konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Miejsce: Olsztyn
Termin:  07-08 VI  2018
Zgłoszenia: 01 III 2018
Link:

 

 

 

______

II Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
i Młodych Naukowców „Dawny i obecny wizerunek mężczyzny w perspektywie XXI w.”

Zapraszamy na II Interdyscyplinarną Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców „Dawny i obecny wizerunek mężczyzny w perspektywie XXI wieku”

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Studenckie Koło Przekładu w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Dawny i obecny wizerunek mężczyzny w perspektywie XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 7–8 czerwca 2018 r. w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli mężczyzny w XXI wieku w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Ponadto konferencja stanowi doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii mężczyzn, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

Proponujemy następujące zagadnienia problemowe:

 • rola i pozycja mężczyzny w rodzinie i w społeczeństwie w XXI wieku;
 • współczesne zmiany w sposobie postrzegania mężczyzn i ich następstwa;
 • filozoficznie o mężczyźnie;
 • mężczyźni filozofujący;
 • sposoby kreowania bohaterów utworów literackich przez kobiety i mężczyzn – podobieństwa i różnice;
 • literatura o mężczyznach i literatura dla mężczyzn;
 • wizerunek i rola mężczyzny we współczesnej kulturze masowej;
 • kreowanie wizerunku mężczyzny w dyskursie medialnym XXI wieku;
 • wizerunek mężczyzny w językowym obrazie świata;
 • społeczno-kulturowy wymiar męskości i jego przemiany;
 • mężczyzna współczesny – szanse i wyzwania.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Koszt udziału w konferencji: 250 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady, kolację oraz dofinansowanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegu, jednak służą pomocą w znalezieniu bazy noclegowej.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych konferencji:

Tutaj → www.facebook.com/ i tutaj → www.uwm.edu.pl/human/konferencje/

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres konferencja_wrsd@wp.pl do dnia 1 marca 2018 r.

 

Komitet naukowy:

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

Komitet organizacyjny:

mgr Elżbieta Klimus
mgr Kinga Perużyńska
mgr Malwina Marciniszyn-Jedeszko
mgr Monika Stępień
mgr Hanna Łozowska
mgr Marta Wiśniewska
mgr Sabina Kowalczyk
mgr Karolina Kuczyńska
mgr Krzysztof Leszek
mgr Krzysztof Ozga
mgr Mateusz Kossakowski
mgr Wojciech Markowski
mgr Michał Rzeżuchowski
mgr Michał Szczepankiewicz
mgr Tomasz Więckowsk

 

 

Miejsce: Olsztyn
Termin: 16 X 2017
Zgłoszenia: 30 VI 2017
Link:

 

______

Międzynarodowa Konferencja w 200. Rocznicę Powstania
Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”

16–17 października 2017 r.

Chcąc upamiętnić przypadającą w 2017 roku dwusetną rocznicą powstania Towarzystwa Filomatów w Wilnie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Instytut Historii Litwy mają zaszczyt zaprosić doświadczonych badaczy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji w 200. Rocznicę Powstania Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”, która odbędzie się w dniach 16–17 października 2017 r. w budynku Wydziału Humanistycznego UWM przy ulicy Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowego stanu badań z zakresu tajnej działalności Polaków prowadzonej na ziemiach polskich w latach 1795–1914,
z uwzględnieniem związków i organizacji młodzieżowych, studenckich, wojskowych oraz obywatelskich, a także nakreślenie nowych problemów badawczych. Spotkanie stanowi również okazję do upamiętnienia członków wileńskiego Towarzystwa Filomatów i związków od niego zależnych oraz innych działających na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego
w latach 1803–1832.

Do proponowanych zagadnień należą:

 • przyczyny i okoliczności powstawania tajnych organizacji niepodległościowych na ziemiach polskich w latach 1795–1914
 • związki młodzieżowe, studenckie, wojskowe, obywatelskie
 • charakter poszczególnych związków, czołowi przedstawiciele, główne założenia
  i cele, formy prowadzonej działalności, jej konsekwencje
 • uniwersytet jako miejsce aktywizacji młodzieży
 • charakterystyka środowisk sprzyjających formowaniu się ruchu opozycyjnego
 • tajne związki a władze zaborcze
 • wzajemny wpływ, oddziaływanie i powiązania towarzystw
 • Towarzystwo Filomatów, Towarzystwo Filaretów oraz inne związki studenckie
  i młodzieżowe funkcjonujące w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach 1803–1832
 • filomaci – ścieżki karier, różnorodność postaw i meandry losów
 • filomaci w świadomości historycznej Polaków i Litwinów
 • Uniwersytet Wileński – złudna czy realna szansa dla młodzieży z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • życie prywatne, codzienne i intymne akademików Uniwersytetu Wileńskiego

Koszt udziału w wysokości 300 zł obejmuje: materiały konferencyjne, obiady podczas obu dni konferencji, bufet kawowy, uroczystą kolację i dofinansowanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej konferencji https://filomaci200.wixsite.com/filomaci200.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres filomaci200@wp.pl do dnia 30 czerwca 2017 r.

Języki obrad: polski, angielski.

Komitet naukowy

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM – dziekan Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie

dr Rimantas Miknys – dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie

prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite – Instytut Historii Litwy w Wilnie

prof. dr hab. Norbert Kasparek – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

dr Maria Korybut-Marciniak – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

mgr Elżbieta Klimus – sekretarz konferencji

Miejsce: Olsztyn
Termin: 16-17 X 2017
Zgłoszenia: 18 VI 2017
Link: http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/news-mats-591a9a5d7ea4f-konferencja-filomaci-uwm-olsztyn.pdf

______

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 200. Rocznicę Powstania Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”, która odbędzie się w dniach 16–17 października 2017 r. w budynku Wydziału Humanistycznego UWM przy ulicy Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowego stanu badań z zakresu tajnej działalności prowadzonej pod zaborami w latach 1795–1914 z uwzględnieniem związków i organizacji młodzieżowych, studenckich, wojskowych oraz obywatelskich, a także nakreślenie nowych problemów badawczych. Spotkanie stanowi również okazję do upamiętnienia członków wileńskiego Towarzystwa Filomatów i związków od niego zależnych oraz innych działających na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1803–1832.

http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/news-mats-591a9a5d7ea4f-konferencja-filomaci-uwm-olsztyn.pdf

Miejsce: Olsztyn
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link: http://polonistyka-uwm.wixsite.com/pisarstwo-kobiece

______

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności” organizowaną przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM.

Badania nad historią kobiecego pisania prowadzone są interdyscyplinarnie. Swoim zakresem obejmują literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historię, socjologię i inne pokrewne nauki. Na ten temat zorganizowano, szczególnie po 1989 roku, liczne seminaria, konferencje, debaty, opublikowano niemało wyników badań. W tym nurcie umieścić można również olsztyńską konferencję z 2015 roku podejmującą szeroko rozumiane zagadnienie tożsamości kobiet w Polsce, także definiowanej przez nie same w różnych formach przekazu. Nawiązując do tego wydarzenia, pragniemy ponownie podjąć zagadnienia związane z tematem historii kobiet (herstory) i ich oddziaływania na odbiorcę poprzez słowo pisane. Do dyskusji zapraszamy reprezentantów różnych ośrodków i dyscyplin, mając nadzieję, że nasza propozycja zainteresuje również badaczy-mężczyzn, którzy spojrzą na kobiece pisanie z perspektywy innej płci.

​Rola kobiet w historii polskiego piśmiennictwa jest dziś w publicznym dyskursie niepodważalna i jednocześnie wciąż niedoceniona. Podobnie jest z opisem cech stylu kobiecego pisania i charakterystyką wiodących tematów. W piśmiennictwie zachodnim wpływ na dyskutowanie o tych wyróżnikach mają  poglądy Elaine Schowalter określone mianem ginokrytki i Nancy K. Miller twórczyni terminu arachnologia. W Polsce brakuje wiążących ustaleń, które w sposób jednoznaczny klasyfikowałyby kobiece pisanie, choć starały się o to niejednokrotnie badaczki tego zagadnienia: Maria Janion, Grażyna Borkowska, Ewa Kraskowska, Inga Iwasiów czy Krystyna Kłosińska. Istotna wydaje się także odpowiedź na pytanie: czy w ogóle możliwa i potrzebna jest owa jednoznaczność?

​Niewątpliwie doniosłym wydarzeniem było opublikowanie leksykonu polskiej literatury pisanej przez kobiety w 2000 roku pt. „Polskie pisarki od średniowiecza do współczesności”, pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Małgorzaty Czermińskiej i Ursuli Phillips. Warto podkreślić, iż ta tak bardzo potrzebna synteza powstała dopiero na początku XXI wieku, a zatem nie tak dawno. W związku z tym proponujemy dalsze rozwijanie dyskursu wokół tematów i form kobiecego pisania od czasów najdawniejszych do współczesności, sądzimy bowiem, że wiele jest jeszcze do powiedzenia.

Organizatorom konferencji przyświeca idea formułowania różnorodnych refleksji na temat sposobów kobiecego pisania. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń związanych z indywidualnymi badaniami uczestników konferencji, prowadzonymi w  swoich „laboratoriach” naukowych. Interesuje nas zespół zagadnień, który koncentruje się wokół następujących problemów:

 • historia polskiej literatury kobiecej;
 • metodologia badań nad polskim kobiecym pisaniem;
 • ginokrytyka Elaine Schowalter i arachnologia Nancy K. Miller a praktyka polska;
 • kultura współczesna i jej wpływ na pisanie kobiet;
 • pisanie kobiet a preferowane idee, tematy, gatunki;
 • język a płeć;
 • uwagi i wyróżniki stylu kobiet piszących;
 • wyróżniające się stylem kobiecym warsztaty pisarek.

  Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. Obejmuje koszt dwóch obiadów, uro-czystej kolacji oraz publikację referatów (po pozytywnej recenzji) w tomie pokonferencyjnym lub piśmie naukowym „Prace Literaturoznawcze” (5 punktów na ministerialnej liście B). Zakwaterowanie uczestnicy opłacają sami.

  Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 maja 2017 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: kobiece.pisanie@wp.pl

  Link do strony internetowej konferencji: http://polonistyka-uwm.wixsite.com/pisarstwo-kobiece

Miejsce: Olsztyn
Termin: 11-12 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link: www.facebook.com/pufn2015     oraz https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM

 

______

III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. 25 lat «Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy» – próba bilansu (Olsztyn, 11-12.05.2017)
Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów: Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”;
współorganizatorów: Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowego Instytutu Oświaty, Kultury i Współpracy z Diasporą, Naukowo-Analitycznego Centrum Badań Politycznych „Wektor”, Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego (INP UWM w Olsztynie)
a także patronów honorowych: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwowskiej Rady Obwodowej, Podkomisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Regionalnej i Transgranicznej Współpracy między Ukrainą i Państwami UE, Przedstawicielstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w Regionie Zachodnim, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz członków komitetu naukowego i organizacyjnego,
Serdecznie zapraszam do udziału w III P-UFN. Na stronie wydarzenia znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym listy informacyjne w 3 wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski), ramowy program, a także inne interesujące materiały. Zapraszam również do odwiedzin: strony internetowej P-UFN: www.pufn.eu oraz strony P-UFN na Facebooku: www.facebook.com/pufn2015.
Link do pobrania listu informacyjnego: https://drive.google.com/…/fo…/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM…
Ramowy program III P-UFN: https://drive.google.com/…/0B9cgTEDbxURYSmVEQklOM2JsaVU/view
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/qBdA7gZ03G76PQOc2
Kontaktowy adres e-mail: pufn@pufn.eu lub k.sygidus@pufn.eu
Zapraszamy serdecznie!
Z poważaniem,
Kamil Sygidus – przewodniczący komitetu organizacyjnego P-UFN w Polsce

Miejsce: Olsztyn
Termin: 12-13 VI 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link:

______

XVIII Dni Interdyscyplinarne
pt. Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo

Termin: 12-13 czerwca 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15

Planowane są dwa naukowe wydarzenia:
1) Sympozjum międzynarodowe pt.: „Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo w źródłach historycznych, prawnych i teologicznych”.
2) Seminarium naukowe, pt. „Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo wyzwania i możliwości praktyczne”

Opłata:
1) 500 zł lub 150 Euro – udział czynny w międzynarodowym sympozjum
2) 250 zł lub 75 Euro – udział czynny w seminarium naukowym
Język: polski, angielski, włoski

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2017 roku, formularz dostępny na stronie internetowej:
- polskiej: <uwm.edu.pl/ztdif/rodzina/pl/>
- angielskiej: <uwm.edu.pl/ztdif/rodzina/en>

Profil fb: <https://www.facebook.com/DniInterdsycyplinarne/>

Miejsce: Olsztyn
Termin: 05-06 VI 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link:

 

______

I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów

i Młodych Naukowców

„Rozważna i/czy romantyczna –

kobiecość na przestrzeni wieków”

Doktoranci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów
i Młodych Naukowców „Rozważna i/czy romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków”, która odbędzie się 5–6 czerwca 2017 r. w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy
ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków
w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym
i kulturoznawczym. Ponadto konferencja stanowi doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

Proponujemy następujące zagadnienia problemowe:

rola i pozycja kobiety w rodzinie i w społeczeństwie – od starożytności do czasów współczesnych
emancypacja i walka o prawa kobiet
XIX-wieczne zmiany w sposobie postrzegania kobiet i ich następstwa
filozoficznie o kobiecie
kobiety filozofujące
sposoby kreowania bohaterek utworów literackich przez kobiety i mężczyzn – podobieństwa i różnice
literatura o kobietach i literatura dla kobiet
wizerunek i rola kobiety we współczesnej kulturze masowej
kreowanie wizerunku kobiety w dyskursie medialnym XXI wieku
wizerunek kobiety w językowym obrazie świata
społeczno-kulturowy wymiar kobiecości i jego przemiany
oblicza feminizmu – wczoraj i dziś
kobieta współczesna – szanse i wyzwania

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Koszt udziału w konferencji: 250 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady, kolację oraz dofinansowanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje będą aktualizowane na stronie internetowej konferencji (https://web.facebook.com/I-Interdyscyplinarna-Konferencja-Doktorantów-i-Młodych-Naukowców-UWM-773004499537283/ oraz http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/rozwazna-iczy-romantyczna-kobiecosc-na-przestrzeni). Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegu, jednak służą pomocą w znalezieniu bazy noclegowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres wrsdwh@wp.pl do dnia 15 marca 2017 r.

Komitet naukowy:

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

dr hab. Bernadetta Darska

dr hab. Dorota Sepczyńska

dr Maria Korybut-Marciniak

Komitet organizacyjny:

mgr Elżbieta Klimus

mgr Kinga Perużyńska

mgr Malwina Marciniszyn-Jedeszko

mgr Monika Stępień

mgr Hanna Łozowska

mgr Marta Wiśniewska

mgr Krzysztof Leszek

 mgr Krzysztof Arentowicz

mgr Krzysztof Ozga

mgr Mateusz Kossakowski

 mgr Wojciech Markowski

Miejsce: Tarnobrzeg
Termin: 08-10 IX 2016
Zgłoszenia:  01 VI 2016
Link: http://www.konferencja.mhmt.pl/index.php

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Zakład Historii XIX wieku

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne o/Polskiego Towarzystwa Historycznego

Związek Rodu Tarnowskich

zapraszają na konferencję naukową

WIELKIE RODY NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH

XVI-XX WIEKU

Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć

Tarnobrzeg, 8-10 września 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2016 roku w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27.

Celem konferencji jest ukazanie historii rodów arystokratycznych Polski i Litwy w okresie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych, między XVI a XX wiekiem. Chcemy popatrzeć na dzieje tej grupy społecznej poprzez pryzmat jej dokonań w wielu wymiarach, również gospodarczych i kulturalnych. Zachodzi również potrzeba pokazania dziedzictwa jakie pozostało po arystokracji w odniesieniu do pamięci historycznej.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji oraz zaprezentowania własnych wyników badań poświęconych wielkim rodom.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem Konferencji zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy referentów i dyskutantów.

dr hab. prof. UR Tadeusz Zych

prof. dr hab. Norbert Kasparek

 

 

Komitet naukowy
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAU Kraków)
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite (Instytut Historii Litwy)
dr Rimantas Miknys (Dyrektor Instytutu Historii Litwy)
Komitet organizacyjny
mgr Radosław Pawłoszek
mgr Mateusz Klempert
mgr Sebastian Nowakowski
mgr Krzysztof Andrzej Kierski

Abstrakty, dłuższe wypowiedzi oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: konferencja@mhmt.pl

Termin nadsyłania abstraktów: 1 czerwca 2016 r.
Ogłoszenie listy referentów: 30 czerwca 2016 r.
Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 31 lipca 2016 r.

Opłata konferencyjna: 150 zł

Miejsce: Olsztyn
Termin: 30-31 V 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo!

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”. Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy, która odbędzie się w dniach 30-31.05.2016 r.

Cytując jednego z wybitnych francuskich polityków początku XXI w., iż: „władza jest jak horyzont, im bardziej się zbliża, tym bardziej oddala. Ale trzeba zobaczyć pejzaż, który jest za górą. Możliwe, że jest to podróż Ulissesa, której celem jest odnalezienie własnej tożsamości”, pragniemy zaprosić do pogłębiania wiedzy, wymiany wyników badań oraz rozwoju wzajemnej współpracy poprzez udział w Naszym przedsięwzięciu.

Będąc świadomymi jak szeroki jest wzajemny wpływ szeroko pojętych ośrodków władzy na życie obywateli (w perspektywie, tak krótkofalowej, jak i długoterminowej) oraz rola obywateli w kształtowaniu porządku społeczno-politycznego pragniemy pogłębić dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie.

W perspektywie niezwykle szybkich przemian jakie mają miejsce w XXI w. organizatorzy pragną ażeby proponowany projekt przybrał charakter wielowymiarowego i interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego z pogranicza nauk politycznych, psychologii, prawa, socjologii, historii i innych.
Głównymi osiami debaty chcielibyśmy uczynić kwestie:
a) społecznej kontestacji,
b) przewodzenia politycznego,
c) roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu relacji pomiędzy obywatelami, a elitami politycznymi,
d) kulturowych uwarunkowań wpływających na kształt tej relacji,
e) czynników prawnych w zakresie zdobywania i sprawowania władzy etc.

Przewidywana opłata konferencyjna to 225 PLN. Pokrywa ona koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Udzielamy wszelkiej niezbędnej pomocy przy organizacji noclegu.

Celem organizatorów jest wydanie publikacji w okresie 3 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

 

Terminarz konferencji:
a) 31 marca 2016 r. – Zgłoszenie akcesu do udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza online: https://docs.google.com/…/1er3PxzUvTHRFCy5C75KVwMQ…/viewform lub przesłanie formularza pod adres mailowy: pawel.schmidt16081990@gmail.com
b) 8 kwietnia 2016 r. – Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych oraz wstępnego harmonogramu konferencji.
c) 3 maja 2016 r. – Nieprzekraczalny termin przesłania artykułu do publikacji oraz uiszczenia opłat konferencyjnych.
d) 30-31 maja 2016 r. – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”. Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy
e) 31 sierpnia 2016 r. – Planowany termin wydania publikacji.

Komitet naukowy konferencji:
Prof. Arkadiusz Żukowski – Przewodniczący komitetu naukowego
Prof. Teresa Astramowicz-Leyk
Prof. Selim Chazbijewicz
Prof. Marcin Chełminiak
dr Maciej Hartliński
dr Wojciech Kotowicz
dr Magdalena Kumelska
dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Miejsce: Olsztyn
Termin: 13-14 IV 2016
Zgłoszenia: 04 III 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo!

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na V konferencję z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 13-14 kwietnia 2016 roku pod hasłem
REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI.
Przewidujemy wystąpienia o długości 20 minut. Prosimy o zgłoszenia tematu z krótką (do ok. 600 znaków) informacją o tezach i spodziewanych wynikach badań do 4 marca 2016 r. Informację o zakwalifikowaniu tematów przekażemy do 11 marca 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 200 zł.

http://regionhistoriapamiec.pl/


 • RSS