konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: USA

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Białystok
Termin: 31 III- 01 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link: http://www.facebook.com/sekcja.amerykanistyczna

______

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na V edycję ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju:

Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny
II. Czas pokoju
Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych Ameryki od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 1 marca 2017 r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 10 marca 2017 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 15 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 1 lipca 2017 r. na adres k.chomicz88@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Uczestnicy konferencji powinni uiścić stosowną kwotę do 17 marca 2017 r. na konto: Bank Millenium S. A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 z dopiskiem: Czas wojny, czas pokoju – imię i nazwisko.

Teksty muszą być zaakceptowane (pisemna akceptacja) przez pracownika naukowego (od stopnia doktora wzwyż).

W załączniku przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne.

Wszelkie dodatkowe informacje będą dostępne na Facebooku:

http://www.facebook.com/sekcja.amerykanistyczna

oraz pod adresem mailowym:
sekcjaamerykanistyczna@gmail.com
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy:
dr Łukasz Niewiński – Katedra Historii 1918-1945 UwB, Opiekun Koła Naukowego Amerykanistów UwB
mgr Katarzyna Chomicz – Prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz-zg*c5*82oszeniowy-2017-Konferencja-Czas-wojny-czas-pokoju,5735238302.doc

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/List-2017-Konferencja-Czas-Wojny-czas-pokoju,5735238293.doc

Wymogi redaktorskie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Wymogi-redakcyjne-2017-Konferencji-Czas-wojny-czas-pokoju,5735238290.doc

Miejsce: Białystok
Termin: 13-14 V 2016
Zgłoszenia: 28 IV 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2016r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny

II. Czas pokoju

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 28 kwietnia 2016r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2015 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 16 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30 sierpnia 2016 r. na adres rebeliant63@wp.pl

Przepraszamy za poprzedniego maila, w którym otrzymaliście Państwo jedynie załączniki.

Organizatorzy:
dr Łukasz Niewiński (Katedra Historii 1918-1945 UwB)

Joanna Kulesza (prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB)

Formularze zgłoszeniowe znajdziecie tutaj:

http://sekcjaamerykanistyczna.blogspot.com/

Miejsce: Wrocław
Termin: 26 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/479497185579508/

 

______

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO – DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

AMERICAN DAY II

STANY ZJEDNOCZONE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
HISTORIA, POLITYKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA

Celem konferencji naukowej, American Day II, organizowane przez Koło Naukowe Amerykanistów Going West, jest podjęcie interdyscyplinarnych zagadnień związanych z historią, polityką, gospodarką, społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wystąpienia mogą odnosić się nie tylko do przeszłości, ale i do współczesności Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że specyfika tego mocarstwa jest zagadnieniem szerokim i wielowymiarowym, będziemy mieć możliwość spojrzeć na problem z wielu perspektyw. Wystąpienia mogą dotyczyć aspektów filozoficznych i ideologicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych, kulturowych czy wreszcie polityki wewnętrznej lub międzynarodowej:

- sprawy międzynarodowe;
- sprawy wewnętrzne;
- problemy i osiągnięcia gospodarcze;
- polityka historyczna i współczesna;
- perspektywa historyczna;
- kino, muzyka, literatura, sztuka;

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 r.

Prosimy o wysyłanie formularzu zgłoszeniowego i abstraktu, nie przekraczającego 300 słów, na adres e-mail. Informacje o przyjęciu zgłoszenia przekażemy do 10 kwietnia 2016 r. Czekamy na propozycje wystąpień w języku polskim i języku angielskim.

E-mail: goingwest.uwr@gmail.com

AMERICAN DAY II

UNITED STATES OF AMERICA FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
HISTORY, POLITICS, ECONOMY, SOCIETY, CULTURE


The aim of the conference, AMERICAN DAY II, organized by the Student Scientific Association of Americanists GOING WEST, is to undertake interdisciplinary issues related to history, politics, economy, society and culture of the United States of America. Presentations may relate not only to the past but to the contemporary situation of the United States as well. Due to the fact that the specificity of this country is broad and multi-dimensional, we will be able to look at the problem from many different perspectives. Statements may concern aspects of the philosophical and ideological, economic, legal, social, cultural and finally internal and international policy point of view:

- International Affairs
- Internal Affairs
- Economic problems and achievements
- Historical and contemporary policy
- Historical Perspective
- Cinema, music, literature, art

Application deadline: March 31st 2016

Please send the Application Form and an abstract of no more than 300 words via e-mail. Information about the acceptance will be confirmed by April 10th 2016.

e-mail address: goingwest.uwr@gmail.com

http://16zjazdpts.pl/#main

Miejsce: Kraków
Termin: 27-29 IV 2016
Zgłoszenia: 15 III 2016
Link: http://dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com/

______

Studencko-doktorancka konferencja naukowa
HOLLYWOOD – KREUJĄC USA
FILMY W HISTORII, KULTURZE, SPOŁECZEŃSTWIE USA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
27-29 kwietnia 2016
Ósma edycja Dni Kultury Amerykańskiej organizowanych przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ w Krakowie we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie tym razem będzie się skupiać na tym, z czego wiele lat temu Ameryka zasłynęła – na amerykańskim przemyśle filmowym i na tym jak wpłynął na Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone były jednym z pionierów kinematografii. Od wschodniego wybrzeża, gdzie wszystko się zaczęło do Hollywood; od Narodzin narodu, Śpiewaka Jazzbandu, Czarnoksiężnika z Krainy Oz do Titanica, Zniewolonego czy Gwiezdnych Wojen; od Bustera Keatona do Meryl Streep – można wymieniać wiele przykładów, a i tak trudno jest ukazać różnorodność i bogatą historię amerykańskiego kina. Magia srebrnego ekranu już od przeszło wieku przyciąga do kin miliony ludzi, którzy zasiadając w ciemnej sali oczekują nie tylko czystej rozrywki, ale także czasami okazji do refleksji.
Amerykańskie kino pobudzało krajową gospodarkę i miało istotny wkład w tworzenie spuścizny kulturowej Stanów Zjednoczonych, a ze względu na swój szeroki zasięg i znaczący wpływ było też zaangażowane społecznie oraz politycznie, co tylko umacnia jego pozycję w socjopolitycznej historii USA.
Konferencja „Hollywood – kreując USA. Filmy w historii, kulturze i społeczeństwie USA” ma – tak samo jak poprzednie edycje konferencji w ramach Dni Kultury Amerykańskiej – charakter interdyscyplinarny. Do nadsyłania propozycji referatów oraz do uczestnictwa zachęcamy więc nie tylko amerykanistów i filmoznawców, ale także politologów, kulturoznawców, socjologów, antropologów, psychologów oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którzy chcą się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi zagadnień związanych z amerykańskim filmem i przemysłem filmowym. Zachęcamy do spojrzenia na zagadnienie nie tylko pod kątem filmoznawczym, ale przede wszystkim do zastanowienia się nad wpływem amerykańskiej kinematografii na politykę czy społeczeństwo.
Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego pod adresem: http://goo.gl/forms/RFmoQ2qsCe  do 15 marca 2016 roku. Czekamy na prezentacje również w języku angielskim. Z autorami przyjętych referatów skontaktujemy się najpóźniej 20 marca 2016 roku. Długość prezentacji nie powinna przekraczać 15 minut. Osoby, których referaty zostaną przyjęte będą zobowiązane uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 80 PLN do dnia 10 kwietnia 2016 roku włącznie. Pozostałe osoby zainteresowane Dniami Kultury Amerykańskiej zachęcamy do śledzenia strony www.dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com  oraz fanpage’a KNA UJ www.facebook.com/dnikulturyamerykanskiej . Udział w VIII DKA w roli słuchacza jest bezpłatny.
Informujemy, że po VIII DKA planowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej publikacji konferencyjnej, o szczegółach której będziemy informować prelegentów biorących udział w wydarzeniu.
W razie pytań i wątpliwości dotyczących VIII Dni Kultury Amerykańskiej – pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt e-mailowy na adres dniamerykanskie@gmail.com oraz raz jeszcze przypominamy, że wszystkie informacje będą na bieżącą publikowane na oficjalnej stronie wydarzenia: www.dnikulturyamerykanskiej.blogspot.com  oraz na fanpage’u na Facebooku: www.facebook.com/dnikulturyamerykanskiej

Miejsce: Poznań
Termin: 08 IV 2016
Zgłoszenia: 25 III 2016
Link: https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Historyk%C3%B3w-przy-Instytucie-Historii-UAM-145674092113036/?fref=nf

 

______

 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić, że 8 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejna edycja konferencji „Proch przeciwko włóczniom – wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni dziejów”. W tym roku przewidujemy kilka nowości – jedną z nich jest panel anglojęzyczny. Poniżej prezentujemy zakres tematyczny:
- wojskowość starożytnego Bliskiego Wschodu
- wojskowość krajów Dalekiego Wschodu i Indii na przestrzeni wieków
- sztuka wojenna średniowiecznego Orientu i jej zmagania z wojskowością bizantyjską i zachodnioeuropejską
- sztuka wojenna koczowników stepów Eurazji
- wojskowość Ameryki prekolumbijskiej i jej podbój przez Europejczyków
- armia imperium osmańskiego
- amerykańska wojna o niepodległość
- wojna secesyjna
- powstania i wojny w Ameryce Południowej i Środkowej XIX i XX wieku
- wojny burskie
- wojna zuluska
- wojny opiumowe
- owoce rewolucji Meiji a wojskowość japońska
- oddziały kolonialne armii państw europejskich
- wojny indochińskie
- wojna algierska
- konflikty izraelsko-arabskie
- konflikty postkolonialne w Afryce
- wojna w społeczeństwach pozaeuropejskich
- azjatyckie piśmiennictwo wojskowe
- konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce
- postrzeganie konfliktów kolonialnych i postkolonialnych i zagadnień z tym związanych w historiografii
Na zgłoszenia dostępne pod adresem https://www.dropbox.com/…/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.doc… czekamy do 25 marca. Prosimy o przesyłanie ich na adres wojskowoscpozaeuropejska@gmail.com Jeszcze raz przypominamy o możliwości wygłoszenia referatu w języku angielskim.
W chwili obecnej nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, jeżeli coś się w tej kwestii zmieni to nie będzie to kwota wygórowana. Naszym stałym bywalcom przypominamy również o niedawnej przeprowadzce Wydziału Historycznego, konferencja odbędzie się więc w nowym gmachu Collegium Historicum.
Serdecznie zapraszamy do udziału,
Sekcja Studentów Historyków Wojskowości IH UAM

Miejsce:  Kraków
Termin: 08-10 X 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

Instytut Historii
Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
II Międzynarodową Konferencję
Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci
8-10 października 2015 roku
Gmach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3.

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się ubiegłoroczna konferencja „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku”, postanowiliśmy zorganizować w tym roku kolejną, podczas której uczestnicy zastanowią się nad różnymi drogami do osiągnięcia sukcesu na różnych polach i w różnych okresach historycznych – od starożytności po współczesność.

Na przestrzeni wieków można było zaobserwować szereg błyskotliwych karier osób, które na trwałe zapisały się na kartach historii. Powstanie i rozwój starożytnych imperiów na terenie Europy, chrystianizacja, średniowieczne i nowożytne monarchie, dzieje papiestwa i Kościoła, wyprawy krzyżowe i wielkie odkrycia geograficzne, liczne wojny toczące się na kontynencie, działalność zakonów – w każdej z wymienionych dziedzin można odnaleźć osoby wybitne, które zyskały uznanie i posłuch wśród im współczesnych. Industrializacja Europy przyspieszyła procesy przemian społecznych, które
z całą mocą uwidoczniły się w XIX i XX wieku. W każdej epoce pojmowanie sukcesu i sposób dążenia do niego były odmienne. Kolejne stulecia pokazały, że nie było jednej recepty na osiągnięcie sukcesu
i zrobienie zawrotnej, choć czasami krótkotrwałej, kariery. Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób robiono karierę w Europie na przestrzeni kilku tysięcy lat, chcielibyśmy zaprosić Państwa
do dyskusji nad tym zagadnieniem.

Tematyka wystąpień referentów powinna dotyczyć jednego lub kilku z proponowanych zagadnień: kariera polityczna, kościelna, administracyjna, wojskowa, naukowa, sportowa, artystyczna, jak również w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Referenci odpowiedzą na pytanie co zdecydowało o zrobieniu kariery: talent, własna praca, pochodzenie społeczne, skandal, czy może jeszcze coś innego? Jakie były następstwa osiągnięcia sukcesu, tak dla omawianej postaci, jak i jej otoczenia? Jaki był wpływ karier poszczególnych osób na ich ojczyznę, sytuację polityczną i społeczną?

Organizatorem konferencji jest Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Opiekę naukową sprawuje ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów
i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Studenci i doktoranci są zobowiązani do dołączenia skanu opinii promotora/opiekuna naukowego.

Informacja o liście zakwalifikowanych uczestników, zostanie rozesłana mailowo do 11 września 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi: 150 złotych; 100zł (doktoranci); 50 zł (studenci). Z środków tych przewiduje się wydanie publikacji. Oczekuje się, że artykuły naukowe będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez MNiSW zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra w komunikacie z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf

Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz 3 obiady. Na prośbę zainteresowanych uczestników, organizatorzy konferencji mogą pomóc w dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym hotelu/ hostelu w Krakowie (opłata konferencyjna nie uwzględnia ceny noclegu, stąd też osoby zainteresowane w/w opcją muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami). W ramach konferencji przewiduje się zwiedzanie Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.facebook.com/karieryUPJPII

Konferencja będzie mieć charakter otwarty dla publiczności.

 

Komitet Organizacyjny:

 

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

mgr Ewelina Zych

mgr Marlena Sędłak

mgr Albert Sendor

mgr Paweł Kajzar

 

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja+II%281%29,4733854503.docx

Miejsce:  Radom-Warka
Termin: 06-07 X 2015
Zgłoszenia:  15 VI 2015
Link:

_______

 

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego

w Radomiu

Radomskie Towarzystwo Naukowe

 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 

przy współpracy

    Gminy Miasta                      Zespołu Naukowego do Badań                   American Corner

          Radom                                     Dziejów Radomia                                      Radom

Zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze.

W 270 rocznicę urodzin

(Radom-Warka, 6-7 października 2015 r.)

 

            W 2015 r. przypada 270 rocznica urodzin Kazimierza Pułaskiego, człowieka niezwykle ważnego w dziejach Polski i USA, nazywanego „bohaterem dwóch narodów”. Stanowi on dziś pewien symbol w relacjach polsko-amerykańskich, ale w pewnym sensie   jest także uosobieniem swej epoki.

Urodzony w Winiarach pod Warką, Kazimierz Pułaski pochodził z dość typowej, aktywnej politycznie rodziny średnioszlacheckiej pogranicza małopolsko-mazowieckiego.  Jak inni reprezentanci swego stanu mierzył się z wyzwaniami epoki, w której przyszło mu żyć. Widmo chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej, pogrążonej w chaosie czasów saskich, w konfrontacji z nadciągającymi ideami Oświecenia, stawiały przed nim i jego współbraćmi fundamentalne pytania o przyszłość i porządek prawny, społeczny, intelektualny, obyczajowy i religijny. Spór „konserwatystów” z „postępowcami”, aktualny    w każdej epoce, przybrał jednak w tych czasach dramatyczny charakter walki o wolność         i niepodległość.

Linie podziału nie zawsze przebiegały w sposób oczywisty, czego dowodem był młodszy brat Kazimierza – Antoni, walczący z nim ramię w ramię podczas konfederacji barskiej, a w późniejszych latach zagorzały targowiczanin. Także postać samego Kazimierza Pułaskiego jest w wielu miejscach niejednoznaczna i budzi kontrowersje. Tym bardziej jednak stanowi żywe i wielobarwne odzwierciedlenie swych czasów. Jego losy: udział  w konfederacji barskiej, przymusowa emigracja, walka „o wolność naszą i waszą”,     wreszcie bohaterska śmierć na polu walki, z dala od Ojczyzny, układają się w prefigurację bohatera romantycznego.

Niewątpliwie Pułaski odcisnął swe piętno w historii, a jego legenda zakorzeniona    jest w społecznej świadomości. Jego imieniem nazywa się ulice i place w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, patronuje licznym instytucjom w obu krajach, a w regionie Radomia i Warki, gdzie żył, stanowi powód do dumy i lokalnego patriotyzmu. Z tego powodu Kazimierz Pułaski jest postacią interesującą nie tylko historyków, ale jako symbol, natchnienie i fenomen kulturowy stanowi przedmiot dociekań badaczy literatury, sztuki i szeroko rozumianej kultury.

W związku z powyższym, mamy ambicję, by planowana konferencja stała się okazją do świeżego, wieloaspektowego spojrzenia na Kazimierza Pułaskiego, w którym,  jak w soczewce, skupia się cała jego epoka i który pozostaje symbolem uniwersalnych wartości, do których odwoływały się następne pokolenia. Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie okazją do wymiany myśli specjalistów z różnych dziedzin nauki: historii, literaturoznawstwa, historii idei, kulturoznawstwa czy historii sztuki.

Zakres tematyczny konferencji w naturalny sposób wyznacza postać Kazimierza Pułaskiego (lata życia, wydarzenia, w których uczestniczył, geograficzny zasięg jego działalności), choć jej nie ogranicza. Chcielibyśmy skupić się na następujących problemach:

  • Kazimierz Pułaski i jego najbliższe otoczenie (rodzinne, sąsiedzkie, polityczne),
  • Szlachta centralnych ziem Rzeczypospolitej (woj. sandomierskie, lubelskie, mazowieckie) wobec wydarzeń drugiej połowy XVIII w.,
  • Polska emigracja wojskowa lat 60. i 70. XVIII w. i jej udział w walkach poza granicami Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem wojny   o niepodległość USA),
  • Kazimierz Pułaski i „buntownicy” epoki Oświecenia,
  • Kazimierz Pułaski w literaturze oraz sztuce,
  • Recepcja Kazimierza Pułaskiego – zjawiska kulturowe.

Opłata konferencyjna: 300 zł. (w ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, zakwaterowanie oraz wyżywienie).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2015 r. (w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień).

Wystąpienia złożą się na recenzowaną publikację (planowany druk tomu w 2016 r.).

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić – w terminie do 5 września 2015 r. – na rachunek:

PEKAO S.A. 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009

Radomskie Towarzystwo Naukowe

ul. Kościuszki 5a
26-600 Radom

z dopiskiem: Konferencja – Kazimierz Pułaski w 270. rocznicę urodzin

 

Zgłoszenia – formularz do pobrania na stronie www.wfp.uniwersytetradom.pl – prosimy kierować na adresy e-mail:

konferencja.pulaski@uthrad.pl

konferencja@muzeumpulaski.pl

lub na adres pocztowy:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

ul. Bolesława Chrobrego 31, pokój 254

26-600 Radom

Polska

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

przewodniczący – mgr Marcin Kępa, RTN

dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS

mgr Iwona Stefaniak, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH

Sekretarze Konferencji:

mgr Mariusz Kozdrach, RTN

dr Andrzej Pytlak, UTH

Miejsce:  Toruń
Termin: 08-09 V 2015
Zgłoszenia: 10 IV 2015
Link:

_______

Koło Historii Krajów Anglosaskich „Wesoła Kompania” działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Prasoznawczej Konferencji Studencko – Doktoranckiej „Jak nas piszą tak nas widzą? Polska – Wielka Brytania – USA”, która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2015 roku.

Celem naszej konferencji będzie zaprezentowanie wizerunku wymienionych państw i społeczeństw oraz sposobów jego kreacji na łamach cudzoziemskiej prasy. Ramy czasowe obejmują okres od powstania prasy aż po czasy współczesne. Problematyka badawcza obejmuje nie tylko zagadnienia historyczne, ale też kulturoznawcze, filologiczne, etnologiczne i socjologiczne.

Formularze zgłoszeniowe (do pobrania pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B39n8PhRZbncWkpVbjU4SFR0b0U/view) prosimy przesyłać na podany niżej adres email do 10 kwietnia.

Opłata konferencyjna – 30 zł (obejmuje koszt materiałów konferencyjnych i cateringu).

Organizatorzy nie zapewniają posiłków ani noclegów.

Języki konferencji – polski i angielski.

Więcej informacji:

https://drive.google.com/file/d/0B39n8PhRZbncdEZLTE8yc0hLclU/view?usp=sharing

Miejsce: Kraków
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 22 III 2015
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ ogłasza przedłużenie naboru tekstów do kolejnego tomu Studenckich Zeszytów Historycznych. Termin nadsyłania artykułów mija 22 III 2015 r.

Teksty mogą dotyczyć całego zakresu historii, brak epokowych lub tematycznych ograniczeń. Wymagana jest recenzja pracownika naukowego, co najmniej z tytułem doktora habilitowanego. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego oddania do recenzji, artykułów wstępnie zakwalifikowanych do druku, pracownikom Instytutu Historii UJ.

Tekst musi zostać dostosowany do instrukcji wydawniczej, prośbę o jej otrzymanie należy kierować pod adres mailowy naatalia.olszewska@gmail.com.

Pod ten sam adres proszę wysyłać wszelkie zapytania, jak i gotowe artykuły. Prosimy o dołączanie do nich takich danych jak: imię, nazwisko, rok i stopień studiów, uczelnia, numer telefonu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania selekcji artykułów. Informacja o ewentualnym zakwalifikowaniu tekstu zostanie przesłana Autorom do końca marca 2015.


  • RSS