konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Miejsce: Piotrków Trybunalski
Termin: 23-24 XI 2017
Zgłoszenia: 06 XI 2017
Link:

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio”, działające przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno – Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ma zaszczyt zaprosić Państwa na I studencko – doktorancką konferencję Wpływ Solidarności na rozwój demokracji. Odbędzie się ona 23 XI – 24 XI 2017.

Jej celem jest wymiana opinii i badań prowadzonych w polskich ośrodkach akademickich. Poruszenie takich zagadnień jak: historia Solidarności, jej rozwój, działania, jaki wpływ organizacja ta wywierała w sąsiednich krajach, sylwetki działaczy, kluczowe wydarzenia po 1945 roku w Polsce i na świecie – związane oczywiście z tematem przewodnim konferencji.

Miejsce obrad – Uniwersytet Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118  97-300 Piotrków Trybunalski.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 6 XI 2017

Opłata konferencyjna – 90 zł

kontakt: email: konferencja.solidarnosc@o2.pl; klio@unipt.pl

formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://drive.google.com/file/d/0B22XJ9l_YrjBQ3o3WjlhRzhFNGM/view?usp=sharing

Zapraszamy serdecznie

Miejsce: Kielce
Termin: 03-04 VII 2017
Zgłoszenia: 15 V 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38654,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Relacje-polsko-zydowskie-w-XX-wieku-Badania-.html

 

______

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku
Badania – kontrowersje – perspektywy

Kielce, 3–4 lipca 2017 r.

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku budziły i budzą wśród historyków oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie naukowe. Szczególną popularnością badaczy cieszą się trudne dla wzajemnych stosunków czasy okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat powojennych. Zwłaszcza w ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji dotyczących wzajemnych relacji obu narodów, które stały się głośne nie tylko w Polsce, wywołując wiele kontrowersji. Problemy wzbudzały przy tym nie tylko stawiane tezy, ale także kwestie natury metodologicznej i źródłoznawczej. W związku z powyższym organizujemy konferencję poświęconą właśnie tym zagadnieniom.

W szczególności chcielibyśmy, aby podczas konferencji poruszone zostały następujące obszary i problemy badawcze:

 1. Postawy i stanowiska metodologiczne a kontekst kulturowy, społeczny i ideologiczny w badaniach naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi
 2. Perspektywa antropologiczna w badaniach historycznych nad stosunkami polsko-żydowskimi. Uwagi krytyczne
 3. Problemy, spory, konfrontacje – wokół warsztatu badawczego autorów publikacji dot. problematyki polsko-żydowskiej
 4. Teorie i koncepcje psychologiczne w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi. Przegląd problematyki
 5. Materiały śledcze, operacyjne i sądowe okresu stalinowskiego jako źródła historyczne do badań naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych lat „Polski Ludowej”
 6. Dokumentacja Polskiego Państwa Podziemnego jako źródło do badań nad dziejami stosunków polsko-żydowskich 1939-1945
 7. Dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie PRL do badań nad dziejami relacji polsko-żydowskich
 8. Źródła subiektywne: pamiętniki, relacje itd. do badań stosunków polsko-żydowskich
 9. Relacje polsko-żydowskie w publikacjach międzynarodowych

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 15 maja 2017 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wydanie publikacji pokonferencyjnej (teksty do druku należy przesłać do 30 września 2017 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK)
Dr Dorota Koczwańska-Kalita (IPN Kielce)
Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce)
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (IH UJK)

Sekretarze konferencji:

Dr Tomasz Domański (IPN Kielce) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
Dr Edyta Majcher-Ociesa  (IH UJK) emajcher@ujk.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. (0-41) 340 50 50

Miejsce: Piotrków Trybunalski
Termin: 24-26 V 2017
Zgłoszenia: 30 IV 2017 (termin przedłużony do 04 V 2017)
Link:  https://www.facebook.com/events/508313162889780/

 

______

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio”, działające przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału  Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ma zaszczyt zaprosić
Państwa na XIV Studencko-doktorancką Konferencję Człowiek a historia, która odbędzie się w dniach 24 – 26 maja 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Opłata konferencyjna wynosi 90 zł.

Obowiązujące terminy:
Do 30 kwietnia przyjmowanie zgłoszeń na adres klio@unipt.pl
7 maja otrzymają Państwo program konferencji
Do 30 VI przesłanie na podany wyżej e-mail tekstów referatów. Tekst referatu wraz z recenzją napisaną przez pracownika naukowego, ze stopniem co najmniej doktora, można również złożyć w dniu konferencji.

Miejsce: Zakopane
Termin: 09-11 IV 2017
Zgłoszenia: 30 III 2017
Link:http://www.wczorajdlajutra.pl

______

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Fundacja Wczoraj Dla Jutra zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Współczesna historiografia, mody, trendy i kierunki rozwoju , która odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2017 r. w Zakopanem. Zgłoszenia można przesyłać do 30 marca 2017 r.

Rozwój badań historycznych z każdym rokiem wzbogaca zasób prac naukowych i odkrywa kolejne, często nieznane elementy naszej przeszłości. Celem niniejszej konferencji jest próba uchwycenia trendów i kierunków, w jakich podążają młodzi naukowcy w swoich badaniach. Wyciągnięte w toku obrad wnioski pozwolą określić, jakie przedmioty badawcze cieszą się największą popularnością, a jakie obszary wymagają uwagi. Prezentacja własnych badań młodych adeptów historii jest adekwatnym przykładem mód we współczesnej historiografii oraz drogą do określenia tendencji badawczych. Dodatkowym profitem będzie z pewnością stworzenie płaszczyzny integracji i wymiany doświadczeń na polu naukowym oraz możliwość skonfrontowania własnych dokonań z doświadczonymi pracownikami naukowymi.

Merytoryczną opiekę nad prowadzonymi obradami obejmą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tuż po zakończeniu rekrutacji przedstawimy Państwu podział na 4 panele tematyczne. Ich dobór będzie uzależniony od tematyki, jaką zaprezentujecie Państwo w nadsyłanych abstraktach.

Koszt konferencji to 350 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy będą mieli zapewnione dwa noclegi w nowoczesnych domu wypoczynkowym, pełne wyżywienie oraz szereg atrakcji. Ze zgromadzonych środków planujemy także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres: konferencja@wczorajdlajutra.pl do 30 marca 2017 roku. Wszelkie szczegółowe informacje otrzymacie Państwo indywidualnie po wyrażeniu chęci uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.wczorajdlajutra.pl

Miejsce: Kielce
Termin: 23 VI 2017
Zgłoszenia: 10 IV 2017
Link:

______

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

 PRZYJACIÓŁ ARMII KRAJOWEJ

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA:

II edycję ogólnopolskiej konferencji studencko­doktoranckiej

,, NIEPOKORNI WSZYSTKICH CZASÓW ’’

Kielce

2­3 VI 2017

            Celem konferencji pt. Niepokorni wszystkich czasów jest ukazanie szeroko rozumianej postawy niepokornej, buntu, walki z losem, systemem, niesprawiedliwością, ale także autorytetami i konwencjami w sztuce. Postawę taką mogły wykazywać jednostki, instytucje, oddziały wojskowe, grupy społeczne in. Konferencja skierowana jest do badaczy wszystkich epok i zagadnień, o ile wpisuje się w zagadnienie niepokorności.

INFORMACJE

Termin konferencji: 2­3 VI 2017

Termin zgłoszeń: 10 IV 2017

Ostateczny termin ogłoszenia uczestników konferencji: 15 IV 2017

Adres nadsyłania prac: niepokorniwszystkichczasow@gmail.com

Publikacja: Tak

Opłata konferencyjna: Tak – 100 zł  (w cenie: obiad, koszty publikacji, koszty konferencji)

Możliwość noclegu: Tak

Formularz dostępny pod: http://chomikuj.pl/allesUNDnichts/KONFERENCJA+NIEPOKORNI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, a także wyboru najlepszych prac, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny przy publikacji pokonferencyjnej. Terminy i godziny wystąpień ustalają wyłącznie organizatorzy konferencji. 

Miejsce: Kielce
Termin: 03 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/ lub https://www.facebook.com/events/380008182363321/

______

Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”.
Termin: 3 kwietnia 2017 r.
Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.
Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2017 r.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 28 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: 150 zł
Czas referowania: 15 min
więcej informacji pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/

https://www.facebook.com/events/380008182363321/

Miejsce: Mysłowice
Termin: 15 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link: http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

 

______

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej”.

Wydarzenie to odbędzie się  15 listopada 2016 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa  przy ul. Stadionowej 7a. Celem konferencji organizowanej w 100. rocznicę powstania Związku Floriańskiego jest integracja muzealnictwa pożarniczego, tj. pracowników muzeów, pasjonatów historii i techniki pożarnictwa oraz rozpoczęcie dyskusji na temat historii, stanu, potrzeb, perspektyw rozwoju muzealnictwa pożarniczego; pokazanie poprzez różnorodne świadectwa materialne i niematerialne klęski pożarów i znaczenia ochrony przeciwpożarowej w dziejach państwa polskiego i społeczności lokalnych.

Oczekujemy od prelegentów wypowiedzi dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem placówek muzealnych, zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem, udostępnianiem obiektów i dokumentów prezentujących historię straży pożarnych, organizacji, urzędów, stowarzyszeń, zakładów przemysłowych, działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ważne jest również ukazanie eksponatów muzealnych jako obiektów o walorach  historycznych, estetycznych, użytkowych, naukowych, edukacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji muzealnictwa pożarniczego, rozpropagowania idei ochrony przeciwpożarowej w kraju. Jednocześnie, poprzez coroczne spotkania, zapoczątkuje stworzenie wspólnego forum wymiany myśli związanych z problematyką muzealnictwa pożarniczego.

Podajemy poniżej przykładowe zagadnienia na konferencję:

- Perspektywy rozwoju muzealnictwa pożarniczego w Polsce

- Stan badań historycznych nad ochroną przeciwpożarową

- Historia polskich muzeów pożarnictwa

- Wybitni muzealnicy pożarnictwa; od strażaka do muzealnika

- Technika pożarnicza w placówce muzealnej

- Renowacja i konserwacja zabytkowego sprzętu pożarniczego

- Jak poszerzać kolekcje tematyczne – sposoby pozyskiwania eksponatów strażackich

- Rodzaje ekspozycji i eksponatów muzealnych (wytwory techniki, dzieła sztuki, kolekcje, źródła ikonograficzne, dokumenty)

- Obiekty muzealne w krajobrazie kulturowym: budownictwo (remizy strażackie), mała architektura (kapliczki, figury), elementy wystroju i wyposażenia budynków użyteczności publicznej

- Obiekt muzealny – przedmiot szczególnej wartości kulturowej

- Eksponaty muzealne – źródło do dziejów pożarów i sposobów walki z nimi

- Multimedialne muzeum – jak ożywić ekspozycje stałe

- Muzea pożarnicze na szlaku zabytków techniki

- Marketing w muzeum pożarnictwa – jak dotrzeć do odbiorcy produktu muzealnego

- Rola i zadania muzeum pożarnictwa w edukacji dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

- Kim jest gość w muzeum – charakterystyka  zwiedzającego muzeum pożarnictwa

- Rola imprez muzealnych w środowisku lokalnym

- Jak usystematyzować współpracę pomiędzy muzeami pożarnictwa w Polsce

- Współpraca muzeów pożarnictwa z jednostkami strażackimi w regionie i samorządem terytorialnym

-  Eksponat czy cyfrowy odpowiednik obiektu materialnego – przyszłość muzealnictwa pożarniczego

Propozycje tematów wystąpień prosimy wraz z krótkim abstraktem zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. na adres: dfalecki@cmp-muzeum.pl lub uoettingen@op.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń do programu konferencji. Obradom towarzyszyć będzie wystawa: „Muzea pożarnictwa w Polsce”. Planowana jest również publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Karta zgłoszeniowa

http://cmp-muzeum.pl/?p=5097

Komitet organizacyjny:

- st. bryg. mgr inż. Edward Pruski – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

- dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- mgr Dariusz Falecki Naczelnik – Wydziału Naukowo-Oświatowego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Osoba kontaktowa:

Dariusz Falecki

dfalecki@cmp-muzeum.pl

tel. 509 368 592

lub 32 222 37 33 wew. 27

Miejsce: Kielce
Termin: 18 X 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link:

______

CfP: Ciało jako paradygmat kultury i natury

Do 30 czerwca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ciało jako paradygmat kultury i natury, która odbędzie się w Kielcach 18 października 2016 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Cia%C5%82o-Zaproszenie.pdf

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Cia%C5%82o-Informacje-organizacyjne.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.doc

Miejsce: Piotrków Trybunalski
Termin: 15-16 IX 2016
Zgłoszenia: 15 VI 2016
Link:

______

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na konferencję:

Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze

15-16 września 2016 r.

Począwszy od Antygony i Kleopatry poprzez Lady Makbet i postaci wykreowane przez Jane Austin, a skończywszy na feministkach i pisarkach będących głosem współczesnej kobiety zmieniało się postrzeganie kobiety i jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Podczas naszej interdyscyplinarnej konferencji pragniemy przyjrzeć się tzw. „kobiecej naturze” niejednokrotnie odczytywanej jako zmienna, nieujarzmiona, a tym samym niezrozumiała. W jakich warunkach dochodzi do głosu ciemna strona kobiecej osobowości, jakich bywa ona uległa, łagodna i słaba? Jakim transformacjom na przestrzeni lat podlegało postrzeganie kobiety w szerokim spektrum historycznym, językowym i literackim? Jak zmieniał się punkt widzenia obserwatorów i ich hierarchia wartości? Jaką rzeczywistość odzwierciedlają metaforyczne konceptualizacje kobiet? Jakim manipulacjom podlegają współczesne przedstawienia kobiet w masowych mediach? Mamy nadzieję, że krytyczne spojrzenie na utarte stereotypy pozwoli nam zobaczyć bohaterki naszych wystąpień w nowym świetle. W naszych dyskusjach chcemy się oprzeć na różnorakich materiałach źródłowych, poczynając od tekstów historycznych i literackich, poprzez teksty prasowe, a skończywszy na produktach popkultury. Zapraszamy historyków, językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, antropologów, przedstawicieli nauk społecznych oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka postrzegania i przedstawiania postaci kobiet. Z założenia konferencja ma mieć charakter międzynarodowy, jednak przy braku zagranicznych prelegentów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany statusu konferencji na ogólnokrajową.

Języki konferencji: angielski i polski

Miejsce obrad: Katedra Filologii Angielskiej, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Słowackiego 114/118, Budynek B.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Opłata konferencyjna obejmuje uroczystą kolację, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Ważne terminy: Na propozycje zgłoszeń czekamy do 15 czerwca 2016 r. Prosimy o przesłanie propozycji wystąpienia (około 300 słów) na podany adres: women.piotrkow@gmail.com

Kierownik naukowy: Prof. Alina Kwiatkowska Sekretarz naukowy: dr Jolanta Dybała, dr Agnieszka Stanecka

Miejsce: Kielce
Termin:  11-12 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/krakow/konferencja-naukowa-zydzi-i-wojsko-polskie-w-xix-i-xx-wieku-zapisy-kielce,-11-12-pazdziernika-2016

 

______

Konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11–12 października 2016 (zgłoszenia do 31 maja 2016)

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku 

Termin konferencji: 11–12 października (wtorek–środa) 2016

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (1500 znaków) do 31 maja 2016 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi oraz wydanie książki będącej pokłosiem konferencji (teksty do druku należy przesłać do 30 listopada 2016 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Sekretarze konferencji:

dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) emajcher@ujk.edu.pl

Proponowane zagadnienia:

 • Żydzi w polskich oddziałach wojskowych
 • Żydzi w polskich oddziałach powstańczych i partyzanckich
 • Żydzi w polskich formacjach wojskowych na różnych frontach II wojny światowej
 • władze polskie na uchodźstwie i w kraju (Polskie Państwo Podziemne) wobec służby Żydów w wojsku polskim
 • służba wojskowa Żydów w 2 Korpusie Polskim
 • Żydzi w Wojsku Polskim po 1945 r.
 • relacje polsko-żydowskie podczas służby wojskowej
 • gospodarcze i społeczne relacje Żydów z polskim wojskiem
 • Żydzi i wojsko polskie w materiałach źródłowych, literaturze, prasie

Adresy do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. /0-41/ 340 50 50

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel. /0-41/ 349 73 06


 • RSS