konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: pamięć

XXVI OZHS

Brak komentarzy

Miejsce: Łódź
Termin: 17-21 IV 2018
Zgłoszenia: 7 I 2018
Link: http://www.26ozhs.uni.lodz.pl

Szanowni Państwo!

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który odbędzie się w dniach 17-21 IV 2018 r. w Łodzi.

Czym jest OZHS?

OZHS to największa w Polsce cykliczna studencko-doktorancka konferencja naukowa organizowana co roku od 26 lat przez różne polskie ośrodki akademickie. Uniwersytet Łódzki uzyskał prawo do organizacji XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów jednogłośną decyzją sejmiku XXV OZHS w Poznaniu. W ten sposób wydarzenie to po 11 latach przerwy powraca do Łodzi. Łódzki OZHS, choć niejubileuszowy, również ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym szczególnie zależy nam, by zjazd zrobił jak najkorzystniejsze wrażenie na jego uczestnikach i pragniemy dołożyć starań, by został zapamiętany równie dobrze jak pierwszy łódzki OZHS z 2007 r.

Atrakcje towarzyszące zjazdowi

OZHS nie jest zwykłą konferencją, ograniczającą się do wygłaszania referatów i dyskusji. Towarzyszy mu szereg atrakcji umożliwiających gościom poznanie specyfiki miasta i uniwersytetu, który danego roku zajmuje się organizacją przedsięwzięcia. Oferujemy uczestnikom OZHS-u udział w imprezach integracyjnych (jedna każdego dnia) i warsztatach, wycieczki do muzeów oraz zwiedzanie Łodzi. W trakcie zjazdu będzie można też wysłuchać wykładów znanych historyków.

Kilka słów o Łodzi

Łódź to trzecie pod względem wielkości miasto w Polsce, położone w samym centrum kraju. Dzięki licznym połączeniom lotniczym, kolejowym i autobusowym łatwo tu dotrzeć z każdego miejsca w Europie. W XIX w. miasto rozwijało się bardzo intensywnie dzięki przemysłowi włókienniczemu i do dziś zachowało niezwykły postindustrialny charakter i architekturę. Słynie z przemysłu filmowego (tu swoją karierę zaczynał min. Roman Polański) i wielokulturowości (łączy dziedzictwo Polaków, Niemców Żydów i Rosjan)

Zgłoszenia i abstrakty

Streszczenia referatów (do 4000 znaków) należy przesyłać do 7 I 2018 r. poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej (26ozhs.uni.lodz.pl/r/). Tekst musi zawierać podstawową bibliografię (źródła i opracowania). Proponowany temat może dotyczyć dowolnego zagadnienia historycznego. Jesteśmy otwarci także na reprezentantów innych niż historia dziedzin humanistyki, pod warunkiem, że prezentowane przez nich tematy będą miały pewien związek z historią.

Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim lub językach kongresowych:

-angielskim

-francuskim

-niemiecki

-rosyjskim

Termin i miejsce zjazdu

XXVI OZHS odbędzie się w dniach 17-21 IV 2017 r. w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź).

Wysokość opłaty konferencyjnej

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Zawiera się w niej koszt uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach związanych ze zjazdem, materiały konferencyjne, oraz możliwość publikacji artykułu w publikacji pozjazdowej. Nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów i obiadów.

Wysokość opłaty za nocleg (opcjonalnie)

Opłata wynosi 30 zł za każdy dzień. Bazę noclegową zapewnia Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ.

Obiady

Informacje dotyczące płatności za posiłki podamy w późniejszym terminie.

Informacje o zgłoszeniach

do 7 I 2018 r. – rejestracja elektroniczna poprzez stronę internetową i wysyłanie zgłoszeń

do 4 II 2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów

do 11 II 2018 r. – rozsyłanie wstępnych programów wraz z danymi potrzebnymi do dokonania opłaty konferencyjnej

do 2 III 2018 r. – przyjmowanie opłat konferencyjnych

po 2 III 2018 r. – rozsyłanie ostatecznych wersji harmonogramu i informacji o planowanych wycieczkach i imprezach integracyjnych

Kontakt

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.26ozhs.uni.lodz.pl oraz na naszym facebooku: https://www.facebook.com/XXVIOZHS/. Na wszelkie pytania odpowiemy za pośrednictwem adresu mailowego: 26ozhs@gmail.com

Miejsce: Katowice
Termin: 23-24 XI 2017
Zgłoszenia: 30 IX 2017
Link:

______

23-24 listopada 2017 roku w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa: „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych”organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 30 września.

W zaproszeniu na konferencję jej organizatorzy piszą:

„Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię  krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Jednym z pierwszych, który dostrzegł kulturowy sens krajobrazu, jego obecność w życiu społecznym był George Simmel (Filozofia Krajobrazu). Osią programową  konferencji ma być akademicka refleksja nad szeroko rozumianymi związkami pomiędzy pamięcią społeczną a krajobrazem kulturowym, gdzie krajobraz staje się swoistym „mnemotopos” – przestrzenną ramą organizującą pamięć i tożsamość grupy. Wyrażony w artefaktach, praktykach społecznych (rytuałach upamiętniania) oraz symbolach krajobraz, ma nie tylko swój specyficzny koloryt i poetykę, ale również politykę, Tym samym zyskuje on dodatkową wartość i społeczną ważność w życiu jednostki i wspólnoty.

Kategoria krajobrazu kulturowego jest palimpsestem, w którym zapisane są różne, często nakładające się na siebie warstwy przeszłości, jest symbolem, metaforą, kategorią płynną, wielopłaszczyznowym kompleksem znaczeń, mogącym przybierać różne formy, materialne i niematerialne. Takie rozumienie otwiera zarówno szerokie pola interpretacji i  opisu różnorodnych zagadnień  dotyczących relacji pomiędzy pamięcią a przestrzenią, jak i pole badań  dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny badawcze, socjologów, antropologów, etnologów, kulturoznawców, historyków, których zapraszamy do refleksji i dyskusji podczas konferencji. Dominujące w tematyce konferencji kategorie krajobrazu i pamięci wyznaczają szerokie pola tematyczne”

Wśród proponowanych obszarów tematycznych konferencji znajdują się:

 • Pamięć lokalna i regionalna
 • Pomniki pamięci, muzea i archiwa
 • Edukacja w miejscach pamięci
 • Zapominanie i odzyskiwanie pamięci
 • Miejsca opuszczone, miejsca (nie)pamięci
 • Pamięć etniczna i narodowa w kontekstach przestrzennych
 • Praktyki i rytuały pamięci
 • Pamięć a sztuka
 • Jak pamiętają pokolenia?
 • Pamięć rodzinna

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2017 r., wykorzystując załączony formularz na adres: krajobrazy.pamieci@gmail.com. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 października 2017 r.

Miejsce obrad: 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11

Rada programowa Konferencji:

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski) prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (Uniwersytet Warszawski) dr Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Marcin Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. Marek Dziewierski dr Bożena Pactwa
mgr Monika Habdas

Miejsce: Warszawa
Termin: 06-09 XII  2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

______

CALL FOR PAPERS

International conference on

IMAGE, HISTORY AND MEMORY

Warsaw, 6–8 December 2017

The goal of this conference is to promote an interdisciplinary discussion of the relationships between image, history and memory. We welcome paper proposals from the fields of art history, history, sociology, cultural studies, political science and others. The papers should address images in their various roles: as witnesses to history, as means of materializing memories, as active creators of history or as producers of the contents of memory. Suggestive images can provoke historical events, just as they can influence memory. The latter role particularly affects those who did not directly witness historical events but became heirs to instances of post-memory. Thus, when members of subsequent Soviet generations ‘recalled’ the October Revolution, writes Susan BuckMorss, what they really remembered were images from Sergei Eisenstein’s films. Thus, the arrangement of the three concepts of interest to the conference—image, history and memory—is circular rather than linear. We want to focus on the complexity of the triangular dynamics between historical narratives, their visualization and memories. These relationships are important to any effort to understand and describe interactions between history and biography, and the individual and collective processes and mechanisms of remembrance.

The conference discussion will focus on these issues from a regional perspective that will highlight questions about ways in which historical images fit into the dynamics of remembrance in Central and Eastern Europe, but they will make references to other historical, political and cultural regions of Europe and of the world.

Scholars of various disciplines are invited to submit paper proposals addressing, but not limited to, the following themes:

A. Remembrance, history, image: Theories and cognitive perspectives Questions of relationships between image and history will concern theoretical aspects of image both as a medium of history and a figure of remembrance—a means of historical narration and the substance of remembrance in the process of acquiring identity. We believe that it will be crucial to discuss tools offered by art theory about the mechanisms with which an image functions in the mind, as well as the coexistence of the image with internalized discourse. Panel coordinators: Mariusz Bryl, Stanisław Czekalski

B. Image and historiosophy: Artists’ reflections on history and memory The historiosophical art of Jan Matejko remains a prominent example of an artist’s reflection on historical events and their motivating power in specific social and political contexts. Matejko’s visualizations of key moments in Polish history create a basis for a culture of historical iconography, which were repeated in history textbooks and other media of the public imagination. In this thematic section we plan to discuss various artistic endeavours in Central and Eastern Europe that focus on issues of history and identity, and also have memory as an artistic component of their theme. Panel coordinators: Michał Haake, Łukasz Kiepuszewski

C. Images of history vs. remembrance The subject of this thematic section will be the creation of history using images with a political purpose and manipulating memory. This includes all kinds of practices to produce influential icons of politically useful remembrance, including changes of meaning, reversals of ethical hierarchies and evaluations, and the grafting of artificial and promoted memory. For example, the societies of Central and Eastern Europe experienced such practices after the Second World War, when new ideologized versions of history were substituted for historical facts and living memories of them. Panel coordinator: Dorota Malczewska-Pawelec

D. Monuments as images of memory A monument, strictly speaking, is an object made from a durable material, most frequently a sculpture or a building, which is publicly exhibited in order to commemorate an event, a person, a group or an idea. The word ‘monument’ also serves as a metaphor, i.e., cultural and civilizational achievements that are vital to a community’s identity (French: monument de l’histoire, Latin: Monumenta Germanie Historiae). The topos expressed by the Horatian phrase exegi monumentum is still alive in literary legacy. The meaning of the word ‘monument’ relates strictly to memory, as memory is semantically present within its meaning (Latin: monumentum, Polish: pomnik, Czech: památník, Slovak: pamätnik, Lithuanian: paminklas, Latvian: piemineklis, Estonian: mälestusmärk, Hungarian: emlékmű, German: Denkmal). In this thematic section, we will discuss monuments as carriers of ideologies, as placed within specific contexts of history and discourse, and determined by meanings ascribed to them in the process of social reception. Panel coordinator: Tadeusz Żuchowski

E. Image in popular culture and the new media: Medium of memory, fabric of history Popular culture has proven to be the most effective tool in shaping the attitudes of the general public towards its own past and in informing public remembrance. Various types of images have played and continue to play a particular role in this process, ranging from comic illustrations to historical films, the press and photo-reporting. Two important methods used to manage public perceptions of history in totalitarian societies have been abandoning the dominant modernist view about the superiority of refined high culture over mass culture and pragmatically steering historical consciousness with mass-culture tools, which were themselves influenced by American culture in both their narrative and their visual format. Panel coordinators: Mariusz Bryl, Stanisław Czekalski

F. Film: Medium of memory, fabric of history Film, the most effective means of shaping the public imagination and understanding of history, requires separate treatment in a discussion of the relationship between image, history and memory. Politicians and scholars have been aware of its effectiveness, which has led, on the one hand, to direct and indirect attempts at political control and, on the other, to intense scrutiny by scholars treating film as an exceptional form of writing history. Tracing the role of film in shaping historical narratives will allow the participants to explore the broader mechanisms of steering public consciousness—not only about history but also about narratives constructed about history. Panel coordinators: Piotr Juszkiewicz, Piotr Witek

To apply to present a paper at the conference, please send (a) your abstract (300 words) along with your presentation title and if possible the panel topic, as well as (b) a short bio to: genealogies@enrs.eu Deadline for submissions: 15 July 2017. The list of the chosen participants will be announced by the end of September 2017. There is no fee for taking part in the conference.

Academic Council: Professor Wojciech Bałus (Polish Academy of Sciences); Professor Kazimierz Ilski (Adam Mickiewicz University in Poznań); Professor Csaba György Kiss (ENRS Academic Council); Professor Michaela Marek (Humboldt University of Berlin); Dr. Joanna Wawrzyniak (University of Warsaw)

Conference Convener: Professor Piotr Juszkiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Organising Committee: Professor Mariusz Bryl, Professor Stanisław Czekalski, Dr. hab. Michał Haake, Dr. hab. Łukasz Kiepuszewski, Dr. hab. Dorota Malczewska-Pawelec, Dr. Małgorzata Pakier (ENRS), Professor Piotr Witek, Professor Tadeusz Żuchowski

Organisers: European Network Remembrance and Solidarity (ENRS); Institute of Arts History, Adam Mickiewicz University in Poznań; History Department, Adam Mickiewicz University in Poznań; Department of Art and Visual History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Humboldt University of Berlin; Social Memory Laboratory, Institute of Sociology, University of Warsaw

Partners: Academy of Fine Arts in Warsaw; The Committee on Art Studies of the Polish Academy of Sciences

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Image_history_memory_CfP,5955194449.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin: 31 VIII- 01 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

______

Międzynarodowa konferencja naukowa „History & Society – Dialogue of the Deaf”.

Na podanej stronie konferencji znajdują się najważniejsze informacje w języku polskim i angielskim: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

Dialogue of the Deaf  International Conference – 31.08/01.09.2017
dialogueofthedeaf.wordpress.com

Polecam również Państwa uwadze wydarzenie na fb poświęcone konferencji: https://www.facebook.com/events/1734583986852848/

We are happy to announce the upcoming 2017 International Conference “History & Society – Dialogue of the Deaf” taking place on 31st of August and 1st of September in Warsaw, Poland. All the PhD students and young researchers are invited to sumbit an abstract or attend as free listeners.

The main aim of the conference is to restimulate the reflections on the interrelations between social sciences and history. This theme is an object of the century-old but lively controversy. Social history gained its momentum as a result of works of researchers associated with the famous Annales journal, such as Marc Bloch and Lucien Febvre, in the first half of the 20th century, who refocused their inquiries from the outdated “event history” to the analyses of social structures and phenomena constructing historical events. 1960s witnessed the breakthrough of “new social history” which soon transformed the discipline into the dominating historiographical trend of the Anglophone world. In the 1990s its prominent position was endangered by one member of its intellectual offspring, cultural history.

Basing on the data from British and Irish universities, where 26% of academic historians identify with social history, it is the most common approach to writing history. Nonetheless, many eminent researchers still disregard its importance. In the light of these voices, it seems necessary to reconsider the relations between history, society, and culture.

We hereby invite to discuss that matter. Both Polish and non-Polish scholars, as well as the representatives of such disciplines as history, social sciences, art history, archaeology, geography, anthropology, cultural studies and others will be welcome to present their research reports at the conference.

We plan to organise the referees’ presentations in three separate sections: 1. Theory and Methodology, 2. Practice and Examples, and 3. Future Perspectives of developing the fields in question. The conference panels will be related, but are not limited to:

– the problem of “dialogue of the deaf” between historians and sociologists,
– social history and historical sociology,
– historical geography and demography,
– cultural history,
– memory studies,
– new historiographical trends, including the posthumanistic approaches,
– history of the interdisciplinary-oriented historiography,
– methodological aspects of socio-historical research.

As we plan to organise panels according to the language of presentations, and as Poland is the host for the conference, abstracts in English as well as in Polish are welcome.

***

Głównym celem konferencji będzie wzbudzenie ponownej refleksji nad relacją pomiędzy naukami historycznymi i społecznymi. Temat ten jest obiektem kontrowersji żywej od ponad stu lat. Historia społeczna nabrała nowej dynamiki dzięki pracom badaczy takich jak Marc Bloch, Lucien Febvre i innych ze środowiska skupionego wokół czasopisma Annales w pierwszej połowie wieku XX, którzy przenieśli nacisk zainteresowań historyka z „historii wydarzeń” poprzedniego pokolenia na analizy struktur i zjawisk społecznych, które mają wpływ na wydarzenia historyczne. Hasła „nowej historii społecznej” pojawiły się w latach 60-tych, szybko przekształcając dziedzinę w jeden z dominujących sposobów uprawiania historiografii w świecie anglojęzycznym. Lata 90-te przyniosły pojawienie się historii kulturowej, w znacznej mierze wyrastającej z historii społecznej, ale konkurencyjnej wobec niej.

Opierając się na danych z brytyjskich i irlandzkich uniwersytetów, gdzie 26% historyków-pracowników naukowych identyfikuje się z historią społeczną, jest ona najpowszechniejszym sposobem akademickiego pisania historii. Mimo tego, wśród wielu wybitnych badaczy z polski wciąż spotkać się można ze sceptycznym nastawieniem wobec stosowania socjologicznych metod badawczych na gruncie historycznym. W świetle takich głosów, konieczną wydaje się ponowna dyskusja na temat relacji historii, społeczeństwa i kultury.

Do dyskusji zaproszeni zostaną badacze z polski i zagranicy, a szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie szerokiego wachlarza opinii reprezentantów różnych dziedzin związanych z tematem: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, nauk społecznych, antropologii, kulturoznawstwa i innych.

Planowany jest podział referatów wg ich tematyki na trzy sekcje – 1. Teorii i metodologii, 2. Praktyki i przykładów pisania historii społecznej oraz 3. Perspektyw rozwoju nauk historycznych. Tematyka prezentacji może dotyczyć, ale nie jest ograniczona do:

– problemu „dialogu głuchych” pomiędzy historykami i socjologami,
– historii społecznej i socjologii historycznej,
– geografii i demografii historycznej,
– historii kulturowej,
– badań nad pamięcią,
– najnowszych trendów w historiografii, a w tym ujęć posthumanistycznych,
– historii historiografii zorientowanej interdyscyplinarnie,
– metodologicznych aspektów związanych z historią społeczną.

Językami konferencji będą polski i angielski.

The conference is addressed to academics, researchers and professionals with a particular interest related to the conference topic. Proposals up to 200 words and a brief biographical note should be sent to: dialogueofthedeaf@gmail.com before 31. May 2017.

A conference fee for active participation of in the event will not exceed 25eu or 100zł.

We are planning to publish the conference papers in a collected volume.

Miejsce: Toruń
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1813868185530781/

______

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
8-9 czerwca 2017 r.

Sympozjum naukowe w ramach projektu
Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):
wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej
finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019
******

 

Pamięć jest pojęciem kluczowym dla muzealnictwa. Muzeum może bowiem być rozumiane jako miejsce, gdzie znajdują się kolekcje – uporządkowane wewnętrznie zbiory przedmiotów, które same w sobie są formą pamięci, będąc odbiciem specyficznej zdolności mózgu do utrwalania i przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń oraz informacji, podobnie jak zarejestrowana wypowiedź, tekst, albo obraz. Jeśli natomiast, wzorem Krzysztofa Pomiana, zobaczymy muzeum jako tę szczególną, wysoce rozwiniętą postać kolekcji, jego relacje wobec pamięci staną się wszechstronne. Nie jest to wszak tylko magazyn dla kolekcji, bo pamięć kształtowana w określony sposób już poprzez kolekcjonerski wybór, jest tu dalej urabiana i formowana, a więc w jakimś sensie produkowana w ramach ekspozycji i procesu jej odbioru. Będzie więc muzeum i formą jej, i swego rodzaju maszyną do jej wytwarzania, i jej miejscem, gdzie się ona przejawia. Będzie wtedy jednym z istotniejszych elementów kultury pamięci (niem. Erinnerungskultur), ujętej jako całokształt postępowania z przeszłością i historią przez daną grupę społeczną i poszczególne tworzące ją jednostki.

Chcielibyśmy zaprosić do refleksji na ten temat, w kontekście pierwszej epoki dziejów polskiego muzealnictwa, czyli okresu w jego historii, jaki zamyka odrodzenie państwowości  w 1918 r. Kolekcje i ekspozycje muzealne stanowią zwierciadło przemian kulturowych, społecznych czy geopolitycznych, będąc jednocześnie aktywnym ich czynnikiem. Paradoksem jest, że polska tradycja zbudowała się pod tym względem przede wszystkim w XIX stuleciu w okresie kiedy państwo polskie zniknęło z mapy. W tym czasie powstały najistotniejsze dawne, ale i obecnie instytucje, jak Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu i Przemyślu i wiele innych. Stanowią one bardzo mocny element tradycji muzealnictwa polskiego. Dzięki nim muzea sprawnie rozpoczęły swoją działalność zaraz po odzyskaniu niepodległości i prowadziły ją  w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego, a także w następnych epokach.

Upadek państwa i rozbiory były wydarzeniem, którego znaczenie nie ograniczało się jedynie do obszaru polityki – wpłynęły one również na strategie wobec kulturowej tożsamości obierane przez powstające wówczas muzea. Do ich skutków o ogromnym znaczeniu należało zogniskowanie kultury polskiej wokół problematyki narodowej oraz jej zróżnicowanie terytorialne i co za tym idzie cywilizacyjne. Składały się nań bowiem odmienne pod tym względem obszary trzech zaborów i tzw. ziemie zabrane, a nie można ograniczać się wyłącznie do ziem etnicznych i zapominać o emigracji (przede wszystkim we Francji, ale też w Szwajcarii i we Włoszech) oraz stolicach i niektórych miastach państw zaborczych; tam również rozwijało się polskie kolekcjonerstwo, czasem o charakterze publicznym (niezwykle ciekawy pod tym względem byłby Wiedeń, a może też Berlin, Sankt Petersburg, Odessa, Baku). Dziewiętnastowieczne polskie instytucje o charakterze muzealnym funkcjonowały zatem w regionach całkiem od siebie odmiennych pod względem tradycji, kultury, gospodarki, ustroju, o nierównoległej polityce wobec polskości i swobód jednostki oraz nierównoległej chronologii. Tradycja polskiego muzealnictwa nie może więc nie być zjawiskiem złożonym. Różnorodne czynniki szatkują i przecinają na wszystkie strony rozliczne problematyki, jakie tu się pojawiają.

W obecnym piśmiennictwie na temat dyskursu muzealnego najpowszechniejsza jest narracja patriotyczno-narodowa – nierzadko przekładająca się na wybiórczą interpretację historii, pomijającą liczne elementy nie pasujące do obranego schematu. Problematyka tożsamościowa i kształtowanie kultury pamięci przez muzea musi jednak brać pod uwagę także ich inne narracje: etniczną, biograficzną, techniczno-przemysłową, przyrodniczą, czy wreszcie pustą rozrywkę (niejednokrotnie bezzasadnie odwołującą się do terminologii muzealnej). Zasadnicze pytania, jakie trzeba tu postawić dotyczyć więc będą lektury różnorodnej i złożonej tradycji polskiego muzealnictwa w kontekście przekazywania, budowania i kształtowania przez nie polskiej kultury pamięci. Chodzi w nich o próbę odczytania i interpretacji zakresu semantycznego, a także strategii i specyficznego języka kolekcjonerstwa, eksponowania oraz innej działalności (popularyzacji, badań naukowych, propagandy politycznej) przyjmowanych w tym celu przez instytucje muzealne funkcjonujące do 1918 roku na obszarze szeroko rozumianej kultury polskiej*.

Konferencja niniejsza mieści się w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019.

Zapraszamy do Torunia na 8 i 9 czerwca 2017 r. Postanowiliśmy przyjąć, że na każde wystąpienie przeznaczone będzie 45 minut, z czego 25 minut na referat, a 20 minut – na pytania i komentarze. Takie rozwiązanie, chociaż połączone z koniecznością ograniczenia liczby wystąpień (a wiec i trudnym procesem ich selekcji), zapewni, mamy nadzieje, odpowiednią ilość czasu na wymianę poglądów i dyskusje na poziomie odpowiednim dla tej formy naukowego spotkania.

TERMINY:
Zgłoszenia: do 31 marca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy) na adres: muzeumpamieci@umk.pl.
Informacja o zakwalifikowaniu na konferencję: do 30 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: do 10 maja 2017 r.
Artykuły pokonferencyjne do publikacji: do 30 czerwca 2017 r. (publikacja artykułów przewidziana jest na koniec listopada 2017 r.)
Opłata konferencyjna: 200 zł / doktoranci, studenci – 100 zł

Kierownik naukowy:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK
Sekretarze naukowi:
mgr Małgorzata Baka-Theis – koordynator Projektu
e-mail: malgosia_theis@umk.pl | tel. 695 297 142
mgr Aldona Tołysz
e-mail: atolysz@doktorant.umk.pl
mgr Ewelina Bednarz
e-mail: ebdnrz@doktorant.umk.pl | tel. 506 023 799

Kontakt:
Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 611 38 19 | 38 20
@: muzeumpamieci@umk.pl
Strona Projektu: http://muzeumpamieci.umk.pl/

Miejsce: Gliwice
Termin: 25-27 X2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37105,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Pamiec-Kresow-Kresy-w-pamieci-G.html

______

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci”, która odbędzie się w dniach 25–27 października 2017 roku w Gliwicach.

Masowe przesiedlenia obywateli II Rzeczpospolitej, zmuszonych do opuszczenia ojcowizny i osiedlenia się w większości przypadków na terenach należących przed wojną do państwa niemieckiego przez prawie pół wieku określano mianem „repatriacji”, semantycznie tożsamym z „powrotem do ziemi ojców”, co miało swoje uzasadnienie polityczne i propagandowe, jednak nie odpowiadało faktycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się przesiedlani. Przybywali oni na ziemie nowe, obce i nieznane. W nowym miejscu i otoczeniu próbowano kultywować pamięć o opuszczonej „małej ojczyźnie”. W pierwszych latach po wojnie często spontanicznie rekonstruowano struktury społeczne i instytucje, często będące wprost przeniesieniem w nowe miejsce tych istniejących wcześniej na Kresach. Powstały liczne zakłady rzemieślnicze, prywatne restauracje i kawiarnie, nazwą a często i wystrojem nawiązujące do miejsc bezpowrotnie utraconych.

Likwidacja opozycji po 1947 r. i przyjęcie przez komunistów polityki szybkiej i całkowitej adaptacji wzorców sowieckich, przekreśliły szansę na „politykę pamięci” Kresów w przestrzeni publicznej. Wraz z likwidacją większości zakładów rzemieślniczych i prywatnych lokali w ramach tzw. bitwy o handel, z ulic miast zniknęły szyldy mówiące o ich kresowych korzeniach. „Mistrza fryzjerskiego ze Lwowa” zastąpił niedookreślony „Fryzjer”, a kawiarnię „Lwowianka” przemianowano na „Warszawiankę”. Urodzonym za Bugiem, w przedwojennej Polsce, w dowodach, jako miejsce urodzenia wpisywano ZSRR. Ludziom, którym odebrano mieszkania, ziemię i groby, chciano jeszcze odebrać pamięć. Wszelkie formy kultywowania tradycji zostały zabronione albo ograniczone do wyrwanych z kontekstu znaczeń. O Polakach na Kresach, a zwłaszcza ich wojennych i powojennych mówiono publiczne tylko tyle, na ile zezwalały cenzorskie zapisy. Nieobecności Kresów w dyskursie publicznym towarzyszyła ich silna mitologizacja.

Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych w obliczu erozji systemu władze zgodziły się na powstanie pierwszych towarzystw i organizacji zrzeszających mieszkańców dawnych polskich ziem położonych na wschód od linii Bugu. Za główny cel obrano przywrócenie szeroko rozumianej pamięci o Kresach i pomoc nielicznym rodakom, którzy pozostali na wschodzie. Zaczęto wydawać broszury i dodatki do lokalnych czasopism, organizowano spotkania, zbierano składki. Próbowano nadgonić stracony czas. Wiosną 1990 r. minęło 45 lat od chwili, kiedy pierwsi Polacy z przedwojennych, wschodnich województw Rzeczpospolitej, w zorganizowanych transportach, na zawsze opuścili swą „małą ojczyznę”. Ci, którzy w 1945 r. mieli ok. dwadzieścia lat, w 1990 r. zbliżali się do siedemdziesiątki. Wielu były schorowanych, najstarsi pomimo szczerych chęci, nie mogli się już czynnie zaangażować się w pracę nowopowstałych towarzystw. Swoje najaktywniejsze lata przeżyli w czasach, kiedy miejscem kultywowania pamięci o utraconym świecie były co najwyżej cztery ściany własnego mieszkania.

Organizatorzy konferencji chcą przyjrzeć się na szeroko rozumianą „pamięć Kresów / pamięć o Kresach” w czasach PRL oraz w próby jej rekultywacji w pierwszych latach transformacji, do końca XX stulecia.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Mieszkańcy wysiedleni z Kresów w miastach Ziem Zachodnich i Północnych – problemy adaptacji, akulturacji i współistnienia z ludnością rodzimą.
 • Miasta Ziem Zachodnich i Północnych, jako przestrzeń kultywowania pamięci o Kresach w pierwszych latach po II wojnie światowej.
 • Likwidacja wątków kresowych w przestrzeni publicznej po 1947/1948 r.
 • Kresy i tradycje kresowe w przestrzeni publicznej w czasach PRL.
 • Polityka (nie)pamięci? Oficjalny dyskurs o Kresach w czasach PRL.
 • Przeciwdziałanie odradzaniu się organizacji, związków i tradycji kresowych; rola PZPR, działania UB/SB.
 • Lwów i Wilno – jak o miastach tych pisano i mówiono w czasach PRL?
 • Cenzura wobec Kresów i tradycji kresowych.
 • Kresy w publicystyce i prasie reżimowej.
 • Kresy w publicystyce i prasie „drugiego obiegu”.
 • Turystyka „sentymentalna” na Kresy i kontakty rozdzielonych rodzin w czasach PRL.
 • Kościół i jego rola w podtrzymywaniu pamięci o Kresach.
 • Pamięć prywatna: podtrzymywanie pamięci o Kresach i tradycjach kresowych w przestrzeni prywatnej, archiwa i kolekcje prywatne.
 • Cmentarze i sztuka sepulkralna jako miejsca pamięci o utraconej „małej ojczyźnie”.
 • Kresy jako element mitologii politycznej opozycji antykomunistycznej.
 • Powstanie pierwszych organizacji i związków kresowych w II poł. dekady lat 80. XX wieku.
 • Pamięć o Kresach w pierwszych latach po upadku komunizmu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców i reprezentantów innych dziedzin humanistyki.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w miesiąc po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 25–27 października 2017 r. w Gliwicach.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 28 lutego 2017 r.

Program konferencji zostanie ustalony do końca marca 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować:

dr Bogusław Tracz
boguslaw.tracz@ipn.gov.pl
tel. 32 2070327

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN, ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice.

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 1 -12 III 2017
Zgłoszenia: 29 I 2017
Link:

 

 

 

______

Szanowni Państwo!

Sekcja Historii Wojen i Wojskowości KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na V Krakowską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości pt. „Przeżycia i wspomnienia z czasów wojennych w pamiętnikach, dziennikach, listach oraz memoriałach od epoki nowożytnej po współczesność”. Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 marca 2017 roku.
Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji! Można to uczynić do dnia 29. stycznia 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelHWUIDim2PJpIWbweB0lc_OIBAnc80FL5g6qdE_Exg8TrGQ/viewform

E-mail:
krkkshw@gmail.com

Proponowane przez nas zagadnienia:
1. Wojna jako przeżycie osobiste widziane oczami dowódcy, żołnierza, jeńca oraz cywila.
2. Trauma wojenna i jej konsekwencje społeczne oraz ekonomiczne.
3. Wizja artystyczna konfliktu zbrojnego, a jego rzeczywisty obraz
4. Obraz wojny frontowej i pozafrontowej.
5. Życie codzienne w trakcie wojny. Korzyści i straty z niej wynikające.
6. Relacje wojenne z perspektywy czasowej. Pamięć o nich w świadomości jednostkowej i zbiorowej.
7. Poglądy, idee oraz opinie na temat wojny oraz stosunek do niej samej.
8. Perspektywa walki w kraju oraz na obczyźnie.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Miejsce: Kraków
Termin: 01-03 VI 2017
Zgłoszenia: 08 I 2017
Link:http://mck.krakow.pl/konferencje/4-forum-dziedzictwa

 

 

 

______

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo, 1–3 czerwca 2017

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym, organizowanym co dwa lata przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Stanowi ono interdyscyplinarną platformę spotkań i dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, gdzie dziedzictwo rozumiane jest szeroko jako „znaczące formy przeszłości, o których należy pamiętać” (Sharon Macdonald). Celem czwartej edycji, która odbędzie się w dniach 1–3 czerwca 2017 r., będzie dyskusja nad i analiza wzajemnych relacji pomiędzy dziedzictwem a społeczeństwem. Jaki jest dziś stosunek społeczeństwa do kwestii dziedzictwa – do jego istotnej, choć często trudnej przeszłości? W jaki sposób dziedzictwo kształtuje społeczności, w których żyjemy? Kto jest właścicielem dziedzictwa i dlaczego? Jakie są jego społeczne funkcje? O czym chcemy pamiętać, a o czym często staramy się zapomnieć? Celem 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest próba znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania zawiązane ze społecznym wymiarem dziedzictwa.

Od dłuższego już czasu więzi pomiędzy społeczeństwem a dziedzictwem uznaje się za jeden z najważniejszych aspektów debaty poświęconej spuściźnie ludzkiej, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej. Brian Graham, Gregory Ashworth i John Tunbridge uważają na przykład, że kategoria dziedzictwa powinna być rozszerzona na „niemal wszelkich rodzaje międzypokoleniowej wymiany czy relacji, które zostają nawiązane zarówno pomiędzy społecznościami jak i jednostkami – i to bez względu na to, czy są chciane, czy też niechciane”. Wedle autorów tej koncepcji to ludzie są „twórcami dziedzictwa”.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w badaniach nad dziedzictwem widoczna stała się tendencja, by pojmować je przede wszystkim w kategoriach tożsamości. Proces ten wy-daje się szczególnie istotny dla Europy Środkowej oraz jej doświadczeń, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak uniwersalnym: doświadczenia płynnych granic, migracji oraz przymusowych przesiedleń, wojny i Holokaustu. Wydarzenia te zainspirowały pojawienie się nowego, oryginalnego podejścia do dziedzictwa, jak i uznania nowych jego kategorii, takich jak dziedzictwo bezpaństwowe, dziedzictwo kłopotliwe, czy dziedzictwo nienawiści.

Międzynarodowe Centrum Kultury pragnie podjąć kwestie wpływu dziedzictwa na współczesne społeczeństwo w wymiarze kulturowym, politycznym i gospodarczym. Zapraszamy badaczy pracujących na polu różnych dyscyplin naukowych (sztuki i architektury, historii i literatury, ekonomii i socjologii, polityki i zarządzania) do składania propozycji wystąpień dotyczących proponowanej poniżej tematyki, jak również i tych wykraczających poza nią:

1. Dziedzictwo i społeczności, a w szczególności:
dziedzictwo z perspektywy społecznej
dziedzictwo i partycypacja
dziedzictwo i przemiana społeczna
dziedzictwo i problem wykluczenia
strategie dziedzictwa
dziedzictwo – naród – tożsamość
dziedzictwo wyobrażone, społeczności i przeszłość
własność dziedzictwa
dziedzictwo lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe i transnarodowe

2. Pamięć konstruowana: dziedzictwo i ideologia, a w szczególności:
produkcja/generowanie/tworzenie dziedzictwa
dziedzictwo oraz pamięć wielokierunkowa: węzły i konflikty pamięci
miejsca dziedzictwa jako laboratoria tożsamości
instytucje dziedzictwa: narracje i polityki pamięci
krajobraz kulturowy
rekonstrukcja i ideologia

3. Wyzwania społeczne w ochronie dziedzictwa, ze szczególnym naciskiem na architekturę XX wieku, jak i
edukację w zakresie dziedzictwa
dziedzictwo i rozwój lokalny
dziedzictwo i przedsiębiorczość
dziedzictwo i media społecznościowe
dziedzictwo i kapitalizm
dziedzictwo i turystykę
dziedzictwo i zrównoważony rozwój

4. Dziedzictwo kłopotliwe, a w szczególności
dziedzictwo nienawiści (ludobójstwo, zbrodnie wojenne, czystki etniczne)
materialne i niematerialne dziedzictwo systemów totalitarnych oraz jego trwałe ślady
miejsca pamięci
nekroturystyka
trudne dziedzictwo a edukacja

Propozycje 20-minutowych referatów powinny zawierać krótkie notki biograficzne autorów, ich tytuł naukowy i afiliację oraz streszczenia referatów w języku angielskim nie dłuższe niż 150 słów.

Propozycje prosimy nadsyłać na adres heritageforum4[at]mck.krakow.pl
w terminie do 8 stycznia 2017 r.

Informacje o przyjęciu propozycji przysłane zostaną do dnia 15 marca 2017 r.

Językiem obrad będzie angielski. Wystąpienia ukażą się w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Wszystkie artykuły o długości od 4000 do 6000 słów, zgodne z określonymi wskazówkami redaktorskimi i nadesłane w określonym terminie (który zostanie ogłoszony), będą brane pod uwagę.

Opłata konferencyjna w wysokości €80 pokrywa koszty materiałów konferencyjnych i cateringu. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokrycia kosztów zakwaterowania oraz transportu.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematy-ką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:31 XII 2016
Link: http://www.thirdcongress-krakow.pl/

 

______

W dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”.

Zgłoszenie (CV + listą osiągnięć naukowych) należy przesłać na adres sekretariatu Kongresu: sekretariat.iiikongresu@gmail.com do 31 grudnia 2016 r.

http://www.thirdcongress-krakow.pl/


 • RSS