konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Miejsce: Bydgoszcz

Termin: IV 2018

Zgłoszenia: 01 III  2018

Link:

 

______

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

oraz

 Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

mają przyjemność zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:

 

Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu

na przestrzeni dziejów.

 Bydgoszcz 5-6.04.2018 r.

Alkohol był wytwarzany i spożywany przez ludzi już w czasach pierwszych cywilizacji. Na przykład piwo warzone w starożytnej Mezopotamii wzmiankowane jest  w Eposie o Gilgameszu. Napoje wyskokowe cieszyły się niesłabnącą popularnością także w następnych epokach. Również dziś picie alkoholu stanowi integralny element większości kultur (i popkultury). Bez względu na epokę historyczną, nieodłączną konsekwencją przyjęcia jego nadmiernej dawki  było (i jest) jednak, następujące zwykle nazajutrz, kompleksowe – fizyczne i psychiczne złe samopoczucie określane ogólnie mianem kaca.

Co ciekawe, mimo powszechności (egalitaryzmu) zjawiska kaca oraz fenomenalnego rozwoju współczesnej medycyny i farmacji, uczeni do tej pory nie ustalili do końca na czym polega jego mechanizm, a także nie zdołali stworzyć skutecznego lekarstwa, które zapobiegałoby w pełni skutkom nadużycia lub je całkowicie niwelowało. Jest to tym bardziej zastanawiające, że próby podejmowano już w odległej przeszłości. Starożytni Rzymianie, aby zapobiec kacowi dodawali do wina wonne kwiaty. By wyleczyć kaca Pliniusz Starszy (I w. n.e.) zalecał zjedzenie sowich jaj lub smażonego kanarka. W południowej Azji leczono się sproszkowanymi rogami nosorożca. Dawni Mongołowie jedli zaś gotowane gałki oczne owiec. Zrozumiałą popularnością cieszył się także zawsze tak zwany „klin”. Metody te, podobnie jak dzisiejsze domowe i apteczne sposoby, to jednak zaledwie półśrodki. Pamiętać trzeba również, że kacowi fizycznemu towarzyszy często tak zwany „kac moralny”, będący konsekwencją rozmaitych czynów popełnionych wcześniej pod przemożnym wpływem alkoholu. Na przestrzeni dziejów kac determinuje więc psychosomatyczną kondycję ludzi; wpływa na ich relacje z otoczeniem i podejmowane decyzje.

Zjawisko kaca pozostaje problemem nierozwiązanym i niewyczerpanym badawczo.    Celem konferencji jest więc próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób na przestrzeni dziejów zmieniał się sposób postrzegania kaca? Jakie formy przybierało  i przybiera obecnie zapobieganie zatruciu alkoholem i leczenie jego skutków ? W jaki sposób kac wpływał i wpływa na działania ludzi?

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary badawcze:

 

 • Definicja i mechanizm kaca. Ewolucja poglądów. Stan obecny.
 • Leki na kaca. Dawne i współczesne sposoby obrony przed kacem (zapobieganie  i leczenie).
 • Motyw kaca w źródłach historycznych, literaturze i sztuce.
 • Dodatkowy skutek upojenia – kac moralny.

 

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, dietetyką, zdrowiem publicznym, analityką medyczną, psychologią, a także historią, historią sztuki, etnologią, antropologią kultury itp.

 

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

 

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 1.03.2018 roku, na adres: konfkac@gmail.com. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 14.03.2018 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich                        i pracowników naukowych oraz 100 zł dla uczestników studiów magisterskich. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinie recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfkac@gmail.com.

 

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Komunikat-nr-1-KAC-poprawiony,6133795392.doc

Miejsce: Bydgoszcz

Termin: IV 2018

Zgłoszenia: 01 III  2018

Link:

 

______

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

oraz

 Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

mają przyjemność zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:

 

Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu

na przestrzeni dziejów.

 Bydgoszcz 5-6.04.2018 r.

Alkohol był wytwarzany i spożywany przez ludzi już w czasach pierwszych cywilizacji. Na przykład piwo warzone w starożytnej Mezopotamii wzmiankowane jest  w Eposie o Gilgameszu. Napoje wyskokowe cieszyły się niesłabnącą popularnością także w następnych epokach. Również dziś picie alkoholu stanowi integralny element większości kultur (i popkultury). Bez względu na epokę historyczną, nieodłączną konsekwencją przyjęcia jego nadmiernej dawki  było (i jest) jednak, następujące zwykle nazajutrz, kompleksowe – fizyczne i psychiczne złe samopoczucie określane ogólnie mianem kaca.

Co ciekawe, mimo powszechności (egalitaryzmu) zjawiska kaca oraz fenomenalnego rozwoju współczesnej medycyny i farmacji, uczeni do tej pory nie ustalili do końca na czym polega jego mechanizm, a także nie zdołali stworzyć skutecznego lekarstwa, które zapobiegałoby w pełni skutkom nadużycia lub je całkowicie niwelowało. Jest to tym bardziej zastanawiające, że próby podejmowano już w odległej przeszłości. Starożytni Rzymianie, aby zapobiec kacowi dodawali do wina wonne kwiaty. By wyleczyć kaca Pliniusz Starszy (I w. n.e.) zalecał zjedzenie sowich jaj lub smażonego kanarka. W południowej Azji leczono się sproszkowanymi rogami nosorożca. Dawni Mongołowie jedli zaś gotowane gałki oczne owiec. Zrozumiałą popularnością cieszył się także zawsze tak zwany „klin”. Metody te, podobnie jak dzisiejsze domowe i apteczne sposoby, to jednak zaledwie półśrodki. Pamiętać trzeba również, że kacowi fizycznemu towarzyszy często tak zwany „kac moralny”, będący konsekwencją rozmaitych czynów popełnionych wcześniej pod przemożnym wpływem alkoholu. Na przestrzeni dziejów kac determinuje więc psychosomatyczną kondycję ludzi; wpływa na ich relacje z otoczeniem i podejmowane decyzje.

Zjawisko kaca pozostaje problemem nierozwiązanym i niewyczerpanym badawczo.    Celem konferencji jest więc próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób na przestrzeni dziejów zmieniał się sposób postrzegania kaca? Jakie formy przybierało  i przybiera obecnie zapobieganie zatruciu alkoholem i leczenie jego skutków ? W jaki sposób kac wpływał i wpływa na działania ludzi?

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary badawcze:

 

 • Definicja i mechanizm kaca. Ewolucja poglądów. Stan obecny.
 • Leki na kaca. Dawne i współczesne sposoby obrony przed kacem (zapobieganie  i leczenie).
 • Motyw kaca w źródłach historycznych, literaturze i sztuce.
 • Dodatkowy skutek upojenia – kac moralny.

 

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, dietetyką, zdrowiem publicznym, analityką medyczną, psychologią, a także historią, historią sztuki, etnologią, antropologią kultury itp.

 

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

 

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 1.03.2018 roku, na adres: konfkac@gmail.com. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 14.03.2018 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich                        i pracowników naukowych oraz 100 zł dla uczestników studiów magisterskich. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinie recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfkac@gmail.com.

 

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Komunikat-nr-1-KAC-poprawiony,6133795392.doc

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017 (przedłużony do 22 IX 2017)
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/07/05/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-czlowiek-panem-zycia-i-smierci-w-czasach-konfliktow-i-wyzwan-cywilizacyjnych/

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 24-25 X  2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017
Link:

 

______

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
oraz
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej
Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej,
która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w dniach:
24-25 października 2017 roku

 

Problem polityki historycznej odgrywa istotną rolę we współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych. Jako cel konferencji określamy podjęcie wielowątkowej refleksji na temat pamięci w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym. Naszą intencją jest usystematyzowanie problemów definicyjnych i przegląd rozwiązań instytucjonalnych w omawianym zakresie. Warto przy tej okazji dokonać również porównań doświadczeń polskich z tendencjami europejskimi i światowymi. Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy historyków, socjologów, kulturoznawców, antropologów kultury, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad pamięcią i historią w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym.
Proponujemy, aby rozważania skupiły się wokół następujących zagadnień:
. historia i kultura jako fundamenty kreowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej w kontekście kultury pamięci i polityki pamięci (polityki historycznej)
. uniwersalne mechanizmy tożsamości narodowej w społeczeństwach europejskich
. transgraniczna polityka pamięci, eksponowanie tożsamości Innego
. praktyki stosowane w celu wzmocnienia tożsamości (patriotyzm i „obywatelskość”)
. pamięć o przeszłości w kulturze i sztuce
. polityka pamięci jako element polityki kulturalnej
. anatomia polityki pamięci
. relacje polityki i kultury pamięci
. polityka a dyplomacja pamięci
. polityka miejsca
. pamięć a komunikowanie publiczne/polityczne
. miejsca pamięci
. aksjologia a pamięć
. pola zastosowania pojęcia postpamięci
. pamięć a doświadczenie
. narracja jako opowieść o doświadczeniu
. rola mediów w dyskursie na temat przeszłości i media jako komponent polityki pamięci
Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje uroczystą kolację, obiad, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych (po pozytywnych recenzjach).
Zakwaterowanie uczestnicy opłacają sami.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 1 września 2017 r. na adres: anatomia.polityki@gmail.com
Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 20 września 2017 r. (z dopiskiem anatomia polityki) na konto:
Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi)
Faktura może być wystawiona jedynie na płatnika.
Serdecznie zapraszamy!

Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
Instytut Filologii Polskiej i
Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
Komitet naukowy konferencji:
Dr hab. Iwona Benenowska ibene@ukw.edu.pl
Dr hab. Beata Morzyńska -Wrzosek beatamw@abas.pl
Dr Monika Opioła-Cegiełka m.opiola@ukw.edu.pl
Dr Joanna Szczutkowska historyk@ukw.edu.pl
Sekretarz naukowy konferencji: mgr Gabriela Frischke anatomia.polityki@gmail.com

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/ANATOMIA-ZAPROSZENIE,5999689793.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/ANATOMIA-ZG*c5*81OSZENIE,5999689790.doc

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017 (przedłużony do 22 IX 2017)
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do Bydgoszczy historyków, politologów, socjologów, pedagogów, psychologów, prawników, ekonomistów, demografów oraz specjalistów innych nauk.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących człowieka jako jednostki w sytuacjach ekstremalnych.

Organizatorzy zapewniają kolację w dniu 16 listopada 2017 r. oraz śniadanie i obiad w drugim dniu konferencji. Ponadto zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów do końca I kwartału 2018 r.

            Na zgłoszenia  czekamy do 1 września 2017 r.

            Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres:

konf.czlowiekpanem@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Numer konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną podamy po przyjęciu zgłoszenia do udziału w konferencji. Wtedy również podamy dokładną informację na temat sugerowanych możliwości noclegu.

            Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Składanie zgłoszeń będzie przebiegało wg następującego terminarza:

 • do 1 września 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń
 • do 15 września 2017 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
 • do 29 września 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 20 października 2017 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów

Proponowane zagadnienia i obszary do poruszenia podczas konferencji:

 1. Zaprezentowanie funkcjonowania jednostki i grup społecznych w czasach konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych: życie codzienne, asymilacja, życie kulturalne, przemiany kulturalne, procesy społeczne, wpływy polityczne, życie społeczne, życie polityczne;
 2. Osoby cywilne, żołnierze, politycy, twórcy kultury, administratorzy rodziny, nauczyciele, wychowawcy, itp. na tle konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych;
 3. Rodzina na tle konfliktu i zagrożeń cywilizacyjnych;
 4. Rola jednostek i grup społecznych w rejonach zagrożeń cywilizacyjnych i wojennych;
 5. Lokalne, regionalne i międzynarodowe konflikty;
 6. W jaki sposób jednostka oraz grupy społeczne organizowały życie na terenach zagarniętych przez wroga?;
 7. W jaki sposób wróg organizował życie na zagarniętych terenach i jak w to wpisywała się jednostka oraz grupy społeczne?

Rada organizacyjna:

mgr Soraya Kuklińska
mgr Sławomir Łaniecki
mgr Gabriela Frischke
mgr Wojciech Miklaszewski

Rada naukowa:

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski WSG (humanistyka)
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. UKW (humanistyka)
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. nadzw. UMK (humanistyka)

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/kultura-media-spoleczenstwo

______

Uczelniana Rada Doktorantów UKW oraz

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

serdecznie zapraszają do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

,,KULTURA – MEDIA – SPOŁECZEŃSTWO”

w dniach 1-2 czerwca 2017

 

Zakres tematyczny: kultura żywego słowa w odniesieniu do kultur narodowych; językowy obraz świata w międzynarodowym dyskursie medialnym;  przejawy kultury w mediach społecznościowych; stereotypy narodowe i ich obraz w mass mediach; rola społeczeństw w kształtowaniu obrazu współczesnej kultury; społeczeństwa

i społeczności w mediach publicznych; media a komunikowanie polityczne.                                                                                                                                                             

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 kwietnia 2017

na adres email: samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com

 

Potwierdzenie przyjęcia tematu: do 30 kwietnia 2017

Rozesłanie programu konferencji: do 5 maja 2017

Oplata konferencyjna: 180 zł (obejmuje obiad, kolację, catering, materiały konferencyjne), najpóźniej do 22 maja 2017 na podane dane w wiadomości zwrotnej.

Opłata nie dotyczy noclegu. Propozycje hoteli/hosteli zostaną przesłane w mailu.

Miejsce: Biblioteka Główna UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy

Patronat honorowy:

JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Komitet naukowy konferencjii:

prof. Elżbieta Laskowska

dr hab. prof. nadzw. Anna Bączkowska

dr hab. prof. nadzw. Grażyna Sawicka

dr hab. prof. nadzw. Filip Pierzchalski

dr Grzegorz Kaczmarek

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/kultura-media-spoleczenstwo

______

Uczelniana Rada Doktorantów oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.
,,KULTURA-MEDIA-SPOŁECZEŃSTWO” 1-2 czerwca 2017.
Formularz zgłoszeniowy i wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.doktoranci.ukw.edu.pl w zakładce konferencji.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Zapraszamy!

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 06-07 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

 

______

Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów.

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Bydgoszcz 6-7 kwietnia 2017 r.

Komunikat nr 1

Już niemal od zarania dziejów człowiek miał do czynienia ze zjawiskiem uzależnienia. Malowidła na ścianach jaskiń ujawniają pociąg prehistorycznych ludzi do substancji wprowadzających w stan odurzenia. W zapiskach cesarza Shen Nunga (III tysiąclecie p.n.e.) odnajdujemy wzmiankę o haszyszu, który stosowany był w celach leczniczych. Podobnie również jak wyciąg z konopi, co w swoich dziennikach, po spotkaniu z Persami, odnotował Marco Polo (XIII/XIV wiek). W wiekach XVIII i XIX, w Wielkiej Brytanii i Ameryce, powszechne w użyciu były morfina i kokaina. Historia alkoholu jest równie wiekowa i bogata, na co wskazuje wiele przekazów historycznych zawierających informacje na temat powstawania napojów „wyskokowych” i ich znaczenia w kulturze i życiu człowieka. Rozwój technologii przyniósł nowe formy uzależnień, które współcześnie mogą wręcz zaskakiwać.

Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uzależnienia: W jaki sposób na przestrzeni dziejów zmieniała się definicja i postrzeganie uzależnienia? Jakie formy przybierało dawniej i jak możemy je zdefiniować współcześnie?

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary badawcze:

 uzależnienia w medycynie i farmacji, sposoby diagnozowania i metody leczenia,

uzależnienia w praktyce życia codziennego,

uzależnienia w obszarze praktyk społecznych, kulturowych i symbolicznych,

 uzależnienia w literaturze i sztuce.

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem, analityką medyczną, a także historią medycyny i farmacji, historią sztuki, antropologią kultury itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 01.03.2017 r. na adres: konfnalogi@gmail.com (prosimy pobrać zgłoszenie ze strony skhukwbydgoszcz.jimdo.com) Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 13.03.2017 r.

OPŁATA

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich i pracowników naukowych oraz 100 zł dla uczestników studiów magisterskich. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów. Koszty noclegu pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfnalogi@gmail.com

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+na*c5*82ogi,5734560016.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+na*c5*82ogi,5734560015.docx

Miejsce: Wrocław
Termin: 22-23 IX 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Zakład Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych oraz Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego”. Obrady odbędą się w dniach 22-23 września 2016 r. w Bydgoszczy na ulicy Poniatowskiego 12.
Celem niniejszej konferencji jest analiza zagadnień dotyczących współczesnych problemów obszaru postradzieckiego – m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy, krajów bałtyckich, Osetii Południowej, Abchazji, Mołdawii oraz byłych republik kaukaskich, wchodzących wcześniej w skład ZSRR – m.in. Armenii, Azerbejdżanu, Turkemistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu czy Kirgistanu. Wyrażamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do wnikliwej i interdyscyplinarnej analizy wyzwań, stojących przed obszarem postradzieckim w szeroko rozumianej perspektywie politologicznej, historycznej, prawnej, ekonomicznej czy społecznej. Nastawiamy się na kreatywność poszczególnych projektów wystąpień, aczkolwiek prosimy o przestrzeganie zakresu tematycznego naszych rozważań.

Obecna sytuacja na wschodzie Ukrainy i wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu imigracyjnego w Europie Zachodniej pozwala nam na postawienie pytania, czy i na ile obszar postradziecki ma szansę w przyszłości wyzwolić się od rosyjskich wpływów. Pomimo rozpadu Związku Sowieckiego Rosja do dnia dzisiejszego m.in. poprzez wielowymiarowe uwarunkowania ekonomiczne, społeczne czy kulturowe oddziałuje na politykę władz krajów wchodzących w XX wieku w skład ZSRR i dąży do całkowitego podporządkowania ich sobie. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na instrumenty wpływu, za jakich pomocą Rosja chce utrzymywać kontrolę nad tymi obszarami. Ważnym punktem naszych deliberacji będzie też m.in. próba holistycznego przedstawienia stosunku państw, należących w przeszłości do ZSRR, do zachodnich inicjatyw integracyjnych w sferze politycznej, gospodarczej i wojskowej. Wskazując na tę problematykę, mamy na myśli m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy i na ile dla terenu dawnego Związku Radzieckiego ściślejsze powiązania z Europą Zachodnią mogą być korzystne w dłuższej perspektywie czasowej. Liczymy, że niniejsze obrady mogą przyczynić się do jak najbardziej pełnej odpowiedzi na zgłaszane przez nas wątpliwości.

Odnosząc się do kwestii stricte organizacyjnych, chcielibyśmy wspomnieć, że wygłaszane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość selekcji przesłanych zgłoszeń w zakresie tematyki wystąpienia. Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów referatów do 30 czerwca 2016 r. na adres ns@ukw.edu.pl (dla gości z zagranicy), andrzej.purat@o2.pl oraz bielicki11@gmail.com (dla prelegentów z Polski) Uprzejmie apelujemy o nieprzekraczanie wyznaczonych terminów ze względu na zobowiązania organizacyjne. W przypadku ewentualnych pytań odnośnie pozostałych kwestii formalnych, prosimy je kierować na adres bielicki11@gmail.com. Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień zostaną przekazane Państwu do 7 lipca 2016 r. Natomiast zgłoszenia potwierdzające udział w konferencji w formie biernej prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł od osoby, a dla studentów 200 zł. Prosimy o wpłatę pieniędzy na numer konta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Bank Zachodni WBK S.A 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem- „Współczesne problemy” + imię i nazwisko + uczelnia. Opłata zawiera wyżywienie oraz materiały konferencyjne, w tym autorski egzemplarz monografii. Nie obejmuje natomiast kosztów dojazdu oraz noclegu z wyjątkiem gości zagranicznych.

W skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wchodzą:
dr hab. Aleksander Lasik, prof. UKW (przewodniczący Komitetu naukowego i organizacyjnego)
Pozostali członkowie Komitetu:
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
dr hab. Tomasz Kuczur, prof. UKW
dr hab. Jan Waskan, prof. UKW
dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW
dr Magdalena Bierzyńska- Sudoł
dr Wojciech Jurkiewicz
dr Sławomir Sadowski
dr Andrzej Purat
dr Nartsiss Shukuralieva
lic. Paweł Bielicki

Sekretarze konferencji:
dr Andrzej Purat- kontakt- andrzej.purat@o2.pl
dr Nartsiss Shukuralieva- kontakt- ns@ukw.edu.pl
lic. Paweł Bielicki- kontakt- bielicki11@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz+zg*c5*82oszeniowy%287%29,5303523582.doc

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 17-18 V 2016
Zgłoszenia:28 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1527110267584960/

 

______

Zakład Komunikacji Językowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uczelniana Rada Doktorantów zapraszają na
I Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.
„Język we współczesnych dyskursach”.

W panelu eksperckim wezmą udział wyjątkowi goście: PROF. ALEKSY AWDIEJEW oraz PROF. GRAŻYNA HABRAJSKA.
Panel poprowadzi prof. Elżbieta Laskowska

Termin: 17-18 maja 2016
Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Szymanowskiego 3
Czas wystąpienia: 15 minut, każdy panel będzie zakończony dyskusją.

Zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów nauk humanistycznych oraz społecznych (m.in. językoznawców, socjologów, politologów, medioznawców) do zgłaszania propozycji referatów.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem najpóźniej do 28 kwietnia 2016 drogą elektroniczną na adres konferencja052016@gmail.com ( formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://www.dropbox.com/s/29rkct65586svzw/Formularz%20zgłoszeniowy-%2017-18%20maja%202016.doc?dl=0 )
O akceptacji tematu poinformujemy mailowo.
Harmonogram wystąpień zostanie rozesłany najpóźniej do 1 maja 2016.
Opłata konferencyjna: 60 zł
Publikacja w Zeszytach Naukowych Uczelnianej Rady Doktorantów.
Osoba do kontaktu: Alicja Żardecka, konferencja052016@gmail.com, tel. 737 458 101

Patron honorowy i sponsor wydarzenia: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kobiak


 • RSS