konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Siedlce

Miejsce: Poznań
Termin: 08-09 III 2018
Zgłoszenia: 31 XII 2017
Link:

 

______

„Sztuka przetrwania.

Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych
w XX – XXI w.”

 

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją i zgłoszenia interesujących tematów. Jednak z przyczyn organizacyjnych, musimy przesunąć termin naszej konferencji na dn. 8 – 9 marca 2018 r. (czwartek i piątek). Za tę zmianę, niezależną od nas, bardzo przepraszamy i mamy nadzieję, że w nowym terminie spotkamy się wszyscy w szerokim gronie Uczestników.

Osoby, które dokonały już wpłaty, uprzejmie prosimy o informację, czy akceptują nowy termin konferencji i mogą oczekiwać na wystawienie faktury do czasu konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w nowym terminie, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku na adres: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH:, ul Żytnia 39, 08 – 110 Siedlce, lub e-mail: sztukaprzetrwania2017@gmail.com oraz przekazanie opłaty konferencyjnej do 31 stycznia 2018 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

z dopiskiem „Imię i Nazwisko Uczestnika – Sztuka przetrwania” w wysokości zgodnej z wybraną poniżej formą udziału w konferencji:

•   Pełny udział dwudniowy (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja, oraz publikacja – 399 zł;

•   Udział w I lub II dniu obrad (przerwy kawowe, obiad, publikacja) – 299 zł;

•   Przekazanie tekstu tylko do publikacji – 150 zł

 

•   Dla uczestników studiów III stopnia (doktorantów) – 150 zł

 

Informujemy, że organizatorzy przewidują zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla autora najlepszego abstraktu, przygotowanego przez doktoranta.

 

Rezerwacja noclegów w hotelach lub Domu Studenta UPH w Siedlcach we własnym zakresie.

 

Proponujemy następujące miejsca noclegowe:

Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633-06-66 lub 67 oraz 602-551-095

Hotel „Villa Park”, ul. Nauczycielska 12, tel. 25 632-30-03

Hotel „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, tel. 25 794-84-44 lub 666-455-688

Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134 tel. 25 644 04 33 lub 515-001-066

Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-30-00

Hotel „Wersal Siedlecki”, Grabianów ul. Łukowska 74, tel. 25 632-60-40 lub 602-316-416

Hotel „Panorama”, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-99-55

Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 00

Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01

 

Więcej szczegółów podamy w następnym komunikacie.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH

prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – INSiB

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – dyrektor INSiB UPH

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH – dyrektor IHiSM UPH

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH – dyrektor IFPiL UPH

dr hab. Roman Mnich, prof. UPH – dyrektor INiBI UPH

dr Maryla Fałdowska – INSiB UPH

 

Komitet Organizacyjny:

dr Maryla Fałdowska

dr Włodzimierz Nowak

dr Rafał Roguski

dr Renata Tarasiuk

dr Andrzej Wesołowski

mgr Sławomir Wierzbicki

mgr Damian Siebieszuk

mgr Aleksiej Pulik

mgr Łukasz Ciołek

 

Sekretariat Konferencji

Katarzyna Gembalska – 531 725 068

Karolina Sówka – 501 547 131

Przemysław Mazurczak – 503 549 699

 

Telefony kontaktowe:

Sekcja polskojęzyczna – mgr Sławomir Wierzbicki, tel. +48 500 556 422, e-mail: slao90@o2.pl

Sekcja rosyjskojęzyczna – mgr Aleksiej Pulik, tel. +48 724 472 741, e-mail: 724472741@wp.pl

Sekcja angielskojęzyczna – mgr Łukasz Ciołek tel. +48 503 875 620, e-mail: lukasz_ciolek89@wp.pl

Sekcja niemieckojęzyczna – dr hab. Roman Mnich, tel. +48 25 643 18 71, e-mail: roman.mnich@uph.edu.pl

 

Kwestie organizacyjno-merytoryczne – dr Maryla Fałdowska, tel. +48 692 816 482, e-mail: mfaldowska@o2.pl

 

 

    W imieniu Organizatorów

    prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz

dr Maryla Fałdowska

Więcej informacji o tematyce konferencji (wcześniejsze ogłoszenie):

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/05/30/sztuka-przetrwania-zycie-codzienne-w-ekstremalnych-warunkach-obozowych-w-xx-xxi-w/

Miejsce: Siedlce
Termin: 16-17 XI 2017 (zmiana terminu 08-09 III 2018)
Zgłoszenia: 10 X 2017 (zmiana terminu 31 XII 2017)
Link:

______

 

Zaproszenie na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

„Sztuka przetrwania.

Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych
w XX – XXI w.”

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

przy współpracy z:

Uniwersytetem Stradynia w Rydze

Saratowską Filią Instytutu Nauk Prawnych Rosyjskiej Akademii Nauk

Wydziałem Filozoficznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Państwowym Uniwersytetem w Riazaniu im S.A. Jesienina

Państwowym Uniwersytetem w Tambowie im. G.R. Dzierżawina

 

przy zaangażowaniu

Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego

Koła Doktorantów Nauk Społecznych „Genesis”

Naukowego Koła Doktorantów Historii UPH

 

Siedlce, 16-17 listopada 2017 r.

Ostatnie stulecia przyniosły stosowane na wielką skalę metody ujarzmiana narodów i grup etnicznych w krajach totalitarnych, rządów dyktatorskich – różnie nazywane obozy, służące odizolowaniu, eksploatowaniu i zagładzie „niebezpiecznych osób bądź całych grup etnicznych”. Istniały i nadal istnieją one niemal na wszystkich kontynentach, budząc strach i zainteresowanie organizacji humanitarnych oraz interdyscyplinarnego grona badaczy. W czasach walki o prawa człowieka badania nad różnie nazywanymi obozami wciąż budzą zainteresowanie i naukową refleksję.

Problemy funkcjonowania obozów pragnęlibyśmy poddać pod dyskusję na międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej przygotowywanej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, oraz Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych w Siedlcach w dniach 16-17 listopada 2017 r. Zapraszamy do udziału w niej grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: historię, historię literatury i sztuki, psychologię, stosunki międzynarodowe, politologię, medycynę i inne.

Tematyka obrad koncentrować się będzie wokół następujących problemów:

•          genezy tej formy zniewolenia ludzi i jej form prawnych;

•          rozprzestrzeniania się na świecie obozów pracy i zagłady;

•          organizacji obozów i ich funkcjonowania;

•          roli politycznej oraz gospodarczo – społecznej;

•          umiejętności przetrwania w nich przez osadzonych;

•          form kar i represji wobec osadzonych;

•          ucieczek – udanych i nieudanych;

•          traumy psychicznej i fizycznej, jaką pozostawił pobyt w obozach;

•          odzwierciedlenia doświadczeń wyniesionych z pobytu w obozach w literaturze

pięknej, sztukach plastycznych, dziełach muzycznych;

•          efektywności działań organizacji zajmujących się opieką nad osadzonymi (jeńcami, internowanymi, więźniami).

Zapraszamy badaczy różnych dyscyplin i ośrodków naukowych w kraju i za granicą do uczestnictwa w tej konferencji oraz przygotowania referatów komunikatów. Przygotowane referaty i komunikaty zamierzamy opublikować w tomie materiałów pokonferencyjnych. Przewidujemy pełną opłatę konferencyjną w wysokości 399 zł (lub 100 euro), w czym mieścić się będzie uczestnictwo w obradach, poczęstunki, publikacja i uroczysta kolacja.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o wypełnienie  karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 10 października 2017 roku na adres: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH:, ul Żytnia 39, 08 – 110 Siedlce, lub e-mail: sztukaprzetrwania2017@gmail.com oraz przekazanie opłaty konferencyjnej do 20 października 2017 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

z dopiskiem „Imię i Nazwisko Uczestnika – Sztuka przetrwania” w wysokości zgodnej z wybraną poniżej formą udziału w konferencji:

•   Pełny udział dwudniowy (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja, oraz publikacja – 399 zł;

•   Udział w I lub II dniu obrad (przerwy kawowe, obiad, publikacja) – 299 zł;

•   Przekazanie tekstu tylko do publikacji – 150 zł

•   Dla uczestników studiów III stopnia (doktorantów) – 150 zł

Informujemy, że organizatorzy przewidują zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla autora najlepszego abstraktu, przygotowanego przez doktoranta.

Rezerwacja noclegów w hotelach lub Domu Studenta UPH w Siedlcach we własnym zakresie.

Proponujemy następujące miejsca noclegowe:

Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633-06-66 lub 67 oraz 602-551-095

Hotel „Villa Park”, ul. Nauczycielska 12, tel. 25 632-30-03

Hotel „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, tel. 25 794-84-44 lub 666-455-688

Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134 tel. 25 644 04 33 lub 515-001-066

Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-30-00

Hotel „Wersal Siedlecki”, Grabianów ul. Łukowska 74, tel. 25 632-60-40 lub 602-316-416

Hotel „Panorama”, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-99-55

Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 00

Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01

 

Więcej szczegółów podamy w następnym komunikacie.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH

prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – INSiB

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – dyrektor INSiB UPH

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH – dyrektor IHiSM UPH

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH – dyrektor IFPiL UPH

dr hab. Roman Mnich, prof. UPH – dyrektor INiBI UPH

dr Maryla Fałdowska – INSiB UPH

Komitet Organizacyjny:

dr Maryla Fałdowska

dr Włodzimierz Nowak

dr Rafał Roguski

dr Renata Tarasiuk

dr Andrzej Wesołowski

mgr Sławomir Wierzbicki

mgr Damian Siebieszuk

mgr Aleksiej Pulik

mgr Łukasz Ciołek

Sekretariat Konferencji

Katarzyna Gembalska – 531 725 068

Karolina Sówka – 501 547 131

Przemysław Mazurczak – 503 549 699

Telefony kontaktowe:

Sekcja polskojęzyczna – mgr Sławomir Wierzbicki, tel. +48 500 556 422, e-mail: slao90@o2.pl

Sekcja rosyjskojęzyczna – mgr Aleksiej Pulik, tel. +48 724 472 741, e-mail: 724472741@wp.pl

Sekcja angielskojęzyczna – mgr Łukasz Ciołek tel. +48 503 875 620, e-mail: lukasz_ciolek89@wp.pl

Sekcja niemieckojęzyczna – dr hab. Roman Mnich, tel. +48 25 643 18 71, e-mail: roman.mnich@uph.edu.pl

 

Kwestie organizacyjno-merytoryczne – dr Maryla Fałdowska, tel. +48 692 816 482, e-mail: mfaldowska@o2.pl

Więcej na temat zmian terminów:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/10/sztuka-przetrwania-zycie-codzienne-w-ekstremalnych-warunkach-obozowych-w-xx-xxi-w-3/

Miejsce: Siedlce
Termin: 16-17 XI 2017 (zmiana terminu 08-09 III 2018)
Zgłoszenia: 10 X 2017 (zmiana terminu 31 XII 2017)
Link:

 

______

Zaproszenie na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

„Sztuka przetrwania.

Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych
w XX – XXI w.”

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

przy współpracy z:

Uniwersytetem Stradynia w Rydze

Saratowską Filią Instytutu Nauk Prawnych Rosyjskiej Akademii Nauk

Wydziałem Filozoficznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Państwowym Uniwersytetem w Riazaniu im S.A. Jesienina

Państwowym Uniwersytetem w Tambowie im. G.R. Dzierżawina

 

przy zaangażowaniu

Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego

Koła Doktorantów Nauk Społecznych „Genesis”

Naukowego Koła Doktorantów Historii UPH

 

Siedlce, 16-17 listopada 2017 r.

Ostatnie stulecia przyniosły stosowane na wielką skalę metody ujarzmiana narodów i grup etnicznych w krajach totalitarnych, rządów dyktatorskich – różnie nazywane obozy, służące odizolowaniu, eksploatowaniu i zagładzie „niebezpiecznych osób bądź całych grup etnicznych”. Istniały i nadal istnieją one niemal na wszystkich kontynentach, budząc strach i zainteresowanie organizacji humanitarnych oraz interdyscyplinarnego grona badaczy. W czasach walki o prawa człowieka badania nad różnie nazywanymi obozami wciąż budzą zainteresowanie i naukową refleksję.

Problemy funkcjonowania obozów pragnęlibyśmy poddać pod dyskusję na międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej przygotowywanej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, oraz Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych w Siedlcach w dniach 16-17 listopada 2017 r. Zapraszamy do udziału w niej grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: historię, historię literatury i sztuki, psychologię, stosunki międzynarodowe, politologię, medycynę i inne.

Tematyka obrad koncentrować się będzie wokół następujących problemów:

•          genezy tej formy zniewolenia ludzi i jej form prawnych;

•          rozprzestrzeniania się na świecie obozów pracy i zagłady;

•          organizacji obozów i ich funkcjonowania;

•          roli politycznej oraz gospodarczo – społecznej;

•          umiejętności przetrwania w nich przez osadzonych;

•          form kar i represji wobec osadzonych;

•          ucieczek – udanych i nieudanych;

•          traumy psychicznej i fizycznej, jaką pozostawił pobyt w obozach;

•          odzwierciedlenia doświadczeń wyniesionych z pobytu w obozach w literaturze

pięknej, sztukach plastycznych, dziełach muzycznych;

•          efektywności działań organizacji zajmujących się opieką nad osadzonymi (jeńcami, internowanymi, więźniami).

Zapraszamy badaczy różnych dyscyplin i ośrodków naukowych w kraju i za granicą do uczestnictwa w tej konferencji oraz przygotowania referatów komunikatów. Przygotowane referaty i komunikaty zamierzamy opublikować w tomie materiałów pokonferencyjnych. Przewidujemy pełną opłatę konferencyjną w wysokości 399 zł (lub 100 euro), w czym mieścić się będzie uczestnictwo w obradach, poczęstunki, publikacja i uroczysta kolacja.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o wypełnienie  karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 10 października 2017 roku na adres: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH:, ul Żytnia 39, 08 – 110 Siedlce, lub e-mail: sztukaprzetrwania2017@gmail.com oraz przekazanie opłaty konferencyjnej do 20 października 2017 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

z dopiskiem „Imię i Nazwisko Uczestnika – Sztuka przetrwania” w wysokości zgodnej z wybraną poniżej formą udziału w konferencji:

•   Pełny udział dwudniowy (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja, oraz publikacja – 399 zł;

•   Udział w I lub II dniu obrad (przerwy kawowe, obiad, publikacja) – 299 zł;

•   Przekazanie tekstu tylko do publikacji – 150 zł

•   Dla uczestników studiów III stopnia (doktorantów) – 150 zł

Informujemy, że organizatorzy przewidują zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla autora najlepszego abstraktu, przygotowanego przez doktoranta.

Rezerwacja noclegów w hotelach lub Domu Studenta UPH w Siedlcach we własnym zakresie.

Proponujemy następujące miejsca noclegowe:

Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633-06-66 lub 67 oraz 602-551-095

Hotel „Villa Park”, ul. Nauczycielska 12, tel. 25 632-30-03

Hotel „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, tel. 25 794-84-44 lub 666-455-688

Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134 tel. 25 644 04 33 lub 515-001-066

Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-30-00

Hotel „Wersal Siedlecki”, Grabianów ul. Łukowska 74, tel. 25 632-60-40 lub 602-316-416

Hotel „Panorama”, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-99-55

Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 00

Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01

 

Więcej szczegółów podamy w następnym komunikacie.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH

prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – INSiB

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – dyrektor INSiB UPH

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH – dyrektor IHiSM UPH

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH – dyrektor IFPiL UPH

dr hab. Roman Mnich, prof. UPH – dyrektor INiBI UPH

dr Maryla Fałdowska – INSiB UPH

Komitet Organizacyjny:

dr Maryla Fałdowska

dr Włodzimierz Nowak

dr Rafał Roguski

dr Renata Tarasiuk

dr Andrzej Wesołowski

mgr Sławomir Wierzbicki

mgr Damian Siebieszuk

mgr Aleksiej Pulik

mgr Łukasz Ciołek

Sekretariat Konferencji

Katarzyna Gembalska – 531 725 068

Karolina Sówka – 501 547 131

Przemysław Mazurczak – 503 549 699

Telefony kontaktowe:

Sekcja polskojęzyczna – mgr Sławomir Wierzbicki, tel. +48 500 556 422, e-mail: slao90@o2.pl

Sekcja rosyjskojęzyczna – mgr Aleksiej Pulik, tel. +48 724 472 741, e-mail: 724472741@wp.pl

Sekcja angielskojęzyczna – mgr Łukasz Ciołek tel. +48 503 875 620, e-mail: lukasz_ciolek89@wp.pl

Sekcja niemieckojęzyczna – dr hab. Roman Mnich, tel. +48 25 643 18 71, e-mail: roman.mnich@uph.edu.pl

 

Kwestie organizacyjno-merytoryczne – dr Maryla Fałdowska, tel. +48 692 816 482, e-mail: mfaldowska@o2.pl

Więcej na temat zmian terminów:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/10/sztuka-przetrwania-zycie-codzienne-w-ekstremalnych-warunkach-obozowych-w-xx-xxi-w-3/

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/10/sztuka-przetrwania-zycie-codzienne-w-ekstremalnych-warunkach-obozowych-w-xx-xxi-w-3/

Miejsce: Siedlce
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link:

 

______

 

I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

Archiwa i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane

 

Więcej informacji:

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16298422_909222632513882_51442827681412407_n.jpg?oh=ce95340951d1fff5dfb3dcd1426f8a7e&oe=59031A9E

Miejsce: Siedlce
Termin: 18-19 V 2017
Zgłoszenia: 10 IV 2017
Link:

 

______

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Uniwersytet Państwowy im. N.I. Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
zapraszają do uczestnictwa
w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
na temat:
MIT NARODOWY W SFERZE SACRUM I PROFANUM
Siedlce, 18-19 maja 2017 roku

W ramach problematyki mitu narodowego w różnych epokach literacko-historycznych i ich kulturowych paradygmatach, proponowane są następujące bloki tematyczne:
1) Sacrum i profanum jako opozycyjne percepcje mitu narodowego;
2) Mesjanizm i misjonizm narodowy;
3) Przejawy megalomanii narodowej;
4) Mit narodowy w koncepcjach etnoreligijnych;
5) Zbiorowe emocje wokół mitu narodowego;
6) Soteriologiczny i eschatologiczny wymiar mitu;
7) Polityczne i religijne kreacje mitu narodowego.
Komitet Organizacyjny
Prof. Tatiana Szarypina (Niżny Nowogród, Rosja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr hab. Robert Małecki, prof. UW (Warszawa, Polska)
Dr Marija Mienszczikowa (Niżny Nowogród, Rosja)
Dr Tomasz Nakoneczny (Poznań, Polska)
Dr Piotr Paweł Repczyński (Poznań, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)
Mgr Irena Żukowska (Siedlce, Polska)

Zaproszenie  i formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie-mit2017,5744292877.pdf

Miejsce: Siedlce
Termin: 08 III 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

______

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów na temat „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”, która odbędzie się w Siedlcach w dniach 8 marca 2017 r. Planowana sesja ma w zamierzeniu organizatorów umożliwić zapoznanie się z wynikami badań prowadzonych przez doktorantów w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

Zgłoszenie wraz z informacją o tytule referatu prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: modernizacja.uph@gmail.com

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.
Pozytywnie zrecenzowane teksty referatów nadesłane do 8 maja 2017 r. zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej. Wydanie publikacji planowane jest w drugim półroczu 2017 r.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/06/24/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-doktorantow-pt-procesy-modernizacyjne-w-europie-srodkowo-wschodniej-w-perspektywie-historycznej/

Miejsce: Siedlce
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 09 IX 2016
Link:bip.ires.pl/gfx/ap/files/dudam/oferty_2016/WH_7_2016_profesor_nzw_historia_sredniowiecze.doc

 

______

Praca: Profesor nadzwyczajny w UPH

Do 9 września 2016 r. można składać oferty w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie historii średniowiecza w UPH w Siedlcach.

Więcej informacji:

bip.ires.pl/gfx/ap/files/dudam/oferty_2016/WH_7_2016_profesor_nzw_historia_sredniowiecze.doc

Miejsce: Siedlce
Termin: 08 III 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

 

______

            Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów na temat „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”, która odbędzie się w Siedlcach w dniach 8 marca 2017 r. Planowana sesja ma w zamierzeniu organizatorów umożliwić zapoznanie się z wynikami badań prowadzonych przez doktorantów w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

            Celem konferencji będzie próba wypracowania refleksji na temat procesów modernizacyjnych w historii.

Proponujemy następujące obszary badacze:

-mechanizmy modernizacji

-środowiska inicjujące przeobrażenia modernizacyjne

-procesy modernizacyjne w społeczeństwie

-rola kobiet w procesach modernizacyjnych

-modernizacja kultury

-procesy modernizacyjne w wojsku

- modernizacja struktur władzy

- modernizacja sieci drogowej oraz komunikacji

- modernizacja w sferze „rzeczy” a przemiany w świadomości społecznej

-modernizacja gospodarcza

- rola modernizacji dla regionów peryferyjnych

-rola nauki w modernizacji

-wpływ modernizacji na przeobrażenia w sferze wartości

            Zgłoszenie wraz z informacją o tytule referatu prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: modernizacja.uph@gmail.com

            Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Uczestnicy konferencji nocleg i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w akademiku UPH.

            Pozytywnie zrecenzowane teksty referatów nadesłane do 8 maja 2017 r. zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej. Wydanie publikacji planowane jest w drugim półroczu 2017 r.

 

 

 

                       Z wyrazami szacunku sekretarze konferencji

                                                                       dr Rafał Roguski

                                                                       mgr Damian Siebieszuk

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz-zg*c5*82oszeniowy-UPH(1),5635239758.doc

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/MODERNIZACJA_zaproszenie-UPH(1),5635239747.doc

Miejsce: Siedlce
Termin: 10-11 V 2016
Zgłoszenia: 30 III 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym
Uczucia i emocje w tekstach kultury

które odbędzie się 10 – 11 maja 2016 roku.
w Bibliotece Głównej UPH w Siedlcach
ul. Ks. J. Popiełuszki 9

Język definiuje doświadczenia kulturowe człowieka, jest kluczem do kultury, ale nie jedynym. Sztuka i jej wytwory to także sposób komunikowania się. Prawdziwe uczucia i emocje nie zawsze wyraża język, wielojęzykowość świata kultury jest niezaprzeczalna. Pragniemy, by dyskusja skupiona wokół zagadnień wskazanych w tytule konferencji miała szeroki charakter. Nie ograniczamy więc ani problematyki ani źródeł badawczych, licząc na referaty odwołujące się do różnorodnych Państwa zainteresowań i rozmaitych ujęć metodologicznych. Nie wskazujemy potencjału konferencji (kultury niska czy wysoka), nie nakreślamy matryc temporalnych, tym samym cały dostępny kanon kulturowy może być tłem szerokiego oglądu emocji i uczuć. Liczymy na Państwa kreatywność w tej kwestii.
Do udziału w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu naukowym zapraszamy specjalistów i badaczy różnych tekstów kultury: literaturoznawców, językoznawców, historyków sztuki, historyków, kulturoznawców, folklorystów, znawców filmu, antropologów, przedstawicieli nauk społecznych i innych entuzjastów powyższej tematyki.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 marca 2016 roku na adres Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH (ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce) lub pocztą elektroniczną: joanna.kuc@post.pllub masza1001@wp.pl

Wpisowe dla uczestników spotkania wynosi 320 zł i obejmuje uroczystą kolację, serwis kawowo-herbaciany podczas obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Opłaty dokonujecie Państwo po przyjęciu zgłoszeń do 29.04.2016 r. na
konto UPH w Siedlcach
Bank PKO S.A.
1912402685 1111 0000 36563195
z dopiskiem: uczucia i emocje

Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami. (zob. Informacje dodatkowe).

Serdecznie zapraszamy!

Prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

Dr Beata Walęciuk-Dejneka

Dodatkowe informacje dla uczestników sesji
Uczucia i emocje w tekstach kultury

1. Zakwaterowanie
Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach jedno- i dwuosobowych (cena 1-os. 54 zł brutto, 2-os. 43,2 zł brutto) w akademikach studenckich, które mieszczą się tuż przy gmachu Wydziału Humanistycznego. Kontakt i rezerwacja telefoniczna:
25 643 17 01; 25 643 02 oraz mail: osiedlezytnia@wp.pl (po wcześniejszym zgłoszeniu za nocleg można uzyskać fakturę, wysyłając dane). Można też skorzystać z noclegów w hotelach, w których ceny są już znacznie wyższe:
Hotel Janusz***
ul. Pusta 15
08-110 Siedlce
tel.+ 48 25 6330666/67
e-mail: janusz@janusz.pl

http://www.janusz.pl/kontakt

Hotel Villa Park***
08-110 SIEDLCE
ul.Nauczycielska 12, róg ul.Prusa
tel. 25 632 30 03
e- mail: villapark@hotel.siedlce.pl

Więcej informacji możecie też Państwo znaleźć na:

http://info.siedlce.pl/index.php…

2. Dojazd
Z dworca kolejowego oraz dworca PKSi mikrobusów na kampus studencki (gdzie mieszczą się akademiki, Biblioteka Główna i Wydział Humanistyczny) można się dostać pieszo (ok.15-20 min.) lub podjechać linią MPK autobusami nr 10 i 17 z przystanku: Armii Krajowej/Sienkiewicza do przystanku: Sokołowska/Rynkowa. Możliwy też dojazd taksówką z postoju przed dworcem kolejowym lub obok dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza(koszt ok. 10-12 zł).

3. Faktura
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury za opłatę konferencyjną proszone są o przesłanie swoich danych do faktury w formularzu zgłoszeniowym

4. Posiłki
W gmachu Wydziału Humanistycznego na parterze znajduje się barek, w którym można smacznie i tanio zjeść, np. w przerwie obiadowej. W pobliżu są też sklepy, pizzeria i restauracja.

5. Kontakt
Poprzez @ do organizatorek

Miejsce: Siedlce
Termin: 14-15 IV 2016
Zgłoszenia: 30 III 2016
Link:

 

______

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach
razem z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym

mają zaszczyt zaprosić na

I Ogólnopolską Konferencję Naukową

zorganizowaną pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Siedlce
na temat:

WOJNA I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE.
PERSPEKTYWA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA

Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych (zwłaszcza filozofii, socjologii, literaturoznawstwa oraz nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności) oraz interdyscyplinarna debata nad zjawiskiem wojny oraz prezentacja obecnego stanu i perspektyw badań nad bezpieczeństwem militarnym

Konferencja odbędzie się w dniach 14- 15 kwietnia 2016 r.
w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

Proponujemy następujące obszary tematyczne:
I. Zagadnienia dotyczące wojny:
1. Filozoficzna refleksja nad fenomenem wojny.
2. Wojna w literaturze pięknej i literaturze faktu.
3. Człowiek i technika wobec wojny.
4. „Wojna wszystkich ze wszystkimi” – totalność, globalność i lokalność konfliktów.
5. Militaryzm – Realizm – Pacyfizm.
6. Wojna w kontekście polemologicznym.

II. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa militarnego:
1. Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa militarnego.
2. Bezpieczeństwo militarne a inne przedmiotowe i podmiotowe wymiary bezpieczeństwa.
3. Bezpieczeństwo państwa wobec zagrożeń militarnych.
4. Ochrona ludności cywilnej w czasie wojny.
5. Współczesny wymiar konfliktu zbrojnego.
6. Logistyczne wsparcie działań zbrojnych.
7. Nowe technologie w działaniach zbrojnych.
8. Obrona militarna w cyberprzestrzeni i w kosmosie.
9. Dobra kultury a zagrożenia wojenne.
10. Obrona terytorialna.
11. Bezpieczeństwo mężczyzn, bezpieczeństwo kobiet. Bezpieczeństwo, wojna i płeć

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji,
prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa
i przesłanie jej najpóźniej do 30 marca 2016 roku
na adres: wojna.i.bezp.milit@gmail.com

oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach
PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika – Wojna i bezpieczeństwo”
w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji:

• PEŁNY UDZIAŁ DWUDNIOWY (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 350 zł
• UDZIAŁ W I LUB II DNIU (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 200 zł
• PRZEKAZANIE tekstu do publikacji – 150 zł
• Goście spoza Polski mogą dokonać opłaty gotówkowej w dniu przyjazdu – 75 euro

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu, sprawozdania lub komunikatu podczas konferencji prosimy o przesłanie tematu wystąpienia oraz streszczenia (ok. 1000 znaków) na adres: wojna.i.bezp.milit@gmail.com
w terminie do 30 marca 2016 r.

Publikacja tekstu

Nadesłane teksty zostaną poddane obowiązkowej recenzji naukowej. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną opublikowane w wieloautorskiej monografii naukowej. Ponadto część tekstów, po konsultacji z autorami, spełniających wymagania redakcyjne, pozytywnie zrecenzowanych i zaakceptowanych przez Redakcję oraz Radę Naukową Czasopisma, mogą zostać opublikowane w piśmie
DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO – POLITYCZNE. ISSN 1730-0274
gdzie za publikację tekstu przysługuje autorowi 9 punktów
Prosimy o przesłanie w tekstów w wersji elektronicznej według kryteriów:
MS Word, czcionka 12, objętość do 20 stron znormalizowanego tekstu, minimum 20 000 znaków, interlinia 1.5, przypisy dolne, kolejno numerowane, streszczenie do około 1000 znaków w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, afiliacja i adres e-mail, bibliografia na końcu artykułu, na adres:
wojna.i.bezp.milit@gmail.com
w terminie do 15 maja 2016 r.

Proszę pytać o zaproszenie na adres wojna.i.bezp.milit@gmail.com !


  • RSS