konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Rzeczpospolita

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

______

Szanowni Państwo,

               w dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.W związku z powyższym chcieliśmy zaprosić i równocześnie zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w obradach Kongresu.

Prof. Andrzej Chwalba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Prof. Krzysztof Zamorski
Przewodniczący Biura Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program:

http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: 01 IX 2018
Zgłoszenia: 15 IX -15 XII 2017
Link:https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

 

______

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.

Zgodnie z informacjami NCN Do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
  • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
  • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:
Link: http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

 

______

Szanowni Państwo,

               w dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.W związku z powyższym chcieliśmy zaprosić i równocześnie zachęcić Państwa do czynnego uczestnictwa w obradach Kongresu.

Prof. Andrzej Chwalba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Prof. Krzysztof Zamorski
Przewodniczący Biura Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program:

http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 18 V 2017
Zgłoszenia: 25 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1323358001036359/

 

______

Koło Myśli Geopolitycznej UJ i Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Wizje polityki zagranicznej w dziejach Rzeczypospolitej”.

Podczas konferencji studencko – doktoranckiej przedstawimy wizje polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków – od Państwa Piastów po współczesność.
Prelekcje studentów i doktorantów urozmaicone zostaną poprzez dyskusje znamienitych ekspertów z dziedziny polityki zagranicznej, historii i geopolityki. Ich obecność będziemy sukcesywnie potwierdzać na stronie wydarzenia.

Konferencja zostanie podzielona na cztery panele, z których każdy będzie obejmował konkretny okres historii Polski.

Koszt udziału w konferencji z referatem to 60 zł, a referat + publikacja to 130 zł. Udział bierny jest bezpłatny.

Regulamin i wstępny plan konferencji pod linkami:
1. Regulamin - https://goo.gl/EGax1M
2. Wstępny plan konferencji - https://goo.gl/mh68Rv
Wszelkie pytania proszę kierować na maila:
knmg.uj@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 26-27 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1812470272341489/

______

Instytut Historii UAM

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu

Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM

Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej

Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w.

Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy

 

mają zaszczyt zaprosić

studentów i doktorantów kierunków humanistycznych

do wzięcia udziału

w V edycji Sarmackiej Wiosny pt.:

Zapomniane tło.

Życie codzienne w polskich dworach i miastach

w dobie wczesnonowożytnej

która odbędzie się w dniach

26-27 maja 2017 r.

na Wydziale Historycznym UAM

przy ul. Umultowskiej 89d

w Poznaniu.

Celem konferencji jest interdyscyplinarne podjęcie problematyki dnia codziennego dworów i miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie wczesnonowożytnej, znajdującego swoje odzwierciedlenie w źródłach zarówno pisanych jak również ikonograficznych. Tym samym chcielibyśmy wpisać się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z tą tematyką. Nie mniej ważnym zadaniem jest popularyzacja dziedzictwa okresu staropolskiego.

Proponowane zagadnienie może być rozpatrywane przez badaczy wielu dziedzin. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych do uczestnictwa w konferencji.

Wśród poruszanych tematów mogą znaleźć się m.in. kwestie dotyczące życia gospodarczego poszczególnych miast lub folwarków, zagadnienia związane z organizacją rozmaitych uroczystości czy też religijnością mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej.

Abstrakt referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego do      15 marca 2017 r. na adres: sarmatyzm.konferencja@gmail.com. Planowane wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Na zakończenie każdego panelu przewidziano czas na dyskusję.

Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów. Informacje o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo w formie mailowej do 19 marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Przeznaczona zostanie ona na pokrycie kosztów zakupu materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiad, który zostanie zorganizowany pierwszego, a także drugiego dnia konferencji.

 Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD, a także zamieszczenie ich na platformie Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z przykrością informujemy, iż nie możemy zagwarantować noclegu z 26 na 27 maja.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail. Zapraszamy także na facebookową stronę konferencji:
https://www.facebook.com/events/1812470272341489/

Miejsce: Poznań
Termin: 26-27 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1812470272341489/

______

Instytut Historii UAM
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej
Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w.
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy

mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w V edycji Sarmackiej Wiosny pt.:

Zapomniane tło. Życie codzienne miast i dworów w epoce wczesnonowożytnej

która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2017 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu.

Celem konferencji jest interdyscyplinarne podjęcie problematyki dnia codziennego dworów i miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie wczesnonowożytnej, znajdującego swoje odzwierciedlenie w źródłach zarówno pisanych jak również ikonograficznych. Tym samym chcielibyśmy wpisać się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z tą tematyką. Nie mniej ważnym zadaniem jest popularyzacja dziedzictwa okresu staropolskiego.
Proponowane zagadnienie może być rozpatrywane przez badaczy wielu dziedzin. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych do uczestnictwa w konferencji.

Abstrakt referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stroniehttps://drive.google.com/file/d/0B27U-ZUWzYW9RmVpWDJvdExTUlk/viewdo dnia 15 marca 2017 r. na adres: sarmatyzm.konferencja@gmail.com. Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów. Informacje o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo w formie mailowej do 19 marca 2017 r.
Planowane wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Na zakończenie każdego panelu przewidziano czas na dyskusję.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Przeznaczona zostanie ona na pokrycie kosztów zakupu materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiad, który zostanie zorganizowany pierwszeg, a także drugiego dnia konferencji.

Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD, a także zamieszczenie ich na platformie Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z przykrością informujemy, iż nie możemy zagwarantować noclegu z 26 na 27 maja.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail.

Miejsce: Warszawa
Termin:19-21 VI 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/2118-religious-and-ethnic-diversity-in-the-polish-lithuanian-commonwealth-from-a-comparative-perspective-cfp 

______

Religious and ethnic diversity in the Polish-Lithuanian Commonwealth from a comparative perspective (CFP)

German Historical Institute in Warsaw in cooperation with The Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences:
International Conference

Religious and ethnic diversity in the Polish-Lithuanian Commonwealth from a comparative perspective
19-21 June 2017, Warsaw

Religious tolerance and its shortcomings in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania remain a subject of intense scholarly investigation. Moreover, the relatively peaceful coexistence of various religious and ethnic groups in the Polish-Lithuanian Commonwealth nourishes the imagination of journalists and politicians, though in the popular discourse and the official narratives the historical complexity of the matter all to often devolves into clichés. All in all, throughout the last five decades since the first publication of the highly inspiring yet also controversial Janusz Tazbir’s book “The State Without Stakes” the topic of “Polish-Lithuanian tolerance” has become not only an academic, but also a public matter.

The numerous scholarly studies on the subject present various methodological approaches and refer to a wide range of sources. Most researches, however, focus on protestant communities; less attention has been devoted to the functions of the Orthodox, Greek–Catholic (Ruthenian), and Jewish communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Historians need to fill in those gaps in order to provide a fuller picture of this multireligious society.

The conference will provide a platform for a debate on the coexistence of different religious groups (Protestants, Orthodox, Greek – Catholic, Ruthenian, Jews, Tatars) in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Its aim is to encourage comparative studies across the Central Eastern Europe in the late Middle Ages and Early Modern Period and critically assess the existent methodologies and historiography. Hence, the conference will be divided into three sections:

- historiographical –providing a critical review of the existent historiography,
- methodological – focused on a revision of research methods in the field and proposing innovations,
- historical – devoted to current historical research on religious diversity in the late medieval and early modern Central Eastern Europe,

We invite scholars representing various historical disciplines to submit proposals under one of the headings. Presentations devoted to understudied religious groups; those focused on intergroup relations, or comparative in character; and those exploring multi- or interdisciplinary approaches will be especially welcome.

The conference will be held in English and Polish Abstract proposals of no less than 250 and no more than 500 words should be sent to: ciesla@dhi.waw.pl

Deadline for submitting abstracts: 28.02. 2017
Notification of acceptance: 15.03.2017
Conference venue: German Historical Institute in Warsaw, Aleje Ujazdowskie 39.


Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN zapraszają na międzynarodową konferencję naukową.

Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej.
19 – 21 czerwca 2017, Warszawa
Fenomen polskiej tolerancji religijnej oraz wynikającego z niego współistnienia wielu wyznań chrześcijańskich i religii cieszy się od lat zainteresowaniem badaczy. 50 lat po pierwszej publikacji przełomowej, ale także kontrowersyjnej monografii Janusza Tazbira „Państwo bez stosów” polska tolerancja lub też jej brak jest także tematem chętnie poruszanym w publicystyce oraz wykorzystywanej w polityce historycznej. Dlatego też pytania o współistnienie przedstawicieli różnych wyznań i religii w dawnej Rzeczypospolitej wydają się być wyjątkowo aktualne.
Dotychczasowe badania koncentrowały się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą historią protestantyzmu w dawnej Rzeczypospolitej, do słabiej zbadanych należy funkcjonowanie prawosławnych, unitów (Rusinów) oraz Żydów w ramach społeczeństwa staropolskiego. Zamierzeniem naszej konferencji jest porównawcze przedstawienie badań dotyczących wszystkich grup etnicznych, wyznaniowych czy religijnych funkcjonujących w Rzeczypospolitej od schyłku średniowiecza do końca epoki wczesnonowożytnej. Wspólne przestawienie wszystkich grup będzie podstawą do zadawania pytań metodologicznych dotyczących możliwości badań grup mniejszościowych funkcjonujących w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. Inspiracją i porównaniem mają będą referaty dotyczące tej samej tematyki w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej.
W trakcie konferencji chcielibyśmy dokonać z jednej strony krytycznego przeglądu dotychczasowej historiografii z drugiej zadać także pytania o metody i możliwości badań nad różnorodnością etniczną i religijną w dawnej Rzeczypospolitej. Interesują nas zagadnienia metodologiczne oraz różnorodne perspektywy badawcze. Konferencja podzielona zostanie na trzy zasadnicze sekcje.
- historiograficzną, w której chcielibyśmy omówić dorobek dotychczasowej historiografii
- metodologiczną, w której chcielibyśmy omówić metody badań wielowyznaniowości oraz wieloetniczności
- historyczną, w której prezentowane będą najnowsze badania dotyczące tematu.
Do udziału zapraszamy nie tylko historyków, ale także przedstawicieli innych dyscyplin historycznych. Zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów dotyczących poszczególnych grup wyznaniowych lub etnicznych, relacji między różnymi grupami a także pokazujących problematyką wielowyznaniowości oraz wieloetniczności w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej.
Propozycje referatów (250- 500 słów) należy nadsyłać do 28 lutego 2017 na adres ciesla@dhi.waw.pl Uczestnicy, których abstrakty zostaną zakwalifikowane będą powiadomieni w połowie marca.
Konferencja będzie się odbywać w Niemieckim Instytucie Historycznym. Oficjalnymi językami są polski i angielski, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Kontakt:

Maria Cieśla

DHI Warschau, Al. Ujazdowskie 39, Warszawa

+ 48 / 22 – 525 83 30
+48 / 22 – 525 83 37
ciesla@dhi.waw.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 11-14 X 2017
Zgłoszenia:31 XII 2016
Link: http://www.thirdcongress-krakow.pl/

 

______

W dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”.

Zgłoszenie (CV + listą osiągnięć naukowych) należy przesłać na adres sekretariatu Kongresu: sekretariat.iiikongresu@gmail.com do 31 grudnia 2016 r.

http://www.thirdcongress-krakow.pl/

Miejsce: Poznań
Termin: 19-23 IV 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link:http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/

______

W dniach 19-23 kwietnia 2017 r. nowy gmach Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie gościł w swych murach uczestników największej konferencji studenckiej w Polsce. Stolicy Wielkopolski przypadł w udziale zaszczyt organizacji XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W organizację tego wydarzenia włączyły się: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM,Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego oraz Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego.

W zaproponowanych przez nas panelach dyskusyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk historycznych (w tym archeologii, etnologii i muzykologii) wyniki swoich badań będą mieli okazje przedstawić reprezentanci wielu ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Podczas jubileuszowego OZHS-u nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, które będą nadawały splendor niniejszemu wydarzeniu. Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją wcześniejszych Zjazdów, będą odbywały się wieczorne spotkania integracyjne.
W imieniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w przyszłorocznej konferencji. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby udział w jubileuszowym Zjeździe był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem intelektualnym i kulturalnym. Mamy nadzieję, że powrót do miłych wspomnień umożliwi lektura publikacji pokonferencyjnej. Nad selekcją i poziomem merytorycznym zawartych w niej artykułów będą czuwać pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Życzymy inspiracji i ciekawych problemów badawczych, na których ujęcie w postaci abstraktów czekamy do 31 grudnia 2016 roku. Liczymy, że podyskutujemy o nich podczas jubileuszowego OZHS-u.
Więcej informacji znajdą Państwo:
Strona oficjalna XXV OZHS-u w Poznaniu (na niej należy się zarejestrować):
http://xxv-ozhs.amu.edu.pl/pl/
Strona na Facebooku:
https://www.facebook.com/XXVOZHS

  • RSS