konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: pogranicze

Miejsce: Sanok
Termin: 14-16 IX 2017
Zgłoszenia: 30 VI  2017
Link:  http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

 

______

Na pograniczach kultur i narodów. Wczoraj – dziś – jutro

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, kultury i sztuki.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 

wczoraj

- historia pograniczy

- pamięć historyczna na pograniczach w różnych grupach narodowościowych

- ludzie pograniczy

- procesy demograficzne pograniczy

- z dziejów kultury i sztuki regionów pogranicznych

- przemiany kultury ludowej na pograniczach; artysta ludowy w lokalnej społeczności

- architektura pograniczy; sztuka sakralna i kult świętych na pograniczach

- ochrona dziedzictwa kulturowego; problem własności dziedzictwa kulturowego

dziś

- życie społeczne, kulturowe i gospodarcze pograniczy
- transformacja społeczna, kulturowa i gospodarcza pograniczy

- mniejszości narodowe i etniczne pograniczy

- konflikty narodowościowe i religijne na pograniczach
- dyfuzja kultur na pograniczach

- turystyka na pograniczach

- pogranicza metodologiczne i badania interdyscyplinarne

- pogranicza mediów, sztuk i technologii w kulturze

jutro

- wyzwania społeczno-ekonomiczne pograniczy

- nowoczesne działania kulturotwórcze i animacyjne

- nowoczesność w sztuce i architekturze

- groźba nacjonalizmu na pograniczach

- globalizm a regionalizm na pograniczach

- cyfryzacja i nowe technologie a dziedzictw kulturowe i edukacja kulturowa

- rola mediów i nowych mediów na pograniczach państw i kultur

- sztuka i media pograniczne

 

Koszt udziału w konferencji:

- 530 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja

- 350 zł – jak wyżej, bez noclegów

- 180 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

- bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Terminy:

- zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2017 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

- Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 lipca 2017 roku

- opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2017 roku. Nr konta:

PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”.

Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 20 V 2016
Zgłoszenia:27 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/482277365288909/

 

______

Szanowni Państwo!

Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji, z przyjemnością pragniemy ogłosić drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Obszary pogranicza”! Przedmiotem tegorocznych wystąpień chcielibyśmy uczynić głównie pogranicza kulturowe, postrzegane zarówno przez pryzmat kultury samej w sobie, jak i literatury czy języka. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianej humanistyki do nasyłania abstraktów. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Tematy proponowanych referatów mogą (lecz nie muszą) skupiać się na takich zagadnieniach, jak:
- podróże jako źródło twórczości oscylującej na pograniczu kultur,
- autorzy „wielonarodowi”,
- język i jego przemiany jako efekt wpływu kultury pogranicza,
- dzieła z pogranicza kultur narodowych, wyznaniowych, etnicznych.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że wyżej wymienione zagadnienia są jedynie orientacyjne, zachęcamy więc do przesyłania swoich propozycji tematów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2016 r.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną wysłane Uczestnikom do 14.04.2016 r.
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016 r.
Abstrakty prosimy wysyłać na adres: pograniczapolonuw@gmail.com
Opłata konferencyjna dla Uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego – 100 zł. Przeznaczona będzie ona na poczęstunek, materiały oraz recenzowaną publikację konferencyjną. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak chętnie służą pomocą.
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1800 znaków ze spacjami) oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, rok studiów (jeśli zgłaszający się jest studentem/doktorantem), afiliację oraz telefon i adres korespondencyjny.
Czekamy na Państwa abstrakty!

https://www.facebook.com/events/482277365288909/

Miejsce: Kraków
Termin: 18-22 IV 2016
Zgłoszenia: 08 I 2016
Link: http://xxiv-ozhs.pl

 

______

XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Spoglądając w przeszłość, lepiej widać przyszłość

18 – 22 kwietnia 2016, Kraków

Przypominamy, iż termin zgłoszeń mija 8 stycznia.

Więcej informacji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/11/23/xxiv-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow-spogladajac-w-przeszlosc-lepiej-widac-przyszlosc/

lub

http://xxiv-ozhs.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2016 -30 VI 2016
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2016- czerwiec 2016 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 18-22 IV 2016
Zgłoszenia: 08 I 2016
Link: http://xxiv-ozhs.pl

 

______

XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Spoglądając w przeszłość, lepiej widać przyszłość

18 – 22 kwietnia 2016, Kraków

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że ruszyła oficjalna strona internetowa przyszłorocznego zjazdu: www.xxiv-ozhs.pl

W związku z tym, otwarta została rejestracja uczestników. Prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń wraz z abstraktami. Aby to zrobić należy zapoznać się z informacjami zawartymi w „Przewodniku po stronie”.

UWAGA! Prosimy także o zaznajomienie się z instrukcją zawartą w zakładce „Dla uczestnika”, „Zasady nadsyłania abstraktów”. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, jak powinien wyglądać abstrakt.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia. Zapraszamy do zadawania wszelkich pytań.

Do zobaczenia!

Nadsyłanie zgłoszeń   22 XI 2015 – 08 I 2016 

Strona konferencji:

http://xxiv-ozhs.pl

Strona wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/ozhs2016/?__mref=message_bubble

Miejsce:  Olsztyn
Termin: 17-18 IX 2015
Zgłoszenia: 28 V 2015
Link: http://kolodoktoranckie.wix.com/pogranicza?fb_ref=Default#!konferencje/c1ehw

_______

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych naukowców różnych dyscyplin i dziedzin nauki oraz dyskusja nad zjawiskiem społeczno-kulturowym pogranicza w przeszłości i współcześnie.

 

Propozycje zagadnień:

§  pogranicze w przestrzeni społecznej (kultura duchowa i życie codzienne);

§  współżycie grup etnicznych, narodowościowych, kulturowych, językowych, wyznaniowych (przeszłość, ewolucja, współczesność);

§  otwartość i izolacja grup społecznych, narodowościowych, kulturowych na pograniczu;

§  konflikt i współistnienie na pograniczu;

§  tożsamość jednostki i grupy na pograniczu terytorialnym, mentalnym i religijnym;

§  pogranicze w kontekście językowym;

§  problematyka pogranicza w środkach masowego przekazu.

Więcej informacji (zaproszenie, formularz zgłoszeniowy ) dostępne pod adresem:

http://kolodoktoranckie.wix.com/pogranicza?fb_ref=Default#!konferencje/c1ehw

Miejsce: Sanok
Termin: 24-26 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Na pograniczach kultur i narodów. Kultura – sztuka – edukacja | Sanok 24-26 IX | Zgłoszenia do 30 VI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Na pograniczach kultur i narodów.

Kultura – sztuka – edukacja 

 

Sanok, 24-26 września 2015 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień kultury, sztuki i edukacji, zwłaszcza w kontekście zjawisk pogranicznych – w szerokim rozumieniu. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z pograniczami, kulturą, sztuką lub edukacją.

 

 

Zakres tematyczny konferencji:

kultura

- historia i współczesność kultur regionów pogranicznych

- pogranicza dyskursów kulturalnych i medialnych

- muzea i inne placówki kulturalne na pograniczach – tradycja a nowe technologie

- przełamywania barier w dostępie do instytucji kultury

 

sztuka

- sztuki pogranicza (muzyka, sztuki plastyczne, architektura, sztuki multimedialne, film, fotografia, literatura, teatr)

- granice sztuki / sztuka łamiąca bariery

- oblicza przemian i problemów pogranicza w sztuce

- sztuka ludowa na pograniczach

 

edukacja

- edukacja w zakresie kultury i sztuki – teoria i praktyka

- edukacja szkolna i pozaszkolna a problemy kultury i sztuki

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie kultury i sztuki

- edukacja regionalna i edukacja międzykulturowa.

 

 

 

Koszt udziału w konferencji:

- 460 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja

- 300 – jak wyżej, bez noclegów

- 160 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

- bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

 

 

Terminy:

- zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2015 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

- Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 15 lipca 2015 roku

- opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 10 września 2015 roku. Nr konta:

PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”

 

 

Formularz zgłoszenia oraz naświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:                    

dr hab. Robert Lipelt

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Karolczuk

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

dr Anna Chudzik

Miejsce: Poznań
Termin: 08-10 V 2014
Zgłoszenia: 15 IV 2014
Link:

_______

II Poznańska Wiosna Sarmacka

zapraszamy  na

studencko-doktorancką konferencję naukową

Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza

 

 

Poznań, 8-10 maja 2014

Szanowni Państwo!

 

Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM, a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM
mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Znowu chciałby być przedmurzem  i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza, która odbędzie się w dniach 8-10 maja 2014 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy  Fredry 10 oraz  Instytucie Historii przy ulicy  Św. Marcin 78.

Głównym celem konferencji jest ponowne interdyscyplinarne podjęcie problematyki istnienia i znaczenia sarmackiego mitu przedmurza w dawnej Rzeczpospolitej, co jednocześnie stanowić będzie próbę wpisania się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z zagadnieniem roli tradycji sarmackiej w rodzimej kulturze.
Do nie mniej ważnych zadań należeć będzie próba przyjrzenia się fenomenowi sarmatyzmu na tle problematyki ogólnoeuropejskiej, a także popularyzacja dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w wybranych językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym niż wymienione języku należy wcześniej zgłosić organizatorom. Przewidziany czas trwania referatu to 20 minut.

Wszyscy uczestnicy konferencji wygłaszający referat w języku obcym proszeni są o przesłanie jego streszczenia w języku polskim do 15 kwietnia 2014 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2013 wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sarmatyzm.konferencja@gmail.com

Przewidziana opłata konferencyjna (dokładna kwota zostanie podana w najbliższym czasie). Obejmuje ona koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania we własnym zakresie, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru abstraktów.

Wszelkich informacji udzielają:

Adam Andrzejewski adamand.90@o2.pl

Tomasz Grala woland88@gmail.com

Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Termin: 21-22 XI 2013
Zgłoszenia: 30 VI 2013
Link:

Fundacja Slawistyczna,
Instytut Slawistyki PAN,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na międzynarodową konferencję

„Pogranicze wschodnie i zachodnie”

z cyklu

„Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej”

Konferencja Pogranicze wschodnie i zachodnie ma otworzyć cykl, którego celem jest naukowa dyskusja nad badaniem zjawisk i procesów zachodzących na pograniczach. Badania nad pograniczami były (i jeszcze są) prowadzone z pozycji narodowych, koncentrowały się na sytuacji poszczególnych grup narodowych i społecznych (np. badania nad kulturą i językiem polskim na Litwie, Ukrainie, Białorusi lub badania nad mniejszością niemiecką w Polsce itp.).

Podczas konferencji pragniemy porzucić perspektywę narodową, a skoncentrować się na dokumentowaniu i opisywaniu ogólnych zjawisk i procesów historycznych, społecznych, kulturowych, językowych itd.

Jako punkt wyjścia do rozważań proponujemy następujące zagadnienia:

1. Tożsamość i identyfikacje narodowe na pograniczu, narracje, pamięć lokalna, mikrohistorie, miejsca pamięci, tematy pomijane w głównym nurcie historii. Sposoby upamiętniania historii: muzea, rewitalizacje kultury regionalnej, cmentarze i pomniki jako nośniki pamięci.

2. Procesy i zjawiska językowe na pograniczach, kontakty językowe, interferencje, konwergencje, odmiany języka autochtoniczne i przeniesione, uwarunkowane społecznie procesy językowe (powstawanie i rozbijanie wspólnot komunikatywnych.

3. Literatura regionalna i prasa lokalna – problematyka socjoliteraturoznawcza; literatura pogranicza – problem kategoryzacji pojęcia; kolonializm i neokolonializm w badaniach literaturoznawczych; piśmiennictwo prasowe jako kreacyjna literatura pogranicza; literackie „miejsca pamięci”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, historyków sztuki. Konferencja otwarta jest również dla doktorantów z Polski i z zagranicy. Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie oceny nadesłanych abstraktów. Języki konferencji: polski, rosyjski, niemiecki, angielski.

Abstrakty wystąpień prosimy przesyłać na adres: konferencja@ispan.waw.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych.

Więcej informacji :

http://www.us.edu.pl/sites/all/files/www/wiadomosci/konf/Konferencja%20Pogranicze%20wschodnie%20i%20zachodnie.pdf


  • RSS