konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: USA

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 IX 2017
Zgłoszenia: 08 IX 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1904927433128148/?active_tab=about

 

______

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej poświęconej problemom amerykańskiego konstytucjonalizmu – „Konstytucja USA. Teoria i praktyka”.

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja wykorzystująca dotychczasowe badania z zakresu historii, teorii i filozofii prawa, a także osiągnięcia myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem amerykańskich instytucji politycznych i prawnych dla których Konstytucja USA była i jest podstawą.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego oraz amerykańskiej myśli politycznej i prawnej w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą. W ramach konferencji przewidujemy również panele eksperckie.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
- władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza w amerykańskim ustroju
- amerykański model trójpodziału władzy i pozycja poszczególnych organów
- droga do uchwalenia Konstytucji USA
- wpływ prawa i wydarzeń angielskich na kształtowanie się prawa USA
- ekonomiczne aspekty w Konstytucji USA
- orzecznictwo amerykańskiego Sądu Najwyższego i jego interpretacje — kiedyś i dziś (dowolne kazusy)
- prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA (prawo do posiadania broni, wolność słowa, nietykalność osobista, swoboda kontraktowania itd.)
- Karta Praw
- Konstytucja USA a amerykańska myśl polityczna i prawna
- doktryny interpretacji Konstytucji (living Constitution, oryginalizm, itd.)
- Konstytucja USA w praktyce (bezpośrednie stosowanie itd.)
- Konstytucja USA a prawo międzynarodowe
- historia amerykańskiego konstytucjonalizmu
- sylwetki Twórców Konstytucji
- podstawy i założenia systemu common law
- Konstytucja a tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA
- pozycja sędziego amerykańskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej
- Konstytucja USA a inne konstytucje (komparatystyka prawa)

Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie ww. zagadnień.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

PUBLIKACJA KONFERECYJNA – informacje na stronie wydarzenia (wkrótce)

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł (numer konta podamy wkrótce).

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: konstytucja.usa.konferencja@gmail.com oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfII58ote83CsKtSCvrCG0rDNOo14d2F8o9RoA-AAQVCF5hmw/viewform do dnia 8 września 2017 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 10.09.2017 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 13.09.2016 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
- interlinia: 1,5;
- marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
- wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

https://www.facebook.com/events/1904927433128148/?active_tab=about

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konstytucja.usa.konferencja@gmail.com
lub
poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” (ppb@amu.edu.pl).
konstytucja.usa.konferencja@gmail.com

Miejsce:(nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 IX 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1905467856334929/?active_tab=about

 

______

Monografia – Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna

Szanowni Państwo,

KN Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” oraz KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w naborze tekstów do dwujęzycznej monografii naukowej pt. „Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna”, która wydana zostanie we współpracy z wydawnictwem naukowym ArchaeGraph.

Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych amerykańską myślą polityczną, ekonomiczną i prawną studentów oraz doktorantów, a także wszelkich pozostałych badaczy pragnących opublikować swój artykuł w języku polskim lub angielskim. W szczególności do składania tekstów zapraszamy uczestników organizowanych w 2017 roku przez Koło konferencji: Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna oraz Konstytucja USA – teoria i praktyka. Ogólnopolska Konferencja.

1) Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne, nawiązujące do konferencji Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna:
- pragmatyzm Ch.S. Pierc’a i W. Jamesa jako podstawa filozoficzna amerykańskiego realizmu prawniczego;
- socjologiczna jurysprudencja Roscoe Pounda i projekt inżynierii społecznej;
- spór Roscoe Pounda z realistami (K.N. Llewellyn oraz J. Frank);
- law in action i krytyka law in books;
- amerykańskie teorie sprawiedliwości (John Rawls, Robert Nozick);
- filozofia polityki (Ayn Rand, Leonard Peikoff, Spooner, Nozick, Rothbard, Hayek);
- Reagonomics;
- Pax Americana;
- prawo zwyczajowe oraz prywatne środki rozwiązywania sporów i wymierzania sprawiedliwości (np. w kontekście mediacji);
- podstawy i założenia systemu common law;
- tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA;
- nurt ADR i jego wpływ na myślenie o sądownictwie;
- pozycja sędziego amerykańskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej;
- amerykański instytucjonalizm w obrębie nauk ekonomicznych z lat 20. i 30. XX wieku (T. Veblen, J.R. Commons, W. Mitchell);
- instytucjonalna szkoła Law&Economics;
- Szkoła Virginii;
- Szkoła New Haven;
- Szkoła Chicagowska;

2) Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne, nawiązujące do konferencji Konstytucja USA – teoria i praktyka. Ogólnopolska Konferencja:
- władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza w amerykańskim ustroju;
- amerykański model trójpodziału władzy;
- droga do uchwalenia Konstytucji USA;
- wpływ prawa i wydarzeń angielskich na kształtowanie się prawa USA;
- ekonomiczne aspekty w Konstytucji USA;
- orzecznictwo amerykańskiego Sądu Najwyższego i jego interpretacje — kiedyś i dziś (dowolne kazusy);
- prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA (prawo do posiadania broni, wolność słowa, nietykalność osobista, swoboda kontraktowania itd.);
- Karta Praw;
- Konstytucja USA a amerykańska myśl polityczna i prawna;
- doktryny interpretacji Konstytucji (living Constitution, oryginalizm, itd.);
- Konstytucja USA w praktyce (bezpośrednie stosowanie itd.);
- Konstytucja USA a prawo międzynarodowe;
- historia amerykańskiego konstytucjonalizmu;
- sylwetki Twórców Konstytucji;
- podstawy i założenia systemu common law;
- Konstytucja a tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA;
- pozycja sędziego amerykańskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej;
- Konstytucja USA a inne konstytucje (komparatystyka prawa);

Wyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – zachęcamy do wykraczania poza ich ramy!
Artykuły mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączacy omawiane dziedziny nauki.
Zapraszamy również do nadsyłania proponowanych tematów artykułów i ich konstultacji z komitetem redakcyjnym poprzez kontakt na stronie koła – zwiększy to spójność tematyczną monografii.

Jak wskazano wyżej, nie jest to publikacja stricte pokonferencyjna, a zatem otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***** Dane wydawnicze *****

Wydawnictwo: ArchaeGraph
Charakter publikacji: monografia naukowa
Kto: studenci i doktoranci z kierunków prawniczych, filozoficznych, socjologicznych, politologicznych, historycznych i ekonomicznych oraz wszyscy inni zainteresowani badacze
Planowany koszt publikacji: 150 zł (obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora); nie wystawiamy faktur
Języki publikacji: polski oraz angielski
Termin nadsyłania tekstów: 15 września 2017
Planowana data publikacji: do końca grudnia 2017
Długość tekstów: 20,000-40,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami)
Punktacja MNiSW: 5 punktów

Teksty mogą być nadsyłane w całości w języku angielskim (wraz z dwoma abstraktami: w języku polskim i angielskim).

––Dopuszczalne jest przesłanie więcej niż jednego tekstu ––––––––
––– Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych tekstów –––
––– Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty publikacyjnej ––––– ––Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacj––
–– W razie zebrania dużej ilości artykułów zastrzegamy sobie prawo do wydania dwóch oddzielnych monografii o tytułach nawiązujących do ww. konferencji organizowanych przez koło w 2017 r. ––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
***** Wymagania techniczne, które musi spełniać tekst *****

–> prosimy przejść do materiałów znajdujących się pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0BwQsx1qsW6xdWUxmVmZacTZUb28

***** Dodatkowe dokumenty, które należy wysłać obok tekstu ******

1. Oświadczenie licencyjne dostępne jest pod poniższym linkiem – https://drive.google.com/open?id=0BwQsx1qsW6xdWUxmVmZacTZUb28
2. Abstrakt (streszczenie artykułu) oraz 3-5 słów kluczowych: w języku polskim i angielskim (1000-2000 znaków wraz ze spacjami) – w odrębnym pliku Word (.doc, .docx)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości prywatnych korzystajac ze stosownej zakładki na stronie koła.

Teksty wraz załącznikami prosimy wysyłać na adres: amerykanskamysl.publikacja@gmail.com

Zachęcamy do przesyłania wstępnych tematów artykułów, co umożliwi nam stworzenie spójnego zbioru badań.

Więcej informacji na biężąco pojawiać się będzie na stronie wydarzenia!

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 03 VII- 15 X 2017
Link:  https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?

 

 

 

 

______

Od 3 lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe, prowadzenie wykładów oraz granty badawcze.

We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. 

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Białystok
Termin: 31 III- 01 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.facebook.com/sekcja.amerykanistyczna

______

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na V edycję ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju:

Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny
II. Czas pokoju
Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych Ameryki od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 1 marca 2017 r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 10 marca 2017 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 15 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 1 lipca 2017 r. na adres k.chomicz88@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Uczestnicy konferencji powinni uiścić stosowną kwotę do 17 marca 2017 r. na konto: Bank Millenium S. A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 z dopiskiem: Czas wojny, czas pokoju – imię i nazwisko.

Teksty muszą być zaakceptowane (pisemna akceptacja) przez pracownika naukowego (od stopnia doktora wzwyż).

W załączniku przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne.

Wszelkie dodatkowe informacje będą dostępne na Facebooku:

http://www.facebook.com/sekcja.amerykanistyczna

oraz pod adresem mailowym:
sekcjaamerykanistyczna@gmail.com
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy:
dr Łukasz Niewiński – Katedra Historii 1918-1945 UwB, Opiekun Koła Naukowego Amerykanistów UwB
mgr Katarzyna Chomicz – Prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz-zg*c5*82oszeniowy-2017-Konferencja-Czas-wojny-czas-pokoju,5735238302.doc

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/List-2017-Konferencja-Czas-Wojny-czas-pokoju,5735238293.doc

Wymogi redaktorskie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Wymogi-redakcyjne-2017-Konferencji-Czas-wojny-czas-pokoju,5735238290.doc

Miejsce: Białystok
Termin: 13-14 V 2016
Zgłoszenia: 28 IV 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2016r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny

II. Czas pokoju

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 28 kwietnia 2016r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2015 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 16 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30 sierpnia 2016 r. na adres rebeliant63@wp.pl

Przepraszamy za poprzedniego maila, w którym otrzymaliście Państwo jedynie załączniki.

Organizatorzy:
dr Łukasz Niewiński (Katedra Historii 1918-1945 UwB)

Joanna Kulesza (prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB)

Formularze zgłoszeniowe znajdziecie tutaj:

http://sekcjaamerykanistyczna.blogspot.com/

Miejsce: Wrocław
Termin: 26 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/479497185579508/

 

______

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO – DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

AMERICAN DAY II

STANY ZJEDNOCZONE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
HISTORIA, POLITYKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA

Celem konferencji naukowej, American Day II, organizowane przez Koło Naukowe Amerykanistów Going West, jest podjęcie interdyscyplinarnych zagadnień związanych z historią, polityką, gospodarką, społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wystąpienia mogą odnosić się nie tylko do przeszłości, ale i do współczesności Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że specyfika tego mocarstwa jest zagadnieniem szerokim i wielowymiarowym, będziemy mieć możliwość spojrzeć na problem z wielu perspektyw. Wystąpienia mogą dotyczyć aspektów filozoficznych i ideologicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych, kulturowych czy wreszcie polityki wewnętrznej lub międzynarodowej:

- sprawy międzynarodowe;
- sprawy wewnętrzne;
- problemy i osiągnięcia gospodarcze;
- polityka historyczna i współczesna;
- perspektywa historyczna;
- kino, muzyka, literatura, sztuka;

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 r.

Prosimy o wysyłanie formularzu zgłoszeniowego i abstraktu, nie przekraczającego 300 słów, na adres e-mail. Informacje o przyjęciu zgłoszenia przekażemy do 10 kwietnia 2016 r. Czekamy na propozycje wystąpień w języku polskim i języku angielskim.

E-mail: goingwest.uwr@gmail.com

AMERICAN DAY II

UNITED STATES OF AMERICA FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
HISTORY, POLITICS, ECONOMY, SOCIETY, CULTURE


The aim of the conference, AMERICAN DAY II, organized by the Student Scientific Association of Americanists GOING WEST, is to undertake interdisciplinary issues related to history, politics, economy, society and culture of the United States of America. Presentations may relate not only to the past but to the contemporary situation of the United States as well. Due to the fact that the specificity of this country is broad and multi-dimensional, we will be able to look at the problem from many different perspectives. Statements may concern aspects of the philosophical and ideological, economic, legal, social, cultural and finally internal and international policy point of view:

- International Affairs
- Internal Affairs
- Economic problems and achievements
- Historical and contemporary policy
- Historical Perspective
- Cinema, music, literature, art

Application deadline: March 31st 2016

Please send the Application Form and an abstract of no more than 300 words via e-mail. Information about the acceptance will be confirmed by April 10th 2016.

e-mail address: goingwest.uwr@gmail.com

http://16zjazdpts.pl/#main

Miejsce: Kraków
Termin: 27-29 IV 2016
Zgłoszenia: 15 III 2016
Link: http://dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com/

______

Studencko-doktorancka konferencja naukowa
HOLLYWOOD – KREUJĄC USA
FILMY W HISTORII, KULTURZE, SPOŁECZEŃSTWIE USA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
27-29 kwietnia 2016
Ósma edycja Dni Kultury Amerykańskiej organizowanych przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ w Krakowie we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie tym razem będzie się skupiać na tym, z czego wiele lat temu Ameryka zasłynęła – na amerykańskim przemyśle filmowym i na tym jak wpłynął na Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone były jednym z pionierów kinematografii. Od wschodniego wybrzeża, gdzie wszystko się zaczęło do Hollywood; od Narodzin narodu, Śpiewaka Jazzbandu, Czarnoksiężnika z Krainy Oz do Titanica, Zniewolonego czy Gwiezdnych Wojen; od Bustera Keatona do Meryl Streep – można wymieniać wiele przykładów, a i tak trudno jest ukazać różnorodność i bogatą historię amerykańskiego kina. Magia srebrnego ekranu już od przeszło wieku przyciąga do kin miliony ludzi, którzy zasiadając w ciemnej sali oczekują nie tylko czystej rozrywki, ale także czasami okazji do refleksji.
Amerykańskie kino pobudzało krajową gospodarkę i miało istotny wkład w tworzenie spuścizny kulturowej Stanów Zjednoczonych, a ze względu na swój szeroki zasięg i znaczący wpływ było też zaangażowane społecznie oraz politycznie, co tylko umacnia jego pozycję w socjopolitycznej historii USA.
Konferencja „Hollywood – kreując USA. Filmy w historii, kulturze i społeczeństwie USA” ma – tak samo jak poprzednie edycje konferencji w ramach Dni Kultury Amerykańskiej – charakter interdyscyplinarny. Do nadsyłania propozycji referatów oraz do uczestnictwa zachęcamy więc nie tylko amerykanistów i filmoznawców, ale także politologów, kulturoznawców, socjologów, antropologów, psychologów oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którzy chcą się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi zagadnień związanych z amerykańskim filmem i przemysłem filmowym. Zachęcamy do spojrzenia na zagadnienie nie tylko pod kątem filmoznawczym, ale przede wszystkim do zastanowienia się nad wpływem amerykańskiej kinematografii na politykę czy społeczeństwo.
Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego pod adresem: http://goo.gl/forms/RFmoQ2qsCe  do 15 marca 2016 roku. Czekamy na prezentacje również w języku angielskim. Z autorami przyjętych referatów skontaktujemy się najpóźniej 20 marca 2016 roku. Długość prezentacji nie powinna przekraczać 15 minut. Osoby, których referaty zostaną przyjęte będą zobowiązane uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 80 PLN do dnia 10 kwietnia 2016 roku włącznie. Pozostałe osoby zainteresowane Dniami Kultury Amerykańskiej zachęcamy do śledzenia strony www.dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com  oraz fanpage’a KNA UJ www.facebook.com/dnikulturyamerykanskiej . Udział w VIII DKA w roli słuchacza jest bezpłatny.
Informujemy, że po VIII DKA planowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej publikacji konferencyjnej, o szczegółach której będziemy informować prelegentów biorących udział w wydarzeniu.
W razie pytań i wątpliwości dotyczących VIII Dni Kultury Amerykańskiej – pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt e-mailowy na adres dniamerykanskie@gmail.com oraz raz jeszcze przypominamy, że wszystkie informacje będą na bieżącą publikowane na oficjalnej stronie wydarzenia: www.dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com  oraz na fanpage’u na Facebooku: www.facebook.com/dnikulturyamerykanskiej

Miejsce: Poznań
Termin: 08 IV 2016
Zgłoszenia: 25 III 2016
Link: https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Historyk%C3%B3w-przy-Instytucie-Historii-UAM-145674092113036/?fref=nf

 

______

 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić, że 8 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejna edycja konferencji „Proch przeciwko włóczniom – wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni dziejów”. W tym roku przewidujemy kilka nowości – jedną z nich jest panel anglojęzyczny. Poniżej prezentujemy zakres tematyczny:
- wojskowość starożytnego Bliskiego Wschodu
- wojskowość krajów Dalekiego Wschodu i Indii na przestrzeni wieków
- sztuka wojenna średniowiecznego Orientu i jej zmagania z wojskowością bizantyjską i zachodnioeuropejską
- sztuka wojenna koczowników stepów Eurazji
- wojskowość Ameryki prekolumbijskiej i jej podbój przez Europejczyków
- armia imperium osmańskiego
- amerykańska wojna o niepodległość
- wojna secesyjna
- powstania i wojny w Ameryce Południowej i Środkowej XIX i XX wieku
- wojny burskie
- wojna zuluska
- wojny opiumowe
- owoce rewolucji Meiji a wojskowość japońska
- oddziały kolonialne armii państw europejskich
- wojny indochińskie
- wojna algierska
- konflikty izraelsko-arabskie
- konflikty postkolonialne w Afryce
- wojna w społeczeństwach pozaeuropejskich
- azjatyckie piśmiennictwo wojskowe
- konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce
- postrzeganie konfliktów kolonialnych i postkolonialnych i zagadnień z tym związanych w historiografii
Na zgłoszenia dostępne pod adresem https://www.dropbox.com/…/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.doc… czekamy do 25 marca. Prosimy o przesyłanie ich na adres wojskowoscpozaeuropejska@gmail.com Jeszcze raz przypominamy o możliwości wygłoszenia referatu w języku angielskim.
W chwili obecnej nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, jeżeli coś się w tej kwestii zmieni to nie będzie to kwota wygórowana. Naszym stałym bywalcom przypominamy również o niedawnej przeprowadzce Wydziału Historycznego, konferencja odbędzie się więc w nowym gmachu Collegium Historicum.
Serdecznie zapraszamy do udziału,
Sekcja Studentów Historyków Wojskowości IH UAM

Miejsce:  Kraków
Termin: 08-10 X 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

Instytut Historii
Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
II Międzynarodową Konferencję
Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci
8-10 października 2015 roku
Gmach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3.

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się ubiegłoroczna konferencja „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku”, postanowiliśmy zorganizować w tym roku kolejną, podczas której uczestnicy zastanowią się nad różnymi drogami do osiągnięcia sukcesu na różnych polach i w różnych okresach historycznych – od starożytności po współczesność.

Na przestrzeni wieków można było zaobserwować szereg błyskotliwych karier osób, które na trwałe zapisały się na kartach historii. Powstanie i rozwój starożytnych imperiów na terenie Europy, chrystianizacja, średniowieczne i nowożytne monarchie, dzieje papiestwa i Kościoła, wyprawy krzyżowe i wielkie odkrycia geograficzne, liczne wojny toczące się na kontynencie, działalność zakonów – w każdej z wymienionych dziedzin można odnaleźć osoby wybitne, które zyskały uznanie i posłuch wśród im współczesnych. Industrializacja Europy przyspieszyła procesy przemian społecznych, które
z całą mocą uwidoczniły się w XIX i XX wieku. W każdej epoce pojmowanie sukcesu i sposób dążenia do niego były odmienne. Kolejne stulecia pokazały, że nie było jednej recepty na osiągnięcie sukcesu
i zrobienie zawrotnej, choć czasami krótkotrwałej, kariery. Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób robiono karierę w Europie na przestrzeni kilku tysięcy lat, chcielibyśmy zaprosić Państwa
do dyskusji nad tym zagadnieniem.

Tematyka wystąpień referentów powinna dotyczyć jednego lub kilku z proponowanych zagadnień: kariera polityczna, kościelna, administracyjna, wojskowa, naukowa, sportowa, artystyczna, jak również w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Referenci odpowiedzą na pytanie co zdecydowało o zrobieniu kariery: talent, własna praca, pochodzenie społeczne, skandal, czy może jeszcze coś innego? Jakie były następstwa osiągnięcia sukcesu, tak dla omawianej postaci, jak i jej otoczenia? Jaki był wpływ karier poszczególnych osób na ich ojczyznę, sytuację polityczną i społeczną?

Organizatorem konferencji jest Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Opiekę naukową sprawuje ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów
i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Studenci i doktoranci są zobowiązani do dołączenia skanu opinii promotora/opiekuna naukowego.

Informacja o liście zakwalifikowanych uczestników, zostanie rozesłana mailowo do 11 września 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi: 150 złotych; 100zł (doktoranci); 50 zł (studenci). Z środków tych przewiduje się wydanie publikacji. Oczekuje się, że artykuły naukowe będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez MNiSW zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra w komunikacie z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf

Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz 3 obiady. Na prośbę zainteresowanych uczestników, organizatorzy konferencji mogą pomóc w dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym hotelu/ hostelu w Krakowie (opłata konferencyjna nie uwzględnia ceny noclegu, stąd też osoby zainteresowane w/w opcją muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami). W ramach konferencji przewiduje się zwiedzanie Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.facebook.com/karieryUPJPII

Konferencja będzie mieć charakter otwarty dla publiczności.

 

Komitet Organizacyjny:

 

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

mgr Ewelina Zych

mgr Marlena Sędłak

mgr Albert Sendor

mgr Paweł Kajzar

 

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja+II%281%29,4733854503.docx


  • RSS