konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Węgry

Miejsce: Kraków
Termin: 06 VI -20 VIII 2017 (05 VI 2017 wernisaż )
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Przyjdź na wystawę Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu, znajdź podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma miastami. Nagrodą będzie niezwykła historyczna i metaforyczna podróż po dwóch sąsiadujących ze sobą ścieżkach, które co pewien czas przybliżają się do siebie, czasem się łączą, ale czasem też się oddalają. Wędrówka poprzez Genezę, Klęskę,Kreację, Glorię i Splendor to wielowątkowa, spójna i interesująca opowieści o dawnym Krakowie i Budapeszcie.
Geneza to część poświęcona początkom Krakowa oraz Budy i Pesztu do roku 1241. Kolejna część ekspozycji – Klęska – przypomina o niszczycielskim najeździe tatarskim z roku 1241. Ta tragiczna w skutkach inwazja była wspólnym doświadczeniem mieszkańców zarówno ziem polskich, jak i węgierskich. Termin Kreacja określa tę część wystawy, która opowiada o okresie szczególnie nasyconym wydarzeniami bądź procesami, jakie w sposób fundamentalny zdefiniowały i określiły na kilka kolejnych stuleci kształt naszych miast. Twórczy czas Kreacji prowadzi ku kolejnemu etapowi dziejów i zarazem kolejnej części wystawy zatytułowanej Gloria. Zaprezentowane tutaj zostały owoce działań pokoleń pracowitych mieszkańców miast, „kreatywnych” monarchów i władz miejskich.

Śledź na bieżąco naszego bloga: http://blog.mhk.pl/ oraz nasz funpage https://www.facebook.com/pg/muzeumkrakowa/events/?ref=page_internal

NA WSPÓLNEJ DRODZE KRAKÓW I BUDAPESZT W ŚREDNIOWIECZU
Wernisaż: 5 czerwca 2017 r., godz.18.00
Termin trwania wystawy: 6.VI.2017 – 20.VIII.2017
Miejsce: Pałac Krzysztofory (skrzydło wschodnie i zachodnie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce: Warszawa
Termin:  09 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

9 listopada (środa), godz. 17:00 w redakcji „Polityki” przy ul Słupeckiej 6 odbędzie się spotkanie z prof. Paulem Lendvaiem – jednym z najbardziej wnikliwych historyków Europy Środkowej, autorem imponujących dziejów Węgier wydanych właśnie po polsku. Rozmowę wokół książki Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach poprowadzi Adam Krzemiński.

 

Któż zdaje sobie dziś sprawę z faktu, że bez węgierskich pionierów okresu modernizmu przypuszczalnie nie byłoby ani bomby atomowej, ani komputerów, ani Hollywoodu, że węgierski geniusz, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy religijnego, wywarł wielki, często decydujący wpływ na światową naukę i sztukę, ekonomię i przemysł?

W fascynującym kolażu historycznego eseju oraz biograficznych szkiców o węgierskich bohaterach i ofiarach, geniuszach i hochsztaplerach, triumfatorach i zdrajcach Paul Lendvai przybliża zmienne losy Madziarów od założenia państwa aż po współczesność. Napisana z rozmachem, wciągająca opowieść o klęskach i zwycięstwach Węgrów stanowi pierwsze w Polsce tak kompleksowe ujęcie historii tego narodu.

Urodzony w Budapeszcie Paul Lendvai próbuje przeniknąć specyfikę węgierskiej historii, nie unikając drażliwych tematów, ale również nie stroniąc od anegdot, dykteryjek i legend. Imponująca, ponad 800 stronicowa książka to wielka panorama węgierskich dziejów, wolna od tematów tabu i uprzedzeń. Napisana ze swadą historyczna opowieść Lendvaiego może być czytana jako gorący apel o tolerancję i wzajemne zrozumienie, ale również jako wyraźne ostrzeżenie przed zamykaniem się w sobie w poczuciu nacjonalistycznej misji.

Książka Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach jest ósmym tomem serii wydawniczej MCK Biblioteka Europy Środka pod redakcją prof. Jacka Purchli.

 

 

Paul Lendvai – urodził się w Budapeszcie, tam też w 1944 roku przetrwał w ukryciu pogromy organizowane przez węgierskich faszystów i niemieckie deportacje węgierskich Żydów do Auschwitz. W czasie powstania węgierskiego w 1956 roku był korespondentem zagranicznym w Polsce. Rok później wyjechał do Wiednia, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych i wpływowych publicystów europejskich. Przez 22 lata był korespondentem „Financial Times”; stałym komentatorem wiedeńskich dzienników „Die Presse” i „Der Standard”. W 1982 roku został redaktorem naczelnym redakcji ds. Europy Wschodniej i południowo‑Wschodniej telewizji austriackiej ORF. W latach 1987–1998 był dyrektorem Radio Österreich International. Od 1973 roku wydaje renomowany kwartalnik „Europäische Rundschau”. Jest komentatorem i konsultantem ORF oraz moderatorem programu telewizyjnego „Europastudio”, do którego często zaprasza uczestników z Europy Środkowej.Za swą publicystykę był wielokrotnie odznaczany, w 1974 roku – nagrodą im. Karla Rennera, w 1999 roku nagrodą im. Axela Cortiego. Za wkład w dialog między Wschodem a Zachodem został w 1999 roku został odznaczony krzyżem komandorskim Orderu Zasługi RP.

Jest autorem wielu żywo dyskutowanych książek popularno‑naukowych na temat Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, w tym wyróżnionej nagrodą im. Brunona Kreisky’ego analizy rewolucji roku 1989 w Europie Środkowo‑Wschodniej Zwischen Hoffnung und Ernüchterung – Reflexionen zum Wandel in Osteuropa (Między nadzieją a rozczarowaniem – refleksje na temat przemian w Europie Wschodniej).

Jego wspomnienia Auf schwarzen Listen – Erinnerungen eines Mitteleuropäers (Na czarnych listach – wspomnienia mieszkańca Europy Środkowej) były tłumaczone na wiele języków. Ostatnio opublikował Leben eines Grenzgängers.

 

 

Miejsce: Nowy Targ
Termin: 14-16 IV 2016
Zgłoszenia: 15 III 2016
Link: www.pth.nowytarg.pl

 

______

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu
ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową:

Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej.
Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej

14-16 kwietnia 2016 r.
Muzeum Podhalańskie – Ratusz , Rynek 1, Nowy Targ

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu wraz z partnerami m.in. Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Węgierskim i Instytutem Słowackim w Warszawie kierują zaproszenie do historyków, historyków sztuki, politologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Sesja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., w Nowym Targu i będzie jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 670-lecia lokacji Stolicy Podhala, miasta leżącego na pograniczu wielu kultur oraz związanego z dziejami kilku narodów i państw. Konferencja zbiega się również z przypadającą w 2016 r. okrągłą 25-tę rocznicą ponownego zjazdu głów państw Europy Środkowowschodniej w Wyszehradzie (tj. Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezydenta Wacława Havla i premiera Józefa Antalla) i powstania Grupy Wyszehradzkiej.

W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków między krajami Europy Środkowowschodniej i jej najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł zorganizowania konferencji naukowej, która pozwoli przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków ale także wyzwań na najbliższą przyszłość.

Organizatorzy konferencji mają na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych wśród młodych badaczy, doktorantów i studentów, jak również społeczności lokalnej. Chcemy tym samym nawiązać do niezwykle udanego seminarium naukowego polsko-słowacko- węgierskiego, jakie odbyło się w dn. 9-10 marca 2015 r. w Nowym Targu. Plonem tego spotkania jest publikacja naukowa, której premiera odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy planują również ogłoszenie drukiem referatów wygłoszonych na kwietniowej sesji. Mamy nadzieję, że spotkanie doświadczonych i młodych badaczy będzie miejscem wielu ciekawych rozmów, wymiany poglądów i prezentacji wyników najnowszych badań oraz pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie wspólnych dziejów państw Europy Środkowowschodniej
Termin zgłaszania referatów: zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2016 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł

Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną.

Organizatorzy przewidują, w pierwszej połowie 2017 r., wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy też do śledzenia strony naszego PTH w Nowym Targu: www.pth.nowytarg.pl

Miejsce: Warszawa
Termin: 17  XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

„Polska a Węgry w dobie wojen monarchii polsko-litewskiej z Zakonem Krzyżackim za panowania Władysława II Jagiełły” – zaproszenie na konferencję

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

wspólnie z Muzeum w Grunwaldzie

zapraszają  na konferencję naukową pod tytułem

„Polska a Węgry w dobie wojen monarchii polsko-litewskiej z Zakonem Krzyżackim za panowania Władysława II Jagiełły”

Odbędzie się ona 17 listopada 2015 r. w siedzibie Instytutu przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Szczegółowy program:

http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/1869/wegry.jpg

Miejsce: Pécs
Termin: 01-02 X 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Call for papers/Workshop on Hungarian and Polish relationship in the Middle Ages

The TörténészcéhEgyesület, (Association of Students of History in Pécs), Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History of the University of Pécs and the Department of Medieval History of the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin, sponsored by the Embassy of Poland in Budapest organize a workshop and seminary for young academic scholars of medieval history (PhD students or younger Post-Docs), researching on subjects concerning Hungarian and Polish relationship in the Middle Ages. First of all are expected Polish and Hungarian historians, but applications of scholars coming from other countries, dealing with Polish-Hungarian relationship in the Middle Ages or working on subjects affecting Hungarian or Polish medieval history in a wider, East-Central-European context, are also welcome.

The workshop will be held in Pécs/Hungary on the 01-02th October 2015.

The two day planned workshop gives opportunity for younger scholars to present their research subjects, doctoral thesis and to become familiar with medievalists from both Hungary and Poland.
Papers and presentations are expected on subjects like: questions of state building in the Middle Ages in Hungary and Poland, problematics of written sources regarding Polish and Hungarian history, medieval political or cultural events, persons, which/who own a privileged place in Polish and Hungarian (common) remembrance.

Papers and presentation are expected in English, which is also the working language of the workshop.
The organizers cover accommodation and catering during the workshop.
The workshop materials are intended to be printed.

Deadline for applications is 30th of June 2015.
Applications are to be submitted to Prof. Daniel Bagi, University of Pécs, Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History at bagidani@gmail.com

Miejsce:  Warszawa
Termin: 08 VI 2015
Zgłoszenia: 23 V 2015
Link: http://politologia.uksw.edu.pl/konferencja-naukowa-na-temat-polityki-zagranicznej-wegier/

_______

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy, która odbędzie się 8 czerwca br. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Do wystąpień zapraszamy doktorantów oraz pracowników naukowych z następujących kierunków: politologia, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, hungarystyka, socjologia, filozofia oraz dyscyplin pokrewnych.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa
Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy

Instytut Politologii UKSW
8 czerwca 2015 r.

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową “Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy”, która odbędzie się 8 czerwca br. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Do wystąpień zapraszamy doktorantów oraz pracowników naukowych z następujących kierunków: politologia, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, hungarystyka, socjologia, filozofia oraz dyscyplin pokrewnych.

Tematyka wystąpień musi wiązać się z polityką zagraniczną Węgier (współcześnie lub historycznie), dotyczyć może jednak wielu płaszczyzn, np. czynników politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych itd. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Konferencja odbędzie się w godzinach popołudniowych i zostanie rozpoczęta dyskusją panelową nt. polityki zagranicznej Węgier.

Na podstawie Państwa zgłoszeń zostaną utworzone panele tematyczne. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja na mail:konferencja.wegry.uksw.gmail.com. Zgłoszenia proszę wypełniać i wysyłać według podanego załącznika. Najpóźniej 26.05. wyślemy Państwu listę zakwalifikowanych na konferencję oraz program konferencyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Opłata konferencyjna wynosi 50zł. W trakcie konferencji przewidujemy obiad dla uczestników konferencji, który będzie wliczony w cenę. Opłaty przyjmujemy najpóźniej do 29.05. na konto:

Fundacja Kompania Kresowa
ul Świętokrzyska 30/130
00-116 Warszawa
nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702

Z dopiskiem “Konferencja Węgry IP UKSW [imię_nazwisko]”

W zależności od ilości i jakości nadesłanych tekstów bierzemy pod uwagę możliwość wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formie e-booka. Poinformujemy wówczas chętnych o możliwości wydania publikacji i jej kosztach.

Uwaga. W żadnym wypadku nie dopuszczamy wygłoszenia referatu “w zastępstwie” przez inną osobę.

Formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: http://politologia.uksw.edu.pl/konferencja-naukowa-na-temat-polityki-zagranicznej-wegier/

Serdecznie zapraszamy,
Instytut Politologii UKSW

Miejsce: Warszawa
Termin: 09 VI 2014
Zgłoszenia: 31 V 2014 (zgłaszanie udziału biernego)
Link: http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wydarzenie/miedzynarodowa-konferencja-edukacja-w-miejscach-pamieci-w-polsce

_______

KONFERENCJA „EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI W POLSCE I NA WĘGRZECH”

 

9 czerwca 2014 r. w godz. 10.00-17.00 zapraszamy na polsko-węgierską konferencję edukacyjną, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich.

 Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 Czy warto i należy jeździć z uczniami do miejsc upamiętniających Zagładę Żydów?

  • Czy wyjazdy do miejsc pamięci związanych z Zagładą sprzyjają kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży?
  • Jak właściwie przygotować uczniów do wizyt w miejscach pamięci związanych z Zagładą Żydów?
  • Czy obecna sytuacja polityczna w Polsce i na Węgrzech ma wpływ na edukację o Zagładzie?

 Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • nauczycieli warszawskich i mazowieckich szkół ponadpodstawowych uczący przedmiotów: historia, wos, język polski, geografia;
  • edukatorów i działaczy organizacji pozarządowych, muzeów historycznych i miejsc martyrologii;
  • doradców metodycznych przedmiotów społecznych (historia, j. polski, wos, geografia);
  • przewodników turystycznych
  • wszystkich zainteresowanych.

PROGRAM KONFERENCJI

 Miejsce: Audytorium, I piętro, Muzeum Historii Żydów Polskich

10.00 – 10.15    Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji w imieniu dyrekcji Muzeum Historii Żydów Polskich i działu edukacji

10.15 – 10.45    Programy edukacyjne w miejscach pamięci Zagłady – doświadczenia węgierskie, Andrea Szőnyi (tłumaczenie symultaniczne w języku polskim)

10.45 – 11.15    Programy edukacyjne w miejscach pamięci Zagłady – doświadczenia polskie, Wiesław Wysok

11.15 – 11.45    Postawy antysemickie i uprzedzenia we współczesnym społeczeństwie polskim, dr hab. Michał Bilewicz

11.45 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.00    Panel I:
Czy edukacja o Zagładzie w miejscach pamięci może być skuteczną barierą przed antysemityzmem? Andrea Szőnyi, Bożenna Sucharska, dr hab. Michał Bilewicz, dr Piotr Trojański

13.00 – 14.00    Przerwa obiadowa

14.00 – 14.30    Wizyty w miejscach pamięci w świetle badań empirycznych, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

14:30 – 15:00    Postawy antysemickie i uprzedzenia we współczesnym społeczeństwie węgierskim,  Péter Krekó (tłumaczenie symultaniczne w języku polskim)

15:00 – 15:30    Rozwiązania legislacyjne zwalczające antysemityzm, rasizm i ksenofobię a rzeczywistość

15:30 – 16:30
Panel II:
Antysemityzm w przestrzeni publicznej a polityka państwa. Péter Krekó, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

16:30 – 16:50    Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wykładowcy:

 Dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs – dr hab. nauk humanistycznych, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, adiunktka w Instytucie Europeistyki UJ. Realizowała badania m. in. w: Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie Cambridge, Uniwersytecie Columbia, Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Współorganizatorka Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście UJ.

Dr hab. Michał Bilewicz – kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii oraz wykładowca w Katedrze Psychologii Osobowości UW, zajmuje się badaniem antysemityzmu oraz skuteczności działań edukacyjnych.

Péter Krekó – pracownik Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, badacz uprzedzeń, stereotypów i antysemityzmu na Węgrzech.

Andrea Szőnyi – edukatorka, dyrektorka generalna Fundacji Zachor, przewodniczy pracom komisji węgierskiej
w International Holocaust Remembrance Alliance.

 Dr Piotr Trojański – adiunkt w Katedrze Edukacji Historycznej oraz kierownik Pracowni Mniejszości Etnicznych i Narodowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie; doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Członek delegacji polskiej z nominacji MEN i MSZ w International Holocaust Remebrance Alliance.

 Wiesław Wysok – edukator, zajmuje się teorią i praktyką nauczania w miejscach pamięci, kierownik działu Edukacyjnego Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Bożenna Sucharska – nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, autorka wielu publikacji edukacyjnych dotyczących wspólnej historii Polaków i Żydów, Ambasadorka Muzeum Historii Żydów Polskich, koordynatorka regionalna programu polsko-izraelskich wymian młodzieży, wyróżniona przez kapitułę nagrody im. Ireny Sendlerowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 maja 2014 r.

Rezerwacji można dokonać wysyłając e-mail na adres:  rsvp@jewishmuseum.org.pl

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: mutracka@jewishmuseum.org.pl

Więcej informacji:

http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wydarzenie/miedzynarodowa-konferencja-edukacja-w-miejscach-pamieci-w-polsce

https://www.facebook.com/events/704662422932470/

Plakat konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/A2+KONKURS+MHZP+PL+maly%281%29,3896165396.pdf

Szczegółowy program konferencji dostępny także pod adresem:

http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/system/files/attachments/edukacja_w_miejscach_pamieci_w_polsce_i_na_wegrzech_-_program.pdf

Miejsce: Segedyn (Szeged)
Termin: 27-30 VIII 2014
Zgłoszenia: 18 V 2014
Link: http://pl.scribd.com/doc/203383356/Sapiens-Ubique-Civis-II-%E2%80%93-Szeged-2014

_______

W dniach 27-30 sierpnia odbędzie się w Szegedzie (Węgry) międzynarodowa konferencja doktorancka Sapiens Ubique Civis II – Szeged 2014. Zgłoszenia należy przesyłać do 18 maja.

Więcej informacji pod adresem http://pl.scribd.com/doc/203383356/Sapiens-Ubique-Civis-II-%E2%80%93-Szeged-2014

Miejsce: Katowice
Termin: 4 IV 2013
Zgłoszenia:
Link:

________________

4 kwietnia odbędzie się kolejna konferencja z serii spotkań polsko-węgierskich.

Miejsce konferencji: Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, s. 142

Program

9.00-9.15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Węgier w Polsce Dr. Iván Gyurcsík

9.15-9.35
Wprowadzenie: Akos Engelmayer, Ambasador Węgier (1990-1995)

9.35-11.00 I część obrad
Moderator: prof. Jerzy Sperka, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

Endre László Varga:
Węgierskie jednostki wojskowe w Polsce w okresie wojny

Dr Wojciech Frazik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków):
Działalność Wacława Felczaka na Węgrzech podczas drugiej wojny światowej

Tibor Gerencsér (Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie):
Emanuel Korompay – Węgier zamordowany w Katyniu.

11.00 – 11.15 przerwa

11.15.-12.45 II część obrad

Dr hab. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego):
Sędzia Roman Krotoski. Karta z pocztu ocalonych przez Węgrów w latach II wojny światowej.

Prof. dr hab. Sándor Szakály (Instytut Historyczny Uniwersytetu Ewangelicko-Reformowanego im. Gáspára Károliego), Budapeszt:
II Węgierski Korpus Rezerwowy w okupowanej Polsce.

Bartłomiej Warzecha (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice):
Jednostki wojskowe z Węgier na Śląsku w 1945 roku.

Dyskusja

Podsumowanie: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


  • RSS