konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: państwo

Miejsce: Poznań
Termin: 05-06 IV 2018
Zgłoszenia:05 III 2018
Link:

______

Szanowni Państwo,

Instytut Historii UAM
Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM
Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w.
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej

mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w VI edycji Sarmackiej Wiosny pt.: „Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle europejskim w XVI – XVIII w. Podobieństwa i różnice”.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu.

Abstrakt proponowanego referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu, prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 5 marca 2018 r. na adres: sekcjanowozytnauam@gmail.com.
Nazwę pliku prosimy zapisać według schematu: Sarmacka_Nazwisko i Imię_Uczelnia.

Formularz dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1OAZLPjuFQ83q5VbaNCs6oMihU3NHCxd0/view?usp=sharing

Rzeczpospolita Obojga Narodów wydaję się ze względu na swój ustrój oraz kulturę państwem wyróżniającym się na tle wczesnonowożytnej Europy. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy różnice między nią, a pozostałymi krajami kontynentu były na tyle znaczące, aby uważać ją za twór wyjątkowy? Stanowiła ona przecież integralną część mozaiki narodów. Aby lepiej zrozumieć jej fenomen należy szukać odpowiedzi na zagadnienia dotyczące źródeł, z których czerpała, jak i na te odnoszące się do kwestii inspiracji, jaką stanowiła dla współczesnego sobie świata.

Wychodząc naprzeciw powyższym zagadnieniom proponujemy Państwu konferencję poświęconą temu co podobne i różne w dziedzictwie I Rzeczypospolitej w kontekście historii Europy od XVI do XVIII wieku. Ma ona na celu nie tylko rozpoznanie obszarów badawczych tego szerokiego zagadnienia, ale także, w odniesieniu do dotychczasowych ustaleń, wskazanie nowych dla tego tematu perspektyw. Dlatego też pragniemy zaprosić do dyskusji naukowej badaczy wielu dziedzin, studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych.

Planowane wystąpienie nie może trwać dłużej niż 20 minut.

Opłata w wysokości 50 złotych przeznaczona jest na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiadokolację, która zorganizowana zostanie pierwszego dnia konferencji.

Nie gwarantujemy noclegu, jednak oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail: sekcjanowozytnauam@gmail.com

Miejsce: Łódź
Termin: 20 IV  2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/414868215528924/

 

______

Obywatel a aparat państwa

Szanowni Państwo,
informujemy, że zdecydowaliśmy się przedłużyć termin na wysyłanie abstraktów do piątku (31.03) do północy.
Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

https://www.facebook.com/events/414868215528924/

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Ambasadorzy RPO, działający na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Obywatel a aparat państwa. Gwarancje konstytucyjne w 20. rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej”.

Organizatorzy pragną uczynić przedmiotem Państwa uwagi zagadnienia związane z relacją obywatel a organy władzy publicznej na gruncie różnych dziedzin prawa, w szczególności z konstytucyjnym statusem człowieka i obywatela, zakresem przysługujących mu praw i wolności, możliwością ich ograniczania, a także środkami ochrony.

Konferencja odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Adminstracji UŁ. Stanowić ona będzie okazję do podjęcia dyskusji nad konstytucyjnymi gwarancjami ochrony praw człowieka oraz praktyczną możliwością ich egzekwowania z perspektywy dwudziestolecia obowiązywania ustawy zasadniczej.

Wszystkich studentów oraz doktorantów, zainteresowanych wygłoszeniem referatu na konferencji, zachęcamy do nadsyłania abstraktów. Teksty, o objętości strony A4, prosimy nadsyłać na adres mejlowy obywatelaaparat@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się na stronie wydarzenia wkrótce.

Wszelkie informacje, w szczególności te dotyczące ewentualnej opłaty konferencyjnej przekażemy Państwu już po wyłonieniu Prelegentów.

Przewidujemy certyfikaty za uczestnictwo bierne.

Szczegóły poznają Państwo wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 19-23 IV 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/

______

W dniach 19-23 kwietnia 2017 r. nowy gmach Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie gościł w swych murach uczestników największej konferencji studenckiej w Polsce. Stolicy Wielkopolski przypadł w udziale zaszczyt organizacji XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W organizację tego wydarzenia włączyły się: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM,Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego oraz Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego.

W zaproponowanych przez nas panelach dyskusyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk historycznych (w tym archeologii, etnologii i muzykologii) wyniki swoich badań będą mieli okazje przedstawić reprezentanci wielu ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Podczas jubileuszowego OZHS-u nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, które będą nadawały splendor niniejszemu wydarzeniu. Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją wcześniejszych Zjazdów, będą odbywały się wieczorne spotkania integracyjne.
W imieniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w przyszłorocznej konferencji. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby udział w jubileuszowym Zjeździe był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem intelektualnym i kulturalnym. Mamy nadzieję, że powrót do miłych wspomnień umożliwi lektura publikacji pokonferencyjnej. Nad selekcją i poziomem merytorycznym zawartych w niej artykułów będą czuwać pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Życzymy inspiracji i ciekawych problemów badawczych, na których ujęcie w postaci abstraktów czekamy do 31 grudnia 2016 roku. Liczymy, że podyskutujemy o nich podczas jubileuszowego OZHS-u.
Więcej informacji znajdą Państwo:
Strona oficjalna XXV OZHS-u w Poznaniu (na niej należy się zarejestrować):
http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/
Strona na Facebooku:
https://www.facebook.com/XXVOZHS

Miejsce: Warszawa
Termin: 06 V 2016
Zgłoszenia: 24 IV 2016
Link:

 

______

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić państwa na ogólnopolską konferencję pt. „Tysiącleciem w Milenium. Historie lokalne”.

Głównym celem założonym sobie przez organizatorów jest chęć naświetlenia ważnych wydarzeń roku 1966, w związku z pięćdziesięcioleciem Millenium, w mniejszych miastach, powiatach i gminach PRL.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod następującym adresem: https://www.sendspace.com/file/c9apck.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: marcin7855@wp.eu

Więcej informacji :

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/03/14/tysiacleciem-w-milenium-historie-lokalne/

Miejsce: Kraków
Termin: 09-10 VI 2016
Zgłoszenia:15 IV 2016
Link:

 

______

KONFERENCJA NAUKOWA Kościół wobec idei państwa i władzy Od Chrztu do Milenium KRAKÓW, 9–10 CZERWCA 2016

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Historycznym UJ oraz Instytutem Historii UJ ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej, organizowanej w Krakowie w dniach 9-10 czerwca 2016 roku.

Tegoroczna konferencja jest czwartym z cyklu corocznych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo. W związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą Chrztu Polski zaproponowany tytuł został poświęcony złożonym relacjom pomiędzy władzą duchowną i świecką. Sformułowany w ten sposób temat pozwala na stworzenie możliwie szerokiej platformy do prezentacji wyników badań z powiązanych z nimi obszarów badawczych. W związku z tym do udziału w konferencji zapraszamy historyków, antropologów, archeologów, historyków sztuki, muzyki, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych. Zależy nam na pokazaniu problemu relacji Kościół-państwo w wielu kontekstach – od politycznego, poprzez filozoficzne zagadnienia relacji między nimi, po dyskurs ideowej estetyzacji władzy w sferze sacrum.

Tytuł konferencji stawia na pierwszym miejscu relacje między ośrodkami kościelnym i państwowym w historii polskiej, obejmując niemal całe jej dzieje, tj. od panowania pierwszych Piastów po drugą połowę XX wieku. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, afiliację oraz rok i kierunek studiów) wraz z abstraktem (około 250 słów) prosimy przesyłać na adres konferencjauj2016@gmail.com do 15 kwietnia 2016 roku. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na konferencję do 25 kwietnia 2016 roku. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 100 zł.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja-2016%281%29,5293373113.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/KONFERENCJA-NAUKOWA-Ko*c5*9bci*c3*b3*c5*82-wobec-idei-pa*c5*84stwa-i-w*c5*82adzy-Od-Chrztu-do-Milenium-KRAK*c3*93W%281%29,5293373110.docx

Miejsce: Warszawa
Termin: 06 V 2016
Zgłoszenia: 24 IV 2016
Link:

 

______

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić państwa na ogólnopolską konferencję pt. „Tysiącleciem w Milenium. Historie lokalne”.

Głównym celem założonym sobie przez organizatorów jest chęć naświetlenia ważnych wydarzeń roku 1966, w związku z pięćdziesięcioleciem Millenium, w mniejszych miastach, powiatach i gminach PRL.

Obrady odbędą się w dniach 6 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja skierowana jest dla: pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

W ramach obrad proponujemy podjęcie zagadnień związanych ze stosunkami państwo-Kościół, lokalnymi inicjatywami w ramach obchodów 1966 roku. Szczególnie interesują nas mniejsze miasta, niekoniecznie główne ośrodki życia społeczno-politycznego. Przede wszystkim chodzi o ukazanie przebiegu tego ważnego wydarzenia w „regionach”.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 24 kwietnia 2016 r. na adres tysiącleciemilenium@gmail.com. Treść wystąpienia musi być oparta na źródłach. Zgłoszenie musi zawierać zarówno abstrakt jak i bibliografię (tylko w przypadku doktorantów i studentów).

Na wystąpienie każdy z uczestników będzie miał 20 minut. Ewentualne potrzebne sprzęty (komputer, rzutnik) należy zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym. W planach jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie papierowej.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej, ale również nie zapewniają noclegu i zwrotów za dojazd.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod następującym adresem: https://www.sendspace.com/file/c9apck.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: marcin7855@wp.eu

Rada naukowa

Komitet organizacyjny

ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW (Instytut Politologii UKSW)

dr hab. Konrad Białecki (Instytut Historii UAM/IPN, oddział w Poznaniu)

dr Ryszard Kaliski (Instytut Historii PAN)

 

 

Komitet organizacyjny

s. mgr Joanna Wiśniewska (Instytut Nauk Historycznych UKSW)

mgr Marcin Tunak (Instytut Historii UAM) – przewodniczący komitetu organizacyjnego

mgr Robert Mieczkowski (Instytut Politologii UKSW)

mgr Mateusz Szłapka (Instytut Historii UAM)

Miejsce: Kraków
Termin: 18-22 IV 2016
Zgłoszenia: 08 I 2016
Link: http://xxiv-ozhs.pl

 

______

XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Spoglądając w przeszłość, lepiej widać przyszłość

18 – 22 kwietnia 2016, Kraków

Przypominamy, iż termin zgłoszeń mija 8 stycznia.

Więcej informacji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/11/23/xxiv-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow-spogladajac-w-przeszlosc-lepiej-widac-przyszlosc/

lub

http://xxiv-ozhs.pl

Miejsce: Rybnik
Termin: 20 X 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link:

 

______

 

Szanowni Państwo,

Kontynuując dotychczasowe spotkania w Rybniku poświęcone historii kolei w Polsce, Muzeum w Rybniku oraz Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na V Rybnicką Konferencję o Historii Kolei.

Tym razem tematem konferencji będą relacje między koleją a państwem (na obszarach współcześnie tworzących państwo polskie), a mottem są słowa przypisywane J. Piłsudskiemu.

Na zgłoszenia oczekujemy do 31 sierpnia 2016 r., a konferencja odbędzie się w Rybniku 20 października 2016 r. Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku,

Dawid Keller

Dział Historii i Kultury Regionu

Muzeum w Rybniku

Ul. Rynek 18

44-200 Rybnik

Tel. 32 43 27 466

https://www.facebook.com/MuzeumRybnik

Zaproszenie dostępne pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie-V-Konferencja,5151655106.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2016 -30 VI 2016
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2016- czerwiec 2016 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com


  • RSS