konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce: Poznań
Termin: 27 X 2017
Zgłoszenia: 01 X 2017
Link:

 

______

Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM oraz Sekcja Historii Polski XX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy IH UAM mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt.

„Regiony PRL – „Cała Polska buduje Ziemie Odzyskane”

27 październik 2017 r.
Wydział Historyczny UAM
ul. Umultowska 89d
Poznań

Celem konferencji będzie przybliżenie zagadnienia wpływu jaki na powojenne funkcjonowanie przyłączonych do Polski ziem północno-zachodnich mieli Wielkopolanie. Zakres tematyczny konferencji obejmuje lata 1945-1989. Zachęcamy prelegentów, aby nadsyłali referaty dotyczące zarówno pojedynczych osób jak i grup społecznych czy zawodowych oraz instytucji angażujących się w budowanie nowego społeczeństwa na „Ziemiach Odzyskanych”.

Zgłoszenia na konferencję i abstrakty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 1 października 2017 r. na adres marcin7855@wp.eu.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Planowana jest natomiast publikacja pokonferencyjna. Konferencja odbędzie się na kampusie Morasko w nowym Collegium Historicum.

Rada naukowa:
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski IH UAM
dr hab. Konrad Białecki (Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM/IPN, Oddział w Poznaniu).

Miejsce: Poznań
Termin: 25 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Instytut Archeologii UAM serdecznie zaprasza na wykład prof. Isaaca Kalimiego (Uniwersytet w Moguncji) pt. The Book of Chronicles in Its Own Historical Context, który odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w sali im. H. Łowmiańskiego (1.44), Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D. Wykład połączony będzie z promocją książki Isaaca Kalimiego pt. Starożytny historyk izraelski (Kraków 2016).

Miejsce: Poznań
Termin: 24-25 XI 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/DISPUTATIONES_TRANSLATOLOGICAE-_1_.pdf

______

CfP: Graeca et Latina non leguntur? Przekłady dzieł antycznych w kształtowaniu i podtrzymywaniu tradycji

Instytut Filologii Klasycznej UAM zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji rozpoczynającej cykl spotkań Disputationes translatologicae. Spotkanie pierwsze pt. Graeca et Latina non leguntur? Przekłady dzieł antycznych w kształtowaniu i podtrzymywaniu tradycji odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2017 r. i będzie poświęcone problemom recepcji przekładu. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/DISPUTATIONES_TRANSLATOLOGICAE-_1_.pdf

Miejsce: Poznań
Termin: 26 V 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/273975986392671/?fref=ts

 

______

„Pięćsetlecie Reformacji. Wielkopolscy ewangelicy na przestrzeni dziejów” – Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa.

W 2017 r. mija pięćset lat od ogłoszenia dziewięćdziesięciu pięciu tez przez Marcina Lutra. Od tego momentu bardzo wiele wydarzyło się. Reformacja rozpoczęła okres wojen religijnych, które przetoczyły się przez niemal całą Europę. Na szczęście ominęły one Polskę. Nasz kraj nie ma złych wspomnień z związanych z wojnami wyznaniowymi i prześladowaniem innowierców. Jednak większość Polaków postrzega Protestantów przez pryzmat zaborców, ale wśród osób tego wyznania było także wielu wybitnych twórców polskiego życia społeczno-polityczno-gospodarczego, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do budowy Polski. Wśród nich wymienić można Jana Łaskiego, Mikołaja Reja, Samuel Bogumił Linde czy ze współczesnych Stefan Żeromski, gen. Władysław Anders, premier Jerzy Buzek.
Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel ukazanie w jaki sposób wybitne jednostki wyznań protestanckich przyczyniały się do budowy Polski. W kręgu zainteresowania konferencji będzie: wpływ Protestantów na życie społeczno-polityczno-gospodarcze kraju, postrzeganie ich przez Kościół katolicki, katolików i pozostałe wyznania, a w przypadku zachodniej Polski jak Protestanci-w większości Niemcy byli odbierani przez Polaków-katolików, a także pamięć historyczna, czy Polacy pamiętają, iż jeszcze niedawno żyli obok innych narodowości oraz wyznań i upamiętnienie wybitnych Protestantów, chociażby w przestrzeni miejskiej. Ponadto chcemy poświęcić jeden z paneli bohaterowi zbiorowemu, czyli protestantom w społecznościach lokalnych i ich wkład w budowę mniejszych miast i miasteczek. Zachęcamy prelegentów do podejmowania tematów ze wszystkich dziedzin nauki, wśród nich m.in. z historii, filozofii, teologii, ekumenizmu, socjologii. Zakres czasowy konferencji: XVI w. – XXI w.

Zgłoszenia na konferencję i abstrakty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 28 kwietnia na adres ewangelicykonferencja@gmail.com
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w jednym z czasopism z listy MNiSW.
Prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości od 1500 do 2000 znaków (ze spacjami), wraz z bibliografią. Konferencja odbędzie się na kampusie Morasko w nowym Collegium Historicum.
Rada naukowa:
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski
dr hab. Konrad Białecki (Zakład Najnowszej Historii Polski)

Organizator: Sekcja Historii Polski XX wieku SKNH IH UAM

Wydarzenie na Facebooku:https://www.facebook.com/events/273975986392671/?fref=ts

Miejsce: Poznań
Termin: 26 IV 2017
Zgłoszenia: 15 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1653122451656447/

______

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM oraz Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Z miłości do ekranu”.
Bierzemy sobie za cel zbadanie różnych obliczy miłości do kina i telewizji we współczesnej kulturze. Chcemy dowiedzieć się, jak głębokie zaangażowanie emocjonalne odbiorców tekstów kultury audiowizualnej wpływa na ich życie codzienne, współpracę z innymi miłośnikami filmów i seriali oraz kształtowanie się nowych form interakcji społecznych. Interesuje nas zarówno to, jak powstają i funkcjonują fandomy, sposoby, w jakie rozwija się kultura uczestnictwa, wpływ miłości do filmu na obiektywizm krytyka filmowego, czy też zjawisko pojawiania się celebrytów i chęci uczestnictwa w ich życiu poprzez odbiorców popkultury.
Abstrakty do 1500 znaków (wraz z danymi osobowymi, adresem e-mail i numerem telefonu oraz wstępną bilbiografią) prosimy nadsyłać pod adres: uam.mkfim@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 r.
Brak opłaty konferencyjnej. Udział bierny bez wcześniejszej rejestracji.

https://www.facebook.com/events/1653122451656447/

Miejsce: Poznań
Termin: 18 V 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link:

______

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historii

Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Sekcja Historii Wizualnej i Filmowej

ma zaszczyt zaprosić na II edycję studencko-doktoranckiej konferencji pt.:

 

Media (audio)wizualne- nowe źródło historii?

(18 V 2017 r., IH UAM w Poznaniu)

 

            Celem konferencji jest próba odpowiedzenia na pytanie zawarte w temacie konferencji. Interesują nas wszelkie elementy oraz przejawy historii w literaturze, komiksach, filmach, muzyce, obrazie, rzeźbie itd. Zgłoszenia i abstrakty (do 1000 znaków) należy wysyłać wyłącznie drogą meilową na adres jakubromaniak@wp.pl do końca marca 2017 roku. Treść konferencji musi być oparta o media audiowizualne.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, ale niestety nie pokrywamy kosztów noclegu.

W zamierzeniach organizatorów jest również opublikowanie treści referatów w formie publikacji naukowej recenzowanej oraz punktowanej.

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie-na-konferencje-media-audiowizualne,5766449706.doc

Miejsce: Poznań
Termin: 19-20 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link:

 

______

Sekcja Mediewistyczna
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy
przy Instytucie Historii UAM w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić Państwa na
V edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt.
„MEMORIA SCRIPTI. PIŚMIENNICTWO WIEKÓW ŚREDNICH I EPOKI NOWOŻYTNEJ.”

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89 D.
Celem wydarzenia jest zainspirowanie uczestników do głębszego poznania źródeł historycznych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń w prowadzonych przez młodych naukowców badaniach. Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących obszarów badawczych:
1. MATERIALNY CHARAKTER ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH:
- analiza bibliologiczna i kodykologiczna;
- opisy/analiza zabytków;
- dzieje edycji danego źródła;
- zbiory i biblioteki rękopisów i starodruków;
2. PAMIĘTNIKARSTWO:
- weryfikacja;
- analiza wewnętrzna dzieł;
- konstrukcja źródła – styl, język;
3. TWÓRCY:
- kwestia autorstwa;
- życiorysy autorów/ erudycja i wykształcenie, oraz czynniki, które wpływały na tworzenie źródła;
Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie streszczenia referatu wraz ze źródłami oraz bibliografią (od 2500 do 3000 znaków ze spacjami) na adres: s.mediewistyczna.uam@gmail.com do dnia 16 kwietnia 2017 roku. Ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie podana do dnia 20 kwietnia 2017 roku. Liczba przyjętych zgłoszeń będzie ograniczona. Zaznaczamy jednocześnie, iż nie przewidujemy możliwości odczytu referatu w sytuacji nieobecności referenta.
Referaty, które zostaną wygłoszone na konferencji, po ich późniejszym przesłaniu, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nasze Historie” wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM.
Prosimy również, aby osoby wysyłające formularze zgłoszeniowe formułowały je w następujący sposób: NAZWISKO, IMIĘ oraz skrót uczelni z której pochodzi referent.
W czasie trwania konferencji będzie istniała możliwość zakupienia obiadu. Informujemy także, iż dysponujemy komputerami z systemem Windows i nie mamy możliwości obsłużenia prezentacji działających wyłącznie na systemach MAC. Istnieje możliwość wcześniejszego nadesłania prezentacji w celu sprawdzenia jej poprawnego działania.
Serdecznie zapraszamy

Miejsce: Poznań
Termin:09-10 VI 2017
Zgłoszenia: 25 III 2017
Link: http://filozofia.amu.edu.pl/event/konferencja-o-egzystencji-miedzy-filozofia-a-literatura/

______

CfP: O egzystencji. Między filozofią a literaturą

W dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa pt. O egzystencji. Między filozofią a literaturą. Zgłoszenia można przesyłać do 25 marca 2017 r.

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem O egzystencji. Między filozofią a literaturą, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Poznaniu.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny – stawia sobie za cel przedstawienie oraz porównanie stanowisk reprezentowanych w naukach humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza w obrębie filozofii, literaturoznawstwa i wiedzy o sztuce. Przewodnia dla spotkania problematyka rozumiana jest szeroko: dotyczy ona życia człowieka, jego kondycji i losu. Zagadnienia te podejmowane są w ramach wielu nurtów myślowych – liczymy, że obrady i dyskusje umożliwią wymianę poglądów pomiędzy rzecznikami rozmaitych typów refleksji oraz koncepcji i tradycji filozoficznych.

Proponowane tematy:

  • Przemijanie i czas życia
  • Ludzka sprawczość i świat sensu
  • Cel i znaczenie osobowego istnienia
  • Eschatologia, jej dzisiejszy status, perspektywy i zadania
  • Dawny i współczesny namysł nad swoistością, przeznaczeniem i dążeniami ludzkiego bytu
  • Historyczny charakter idei człowieka a dziejowość i przygodność fenomenów egzystencjalnych.

Miejsce: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań

Czas wystąpienia: 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (kwota ta obejmuje m. in. koszt obiadów oraz uroczystej kolacji). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego wykupienia noclegu w hotelu akademickim Jowita, w pokojach jedno- lub dwuosobowych (szczegółowe dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym).

Informacje o terminie płatności oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych zostaną przesłane do dnia 10 kwietnia 2017 r.  w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail:  humanizm@amu.edu.pl do 25 marca 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych wystąpień. Przewidujemy publikację pokonferencyjną w formie drukowanej po uprzednim pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej.

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, e-mail: piotrow@amu.edu.pl.

Dr hab. Mariusz  Moryń,  Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, e-mail: moryn@amu.edu.pl.

Mgr Damian Kałużny, Instytut Filozofii UAM, e-mail: kaluuzny.damian@gmail.com

Miejsce: Poznań
Termin: 26-27 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1812470272341489/

______

Instytut Historii UAM

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu

Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM

Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej

Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w.

Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy

 

mają zaszczyt zaprosić

studentów i doktorantów kierunków humanistycznych

do wzięcia udziału

w V edycji Sarmackiej Wiosny pt.:

Zapomniane tło.

Życie codzienne w polskich dworach i miastach

w dobie wczesnonowożytnej

która odbędzie się w dniach

26-27 maja 2017 r.

na Wydziale Historycznym UAM

przy ul. Umultowskiej 89d

w Poznaniu.

Celem konferencji jest interdyscyplinarne podjęcie problematyki dnia codziennego dworów i miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie wczesnonowożytnej, znajdującego swoje odzwierciedlenie w źródłach zarówno pisanych jak również ikonograficznych. Tym samym chcielibyśmy wpisać się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z tą tematyką. Nie mniej ważnym zadaniem jest popularyzacja dziedzictwa okresu staropolskiego.

Proponowane zagadnienie może być rozpatrywane przez badaczy wielu dziedzin. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych do uczestnictwa w konferencji.

Wśród poruszanych tematów mogą znaleźć się m.in. kwestie dotyczące życia gospodarczego poszczególnych miast lub folwarków, zagadnienia związane z organizacją rozmaitych uroczystości czy też religijnością mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej.

Abstrakt referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego do      15 marca 2017 r. na adres: sarmatyzm.konferencja@gmail.com. Planowane wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Na zakończenie każdego panelu przewidziano czas na dyskusję.

Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów. Informacje o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo w formie mailowej do 19 marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Przeznaczona zostanie ona na pokrycie kosztów zakupu materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiad, który zostanie zorganizowany pierwszego, a także drugiego dnia konferencji.

 Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD, a także zamieszczenie ich na platformie Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z przykrością informujemy, iż nie możemy zagwarantować noclegu z 26 na 27 maja.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail. Zapraszamy także na facebookową stronę konferencji:
https://www.facebook.com/events/1812470272341489/

Miejsce: Pozań
Termin: 10-12 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/463612997360819/

______

Szanowni Państwo,
dostrzegając niegasnącą potrzebę naukowych spotkań poświęconych wzajemnym związkom między literaturą a malarstwem, rzeźbą, architekturą i muzyką, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji

Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk.

Konferencja zaplanowana na 10-12 maja 2017 roku organizowana jest przez doktorantów z Zakładu Literatury Romantyzmu i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem obrad pragniemy uczynić refleksję nad wzajemnym oświetlaniem się sztuk w XIX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach w humanistyce zaobserwować można wyraźny zwrot w stronę komparatystyki i badań kulturowych, co ma związek z pytaniami o granice literatury i jej interdyscyplinarność. Jednym z nurtów w obrębie tych szeroko zakrojonych badań jest refleksja nad wzajemnymi związkami między sztukami. Tego rodzaju zainteresowania znajdują swoje odbicie w badaniach nad XIX wiekiem. Potwierdzają to liczne publikacje naukowe, skupiające się nie tylko na realizacjach praktycznych tych związków (prace m. in. M. Gmysa, O. Krysowskiego, Z. Mocarskiej-Tycowej, E. Nowickiej, W. Okonia, W. Olkusza, M. Stanisza, R. Okulicz-Kozaryna), ale także teoretycznych i metodologicznych
(prace m. in. A. Hejmeja, A. Kowalczykowej, D. Kudelskiej, M. Poprzęckiej, I. Woronow). Zainteresowanie tego rodzaju problematyką nie wynika tylko z rozwoju humanistyki,
indywidualnych upodobań badaczy, ale przede wszystkim z obecności związków między sztukami w literaturze XIX wieku, co sugeruje także tytuł konferencji nawiązujący do znanego Baudelaire`owskiego wiersza. Ta interesująca perspektywa mariaży zachęca do „czytania” wciąż na nowo i w szerokich kontekstach miejsc zbliżeń między sztukami.
Wierzymy, że zasugerowana tematyka pozwoli nie tylko odsłonić literacko-artystyczny pejzaż wieku, ale także skłoni do wspólnej refleksji teoretycznej i metodologicznej.

Zaproponowane przez nas bloki tematyczne podzieliliśmy na dwie grupy: pierwsza z nich dotyczy praktycznych realizacji idei powiązań między sztukami. W związku z tym proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:
 recepcja korespondencji i syntezy sztuk (m. in. malarskie, muzyczne inspiracje poetów
– poetyckie inspiracje malarzy, muzyków; dzieło plastyczne i muzyczne jako
interpretacja dzieła literackiego i odwrotnie),
 edycja dzieł literackich a ich plastyczna strona,
 współtworzenie przez poezję, malarstwo, rzeźbę i muzykę wspólnego świata symboli
i toposów,
 przestrzeń architektoniczna a estetyka epoki,
 symbolika barw w XIX wieku,
 malarze, rzeźbiarze i muzycy XIX-wiecznych poetów (np. prywatne zapiski i kolekcje
dzieł, korespondencja, wiersze),
 XIX-wieczne peregrynacje i opisy dzieł i miejsc związanych ze sztuką a proces
tworzenia „prywatnych ikonosfer” poetów,
 sądy o artystach i ich dziełach a problem wartościowania sztuki, pogranicza krytyki
artystycznej,
 literaci w pracowniach artystów i wobec XIX-wiecznych Salonów,
 XIX wiek wobec nowożytnej tradycji paragone,
 artystyczne rewizje (kontynuacje, nawiązania, polemiki, oceny) związków między
XIX-wiecznymi sztukami z perspektywy XX i XXI wieku,
 literackość muzyki, muzyczność literatury – dwukierunkowość inspiracji
literacko-muzycznych w XIX wieku,
 XIX-wieczne fascynacje muzyczne,
 literackie spory o muzykę,
 XIX-wieczna recepcja muzyki i muzycznego dzieła sztuki (muzyka instrumentalna,
wokalna, teatr dramatyczno-muzyczny, opera etc.),
 transponowanie muzyki na XIX-wieczny język literatury, wpływ muzyki na
konstruowanie dzieła literackiego (warstwa konstrukcyjna, fabularna, brzmieniowa)
– muzyczna konstrukcyjność,
 obecność i przedstawianie muzyki w XIX-wiecznej prozie, poezji i dramacie
(np. tematyzowanie muzyki w utworach literackich; sposoby literackiej prezentacji
muzyki).

Drugi zakres zagadnień mieści się w kręgu rozważań teoretycznych. W jego obrębie
proponujemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 terminologiczne ujęcie korespondencji sztuki, syntezy sztuk, ilustratorstwa, dzieła
totalnego w perspektywie XIX wieku,
 rozprawy teoretycznoliterackie w Polsce i Europie poświęcone zagadnieniom
wzajemnego oświetlania się sztuk,
 transgresyjność gatunków literackich,
 paradygmat zawarty w Laokoonie Lessinga a jego oddziaływanie,
 kategoria mimesis w XIX-wiecznej refleksji praktycznej i teoretycznej,
 wyobraźnia a obraz poetycki,
 problem przekładalności pojęć teoretycznych z zakresu literatury i sztuki,
 współczesne metodologie wobec XIX-wiecznych związków literatury i sztuki.
 komparatystyka interdyscyplinarna w perspektywie związków muzyczno-literackich,
 muzyka jako kontekst interpretacyjny utworu literackiego,
 muzyka wobec romantycznego/młodopolskiego odczuwania rzeczywistości,
 muzyka jako element XIX-wiecznej świadomości literackiej,
 miejsce muzyki w XIX-wiecznych manifestach i artykułach programowych,
 XIX-wieczna filozofia muzyki i muzycznego dzieła sztuki.

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 150 zł, a dla pracowników naukowych 200 zł.

Opłata uwzględnia: koszty organizacji konferencji, obiady, catering. Nie obejmuje noclegu, jednak służymy pomocą w jego znalezieniu.

Podsumowaniem obrad będzie publikacja pokonferencyjna, której termin wydania planujemy na przełom 2017/2018 roku.

W przerwach między obradami zaprosimy Państwa do wysłuchania koncertu. W jego trakcie zabrzmią utwory kompozytorów szczególnie docenianych w XIX wieku. Ponadto
w planach mamy zwiedzanie galerii malarstwa XIX wieku w Muzeum Narodowym w Poznaniu wraz z kustoszem, który opowie o tamtejszym malarstwie.

Zainteresowanych wzięciem udziału w naszej konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres oddzwieki.konferencja2017@gmail.com do 15 marca 2017 roku.

Organizatorzy:
doktoranci z Zakładu Literatury Romantyzmu
i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

Sekretarze konferencji:
mgr Karolina Karpińska
karolina.karpinska@amu.edu.pl
mgr Arkadiusz Krawczyk
arkadiusz_krawczyk@o2.pl

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
prof. KUL dr hab. Dorota Kudelska
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://drive.google.com/open?id=1SUTfiqjjajw_20XQMPzit1uFITHyI0v6YHDYAm1Csl4


  • RSS