konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Warszawa

Miejsce; Warszawa
Termin: 27 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na referat pt. Marek Celiusz Rufus. Przegrany polityk, zmarnowany talent, który wygłosi dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL. Spotkanie odbędzie się 27 maja 2017 r. o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, I piętro).

Miejsce: Warszawa
Termin: 24 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Mateusz Żurawski (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie) wygłosi wykład poświęcony recepcji postaci Odyseusza w twórczości Jerzego Grzegorzewskiego pt. Nic, nic poza mną… Nic, nic przede mną. Seminarium odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 X 2017
Zgłoszenia: 17 VII 2017
Link: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

______

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza”, która odbędzie się 13 X 2017 r.
Celem konferencji jest zainicjowanie problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie Mazowsza.
Do udziału zapraszamy archeologów, muzealników oraz konserwatorów.

Proponowane zagadnienia:

1. problematyka przechowywania zabytków archeologicznych w muzeach;
2. zabytki masowe z badań archeologicznych;
3. brak odpowiednich powierzchni magazynowych;
4. przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków archeologicznych;
5. zagadnienia prawne związane z przekazywaniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych.

Na abstrakty (do 400 słów) czekamy do 17.07 br.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Nie ma opłaty konferencyjnej.

Strona wydarzenia: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Kontakt z organizatorami: waworli@gmail.com ; k.h.zdeb@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: Warszawa
Termin: 10-31 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Plan spotkań Zakładu Studiów Średniowiecznych IH PAN w maju 2017 r. (sala 18, godz. 10.30):

10 maja – zebranie organizacyjne

17 maja – Piotr Okniński, Formowanie się miasta komunalnego w Krakowie w XIII w. – koncepcja i struktura monografii

24 maja – David Kalhous, “Legenda Christiani” and the struggle for its authenticity as a guide through the Czech historiography

31 maja – Anna Pomierny-Wąsińska, „​Cum officium magistrorum et mensuratorum communis Florentie sit frequens et necessarium Florentie „. ​Źródła normatywne o magistraturze mierniczych miejskich ​(rozdział pracy doktorskiej).

Miejsce: Warszawa
Termin: 10 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

 

______

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza na dyskusję Rolnicza „Solidarność”: stan badań i perspektywy. Spotkanie odbędzie się 10 maja (środa) o godz. 17.30 w Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

W debacie udział wezmą:

  • ​dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN
  • dr Tomasz Kozłowski, pracownik BBH IPN
  • Andrzej W. Kaczorowski, dziennikarz i historyk

prowadzenie: dr Jan Olaszek (BBH IPN).

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja wystawy O wieś wolną, niezależną, samorządną… 30. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca `81 i rejestracji „Solidarności” rolniczej ​przygotowanej przez Oddział IPN w Bydgoszczy.

Miejsce: Warszawa
Termin: 02 VI 2017
Zgłoszenia: 20 V 2017
Link: https://www.facebook.com/events/281571655601974/

______

Koło Naukowe „Albaruthenica” ma zaszczyt zaprosić na II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Białoruś – teksty i konteksty”. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego studentów i doktorantów zajmujących się Białorusią. Konferencja podzielona została na panele:
- literaturoznawczo-językoznawczy
- kulturoznawczy
- historyczny
- społeczno-polityczny.
Zgłoszenia zawierające:
a) imię i nazwisko prelegenta
b) nazwę uczelni, kierunek i rok studiów
c) temat referatu
d) abstrakt (do 2000 znaków)
e) bibliografię
prosimy przesyłać na adres: koloalbaruthenica@gmail.com do 20 maja.
Czas prezentacji referatów wynosić będzie 15 minut. Referaty można wygłaszać w językach: polskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad w dniu konferencji. Służą także pomocą w znalezieniu noclegu.

Miejsce: Warszawa
Termin: 15-16 XI 2017
Zgłoszenia: 15 V 2017
Link:

 

______

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)”, która odbędzie się w dniach 15–16 listopada 2017 r. w Warszawie

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, jest przedstawienie sytuacji księży współpracujących z opozycją w latach 1976–1989. Chodzi o duchownych kooperujących nie tylko z „Solidarnością” i organizacjami o charakterze politycznym, takim jak KOR czy KPN, ale również ze środowiskami lokalnymi, przeciwstawiającymi się na różne sposoby władzom PRL.

Sytuacja duchownych, których komunistyczne władze nazywały „księżmi negatywnymi” ze względu na współpracę z opozycją oraz otwarcie wyrażany sprzeciw wobec ich rządów, była skomplikowana. Wynikało to z faktu, że nie tylko dygnitarze partyjni oceniali ich działalność w negatywny sposób, ale zdarzało się również, że czynili tak ich kościelni zwierzchnicy czy też inni duchowi pracujący w tej samej diecezji. Już z tego powodu warto nakreślić ich sytuację i problemy, jakie wynikały z otwartego prezentowania poglądów niezgodnych z założeniami politycznymi władz PRL.

Podstawowym założeniem konferencji i późniejszej publikacji o charakterze monografii wieloautorskiej będzie omówienie sposobu funkcjonowania, relacji z władzami wojewódzkimi oraz ordynariuszami i sufraganami diecezji księży współpracujących z opozycją w poszczególnych województwach. Celem będzie zaprezentowanie wspomnianej problematyki w jak najszerszym zakresie i we wszystkich najważniejszych regionach Polski. Oprócz tego omówione zostanie w osobnych referatach podejście centralnych władz partyjnych oraz Episkopatu Polski do problemu aktywności tej grupy duchownych, która, jak należy pamiętać, stanowiła zdecydowaną mniejszość wśród księży. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zgłoszenia.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniony zostanie nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 15–16 listopada 2017 w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na formularzu dostępnym na stronie konferencji) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 15 maja 2017.

Program konferencji zostanie ustalony do 15 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania należy kierować:

dr Rafał Łatka

rafal.latka@ipn.gov.pl

tel. 22 581-85-31

Miejsce: Warszawa
Termin: 17 XI 2017
Zgłoszenia:  15 V 2017
Link: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17799980_1446724368683940_2683472428002956565_n.jpg?oh=471e654edc678ce1f1fc601278a0f898&oe=59659160

______

Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich: Archiwalne polonika w Petersburgu

Przyjmowane będą także  zgłoszenia referatów na temat poloników (archiwaliów) przechowywanych w zbiorach państw basenu Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji:

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17799980_1446724368683940_2683472428002956565_n.jpg?oh=471e654edc678ce1f1fc601278a0f898&oe=59659160

Miejsce: Warszawa
Termin:
Zgłoszenia:  02 VI 2017
Link:

 

______

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta na pełny etat na okres 2 lat w Zakładzie Historii XX wieku IH UW

Więcej informacji: http://www.ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/pictures/konkurs_zaklad_historii_xx-w_adiunk-2.6.2017.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin:
Zgłoszenia:  02 VI 2017
Link:

 

______

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta na pełny etat na okres 2 lat w Zakładzie Historii Nowożytnej IH UW

Więcej informacji:

http://www.ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/pictures/konkurs_zaklad_h.nowozytnej-2.06.2017.pdf


  • RSS