konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Rzeszów

Miejsce: Rzeszów
Termin: 07 XI 2017
Zgłoszenia: 07 X 2017
Link:

 

______

Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością

 

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością”, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, pragniemy przybliżyć historię kobiet żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Punktem wyjścia będzie dla nas data narodzin polskiej noblistki, a cenzurą końcową wybuch II wojny światowej. Dowiemy się jak w tym czasie wyglądało życie prywatne i zawodowe pań na całym świecie. Zastanowimy się jakie były ich perspektywy na zrobienie kariery. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy płeć piękna mogła na równych prawach uczestniczyć w życiu naukowym? Będziemy dociekać czy wprowadzenie autonomii galicyjskiej wpłynęło na dotychczasowe życie kobiet. Interesują nas wszelkie aspekty historyczne, społeczne, kulturowe, naukowe itp.

Proponujemy następujący zakres tematyczny:

- sufrażystki i emancypantki,

- kobiety w dziedzinie polityki, nauki i kultury,

- społeczno – rodzinna pozycja kobiety w Polsce i na świecie,

- czas wolny (rozrywka, sport, turystyka),

- zdrowie, moda i uroda,

- wyzwania i problemy kobiet.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów historii, historii sztuki, filologii polskiej, kulturoznawstwa, politologii, prawa, pedagogiki i innych kierunków studiów humanistycznych. Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z abstraktem (ok. 1200 słów) prosimy przesłać na podany adres:

https://docs.google.com/forms/d/1o7IfBly3939MFudlLK1QViNH84zBN3Xi1vN30tTjgKQ/edit

w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2017 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie ogłoszona w dniu 21 października 2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: historycy.urz@gmail.com.

Miejsce: Rzeszów
Termin: 27-28 XI 2017
Zgłoszenia: 30 VIII 2017
Link: http://www.ifaturns.ur.edu.pl/cyrkularz.html

 

______

CfP: Turns, Trends and Turmoils in Translation Studies – New Vistas for the 21st Century

W dniach 27-28 listopada 2017 r. w Rzeszowie odbędzie się konferencja translatologiczna pt. Turns, Trends and Turmoils in Translation Studies – New Vistas for the 21st Century. Zgłoszenia można przesyłać do 30 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji:

http://www.ifaturns.ur.edu.pl/cyrkularz.html

Miejsce: Przemyśl-Rzeszów
Termin: 24-26 IV 2018
Zgłoszenia: 30 XI 2017
Link:

______

Ogólnopolska konferencja naukowa Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków

W załączeniu zaproszenie do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków, którą organizuje Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniach 24-26 kwietnia 2018 r

Szanowni Państwo,

 

w dniach 24–26 kwietnia 2018 roku Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu organizują Ogólnopolską Konferencję Naukową nt.Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków, którą zwieńczy monografia poświęcona pisarzom związanym z południowo-wschodnią Polską. Inicjatywa ta wynika z faktu, że w ostatnich latach zaobserwować można wyraźny wzrost zainteresowania literaturą regionalną. W humanistyce polskiej nie istnieje, niestety, monografia na temat pisarzy Podkarpacia, która byłaby aktualna i szeroko zakrojona, chociaż podejmowano próby idące w tym kierunku, czego świadectwem są na przykład książki: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej (red. Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969), Z tradycji kulturalnych
Rze­szowa i Rzeszowszczyzny
 (red. Stanisław Frycie i Stefan Reczek, Rzeszów 1966). Wnikliwy ogląd historyczny potwierdza, że z południowo-wschodniej Polski wywodzi się wielu liczących się w literaturze polskiej twórców, którzy często nie są kojarzeni z tym regionem geograficznym. We wszystkich epokach pojawiają się znaczący pisarze, których lata młodzieńcze lub dojrzałe związane były z Ziemią Rzeszowską czy też Ziemią Przemyską. Spośród najbardziej uznanych wypada wymienić choćby kilku: Wincentego Kadłubka, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Stanisława Orzechowskiego, Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredrę, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Przybosia, Andrzeja Stasiuka.

Bogactwo materiału literackiego zakreślonego tematem planowanej konferencji z pewnością zainspiruje Osoby nią zainteresowane do przedstawienia istotnych studiów i prac badawczych. Organizatorzy konferencji oczekują, że wygłoszone referaty będą ogniskować się wokół zagadnień historycznoliterackich i biograficznych. Pomysłodawcy planowanego spotkania naukowego zakładają, że wystąpienia konferencyjne obejmą niemal cały horyzont dziejowy literatury polskiej; sugerowane ramy czasowe tematu badań stanowi z jednej strony wiek XII, z drugiej zaś obecne stulecie.

Rzeszów i Przemyśl to miasta celowo wybrane na miejsca obrad planowanej konferencji. Stolica Podkarpacia jest największym i najważniejszym ośrodkiem akademickim w tym regionie, z kolei tradycje humanistyczne Przemyśla sięgają czasów średniowiecza, co w sposób oczywisty określa nadrzędną rolę tych miast w planowym zjeździe badawczym. Konferencja Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków nie jest jednak wyłącznie przedsięwzięciem lokalnym. Jej współorganizatorami będą instytucje kulturalne, oświatowe i samorządowe województwa podkarpackiego. Swe wsparcie dla konferencji zadeklarowały także inne ośrodki akademickie w kraju, m.in. UMCS, UJ i UwB, co zapowiada, że będzie to znaczące wydarzenie naukowe w skali całego kraju. Mamy nadzieję, że tematyka konferencji i jej ranga ogólnopolska zachęci Państwa do udziału w zaplanowanym na kwiecień 2018 roku spotkaniu naukowym.

Proponowane przez organizatorów obszary badawcze dołączamy do zaproszenia. Możliwe jest również przygotowanie referatów naukowych poświęconych twórczości niewymienionych w tabelach twórców. Zgłoszenia prosimy kierować na poniższe adresy:

dr hab. prof. UR Marek Nalepa (marek5n@op.pl)

dr hab. prof. UR Roman Magryś (rommag@poczta.onet.pl)

dr Jolanta Kowal (konkret73@wp.pl)

dr Grzegorz Trościński (gtroscinski@interia.pl)

 

Więcej informacji:

http://www.ifp.uni.wroc.pl/aktualnosc/3784,ogolnopolska-konferencja-naukowa-podkarpacie-literackie-na-przestrzeni-wiekow

Miejsce: Rzeszów
Termin: 08 X 2017
Zgłoszenia: 07 IX 2017
Link:

 

______

Kultura i oświata II Rzeczpospolitej

 

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kultura i oświata II Rzeczpospolitej”, która odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konferencji jest przybliżenie wszelkich aspektów polskiej polityki kulturalnej i oświatowej w okresie międzywojennym. Proponujemy następujące zagadnienia:

1. Polityka oświatowa władz:

system szkolnictwa państwowego i prywatnego, reformy oświaty, pozycja nauczycieli, szkolnictwo mniejszości narodowych, walka z analfabetyzmem, system wychowania.

2. Szkolnictwo wyższe w II RP.

3. Rola kobiet w życiu kulturalno-oświatowym.

4. Pozycja polityczna twórców.

5. Kultura masowa (prasa, radio, film, reklama, kabarety, teatry rewiowe).

6. Życie codzienne (styl życia, moda, sztuka kulinarna, obrzędy, zwyczaje).

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów historii, historii sztuki, filologii polskiej, kulturoznawstwa, politologii, prawa, pedagogiki i innych kierunków studiów humanistycznych. Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową znajdą Państwo pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1CM6RU7Uhlyld5KpLfxrIYeOBDktyvNVVZe2XE8ZoZYY/edit

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie ogłoszona w dniu 14 września 2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: historycy.urz@gmail.com.

 

 

Miejsce: Rzeszów
Termin: 07 XI 2017
Zgłoszenia: 07 X 2017
Link:

 

______

Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością

 

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością”, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, pragniemy przybliżyć historię kobiet żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Punktem wyjścia będzie dla nas data narodzin polskiej noblistki, a cenzurą końcową wybuch II wojny światowej. Dowiemy się jak w tym czasie wyglądało życie prywatne i zawodowe pań na całym świecie. Zastanowimy się jakie były ich perspektywy na zrobienie kariery. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy płeć piękna mogła na równych prawach uczestniczyć w życiu naukowym? Będziemy dociekać czy wprowadzenie autonomii galicyjskiej wpłynęło na dotychczasowe życie kobiet. Interesują nas wszelkie aspekty historyczne, społeczne, kulturowe, naukowe itp.

Proponujemy następujący zakres tematyczny:

- sufrażystki i emancypantki,

- kobiety w dziedzinie polityki, nauki i kultury,

- społeczno – rodzinna pozycja kobiety w Polsce i na świecie,

- czas wolny (rozrywka, sport, turystyka),

- zdrowie, moda i uroda,

- wyzwania i problemy kobiet.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów historii, historii sztuki, filologii polskiej, kulturoznawstwa, politologii, prawa, pedagogiki i innych kierunków studiów humanistycznych. Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z abstraktem (ok. 1200 słów) prosimy przesłać na podany adres:

https://docs.google.com/forms/d/1o7IfBly3939MFudlLK1QViNH84zBN3Xi1vN30tTjgKQ/edit

w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2017 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie ogłoszona w dniu 21 października 2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: historycy.urz@gmail.com.

Miejsce: Rzeszów
Termin: 07-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

______

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975”, która odbędzie się w dniach 7–9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie i Łańcucie. Zakres czasowy problematyki, która zostanie podjęta na konferencji, wyznaczają dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to kryzys społeczny w grudniu 1970 r., którego symbolem stała się masakra robotników na Wybrzeżu. Jego konsekwencją była m.in. zmiana na stanowisku lidera partii. Nowym I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Drugim wydarzeniem, zamykającym przedział czasowy konferencyjnych rozważań jest dzień 1 czerwca 1975 r., w którym weszła w życie reforma administracyjna kraju, tworząca 49 małych województw. Lata 1970–1975 to okres w dziejach PRL, który nadal w dużej części opinii społecznej uchodzi głownie za czas inwestycji, rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia ludności i przywoływanych z sentymentem sukcesów sportowych. Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań nad pierwszą połową dekady rządów Edwarda Gierka w Polsce oraz dokonanie kompleksowej diagnozy ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Konferencja będzie więc naukową weryfikacją potocznych i powszechnych społecznie opinii na temat PRL w latach 1970–1975.

Organizatorzy konferencji proponują dyskusję wokół następujących problemów:

• obóz władzy: PZPR, ZSL, SD

• organy administracji publicznej

• aparat bezpieczeństwa

• nastroje społeczne, mentalność społeczeństwa

• relacje obywatel – władza,

• przejawy oporu i sprzeciwu społecznego, formy i zakres kontestacji władzy

• organizacje, stowarzyszenia

• stan gospodarki i jej wpływ na życie ludności

• kultura, sport, wypoczynek

• Kościół

• PRL w relacjach międzypaństwowych, opinia na temat PRL w innych krajach

• Polska „wojewódzka”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego https://ipn.gov.pl/download/86/68710/formularzzgloszeniowy-AbyPolskaroslawwsileIPNRzeszow.docna jeden z poniższych adresów (drogą elektroniczną lub tradycyjną):

Dr Marcin Bukała, marcin.bukala@ipn.gov.pl (tel. 17 8606024)

Dr Dariusz Iwaneczko, dariusz.iwaneczko@ipn.gov.pl (tel. 17 8606018)

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają referentom nocleg i wyżywienie. Planowana jest także publikacja tekstów zaprezentowanych referatów.

Miejsce: Rzeszów
Termin:  13- 14 X 2016
Zgłoszenia: 31 VII 2016
Link:http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/rzeszow/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-naukowej-polskie-sily-zbrojne-na-zachodzie-1939-1947-rzeszow,-13-14-pazdziernika-2016

 

______

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie przyjmuje zgłoszenia do udziału w konferencji
„Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1947” 

 

W dniach 13–14 października 2016 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie organizuje konferencję, której celem jest ukazanie dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, począwszy od Sztabu Naczelnego Wodza, Armii Polskiej we Francji, Armii Polskiej w Związku Sowieckim, na Bliskim i Środkowym Wschodzie (APW), 1. i 2. Korpusu PSZ oraz Polskich Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej aż do demobilizacji PSZ i utworzenia Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR).

Zależy nam również na tematach uwzględniających struktury jednostek, służb i oddziałów, biografiach żołnierzy oraz cichociemnych spadochroniarzy AK i PSZ, walczących w kraju i w innych państwach Europy Zachodniej.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają referentom bezpłatny nocleg i wyżywienie. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane.

Zgłoszenia do udziału w konferencji zawierające temat i krótkie streszczenie prosimy nadsyłać do końca lipca 2016 drogą telefoniczną i elektroniczną na wskazane adresy:

1. Krzysztof Tochman, tel. 17/860-60-60, kom. 602-152-468, e-mail: krzysztof.tochman@ipn.gov.pl
2. Piotr Chmielowiec, tel. 17/860-60-54, kom. 602-128-415, e-mail: piotr.chmielowiec.@ipn.gov.pl

Konferencji towarzyszyć będzie sprzedaż książek wydanych przez rzeszowski Oddział IPN.
Szczegółowe informacje będziemy przesyłać drogą elektroniczną na wskazane przez Państwa adresy.

Miejsce: Rzeszów
Termin: 25 X 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link:

 

______

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Tam gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Interakcje na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się 25 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zapraszamy do przygotowywania referatów na następujące tematy dotyczące interakcji świata wschodnioeuropejskiego z zachodnioeuropejskim na przestrzeni wieków:

  1. Stosunki polityczne
  2. Relacje gospodarcze
  3. Przenikanie się kultury i sztuki
  4. Stosunki między narodami i grupami etnicznymi
  5. Stosunki religijne, wyznaniowe i obrządkowe
  6. Budowanie systemów prawnych

Konferencja skierowana jest do doktorantów i studentów kierunków humanistycznych, prawnych, społecznych i teologicznych. Na zgłoszenie czekamy do 31 sierpnia 2016 roku. Zgłoszenie – oprócz danych prelegenta – powinno zawierać abstrakt wraz z podaniem bibliografii. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 50 zł.  Koszt obejmuje barek kawowy, wydanie publikacji pokonferencyjnej i obiad. Zgłoszenia wraz z abstraktem przyjmujemy na adres wschod.zachod@wp.pl .

Na wygłoszenie referatu przewidziane jest 20 minut. Zapotrzebowanie techniczne (komputer, rzutnik) prosimy zgłaszać w formularzu.

Dzień po konferencji, tj. 26 października 2016, zostanie zorganizowana wycieczka do Przemyśla (zwiedzanie Twierdzy Przemyśl, archikatedry łacińskiej i archikatedry bizantyjsko-ukraińskiej) dla chętnych. Chęć wzięcia udziału w wycieczce prosimy zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym. Koszty wycieczki podane zostaną później.

Istnieje możliwość zorganizowania noclegu (-ów). Koszty pokrywa uczestnik. Informacje o chęci skorzystania z noclegu prosimy o przekazywanie droga mailową do 15 września.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy podany wyżej.

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/open?id=0B_zRUEgDKqvXeDc5VGFPT2dxOG8

Z poważaniem,

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UR

Miejsce: Rzeszów
Termin: 21-22 IV 2016
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link:

 

______

Koło Naukowe Studentów Archeologii i Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy udziale Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, ma zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową ”Czytanie przeszłości”, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Rzeszowie.
Konferencja obejmować będzie szeroki wachlarz nauk zajmujących się zagadnieniami kultury materialnej i duchowej naszych przodków, od czasów najdawniejszych po nam współczesne, łącznie z kwestiami ich ochrony i zabezpieczenia. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter spotkania zapraszamy do udziału doktorantów i studentów różnych kierunków humanistycznych, a także innych nauk, które w swych badaniach zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną. Głównym celem konferencji będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak współcześni badacze oraz dzisiejsze społeczeństwo postrzega historię i kulturę naszych przodków. W jaki sposób przeszłość funkcjonuje w teraźniejszości, jak należy o nią dbać i chronić, aby nie została zapomniana?

Więcej informacji:

https://drive.google.com/file/d/0B1lfEMRBPtAcdXM3SEIzRlFnYmM/view?pref=2&pli=1

https://www.facebook.com/events/911072055679019/

Miejsce: Rzeszów
Termin: 15-16 III 2016
Zgłoszenia: 31 I  2016
Link: http://innywpodrozyconference.blogspot.com/

______

Sesja naukowa „Inny w podróży” – zaproszenie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki

IFA

Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Germańskiej

mają zaszczyt zaprosić
do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

INNY W PODRÓŻY

która odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach

15-16 marca 2016 r.

 

 

Celem konferencji jest refleksja nad różnymi formami i sensami narracji podróżniczej.
Proponujemy następujące tematy naszej wspólnej refleksji:

-          apodemika (teoria podróży)
-          podróż jako problem intelektualny, literacki i artystyczny
-          podróż jako pojęcie antropologiczne
-          podróżopisanie jako praktyka pisarska i egzystencjalna
-          Inny w percepcji podróżnika
-          podróżnik jako Inny; stawanie się innym (przemiana), oswajanie inności
-          podróżnik między auto- i heterostereotypem
-          podróżnik w badaniach imagologicznych/komparatystycznych
-          obrazy innych (europejskich i pozaeuropejskich) narodów w narracji podróżniczej
-          różnorodność form narracji podróżniczej
-          nowe interpretacje „klasycznych” narracji podróżniczych
-          społeczne i artystyczne konsekwencje „mody na podróżowanie”
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie
KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
http://innywpodrozyconference.blogspot.com/
na adres elektroniczny: innywpodrozy@gmail.com do dnia 31 stycznia 2016 r.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie podana najpóźniej 7 lutego 2016r.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 złotych na koszty związane z konferencją (dwa obiady, kolacja, catering) i wydaniem recenzowanej monografii naukowej. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu.

Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej sesji:

http://innywpodrozyconference.blogspot.com
     Organizatorzy:
                                                     Prof. dr hab. Oksana Weretiuk,
                                                                        Prof. UR dr hab. Magdalena Rabizo-Birek
Sekretarze konferencji:  mgr Izabela Bierowiec,  mgr Matylda Zatorska

  • RSS