konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Polskie Towarzystwo Historyczne

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

______

Szanowni Państwo,

               w dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.W związku z powyższym chcieliśmy zaprosić i równocześnie zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w obradach Kongresu.

Prof. Andrzej Chwalba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Prof. Krzysztof Zamorski
Przewodniczący Biura Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program:

http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

 

______

Szanowni Państwo,

               w dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.W związku z powyższym chcieliśmy zaprosić i równocześnie zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w obradach Kongresu.

Prof. Andrzej Chwalba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Prof. Krzysztof Zamorski
Przewodniczący Biura Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program:

http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:

 

______

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii, edycja IV

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza czwartą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2015-2016.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W czwartej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że w trzeciej edycji konkursu jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody żadnej z nadesłanych recenzji.

 

Link do regulaminu

http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/1929/Regulamin%20_konkurs_JM.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 15 I2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

 Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład prof. dr hab. Miloša Řeznika, dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Odczyt zatytułowany „Mit Galicji w czeskiej kulturze“ odbędzie się w środę, 20 stycznia 2016 r. w sali nr 17 Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13) o godzinie 18.30.

Wykład jest jednym z cyklu comiesięcznych spotkań naukowych organizowanych przez Krakowski Oddział PTH.

Miejsce: Nowy Targ
Termin: 14-16 IV 2016
Zgłoszenia: 15 III 2016
Link: www.pth.nowytarg.pl

 

______

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu
ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową:

Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej.
Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej

14-16 kwietnia 2016 r.
Muzeum Podhalańskie – Ratusz , Rynek 1, Nowy Targ

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu wraz z partnerami m.in. Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Węgierskim i Instytutem Słowackim w Warszawie kierują zaproszenie do historyków, historyków sztuki, politologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Sesja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., w Nowym Targu i będzie jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 670-lecia lokacji Stolicy Podhala, miasta leżącego na pograniczu wielu kultur oraz związanego z dziejami kilku narodów i państw. Konferencja zbiega się również z przypadającą w 2016 r. okrągłą 25-tę rocznicą ponownego zjazdu głów państw Europy Środkowowschodniej w Wyszehradzie (tj. Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezydenta Wacława Havla i premiera Józefa Antalla) i powstania Grupy Wyszehradzkiej.

W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków między krajami Europy Środkowowschodniej i jej najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł zorganizowania konferencji naukowej, która pozwoli przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków ale także wyzwań na najbliższą przyszłość.

Organizatorzy konferencji mają na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych wśród młodych badaczy, doktorantów i studentów, jak również społeczności lokalnej. Chcemy tym samym nawiązać do niezwykle udanego seminarium naukowego polsko-słowacko- węgierskiego, jakie odbyło się w dn. 9-10 marca 2015 r. w Nowym Targu. Plonem tego spotkania jest publikacja naukowa, której premiera odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy planują również ogłoszenie drukiem referatów wygłoszonych na kwietniowej sesji. Mamy nadzieję, że spotkanie doświadczonych i młodych badaczy będzie miejscem wielu ciekawych rozmów, wymiany poglądów i prezentacji wyników najnowszych badań oraz pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie wspólnych dziejów państw Europy Środkowowschodniej
Termin zgłaszania referatów: zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2016 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł

Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną.

Organizatorzy przewidują, w pierwszej połowie 2017 r., wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy też do śledzenia strony naszego PTH w Nowym Targu: www.pth.nowytarg.pl

Miejsce: Nowy Targ
Termin: 19-20 VI 2015
Zgłoszenia: 30 III 2015
Link:

_______

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu wraz z partnerami ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Historią pod kołami, kilem i skrzydłami. Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w Budynku Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu. Sesja jest jednym z kilkunastu przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, które będą realizowane na terenie południowej Małopolski.

Konferencją naukowa w głównej mierze poświęcona zostanie jednemu z najważniejszych elementów ludzkiej egzystencji tj. potrzebie przemieszczania w poszukiwaniu lepszych warunków życia, a w dalszym jego etapie rozwoju,  szybszej wymianie  informacji i osiągnięć cywilizacyjnych. Mamy nadzieję, że pozwoli ona na dyskusję i wymianę wyników najnowszych badań oraz  ich prezentację szerokiej grupie odbiorców.  Zaproszenie kierujemy zatem  zarówno do młodych naukowców (asystentów i doktorów), ale także doświadczonych badaczy kierunków humanistycznych i technicznych.

W ramach konferencji przewidziano sześć paneli tematycznych poświęconych następującym zagadnieniom: 1) Rozwój drogownictwa i infrastruktury drogowej, (2) Transport kolejowy na przestrzeni dziejów, (3) Lotnictwo komunikacyjne od idei do rozwoju, (4) Żegluga śródlądowa,  (5) Jak i w czym podróżowano.  W trakcie sesji przewidziane jest dyskusja nad rozwojem komunikacji w dziejach i ich wpływ na współczesne plany i prognozy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce w Europie i na świecie.  Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną. Organizatorzy przewidują ogłosić drukiem w pierwszej połowie 2016 r.  wszystkie wygłoszone na sesji referaty.

Podstawą kwalifikacji wystąpienia jest abstrakt, napisany w jednym z trzech języków konferencji (polski, angielski, niemiecki). Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2015 roku na adres: pth.nt@poczta.fm  Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 2 kwietnia 2015 r.

Udział w konferencji jest płatny – opłata konferencyjna wynosi 50,00 zł,  która obejmuje udział w wykładach konferencji, komplet materiałów konferencyjnych, lunch w przerwach kawowych, udział w uroczystej kolacji w dn. 19 czerwca 2015 r. oraz wydarzeniach towarzyszących, w tym udział w pikniku edukacyjnym i widowisku historycznym na przełęczy Knurowskiej w dn. 21 czerwca 2015 r.

Organizatorzy mogą zapewnić noclegi w „Willi nad Dunajcem” ul. Kokoszków 35 w Nowym Targu w pokojach dwuosobowych i 3 osobowych, a także  wyżywienie dla uczestników konferencji: śniadania i kolacje w „Wili nad Dunajcem” oraz obiady podczas zaplanowane przerwy w Bursie Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego.

 

Pozwalamy sobie poinformować, iż organizatorzy wystąpili o grant do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na honoraria autorskie dla prelegentów. W przypadku jego uzyskania, zostanie ono wypłacone na podstawie Umowy o dzieło, przelewem na rachunek bankowy.

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, ul. Św. Doroty 55, 34-400 Nowy Targ, mail.: pth.nt@poczta.fm, tel. 502 418 742

Z poważaniem

Robert Kowalski

Prezes Odziału PTH w Nowym Targu

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/09_HKKS_15+Zaproszenie+do+udzia*c5*82u+w+konferencji%281%29,4537412569.doc

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/FORMULARZ+ZG*c5*81OSZENIOWY_2015,4537412564.doc

 

Miejsce:  Olsztyn
Termin:  25-26 IV 2014
Zgłoszenia: 28 II 2014
Link: http://historikon.pth.olsztyn.pl/konferencja/

_______

Kara na przestrzeni dziejów – studium historyczne

                                                ,,OMNE IUS AUT NECESSITAS FECIT, AUT CONSENSUS CONSTITUIT, AUT FIRMAVIT

CONSUETUDO “

„ Każde prawo stworzyła

albo konieczność,

albo ustanowiła zgoda ludzi

albo utrwalił zwyczaj”

KONFERENCJA NAUKOWA

Kara na przestrzeni dziejów – studium historyczne

Szanowni Państwo,

    Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sekcja Studencka Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, pragnie zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. Kara na przestrzeni dziejów – studium historyczne, która odbędzie się w dniach 25-26.04.2014 w budynku Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

    Prowadząc badania historyczne nad życiem codziennym w Polsce na przestrzeni dziejów, czy też skupiając się jedynie na wybranej epoce, historyk w pewnym momencie spotyka się w dokumentach z regulacjami prawnymi, czy to w postaci przywilejów, aktów, nobilitacji, wyroków sądowych, ustaw, edyktów i innych źródeł prawodawczych, w których pośrednio opisane jest życie codzienne mieszkańców Polski i nie tylko.

   Prawo jako nierozłączny element funkcjonowania jednostki w społeczeństwie czy też społeczeństwa wobec jednostki, tutaj wobec człowieka, albo wobec instytucji zajmującej się kształtowaniem prawa jest zagadnieniem, które wymaga szerszego omówienia, choćby w postaci konferencji.

  W trakcie naszego spotkania chcielibyśmy ukazać wpływ społeczeństwa na kształtowanie się systemów prawnych na ziemiach polskich do początków XX wieku, uwidocznić zależności pomiędzy prawem stanowionym, a prawem zwyczajowym, w odniesieniu do początku czasów najnowszych, pokazać rozwój instytucji jaką jest sąd, ewolucje samej kary jako środka służącego do zachowania spokoju i porządku publicznego oraz sytuację prawną różnych grup społecznych na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

- kary wojskowe

- kary religijne

- kary za przestępstwa skarbowe

- przykłady samosądów

- okoliczności wpływające na charakter kar

- kształt wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych epokach

- ewolucja systemu środków karnych

- charakter resocjalizacyjny i penalizacyjny kar

- kary za przestępstwa przeciwko władzy państwowej

-postawa społeczeństwa wobec wymiaru sprawiedliwości

- ustawodawstwo karne

    Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów historii. Językiem wygłaszanych referatów będzie język polski. Czas na wygłoszenie referatu: 20 min. Zgłoszenia wraz z abstraktami oraz opinią pracownika naukowego (w formie skanu) należy wysłać do 28.02.2014 r. na adres mailowy historikon@gmail.com (termin nie przekraczalny). Opłatę konferencyjna w wysokości 90 PLN należy wpłacić do 15.03. 2014 r. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony www.historikon.pth.olsztyn.pl

 


  • RSS