konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do Bydgoszczy historyków, politologów, socjologów, pedagogów, psychologów, prawników, ekonomistów, demografów oraz specjalistów innych nauk.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących człowieka jako jednostki w sytuacjach ekstremalnych.

Organizatorzy zapewniają kolację w dniu 16 listopada 2017 r. oraz śniadanie i obiad w drugim dniu konferencji. Ponadto zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów do końca I kwartału 2018 r.

            Na zgłoszenia  czekamy do 1 września 2017 r.

            Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres:

konf.czlowiekpanem@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Numer konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną podamy po przyjęciu zgłoszenia do udziału w konferencji. Wtedy również podamy dokładną informację na temat sugerowanych możliwości noclegu.

            Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Składanie zgłoszeń będzie przebiegało wg następującego terminarza:

 • do 1 września 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń
 • do 15 września 2017 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
 • do 29 września 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 20 października 2017 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów

Proponowane zagadnienia i obszary do poruszenia podczas konferencji:

 1. Zaprezentowanie funkcjonowania jednostki i grup społecznych w czasach konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych: życie codzienne, asymilacja, życie kulturalne, przemiany kulturalne, procesy społeczne, wpływy polityczne, życie społeczne, życie polityczne;
 2. Osoby cywilne, żołnierze, politycy, twórcy kultury, administratorzy rodziny, nauczyciele, wychowawcy, itp. na tle konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych;
 3. Rodzina na tle konfliktu i zagrożeń cywilizacyjnych;
 4. Rola jednostek i grup społecznych w rejonach zagrożeń cywilizacyjnych i wojennych;
 5. Lokalne, regionalne i międzynarodowe konflikty;
 6. W jaki sposób jednostka oraz grupy społeczne organizowały życie na terenach zagarniętych przez wroga?;
 7. W jaki sposób wróg organizował życie na zagarniętych terenach i jak w to wpisywała się jednostka oraz grupy społeczne?

Rada organizacyjna:

mgr Soraya Kuklińska
mgr Sławomir Łaniecki
mgr Gabriela Frischke
mgr Wojciech Miklaszewski

Rada naukowa:

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski WSG (humanistyka)
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. UKW (humanistyka)
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. nadzw. UMK (humanistyka)

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/kultura-media-spoleczenstwo

______

Uczelniana Rada Doktorantów UKW oraz

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

serdecznie zapraszają do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

,,KULTURA – MEDIA – SPOŁECZEŃSTWO”

w dniach 1-2 czerwca 2017

 

Zakres tematyczny: kultura żywego słowa w odniesieniu do kultur narodowych; językowy obraz świata w międzynarodowym dyskursie medialnym;  przejawy kultury w mediach społecznościowych; stereotypy narodowe i ich obraz w mass mediach; rola społeczeństw w kształtowaniu obrazu współczesnej kultury; społeczeństwa

i społeczności w mediach publicznych; media a komunikowanie polityczne.                                                                                                                                                             

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 kwietnia 2017

na adres email: samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com

 

Potwierdzenie przyjęcia tematu: do 30 kwietnia 2017

Rozesłanie programu konferencji: do 5 maja 2017

Oplata konferencyjna: 180 zł (obejmuje obiad, kolację, catering, materiały konferencyjne), najpóźniej do 22 maja 2017 na podane dane w wiadomości zwrotnej.

Opłata nie dotyczy noclegu. Propozycje hoteli/hosteli zostaną przesłane w mailu.

Miejsce: Biblioteka Główna UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy

Patronat honorowy:

JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Komitet naukowy konferencjii:

prof. Elżbieta Laskowska

dr hab. prof. nadzw. Anna Bączkowska

dr hab. prof. nadzw. Grażyna Sawicka

dr hab. prof. nadzw. Filip Pierzchalski

dr Grzegorz Kaczmarek

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 28 IV 2017
Link: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/kultura-media-spoleczenstwo

______

Uczelniana Rada Doktorantów oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.
,,KULTURA-MEDIA-SPOŁECZEŃSTWO” 1-2 czerwca 2017.
Formularz zgłoszeniowy i wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.doktoranci.ukw.edu.pl w zakładce konferencji.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Zapraszamy!

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 06-07 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

 

______

Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów.

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Bydgoszcz 6-7 kwietnia 2017 r.

Komunikat nr 1

Już niemal od zarania dziejów człowiek miał do czynienia ze zjawiskiem uzależnienia. Malowidła na ścianach jaskiń ujawniają pociąg prehistorycznych ludzi do substancji wprowadzających w stan odurzenia. W zapiskach cesarza Shen Nunga (III tysiąclecie p.n.e.) odnajdujemy wzmiankę o haszyszu, który stosowany był w celach leczniczych. Podobnie również jak wyciąg z konopi, co w swoich dziennikach, po spotkaniu z Persami, odnotował Marco Polo (XIII/XIV wiek). W wiekach XVIII i XIX, w Wielkiej Brytanii i Ameryce, powszechne w użyciu były morfina i kokaina. Historia alkoholu jest równie wiekowa i bogata, na co wskazuje wiele przekazów historycznych zawierających informacje na temat powstawania napojów „wyskokowych” i ich znaczenia w kulturze i życiu człowieka. Rozwój technologii przyniósł nowe formy uzależnień, które współcześnie mogą wręcz zaskakiwać.

Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uzależnienia: W jaki sposób na przestrzeni dziejów zmieniała się definicja i postrzeganie uzależnienia? Jakie formy przybierało dawniej i jak możemy je zdefiniować współcześnie?

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary badawcze:

 uzależnienia w medycynie i farmacji, sposoby diagnozowania i metody leczenia,

uzależnienia w praktyce życia codziennego,

uzależnienia w obszarze praktyk społecznych, kulturowych i symbolicznych,

 uzależnienia w literaturze i sztuce.

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem, analityką medyczną, a także historią medycyny i farmacji, historią sztuki, antropologią kultury itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 01.03.2017 r. na adres: konfnalogi@gmail.com (prosimy pobrać zgłoszenie ze strony skhukwbydgoszcz.jimdo.com) Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 13.03.2017 r.

OPŁATA

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich i pracowników naukowych oraz 100 zł dla uczestników studiów magisterskich. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów. Koszty noclegu pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfnalogi@gmail.com

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+na*c5*82ogi,5734560016.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+na*c5*82ogi,5734560015.docx

Miejsce: Wrocław
Termin: 22-23 IX 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Zakład Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych oraz Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego”. Obrady odbędą się w dniach 22-23 września 2016 r. w Bydgoszczy na ulicy Poniatowskiego 12.
Celem niniejszej konferencji jest analiza zagadnień dotyczących współczesnych problemów obszaru postradzieckiego – m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy, krajów bałtyckich, Osetii Południowej, Abchazji, Mołdawii oraz byłych republik kaukaskich, wchodzących wcześniej w skład ZSRR – m.in. Armenii, Azerbejdżanu, Turkemistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu czy Kirgistanu. Wyrażamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do wnikliwej i interdyscyplinarnej analizy wyzwań, stojących przed obszarem postradzieckim w szeroko rozumianej perspektywie politologicznej, historycznej, prawnej, ekonomicznej czy społecznej. Nastawiamy się na kreatywność poszczególnych projektów wystąpień, aczkolwiek prosimy o przestrzeganie zakresu tematycznego naszych rozważań.

Obecna sytuacja na wschodzie Ukrainy i wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu imigracyjnego w Europie Zachodniej pozwala nam na postawienie pytania, czy i na ile obszar postradziecki ma szansę w przyszłości wyzwolić się od rosyjskich wpływów. Pomimo rozpadu Związku Sowieckiego Rosja do dnia dzisiejszego m.in. poprzez wielowymiarowe uwarunkowania ekonomiczne, społeczne czy kulturowe oddziałuje na politykę władz krajów wchodzących w XX wieku w skład ZSRR i dąży do całkowitego podporządkowania ich sobie. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na instrumenty wpływu, za jakich pomocą Rosja chce utrzymywać kontrolę nad tymi obszarami. Ważnym punktem naszych deliberacji będzie też m.in. próba holistycznego przedstawienia stosunku państw, należących w przeszłości do ZSRR, do zachodnich inicjatyw integracyjnych w sferze politycznej, gospodarczej i wojskowej. Wskazując na tę problematykę, mamy na myśli m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy i na ile dla terenu dawnego Związku Radzieckiego ściślejsze powiązania z Europą Zachodnią mogą być korzystne w dłuższej perspektywie czasowej. Liczymy, że niniejsze obrady mogą przyczynić się do jak najbardziej pełnej odpowiedzi na zgłaszane przez nas wątpliwości.

Odnosząc się do kwestii stricte organizacyjnych, chcielibyśmy wspomnieć, że wygłaszane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość selekcji przesłanych zgłoszeń w zakresie tematyki wystąpienia. Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów referatów do 30 czerwca 2016 r. na adres ns@ukw.edu.pl (dla gości z zagranicy), andrzej.purat@o2.pl oraz bielicki11@gmail.com (dla prelegentów z Polski) Uprzejmie apelujemy o nieprzekraczanie wyznaczonych terminów ze względu na zobowiązania organizacyjne. W przypadku ewentualnych pytań odnośnie pozostałych kwestii formalnych, prosimy je kierować na adres bielicki11@gmail.com. Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień zostaną przekazane Państwu do 7 lipca 2016 r. Natomiast zgłoszenia potwierdzające udział w konferencji w formie biernej prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł od osoby, a dla studentów 200 zł. Prosimy o wpłatę pieniędzy na numer konta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Bank Zachodni WBK S.A 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem- „Współczesne problemy” + imię i nazwisko + uczelnia. Opłata zawiera wyżywienie oraz materiały konferencyjne, w tym autorski egzemplarz monografii. Nie obejmuje natomiast kosztów dojazdu oraz noclegu z wyjątkiem gości zagranicznych.

W skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wchodzą:
dr hab. Aleksander Lasik, prof. UKW (przewodniczący Komitetu naukowego i organizacyjnego)
Pozostali członkowie Komitetu:
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
dr hab. Tomasz Kuczur, prof. UKW
dr hab. Jan Waskan, prof. UKW
dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW
dr Magdalena Bierzyńska- Sudoł
dr Wojciech Jurkiewicz
dr Sławomir Sadowski
dr Andrzej Purat
dr Nartsiss Shukuralieva
lic. Paweł Bielicki

Sekretarze konferencji:
dr Andrzej Purat- kontakt- andrzej.purat@o2.pl
dr Nartsiss Shukuralieva- kontakt- ns@ukw.edu.pl
lic. Paweł Bielicki- kontakt- bielicki11@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz+zg*c5*82oszeniowy%287%29,5303523582.doc

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 17-18 V 2016
Zgłoszenia:28 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1527110267584960/

 

______

Zakład Komunikacji Językowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uczelniana Rada Doktorantów zapraszają na
I Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.
„Język we współczesnych dyskursach”.

W panelu eksperckim wezmą udział wyjątkowi goście: PROF. ALEKSY AWDIEJEW oraz PROF. GRAŻYNA HABRAJSKA.
Panel poprowadzi prof. Elżbieta Laskowska

Termin: 17-18 maja 2016
Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Szymanowskiego 3
Czas wystąpienia: 15 minut, każdy panel będzie zakończony dyskusją.

Zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów nauk humanistycznych oraz społecznych (m.in. językoznawców, socjologów, politologów, medioznawców) do zgłaszania propozycji referatów.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem najpóźniej do 28 kwietnia 2016 drogą elektroniczną na adres konferencja052016@gmail.com ( formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://www.dropbox.com/s/29rkct65586svzw/Formularz%20zgłoszeniowy-%2017-18%20maja%202016.doc?dl=0 )
O akceptacji tematu poinformujemy mailowo.
Harmonogram wystąpień zostanie rozesłany najpóźniej do 1 maja 2016.
Opłata konferencyjna: 60 zł
Publikacja w Zeszytach Naukowych Uczelnianej Rady Doktorantów.
Osoba do kontaktu: Alicja Żardecka, konferencja052016@gmail.com, tel. 737 458 101

Patron honorowy i sponsor wydarzenia: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kobiak

Miejsce:Bydgoszcz
Termin: 26-27 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link:

 

______

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Motyw wojny w kulturze i sztuce 26-27 kwietnia 2016 r., Ostromecko oraz Instytut Nauk Politycznych.

Szanowni Państwo,

celem organizowanej konferencji, będącej zarazem trzecią odsłoną spotkań naukowych, analizujących wielopłaszczyznowe związki kultury i sztuki ze zjawiskami społeczno-politycznymi, jest podjęcie refleksji na temat miejsca i roli motywu wojny w takich dziedzinach, jak przede wszystkim: literatura, muzyka, teatr, kino i sztuki plastyczne.

Dokonania prozaików i poetów, scenarzystów i dramatopisarzy, reżyserów teatralnych i filmowców, malarzy, rzeźbiarzy i fotografików, czy kompozytorów niejednokrotnie miały swoje źródło i inspiracje w konfliktach zbrojnych. Kultura i sztuka pomagają w zachowaniu w pamięci doświadczeń wojny i tym samym są ważnym świadectwem przeszłości.Działalność ludzi kultury i sztuki nierzadko wpływała na postrzeganie wojny, prowadząc do zagorzałych dyskusji dotyczących jej motywów, zasadności i ofiar. Artyści w swoich pracach niejednokrotnie uwypuklali bohaterskie czyny jednostek i znaczenie zwycięstw militarnych, dając kolejnym pokoleniom powody do dumy narodowej. Z drugiej strony, zachowany w ten sposób obraz często obnażał brutalność, zniszczenia i tragedie, które niosły ze sobą wojny.

Pragniemy zastanowić się nad jakością kulturowych wizji wojen, rozważając sposób odzwierciedlania tła, natury oraz konsekwencji wybranych konfliktów zbrojnych. Warto przy tej okazji dokonać porównania rodzimych osiągnięć z tendencjami światowymi.

Zgłoszenia uczestnictwa (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz punktowane wydawnictwo pokonferencyjne. Termin nadesłania pełnych tekstów referatów (łącznie 20-30 tys. znaków ze spacjami, odpowiednio mniej przy załączaniu ilustracji) upływa 30 maja 2016 r. Jednocześnie
informujemy, iż do druku będą skierowane teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzenta. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży.

Szczegółowe informacje związane z przyjazdem i pobytem
w Ostromecku oraz wytyczne edytorskie tekstów do publikacji
pokonferencyjnej przesłane zostaną po przyjęciu zgłoszenia.

Wszelką korespondencję prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów na adres: wojnawkulturze@gmail.com

Z poważaniem

dr Łukasz Jureńczyk

dr Joanna Szczutkowska

mgr Wojciech Trempała

mgr Paulina Wenderlich

Miejsce: Bydgoszcz
Termin:  07-08 V2015
Zgłoszenia: 16 III 2015
Link:

_______

 Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Historia Kultury Ciała”, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 7-8 V 2015 r. Wszelkie informacje (wraz z formularzem zgłoszeniowym) znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: www.historia-kultury-ciala.pl.

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 11-12 V 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich
Bydgoszcz 11-12 maja 2015 r.

W imieniu organizatora – Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW – serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy na międzynarodową konferencję naukową pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2015 roku. W założeniach jest to cykl konferencji. Każda z kolejnych sesji poświęcona będzie innemu wątkowi związanemu z faktem relacji sąsiedzkich. Tegoroczna konferencja zostanie poświęcona kwestii przeszłości stanowiącej w większości przypadków klucz do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich.
Konferencja ma posłużyć wymianie poglądów oraz zaprezentowaniu wyników badań historycznych, politologicznych i socjologicznych na temat budowania wzajemnych relacji społeczności, którym przyszło żyć obok siebie.
Zmieniają się granice miast i państw, ale zawsze poza wytyczoną linią graniczną mieszka ten „Inny”, „Obcy”, czyli sąsiad. Sąsiadów się nie wybiera. Oni po prostu są. Wynika to z naszego aktualnego miejsca zamieszkania. Chodzi jednak o to, aby jakoś ułożyć sobie stosunki z tym drugim człowiekiem, narodem żyjącym obok. Społeczności mieszkające razem też są dla siebie obce. Sąsiadem jest lokator w bloku na osiedlu, mieszkaniec drugiego, nieopodal położonego miasta czy wsi, sąsiedniego państwa. Sąsiadami mogą być inne narody, ale także i społeczności odmienne kulturowo czy religijnie. Formalnie zawsze był i obecnie jest ten drugi, obcy, nie swój.
Ostatnimi laty społeczność Europy i Świata, wchodząc do wielkiej wspólnej globalnej wioski, próbuje rozliczyć się z przeszłością. Nastanie XXI wieku rozbudziło w ludziach nadzieję na lepsze wspólne życie. Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że w miejsce starych podziałów pojawiły się nowe, a także odrodziły się stare. Świat doświadczony konfliktami obu wielkich wojen, po blisko siedemdziesięciu latach staje przed koniecznością rozliczenia się z przeszłością i podjęcia próby ułożenia sobie poprawnych stosunków między narodami.

Tegoroczne spotkanie zamierzamy poświęcić szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania stosunków sąsiedzkich, zarówno tych międzynarodowych, jak i kulturowych i społecznych. Kwestie ułożenia poprawnych stosunków narodów mieszkających obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych wymagają wnikliwych badań interdyscyplinarnych. Stąd przewidujemy w konferencji udział przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologii, socjologii, jak i etnologii czy propedeutyki nauki o społeczeństwie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.
Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz recenzowaną publikację pokonferencyjną. Numer konta, na który należy wpłacać opłatę konferencyjną oraz dalsze informacje organizacyjne podamy w kolejnym komunikacie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem opublikowania tekstu w tomie pokonferencyjnym jest uzyskane pozytywnej recenzji.
Zgłoszenia wraz z abstraktami (maksymalnie 900 znaków) prosimy nadsyłać na adres: sasiad_bydgoszcz@wp.pl
Komitet Naukowy Sekretarze konferencji
prof. dr hab. Albert Kotowski dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW dr Teresa Maresz
dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. UKW

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/S*c4*85siad_2015_ZAPROSZENIE,4559914830.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/S*c4*85siad_2015_karta+zg*c5*82oszenia,4559914809.pdf

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 10-11 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

zaprasza do udziału w

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

Inny – Obcy – Potwór.

Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki

 

 

Bydgoszcz, 10-11 wrzesień 2015 r.


 

 

I. CEL KONFERENCJI

 

W każdym społeczeństwie istnieją pewne określone zasady zachowania, postawy, wyznawane wartości, ideały, obyczaje, według których żyją poszczególne jednostki. Warunkuje to powszechne zrozumienie, umacnianie więzi międzyludzkich. Zdarza się jednak, że wśród danego ogółu pojawia się osoba różniąca się od innych, zachowująca się i postępująca inaczej, wyglądająca inaczej, wyraźnie stająca w opozycji do świata. Te szczególne jednostki rzadko są społecznie akceptowane, często wywołują sensację, niekiedy strach i chęć ich wyeliminowania, a czasami zwykłą ciekawość. Konferencja ma na celu postawienie sobie pytania o byt człowieka w relacjach odmienności. Z jednej strony będzie to pytanie o Człowieka, który przekraczając pewne granice, ramy moralne, czy prawne zostaje wykluczony ze społeczeństwa, przemieniając się z Innego w Obcego – Wroga – Potwora. Szukając granic pomiędzy Innym a Obcym, jak również między Obcym a Potworem, będziemy starać się także szukać Innego w sobie samych, siebie samych w Obcym.

II. ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania „Innego” w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym. Z jednej strony ukazanie jego odmienności, sposobu, w jaki przekracza granice, z drugiej wskazanie konsekwencji takiego działania, zarówno dla niego samego, jak i dla innych.  Będzie to także próba wskazania istnienia (a może nieistnienia) granic pomiędzy Innością a Obcością, zastanowienia się, kiedy, jak, dlaczego Inny staje się Obcym, czy będąc Obcym może być Wrogiem, kiedy Inny staje się Potworem, stawiając sobie jednocześnie pytanie o możliwości akceptacji takich społecznych odmienności, szukając granic naszej własnej tolerancji.

Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów, archeologów, filologów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat aspektów odmienności człowieczeństwa.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne referatów:

 • Inny – Obcy – Potwór: kreacje i wyobrażenia na przestrzeni dziejów (antropologia, kultura, religia, filozofia, sztuka, literatura, film, popkultura etc.);
 • Inny – Obcy –Potwór: w praktyce życia codziennego i komunikacji międzyludzkiej;

- granice odmienności i pola odmienności,

- wykluczenie społeczne, dyskryminacja społeczna, sankcje społeczne,

- akceptacja odmienności, oswojenie odmienności, umiłowanie odmienności,

- obcość jako motywacja do działania;

 • Inny – Obcy – Potwór: jako świadome wyrażanie swojej tożsamości;

- kreowanie odmiennego wizerunku jako próba odwrócenia porządku świata,

- świadome przekraczanie granic,

- relacje Człowiek-Inny/Obcy/Potwór, Bóg-Inny/Obcy/Potwór;

 • Inny – Obcy – Potwór: w kategorii humanistycznej i dyskursie teoretycznym;

- odmienność posthumanistyczna (zwierzę, roślina, rzecz),

- odmienność transhumanistyczna (cyborg, klon, sztuczna inteligencja, kosmita);

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

 

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 10-11 września 2015 r.

2. Miejsce obrad:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Budynek Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz.

3. Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut, a na wygłoszenie komunikatu 10 minut.

4. Język konferencyjny: polski, angielski. Język publikacji: polski, angielski.

5. Zgłoszenia na Konferencję można dokonać przesyłając formularz rejestracyjny (formularz w załączniku). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 lipca 2015 r. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

6. Opłata konferencyjna: 350 zł (nie obejmuje noclegów).

7. Opłatę należy wpłacać do 10 sierpnia 2015 r. na podany niżej nr konta z dopiskiem „Inny – Obcy – Potwór”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kredyt Bank Oddział w Bydgoszczy

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

8. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, z dopiskiem „Inny – Obcy – Potwór”

lub pocztą elektroniczną do organizatorów na adres inny.konferencja@wp.pl

9. Kontakt telefoniczny z organizatorami:

dr Justyna Żychlińska: 606216841

dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155

10. Dalsze informacje zostaną Państwu przekazane w kolejnym komunikacie.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie+Inny+obcy+potw*c3*b3r,4559455860.doc

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/KARTA+ZG*c5*81OSZENIA+Inny+obcy+potw*c3*b3r,4559456028.doc


 • RSS