszenia się na konferencję studencko-doktorancką „Cultura Animi” – edycja trzecia, która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w Instytucie Historii UO. Konferencja będzie podzielona na dwie sesje: antyczną i nowożytną, oraz na pięć bloków tematycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 marca 2017 roku. Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/752336571609282/, oraz www.konferencjaculturaanimi.wordpress.com

Miejsce: Opole
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 23 I 2017
Link:

______

Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.
Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • osiągnięcia naukowe;
 • osiągnięcia kulturalno-artystyczne;
 • osiągnięcia oraz zaangażowanie w działalność społeczną lub działalność na rzecz środowiska akademickiego;
 • inne, niewymienione powyżej, szczegółowo opisane we wniosku, formy działalności lub zaangażowania kandydata składające się na znaczące osiągnięcia, pozytywnie wyróżniające opolskie środowisko akademickie, z wyłączeniem uczestnictwa i ukończenia kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kandydata.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2016/12/u710-16-Regulamin.pdf
Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe dla studentów od prezydenta Opola
http://www.opole.pl/stypendium-2016-2017-prezydenta-miasta-opola-ogloszenie-naboru/

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia:
Link: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37385,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz-wybory-do-Sejmu.html

 

 

______

9.00–9.15 rejestracja uczestników
Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-069 Opole
9.15–9.30 rozpoczęcie konferencji
9.30–9.45 dr hab. Małgorzata Świder Na drodze do tzw. demokracji ludowej. Wybory i referendum w Prowincji Saksonia w 1946 r.
9.45–10.00 dr hab. Piotr Pałys Postawa Serbołużyczan wobec wyborów do Landtagu Prowincji Saksonia i referendum w 1946 r.
10.00–10.15 prof. Krzysztof Tarka Emigracja wobec wyborów w Polsce
w 1947 r.
10.15–10.30 dr Gabriela Cingelová Postavení německé menšiny v Československu po roce 1946.
10.30–10.45 przerwa kawowa
10.45–11.00 dr Dariusz Węgrzyn Ewolucja czy rewolucja? Działania aparatu represji w okresie Głosowania Ludowego i wyborów
do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim. Analiza porównawcza
11.00–11.15 dr Adrianna Dawid Kulisy rozbicia struktur opolskiego PSL
11.15–11.30 dr Zbigniew Bereszyński Referendum ludowe w 1946 r.
i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w zachodnich powiatach województwa śląskiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa
11.30–12.00 dyskusja
12.15–12.30 Otwarcie wystawy „Wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim 19 stycznia 1947 r.” (ekspozycja przygotowana przez IPN w Katowicach i Archiwum Państwowe w Katowicach) Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
12.45–14.00 obiad w restauracji Radiowa ul. Strzelców Bytomskich 8,
45-084 Opole
14.15–14.30 dr Janusz Mokrosz Intensywny czas kampanii. Wystąpienia publiczne Aleksandra Zawadzkiego w latach 1946-1947
14.30–14.45 dr hab. Adam Dziurok Duchowieństwo katolickie diecezji katowickiej wobec wydarzeń politycznych w latach 1946-1947
14.45–15.00 dr Adam Dziuba Pierwsza czystka. Akcja „brygad personalnych” Komitetu Wojewódzkiego PPR w Katowicach w instytucjach i zakładach pracy jako konsekwencja wyborów z 17 stycznia 1947 r.
15.00–15.15 dr Katarzyna Wilczok Rola KBW w zabezpieczeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r.
15.15–15.30 przerwa kawowa
15.30–15.45 Maria Reisky Wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie raciborskim
15.45–16.00 mgr Magdalena Słomkiewicz Sytuacja polityczna w powiecie zawierciańskim w latach 1945-1947
16.00–16.15 mgr Patryk Frydel Aparat represji w powiecie niemodlińskim w okresie Referendum Ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego
16.15–16.30 prof. Krzysztof Łabędź Problematyka referendum w 1946 r. i wyborów1947 w publikacjach drugiego obiegu
wydawniczego w Polsce
16.30–16.45 dr Janusz Oszytko Referendum 1946 w świetle zachowanych akt organów bezpieczeństwa Polski Ludowej przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN – artykuł źródłoznawczy
16.45–17.15 dyskusja i zakończenie obrad

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia: 15  IX 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/32821,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz.html

 

______

 

______

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Referendum ludowe w 1946 r. oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku” – Opole, 24 listopada 2016 (zgłoszenia do 15 września 2016)

CALL FOR PAPERS 

Ogólnopolska konferencja naukowa  

Referendum ludowe w 1946 r.
oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 

na Górnym Śląsku 

 Opole, 24 listopada 2016 r.

Ustalenia poczynione w lutym 1945 r. na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie przewidywały jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów w Polsce. Kontrolujący sytuację w kraju komuniści spod znaku Polskiej Partii Robotniczej odwlekali jednak realizację tych ustaleń, chcąc wcześniej rozprawić się z wszelkimi siłami opozycyjnymi. Opanowany przez nich aparat bezpieczeństwa prowadził bezpardonową walkę zarówno z antykomunistycznym podziemiem politycznym i zbrojnym, jak też z legalnie działającą opozycją na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Długo odkładane wybory poprzedziło referendum ludowe, przeprowadzone 30 czerwca 1946 r. Jego uczestnicy mieli odpowiedzieć na trzy pytania, dobrane tak, aby wynik głosowania był jak najbardziej pozytywny i przez to stwarzał wrażenie powszechnej akceptacji panujących w kraju stosunków. U progu referendum gwałtownie nasilił się terror wobec opozycyjnego PSL, a głosowanie odbywało się w atmosferze powszechnego zastraszenia społeczeństwa. Zabiegi te nie wystarczyły jednak do uzyskania wyniku pomyślnego dla PPR i jej sprzymierzeńców. Wobec tego sfałszowano wyniki głosowania, ogłaszając wbrew faktom polityczne zwycięstwo „sił demokratycznych”.

Referendum stało się swego rodzaju próbą generalną przed długo oczekiwanymi wyborami do Sejmu Ustawodawczego, jakie odbyły się 19 stycznia 1947 r. Także tym razem zastosowano zmasowany terror wobec opozycji, zastraszanie wyborców oraz różnego rodzaju manipulacje, polegające w szczególności na wymuszaniu jawnego głosowania, a ostatecznie po raz kolejny sfałszowano uzyskane wyniki.

Wyborcze fałszerstwo posłużyło komunistom do stworzenia pozorów demokratycznej legitymizacji „władzy ludowej” w Polsce. W ten sposób usunięto ostatnią przeszkodę na  drodze do stopniowej budowy systemu politycznego na wzór sowiecki. Aż do 1989 r. możliwe było już tylko głosowanie na jedną listę kandydatów.

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od brzemiennych w historyczne następstwa wydarzeń z lat 1946–1947, które na długo odebrały społeczeństwu polskiemu możność suwerennego decydowania o swoich losach. To dobra okazja do dokładniejszego niż do tej pory przyjrzenia się tym wydarzeniom z regionalnej perspektywy Górnego Śląska w jego ówczesnych granicach polityczno-administracyjnych – z możliwie najszerszym wykorzystaniem dostępnych aktualnie możliwości badawczych. Celowi temu ma służyć konferencja naukowa nt. Referendum ludowego w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku współorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Opolskim. Interesują nas wydarzenia rozgrywające się w latach 1945–1947 na terenie województwa śląskiego w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Na uwagę zasługuje także szerszy kontekst polityczny tych wydarzeń: krajowy, a nawet międzynarodowy.

Organizatorzy proponują w szczególności następującą tematykę referatów:

 • działalność opozycji politycznej na Górnym Śląsku w latach 1945–1947, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • działalność PPR i jej sprzymierzeńców politycznych, a także aparatu bezpieczeństwa i innych organów aparatu represji na Górnym Śląsku w związku z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • propaganda i postawy polityczne różnych grup ludności Górnego Śląska w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego;
 • postawy miejscowego duchowieństwa w tymże okresie;
 • przebieg głosowania i fałszowanie wyników w czerwcu 1946 r. i styczniu 1947
 • społeczno-polityczne konsekwencje referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Jesteśmy otwarci na dalsze propozycje tematów, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.

Planowane jest wydanie tekstów pokonferencyjnych, które uzyskają pozytywną recenzję.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej i nie zwracają kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną bądź elektroniczną w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Ustalenie ostatecznego planu konferencji do końca września 2016 r. (w przypadku zgłoszeń doktorantów konieczna jest pisemna akceptacja tytułu i treści referatu przez opiekuna naukowego)

Adres poczty elektronicznej:

opolekonferencja@gmail.com 

Adres do korespondencji tradycyjnej:

Dr hab. Małgorzata Świder
Instytut Historii Uniwersytet Opolski
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-301 Opole
Z dopiskiem: Konferencja referendum i wybory

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder – IH UO
dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW – IPN Katowice
dr Zbigniew Bereszyński
dr Adam Dziuba – IPN Katowice

Sekretariat konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Marzena Leżak

Miejsce: Opole
Termin:  20-21 X 2016
Zgłoszenia: 31 VII 2016
Link:

 

______

Punktem wyjścia konferencji Mity założycielskie w literaturze XIX wieku jest 1050 rocznica chrztu Polski (966 – 2016), stanowi ona pretekst do dyskusji nad literackimi obrazami początku – początku państwa, kultury, cywilizacji, ideologii. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu narracyjnych / poetyckich / dramaturgicznych ujęć mitów fundacyjnych, procesów inicjacji, przejścia, przemiany; oraz uchwycenie momentu narodzin określonej mitologii w literaturze XIX w. (od romantyzmu do modernizmu). Przedmiotem zainteresowania mogą się stać także mity założycielskie dotyczące regionów czy przestrzeni i środowisk lokalnych.
Wiek XIX jako czas współistnienia wielu sposobów rozumienia mitu, szkół mitoznawstwa i technik mitotwórstwa, wychylonego zarówno ku przeszłości, jak i przyszłości, promieniuje na współczesną polską i europejską świadomość kulturową oraz polityczną; ukazuje zmienność w pojmowaniu kategorii czasu, mitu i historii.
Zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem prosimy nadsyłać drogą mailową do końca czerwca 2016 na adres: mity.zalozycielskie.2016@gmail.com (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji).
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł.
Dokładniejsze informacje zostaną przesłane po przyjęciu tematów.

adres konferencyjny:
mity.zalozycielskie.2016@gmail.com
Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej UO
dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO
sbrzozowska@uni.opole.pl
dr hab. Marek Dybizbański
mdybizbanski@uni.opole.pl
Archiwum Państwowe w Opolu
dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO
dyrektor@opole.ap.gov.pl


 • RSS