konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: państwo

Miejsce: Łódź
Termin: 20 IV  2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/414868215528924/

 

______

Obywatel a aparat państwa

Szanowni Państwo,
informujemy, że zdecydowaliśmy się przedłużyć termin na wysyłanie abstraktów do piątku (31.03) do północy.
Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

https://www.facebook.com/events/414868215528924/

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Ambasadorzy RPO, działający na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Obywatel a aparat państwa. Gwarancje konstytucyjne w 20. rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej”.

Organizatorzy pragną uczynić przedmiotem Państwa uwagi zagadnienia związane z relacją obywatel a organy władzy publicznej na gruncie różnych dziedzin prawa, w szczególności z konstytucyjnym statusem człowieka i obywatela, zakresem przysługujących mu praw i wolności, możliwością ich ograniczania, a także środkami ochrony.

Konferencja odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Adminstracji UŁ. Stanowić ona będzie okazję do podjęcia dyskusji nad konstytucyjnymi gwarancjami ochrony praw człowieka oraz praktyczną możliwością ich egzekwowania z perspektywy dwudziestolecia obowiązywania ustawy zasadniczej.

Wszystkich studentów oraz doktorantów, zainteresowanych wygłoszeniem referatu na konferencji, zachęcamy do nadsyłania abstraktów. Teksty, o objętości strony A4, prosimy nadsyłać na adres mejlowy obywatelaaparat@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się na stronie wydarzenia wkrótce.

Wszelkie informacje, w szczególności te dotyczące ewentualnej opłaty konferencyjnej przekażemy Państwu już po wyłonieniu Prelegentów.

Przewidujemy certyfikaty za uczestnictwo bierne.

Szczegóły poznają Państwo wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 19-23 IV 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/

______

W dniach 19-23 kwietnia 2017 r. nowy gmach Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie gościł w swych murach uczestników największej konferencji studenckiej w Polsce. Stolicy Wielkopolski przypadł w udziale zaszczyt organizacji XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W organizację tego wydarzenia włączyły się: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM,Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego oraz Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego.

W zaproponowanych przez nas panelach dyskusyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk historycznych (w tym archeologii, etnologii i muzykologii) wyniki swoich badań będą mieli okazje przedstawić reprezentanci wielu ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Podczas jubileuszowego OZHS-u nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, które będą nadawały splendor niniejszemu wydarzeniu. Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją wcześniejszych Zjazdów, będą odbywały się wieczorne spotkania integracyjne.
W imieniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w przyszłorocznej konferencji. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby udział w jubileuszowym Zjeździe był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem intelektualnym i kulturalnym. Mamy nadzieję, że powrót do miłych wspomnień umożliwi lektura publikacji pokonferencyjnej. Nad selekcją i poziomem merytorycznym zawartych w niej artykułów będą czuwać pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Życzymy inspiracji i ciekawych problemów badawczych, na których ujęcie w postaci abstraktów czekamy do 31 grudnia 2016 roku. Liczymy, że podyskutujemy o nich podczas jubileuszowego OZHS-u.
Więcej informacji znajdą Państwo:
Strona oficjalna XXV OZHS-u w Poznaniu (na niej należy się zarejestrować):
http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/
Strona na Facebooku:
https://www.facebook.com/XXVOZHS

Miejsce: Warszawa
Termin: 06 V 2016
Zgłoszenia: 24 IV 2016
Link:

 

______

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić państwa na ogólnopolską konferencję pt. „Tysiącleciem w Milenium. Historie lokalne”.

Głównym celem założonym sobie przez organizatorów jest chęć naświetlenia ważnych wydarzeń roku 1966, w związku z pięćdziesięcioleciem Millenium, w mniejszych miastach, powiatach i gminach PRL.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod następującym adresem: https://www.sendspace.com/file/c9apck.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: marcin7855@wp.eu

Więcej informacji :

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/03/14/tysiacleciem-w-milenium-historie-lokalne/

Miejsce: Kraków
Termin: 09-10 VI 2016
Zgłoszenia:15 IV 2016
Link:

 

______

KONFERENCJA NAUKOWA Kościół wobec idei państwa i władzy Od Chrztu do Milenium KRAKÓW, 9–10 CZERWCA 2016

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Historycznym UJ oraz Instytutem Historii UJ ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej, organizowanej w Krakowie w dniach 9-10 czerwca 2016 roku.

Tegoroczna konferencja jest czwartym z cyklu corocznych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo. W związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą Chrztu Polski zaproponowany tytuł został poświęcony złożonym relacjom pomiędzy władzą duchowną i świecką. Sformułowany w ten sposób temat pozwala na stworzenie możliwie szerokiej platformy do prezentacji wyników badań z powiązanych z nimi obszarów badawczych. W związku z tym do udziału w konferencji zapraszamy historyków, antropologów, archeologów, historyków sztuki, muzyki, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych. Zależy nam na pokazaniu problemu relacji Kościół-państwo w wielu kontekstach – od politycznego, poprzez filozoficzne zagadnienia relacji między nimi, po dyskurs ideowej estetyzacji władzy w sferze sacrum.

Tytuł konferencji stawia na pierwszym miejscu relacje między ośrodkami kościelnym i państwowym w historii polskiej, obejmując niemal całe jej dzieje, tj. od panowania pierwszych Piastów po drugą połowę XX wieku. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, afiliację oraz rok i kierunek studiów) wraz z abstraktem (około 250 słów) prosimy przesyłać na adres konferencjauj2016@gmail.com do 15 kwietnia 2016 roku. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na konferencję do 25 kwietnia 2016 roku. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 100 zł.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja-2016%281%29,5293373113.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/KONFERENCJA-NAUKOWA-Ko*c5*9bci*c3*b3*c5*82-wobec-idei-pa*c5*84stwa-i-w*c5*82adzy-Od-Chrztu-do-Milenium-KRAK*c3*93W%281%29,5293373110.docx

Miejsce: Warszawa
Termin: 06 V 2016
Zgłoszenia: 24 IV 2016
Link:

 

______

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić państwa na ogólnopolską konferencję pt. „Tysiącleciem w Milenium. Historie lokalne”.

Głównym celem założonym sobie przez organizatorów jest chęć naświetlenia ważnych wydarzeń roku 1966, w związku z pięćdziesięcioleciem Millenium, w mniejszych miastach, powiatach i gminach PRL.

Obrady odbędą się w dniach 6 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja skierowana jest dla: pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

W ramach obrad proponujemy podjęcie zagadnień związanych ze stosunkami państwo-Kościół, lokalnymi inicjatywami w ramach obchodów 1966 roku. Szczególnie interesują nas mniejsze miasta, niekoniecznie główne ośrodki życia społeczno-politycznego. Przede wszystkim chodzi o ukazanie przebiegu tego ważnego wydarzenia w „regionach”.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 24 kwietnia 2016 r. na adres tysiącleciemilenium@gmail.com. Treść wystąpienia musi być oparta na źródłach. Zgłoszenie musi zawierać zarówno abstrakt jak i bibliografię (tylko w przypadku doktorantów i studentów).

Na wystąpienie każdy z uczestników będzie miał 20 minut. Ewentualne potrzebne sprzęty (komputer, rzutnik) należy zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym. W planach jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie papierowej.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej, ale również nie zapewniają noclegu i zwrotów za dojazd.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod następującym adresem: https://www.sendspace.com/file/c9apck.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: marcin7855@wp.eu

Rada naukowa

Komitet organizacyjny

ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW (Instytut Politologii UKSW)

dr hab. Konrad Białecki (Instytut Historii UAM/IPN, oddział w Poznaniu)

dr Ryszard Kaliski (Instytut Historii PAN)

 

 

Komitet organizacyjny

s. mgr Joanna Wiśniewska (Instytut Nauk Historycznych UKSW)

mgr Marcin Tunak (Instytut Historii UAM) – przewodniczący komitetu organizacyjnego

mgr Robert Mieczkowski (Instytut Politologii UKSW)

mgr Mateusz Szłapka (Instytut Historii UAM)

Miejsce: Kraków
Termin: 18-22 IV 2016
Zgłoszenia: 08 I 2016
Link: http://xxiv-ozhs.pl

 

______

XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Spoglądając w przeszłość, lepiej widać przyszłość

18 – 22 kwietnia 2016, Kraków

Przypominamy, iż termin zgłoszeń mija 8 stycznia.

Więcej informacji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/11/23/xxiv-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow-spogladajac-w-przeszlosc-lepiej-widac-przyszlosc/

lub

http://xxiv-ozhs.pl

Miejsce: Rybnik
Termin: 20 X 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link:

 

______

 

Szanowni Państwo,

Kontynuując dotychczasowe spotkania w Rybniku poświęcone historii kolei w Polsce, Muzeum w Rybniku oraz Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na V Rybnicką Konferencję o Historii Kolei.

Tym razem tematem konferencji będą relacje między koleją a państwem (na obszarach współcześnie tworzących państwo polskie), a mottem są słowa przypisywane J. Piłsudskiemu.

Na zgłoszenia oczekujemy do 31 sierpnia 2016 r., a konferencja odbędzie się w Rybniku 20 października 2016 r. Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku,

Dawid Keller

Dział Historii i Kultury Regionu

Muzeum w Rybniku

Ul. Rynek 18

44-200 Rybnik

Tel. 32 43 27 466

https://www.facebook.com/MuzeumRybnik

Zaproszenie dostępne pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie-V-Konferencja,5151655106.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2016 -30 VI 2016
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2016- czerwiec 2016 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 24 XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Zakład Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ serdecznie zaprasza na wykład:

Prof. Dr Sebastiana Schmidt-Hofnera z Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy)

 ”Law, codification and the monarchical order under Theodosius II”

wykład odbędzie się  24 listopada o godz. 18.30 w sali 108 Collegium Witkowskiego.


  • RSS