konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Szczeciński

Miejsce: Szczecin
Termin: 12 X  2017
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

______

 Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych

 

Do 5 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

Miejsce: Szczecin
Termin: 05 X 2017
Zgłoszenia:05 VII  2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/5-października.pdf

 

______

CfP: Studio et Labore

Do 5 lipca 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na organizowaną przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego konferencję Studio et labore, która odbędzie się 5 października 2017 r..

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/5-października.pdf

Miejsce: Szczecin
Termin: 12 X  2017
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

______

 Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych

 

Do 5 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych.

 

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

Miejsce: Szczecin
Termin: 14III 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

______

CfP: Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki

Dnia 14 marca 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się konferencja pt. Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2017 r. 

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/01/Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo.pdf

Miejsce: Szczecin
Termin:  19-20 I 2017
Zgłoszenia:  28 XII 2016
Link:https://www.facebook.com/Polityki-relacji-w-literaturze-kobiet-po-1945-roku-196537980795775/?fref=nf

 

______

Uniwersytet Szczeciński, 19-20.01.2017
Zgłoszenia do 28.12.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa
Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku
Zakład Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
19–20.01.2017, Szczecin

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej politykom relacji w literaturze kobiet po 1945 roku. Przez „polityki relacji” rozumiemy złożone praktyki dyskursywne w ramach wspólnot kształtujących doświadczenie, tożsamość i reprezentację. Interesuje nas to, w jaki sposób relacyjność narzucana z zewnątrz i wytwarzana w literaturze kobiet wpływa na dyskursy polityczne i na odwrót – jak (mikro i makro) polityczność konstytuuje związki oraz hierarchie narracji prywatnych i społecznie zaangażowanych. Chcemy przyjrzeć się temu, jak na formowanie kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych, emocjonalność i kategoria uznania w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość, umiejscowienie czy przemieszczenie podmiotu w relacji. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej. Zależy nam na przeanalizowaniu – od 1945 roku do współczesności – przekształceń, fluktuacji, zapożyczeń, kontynuacji i nowości literackich, tego jak ewoluowała literatura i krytyka tworzone przez kobiety (PRL, transformacja, demokracja, wolny rynek).

W ramach tak sformułowanego obszaru badawczego zamierzamy przeanalizować przede wszystkim te kwestie, które pozwolą na stworzenie mapy ułatwiającej poruszanie się w obrębie relacyjności i polityczności, zasilających współczesne dyskursy humanistyczne, które mają odzwierciedlenie w literaturze tworzonej przez kobiety. Relacyjność i polityczność literatury kobiet rozpatrujemy przez pryzmat tych sytuacji społeczno-kulturowych i literackich, które wywoływały i wywołują dyskusje, prowokują do przemyślenia i przeformułowania wielu zasadniczych kwestii, rewidują czy też podają w wątpliwość rozpoznania teoretyczne i krytyczne.

Czekamy na Państwa krytyczne diagnozy, analityczne podsumowania, interpretacje studiów przypadku.

Przykładowe zagadnienia:
– relacyjność i polityczność a gatunki literackie
– estetyka relacji i polityki
– nowe formy kategorii uznania w różnych polach społecznych
– apolityczność, postopolityczność, depolityzacja literatury
– emocjonalność i „terapeutyzacja” w dyskursach publicznych
– utopie emancypacyjne w literaturze kobiet
– pisarki – aktywistki – polityczki (strażniczki i demaskatorki porządku społeczno-kulturowego)
– praktyki autobiograficzne versus strategie narracyjne
– tak zwana literatura kobieca a dyskursy dominujące (także w ramach „kultury kobiet”)
– region i polityka (wzmacnianie/wygaszanie regionalizmu, rola kobiet w kulturze regionalnej)
– strategie życia literackiego wobec postulatu wspólnotowości i popkulturyzacji
– polityczność debat krytycznych (przełamywanie paradygmatów)

Organizacja
mgr Aleksandra Grzemska
mgr Julia Poświatowska

Opieka merytoryczna
prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów

https://web.facebook.com/Polityki-relacji-w-literaturze-kobiet-po-1945-roku-196537980795775/?fref=nf

http://politykirelacji.usz.edu.pl/

Miejsce: Szczecin
Termin:  12 V 2017
Zgłoszenia: 18 XII 2016
Link: http://skdwszczecin.pl.tl/Strona-g%26%23322%3B%F3wna.htm

 

______

 

CfP: II Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości

Szanowni Państwo!

  Wmaju 2016 r. została zorganizowana po raz pierwszy Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości. Przyjechali do nas studenci z całej Polski. Duże zainteresowanie konferencją sprzyjało wydaniu monografii naukowej ,,Z dziejów historii wojskowości Polski i powszechnej”. W roku akademickim 2016/2017 planujemy powtórzyć to niezwykłe wydarzenie. II Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości odbędzie się 12 maja 2017 roku. Na dzień konferencji planujemy wydanie monografii naukowej z referatami uczestników.

Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości to inicjatywa realizowana przez Koło Historii Wojskowości Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Do udziału zapraszamy studentów kierunków humanistycznych, zajmujących się zgłębianiem wiedzy dotyczącej historii wojskowości, studiowaniem dziejów militarnych oraz miłośników, pasjonatów współczesnych struktur armii. Naszym celem jest integracja środowiska studenckiego łączącego swoją pracę naukową z dziejami wojskowości.

Temat II Studenckiej Konferencji Dziejów Wojskowści to: „Wojna i wojskowość w kulturze, sztuce oraz mediach”

Dnia 12 maja 2017 r. w Szczecinie odbędzie się II Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości. Więcej informacji: http://skdwszczecin.pl.tl/Strona-g%26%23322%3B%F3wna.htm

Miejsce: Szczecin
Termin:  17 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

17 listopada 2016 r. odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego międzynarodowa konferencja Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku.

Program:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Plan-wst%C4%99pny.pdf

Miejsce: Szczecin
Termin:  05 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VII 2016
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/konferencja-biblijna-2016.pdf

 

______

CfP: Biblia na polski tłumaczona

Do 31 lipca 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Biblia na polski tłumaczona, która odbędzie się 5 listopada 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/konferencja-biblijna-2016.pdf

Miejsce: Pobierowo
Termin:  03-06 X 2016
Zgłoszenia:  30 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/944035372318633/

 

______

Zakład Literatury i Kultury XIX wieku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Romantyzm i polityka

Konferencja odbędzie się w dniach 3-6 października 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Konferencję chciałybyśmy poświęcić funkcjonowaniu związków romantyzmu i polityki zarówno w XIX wieku, jak i w okresach późniejszych aż do współczesności. Interesować nas będzie, w jaki sposób romantyczne myślenie o narodzie, państwie i życiu publicznym wpływało na dyskurs polityczny w różnych okresach historycznych. Ważne są zarówno działania o charakterze praktycznym (jak tworzenie, programy czy sposoby działania ugrupowań politycznych oraz ruchów społecznych), jak i refleksja teoretyczna i filozoficzna. Proponujemy podjęcie refleksji nad samym pojęciem „romantyzmu politycznego” oraz jego literackimi i kulturowymi przejawami, np. w filmie, teatrze czy sztukach plastycznych. Ciekawe byłoby poruszenie kwestii związanych z romantyzacją biografii działaczy politycznych, ale też ideologicznych uwikłań twórców. Na pewno doniosłe znaczenie ma tutaj także „długie trwanie” romantycznych mesjanizmów oraz dyskurs wokół postaw mesjanistycznych w różnych okresach naszej historii i kultury. Styk romantyzmu i polityki to także spory, dyskusje, rozrachunki, bunt wobec tradycyjnych postaw oraz wynikające z nich pytania o polską narrację historyczną, tożsamość narodową, stosunek do obcych, nasze miejsce w Europie.

Przewidujemy opłatę konferencyjna w wysokości 400zł, która pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku w Pobierowie oraz dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się w 2017 roku.

Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 30 kwietnia na adres e-mailowy: romantyzm.polityczny@gmail.com

Organizatorki:
dr hab. prof. US Danuta Dąbrowska
mgr Marta Bukała
mgr Dominika Gruntkowska

Miejsce: Szczecin
Termin: 09 V 2016
Zgłoszenia: 21 XII 2015
Link: http://skdw.jcom.pl/informacje.html

______

 

Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości

Szczecin, 9 maja 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo!

Studencka Konferencja Dziejów Wojskowości to inicjatywa realizowana przez Koło Historii Wojskowości Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Do udziału zapraszamy studentów kierunków humanistycznych, zajmujących się zgłębianiem wiedzy dotyczącej historii wojskowości, studiowaniem dziejów militarnych oraz miłośników, pasjonatów współczesnych struktur armii. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli możliwość wygłoszenia swoich referatów, wymienienia się uwagami, a całość uwieńczy wydanie publikacji z artykułami przygotowanymi przez studentów. Naszym celem jest integracja środowiska studenckiego łączącego swoją pracę naukową z dziejami wojskowości.

Terminy:
Do 21 grudnia rejestracja tematów referatów (w ciągu 14 dni od rejestracji należy uiścić opłatę konferencyjną). Do 1 lutego wysyłanie artykułów do publikacji.

Wystąpienia:
Uczestnicy mają 15 minut na wygłoszenie swoich referatów. Organizatorzy przewidują czas (5 minut) na dyskusję.

Opłaty:
Opłata konferncyjna wynosi 50 zł. Osoby zainteresowane publikacją swoich referatów zobowiązane są do dodatkowej opłaty (50zł).

Rejestracja:
W celu rejestracji należy wysłać email(szczecinskdw@gmail.com) z informacjami:
Imię, nazwisko, uczelnia, tytuł referatu.


  • RSS