konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: wieś

Miejsce: Ostrów Wielkopolski
Termin: 16-17  XI 2017
Zgłoszenia: 29 X 2017
Link:

 

______

OŚRODEK BADAŃ NAD HISTORIĄ I KULTURĄ ŻYDÓW

Z POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

V OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„Lokalna społeczność żydowska”

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Był w niej czas tolerancji i pomyślnej koniunktury dla wspólnoty żydowskiej, ale również tragedie antysemityzmu, braterstwo w walkach o niepodległość Polski w XIX wieku, dramat Szoa. Tak długi pobyt społeczności żydowskiej na ziemiach polskich zaznaczył się trwałym śladem. W 1939 roku obywatelami II Rzeczypospolitej było około 3,5 miliona Żydów. Polska była wówczas najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego. Z ziem polskich pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju. W wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a wiele muzeów w swych kolekcjach posiada bogate zbiory judaików.

Tematem tegorocznej, piątej już konferencji pragniemy uczynić wspólną, polsko-żydowską przeszłość. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 29 października 2017 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 31 października 2017 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 4 listopada 2017 r. Opłata konferencyjna wynosi 160 zł.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak

prof. dr hab. Roman Dziergwa

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.

dr Krzysztof Morta

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Krzysztof Morta (przewodniczący)

mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)

dr Magdalena Jóźwiak

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+V,6064860932.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+V,6064860922.doc

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017 (przedłużony do 22 IX 2017)
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/07/05/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-czlowiek-panem-zycia-i-smierci-w-czasach-konfliktow-i-wyzwan-cywilizacyjnych/

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 16-17 XI 2017
Zgłoszenia: 01 IX 2017 (przedłużony do 22 IX 2017)
Link: https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/

 

______

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Człowiek panem życia i śmierci

w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych.

Bydgoszcz, 16-17.11.2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do Bydgoszczy historyków, politologów, socjologów, pedagogów, psychologów, prawników, ekonomistów, demografów oraz specjalistów innych nauk.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących człowieka jako jednostki w sytuacjach ekstremalnych.

Organizatorzy zapewniają kolację w dniu 16 listopada 2017 r. oraz śniadanie i obiad w drugim dniu konferencji. Ponadto zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów do końca I kwartału 2018 r.

            Na zgłoszenia  czekamy do 1 września 2017 r.

            Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres:

konf.czlowiekpanem@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Numer konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną podamy po przyjęciu zgłoszenia do udziału w konferencji. Wtedy również podamy dokładną informację na temat sugerowanych możliwości noclegu.

            Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Składanie zgłoszeń będzie przebiegało wg następującego terminarza:

 • do 1 września 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń
 • do 15 września 2017 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
 • do 29 września 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 20 października 2017 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów

Proponowane zagadnienia i obszary do poruszenia podczas konferencji:

 1. Zaprezentowanie funkcjonowania jednostki i grup społecznych w czasach konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych: życie codzienne, asymilacja, życie kulturalne, przemiany kulturalne, procesy społeczne, wpływy polityczne, życie społeczne, życie polityczne;
 2. Osoby cywilne, żołnierze, politycy, twórcy kultury, administratorzy rodziny, nauczyciele, wychowawcy, itp. na tle konfliktów i zagrożeń cywilizacyjnych;
 3. Rodzina na tle konfliktu i zagrożeń cywilizacyjnych;
 4. Rola jednostek i grup społecznych w rejonach zagrożeń cywilizacyjnych i wojennych;
 5. Lokalne, regionalne i międzynarodowe konflikty;
 6. W jaki sposób jednostka oraz grupy społeczne organizowały życie na terenach zagarniętych przez wroga?;
 7. W jaki sposób wróg organizował życie na zagarniętych terenach i jak w to wpisywała się jednostka oraz grupy społeczne?

Rada organizacyjna:

mgr Soraya Kuklińska
mgr Sławomir Łaniecki
mgr Gabriela Frischke
mgr Wojciech Miklaszewski

Rada naukowa:

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski WSG (humanistyka)
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. UKW (humanistyka)
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. nadzw. UMK (humanistyka)

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 03-04 XII 2016
Zgłoszenia: 07 XI 2016
Link: https://www.facebook.com/notes/konferencja-kulturowe-wizerunki-przestrzeni-domowych/call-for-papers-konferencja-naukowa-tam-dom-tw%C3%B3j-kulturowe-wizerunki-przestrzeni/219148791837756

 

______

W imieniu Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koła Naukowego Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz pozostałych Organizatorów pragniemy zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Tam dom twój… Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych”, która odbędzie się 3-4 grudnia 2016 roku w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Krakowie (Kraków, ul. Grodzka 52, II piętro).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do refleksji nad przedstawieniem przestrzeni domowych w kulturach świata, definicją domu oraz wizerunkami domowego ogniska w literaturze i sztuce. Mamy nadzieję, że interdyscyplinarny charakter konferencji oraz jej szeroki zakres tematyczny otworzą przed Państwem zróżnicowane perspektywy badawcze i umożliwią wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie.
Przykładowe tematy referatów:
 • definicja przestrzeni domowej w różnych kulturach
 • wizerunki domu w sztuce (malarstwo, rzeźba, literatura, film)
 • różnice w wizjach domu, przestrzeni domowej, ogniska domowego w różnych kulturach
 • przestrzeń domowa w kontekście migracji, przesiedleń, uchodźstwa
 • antropologia i filozofia domu
 • dom, czyli mała ojczyzna
 • topografia przestrzeni domowej: pomieszczenia znaczące
 • przestrzeń kobieca, męska i nie tylko: podziały i hierarchia domowa
 • sakralizacja domowych przestrzeni
 • domowe uniwersum rzeczy w różnych kulturach
 • architektura budynków mieszkalnych
Jesteśmy otwarci na wszystkie dodatkowe propozycje korespondujące z tytułem konferencji. Czas wystąpienie nie powinien przekraczać 20 minut.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres przestrzenie.konferencja@gmail.com Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię, nazwisko, dane kontaktowe, afiliacja) oraz abstrakt wraz z tytułem referatu (1500-1800 znaków).
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2016 roku.
Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów. Prosimy o przygotowanie wystąpień, a nie odczytów.
Konferencja jest bezpłatna. Planowane wydanie publikacji o charakterze monografii naukowej pod patronatem Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „MASKA”.

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2016 -30 VI 2016
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2016- czerwiec 2016 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 05-06 V 2016
Zgłoszenia: (brak danych)
Link:

______

Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów

W dniach 5-6 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowa pt. Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów.

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. Będzie to zatem próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonowało i funkcjonuje jedzenie. Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów kulturowych, archeologów, dietetyków, filologów, filozofów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia jedzenia w kulturze.

Mają na uwadze, że jedzenie jest kategorią niezwykle „pojemną”, mieszczącą zarówno czynność jedzenia, jak i jego elementy składowe, a więc pokarm czy pożywienie oraz rytuały, jakie towarzyszą jego przygotowaniu, proponujemy następujące zakresy tematyczne referatów odnoszących się do tak rozumianego pojęcia:

 • jedzenie w sferze praktyk społecznych, działań komunikacyjnych i symbolicznych,
 • jedzenie jako znaki tożsamości,
 • jedzenie w praktyce życia codziennego,
 • jedzenie na wsi i w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych,
 • jedzenie w dyskursie kulinarnym,
 • jedzenie a zdrowie,
 • jedzenie jako element turystyki kulinarnej,
 • jedzenie jako element dziedzictwa kulturowego,
 • jedzenie w literaturze i sztuce.

 

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Dane kontaktowe:

dr Justyna Żychlińska: 505291447; dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155.jedzenie.konferencja@gmail.com
jedzenie.konferencja@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Miejsce: Toruń
Termin:  04 III 2015
Zgłoszenia: 17-18 VI 2015
Link:

_______

 

Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej
(Katedra Kulturoznawstwa UMK)
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
oraz
Koło Naukowe Folklorystów UMK

zapraszają na konferencje

Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego

 

Od drugiej połowy XX w. obserwujemy wzmożone zainteresowanie tzw. historią osobistą, pisarstwem sfery prywatnej. Organizatorzy konferencji chcą spojrzeć na kulturę ludową, zarówno tę rodzimą, jak i zagraniczną wyłaniającą się z literatury dokumentu osobistego, zwanej też piśmiennictwem sfery prywatnej lub egodokumentami. Badania antropologiczne nad tego typu źródłami przyniosły wiele interesujących ustaleń oraz stały się szansą na badania kultury ludowej z innej perspektywy – jej uczestnika i twórcy. Dzięki egodokumentom mamy bezpośredni dostęp do mikrowydarzeń historycznych, świata wartości oraz mentalności mieszkańców wsi. Zapisane w dziennikach, autobiografiach, pamiętnikach, listach czy testamentach nie tylko mówią o autorze rękopisu, ale o świecie go otaczającym i stosunku do niego autora.
Mamy zaszczyt zaprosić kulturoznawców, folklorystów, historyków, historyków literatury, etnologów, muzealników, socjologów, kulturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Podczas konferencji chcemy poddać naukowej refleksji elementy kultury ludowej wyłaniające się z literatury dokumentu osobistego, stąd dyskusja będzie się odbywała wokół następujących zagadnień:
• „ja” i „świat”
• stosunki społeczne panujące na wsi
• przestrzeń mieszkalna
• rytuały i obrzędy
• przejawy religijności ludowej
• przedmioty codziennego użytku
• potencjalny odbiorca
• metodologia pracy nad dokumentem sfery prywatnej
• emocje, więzi
• rodzina
• folklor słowny, muzyczny i obrzędowy
• sztuka ludowa
• wiedza ludu

Dane kontaktowe:

Mgr Roksana Sitniewska
Mgr Elwira Wilczyńska
Mgr Łukasz Wróbel
wies.dokumenty.osobiste@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi:  250 zł

Publikacja pokonferencyjna- 8 pkt


 • RSS