konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: wystawa

Miejsce: Kraków
Termin: 29 VI 2017 – 04 II 2018
Zgłoszenia:
Link:

______

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Kobiece spojrzenie. O aktorstwie Antoniny Hoffmann, przygotowanej przez Oddział Teatralny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Przypadająca w tym roku 120. rocznica śmierci Antoniny Hoffmann staje się okazją, by przedstawić sylwetkę tej jednej z najlepszych krakowskich aktorek teatralnych XIX wieku.

Dowiemy się kim była tytułowa bohaterka, jaki był jej wpływ na rozwój nowoczesnego aktorstwa polskiego. Ekspozycja zaaranżowana jest w taki sposób, by jednocześnie opowiedzieć o samym teatrze, warunkach pracy, warsztacie aktorskim i atmosferze artystycznej XIX-wiecznego Krakowa. 
Odzwierciedla ona kobiece spojrzenie na teatr tamtych czasów i artystyczny Kraków.

Czas trwania wystawy: 29 VI 2017 r. – 4 II 2018 r.
Miejsce wystawy: Galeria w Kamienicy Hipolitów, pl. Mariacki 3
Kurator wystawy: Ewelina Radecka
Wsparcie merytoryczne: Małgorzata Palka

Miejsce: Kraków
Termin: 06 VI -20 VIII 2017 (05 VI 2017 wernisaż )
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Przyjdź na wystawę Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu, znajdź podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma miastami. Nagrodą będzie niezwykła historyczna i metaforyczna podróż po dwóch sąsiadujących ze sobą ścieżkach, które co pewien czas przybliżają się do siebie, czasem się łączą, ale czasem też się oddalają. Wędrówka poprzez Genezę, Klęskę,Kreację, Glorię i Splendor to wielowątkowa, spójna i interesująca opowieści o dawnym Krakowie i Budapeszcie.
Geneza to część poświęcona początkom Krakowa oraz Budy i Pesztu do roku 1241. Kolejna część ekspozycji – Klęska – przypomina o niszczycielskim najeździe tatarskim z roku 1241. Ta tragiczna w skutkach inwazja była wspólnym doświadczeniem mieszkańców zarówno ziem polskich, jak i węgierskich. Termin Kreacja określa tę część wystawy, która opowiada o okresie szczególnie nasyconym wydarzeniami bądź procesami, jakie w sposób fundamentalny zdefiniowały i określiły na kilka kolejnych stuleci kształt naszych miast. Twórczy czas Kreacji prowadzi ku kolejnemu etapowi dziejów i zarazem kolejnej części wystawy zatytułowanej Gloria. Zaprezentowane tutaj zostały owoce działań pokoleń pracowitych mieszkańców miast, „kreatywnych” monarchów i władz miejskich.

Śledź na bieżąco naszego bloga: http://blog.mhk.pl/ oraz nasz funpage https://www.facebook.com/pg/muzeumkrakowa/events/?ref=page_internal

NA WSPÓLNEJ DRODZE KRAKÓW I BUDAPESZT W ŚREDNIOWIECZU
Wernisaż: 5 czerwca 2017 r., godz.18.00
Termin trwania wystawy: 6.VI.2017 – 20.VIII.2017
Miejsce: Pałac Krzysztofory (skrzydło wschodnie i zachodnie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce: Kraków
Termin: (wernisaż 05 IV  2017) 06 IV -02 VII 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Wystawa poświęcona wsi Czyżyny to kolejna ekspozycja z cyklu Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Dla poprzednich wystaw końcową datą graniczną był rok 1949, kiedy to na tutejszych polach zaczęto wznosić kombinat i nowe miasto, natomiast tym razem postanowiliśmy nieco odświeżyć dotychczasową formułę. Po pierwsze, przesuwamy horyzont czasowy aż do dnia dzisiejszego, co umożliwi pokazanie także pewnych procesów urbanizacyjnych, które zachodziły na terenie Nowej Huty przez ostatnie pół wieku. Czyżyny są szczególnie wdzięcznym obiektem do tego typu prezentacji, gdyż istniejące tu lotnisko hamowało rozwój jakiejkolwiek zabudowy aż do połowy lat 60. XX w. Dopiero potem zaczęły powstawać osiedla, uczelnie i hipermarkety.

Działo się to jednak w sposób tak bezplanowy, że przez lata mieszkańcy Krakowa, jadąc z centrum do Nowej Huty, mieli wrażenie, że definitywnie opuszczają miasto, by po kilku kilometrach pól, pastwisk i sadów dotrzeć dopiero do pierwszych zabudowań obecnego Ronda Czyżyńskiego. Ów chaotyczny sposób zabudowy terenów dawnego lotniska oraz pól ornych i łąk należących do wsi Czyżyny w dużej mierze utrwalił stereotyp Nowej Huty jako oddzielnego miasta. I choć już w 1951 r. dzielnica ta została włączona do Krakowa, to nadal postrzegana jest jako osobny organizm miejski. Prezentowana ekspozycja nie ma charakteru chronologicznego czy tematycznego, lecz ujęta jest w „kapsuły” dotyczące konkretnego miejsca na terenie dzielnicy.

Kurator wystawy: Maciej Miezian 

(Wstęp wolny)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce: Kraków
Termin: (24 III 2017 wernisaż) 25 III -03 IX 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

WYSTAWA „PRAWIE WSZYSTKO O ZWIERZYŃCU”
WERNISAŻ 24 MARCA 2017, GODZ. 17.00
DOM ZWIERZYNIECKI, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 41

Zwierzyniec, który w granicach administracyjnych miasta znalazł się zaledwie sto lat temu, to jedno z najciekawszych przedmieść Krakowa i wciąż jeszcze najmniej zmienione przez postępujące procesy urbanistyczne. Dzieje Zwierzyńca od samego początku ściśle związane są z dziejami królewskiego Krakowa, z początkami chrześcijaństwa na polskich ziemiach, a także z wciąż żywymi krakowskimi tradycjami i obrzędami Lajkonika czy Emausu, których wielowiekowa historia rozpoczęła się właśnie w tym miejscu. Trudno zatem wyobrazić sobie dzieje Krakowa bez opowieści o dziejach Zwierzyńca.

Wystawa „Prawie wszystko o Zwierzyńcu” jest zarówno syntetyczną opowieścią o historii i kulturze Zwierzyńca, jak i podsumowaniem dotychczasowych wystaw historycznych w Domu Zwierzynieckim. Ze względu na bogactwo dziejów Zwierzyńca i niewielką przestrzeń wystawienniczą oddziału, wystawa nie rości sobie prawa do poruszenia wszystkich zwierzynieckich wątków historycznych. Zarówno swą nazwą sugeruje przedstawienie niepełnego obrazu dziejów tej części Krakowa, jak i pomyślana jest jako wystawa pojawiająca się w Domu Zwierzynieckim cyklicznie, powtarzając główne wątki opowieści, jednak z nieco zmienionymi akcentami, a także wprowadzając nowe elementy opowieści, które w pierwszej wersji wystawy zostały tylko lekko zaznaczone. 

Malownicze położenie u stóp wzgórz Sikornik i Sowiniec, zwieńczonych kopcami, z majaczącą w oddali sylwetką klasztoru na Bielanach, obecność osnutych mgiełką tajemnicy starożytnych kościołów: Najświętszego Salwatora i św. Małgorzaty, a także strzegący ujścia Rudawy do Wisły warowny klasztor Norbertanek od wieków były inspiracją dla malarzy i grafików, a w czasach nam bliższych – artystów fotografików. Dlatego też wystawie towarzyszyć będzie album zawierający wybór obrazów, grafik, rysunków i fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Wystawie będzie towarzyszyć wydawnictwo albumowe, prezentujące archiwalne zdjęcia Zwierzyńca.

Miejsce: Kraków
Termin:  21 XII 2016- 30 XI 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

WERNISAŻ – 21 GRUDNIA 2016 R., GODZ. 17.00
STARA SYNAGOGA, UL. SZEROKA 24

EKSPOZYCJA CZYNNA OD 22 GRUDNIA 2016 R. DO 30 LISTOPADA 2017 R.

Bohaterką wystawy w Starej Synagodze jest… Stara Synagoga.
Od czasu swego powstania, aż do wybuchu II wojny światowej pełniła ona nieprzerwanie rolę głównej synagogi krakowskiej gminy żydowskiej. Była ośrodkiem życia religijnego i społecznego wspólnoty, centrum duchowej władzy rabinów i świeckiej władzy seniorów kahalnych. Gdy po tragedii Holocaustu przestała pełnić rolę domu modlitwy, wyznaczono jej nową funkcję: stała się siedzibą muzeum żydowskiego zachowującego pamięć o wiekach bogatej historii i kultury żydowskiej w Krakowie. Wszystko to sprawia, że synagoga Stara jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej, ale także matecznikiem i ostoją tradycyjnej kultury krakowskich Żydów. Jest także najlepszym miejscem wystawy muzealnej na swój własny temat, nazwanej adekwatnie do poruszanej na niej problematyki Ostoją tradycji.

W książce wydanej przy okazji wystawy znajdują się bogato ilustrowane artykuły na temat architektury, historii i społecznej roli Starej Synagogi. Pożytecznym uzupełnieniem wiedzy o dziejach zabytku i krakowskiego rabinatu są opracowania poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym przy Starej Synagodze w latach 2014 – 2016 oraz systematycznej prezentacji urzędujących rabinów krakowskiej gminy żydowskiej od średniowiecza po wiek XX. Książka zawiera także katalog obiektów prezentowanych na wystawie: prac malarskich i graficznych oraz zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie wspomnianych badań przy Starej Synagodze w ostatnich trzech latach.

Kurator wystawy – Eugeniusz Duda.

Zapraszamy!

Materiał ilustracyjny:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Szafa+o*c5*82tarzowa+w+Starej+Synagodze*2c+rekonstrukcja+drzwi+i+kotary+iluzjonistycznej,5675023840.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Synagoga+Stara*2c+ok.+1650+r.*2c+widok+od+p*c3*b3*c5*82nocnego+zachodu,5675023849.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Synagoga+Stara+ok.+1650+r.*2c+widok+od+po*c5*82udniowego+zachodu,5675023853.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Stara+Synagoga*2c+przedsionek*2c+fot.+P.+Ligier,5675023854.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Ceramiczna+fajka+w+kszta*c5*82cie+g*c5*82owy+Turka+w+turbanie*2c+XVII+w,5675023866.JPG

http://chomikuj.pl/konf.hist/Fragment+p*c3*b3*c5*banogotyckiego+mosi*c4*99*c5*bcnego+lichtarza*2c+XV-XVI+w,5675023867.JPG

Miejsce: Warszawa
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 08 I 2017
Link: https://obnt.pl/pl/aktualnosci/projekt-badawczy-doswiadczenie-dwoch-totalitaryzmow-interpretacje/

______

Miejsce: Kraków
Termin:  12 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link: https://www.facebook.com/events/1826120504335783/

 

______

Wystawa „Węgierskie Lwy Judy” przenosi nas na terytorium monarchii austro-węgierskiej, która wkrótce – w wyniku Wielkiej Wojny – zniknie z map Europy. Wystawa prezentuje niewielki, ale bardzo ciekawy fragment wojennej historii: udział węgierskich żydowskich żołnierzy w walkach na froncie wschodnim na terenie Galicji oraz kontekst historyczny, społeczny i religijny militarnego zaangażowania węgierskich Żydów, a także ich kontakty z cywilną ludnością żydowską Galicji.

W armii Austro-Węgier walczyli żołnierze wszystkich nacji, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących to rozległe imperium. Mieszkańcy Galicji walczyli w c.k. armii ramię w ramię z Austriakami, Węgrami, czy Czechami. Szacunki dotyczące żydowskich żołnierzy wahają się od 275.000 do 400.000 wojskowych pochodzących z różnych krajów Monarchii. Na wszystkich frontach I wojny światowej, w różnych armiach, walczyło około 1,5 miliona Żydów, a ich udział procentowy w poszczególnych armiach zwykle przewyższał odsetek ludności żydowskiej w całkowitej populacji danego kraju.

Prezentowane na wystawie materiały ukazują też stosunek Żydów z Austro-Węgier do ich wielokulturowej ojczyzny, opartej na pokojowym współistnieniu różnych ludów i lojalność wobec panującego Franciszka Józefa oraz jego następcy. Odzwierciedlają też w pewnym stopniu złożoną tożsamość Żydów węgierskich: religijną – wyznawców judaizmu, polityczną – poddanych Cesarza Austrii i Króla Węgier i kulturową – węgierską. Budowana z różnych elementów tożsamość i poczucie przynależności do szeregu równoległych lub powiązanych wspólnot były zresztą dość powszechne w całej Monarchii. Po jej upadku nic już nie było takie samo.

————-

The exhibition „Hungarian Lions of Judah” takes us to the territory of the Austro-Hungarian Empire, which will soon disappear from the map of Europe as a result of the Great War. The exhibition presents a small, but very interesting piece of war history: the participation of Hungarian-Jewish soldiers in the battles on the eastern front in Galicia, the historical, social and religious context for the military involvement of Hungarian Jews, and their relations with the Jewish civilian population of Galicia.

Soldiers of all nationalities, ethnicities and religions living in the vast Austro-Hungarian empire fought in its army. Residents of Galicia fought in the Imperial Army shoulder-to-shoulder with Austrians, Hungarians, Czechs and soldiers of many other nationalities from the multi-ethnic Habsburg empire. Estimates of the number of Jewish soldiers range from 275,000 to 400,000 from all countries of the Monarchy. Some 1.5 million Jews fought on all fronts and on all sides of the First World War: in the individual armies, their presence was usually proportionally greater than that of Jews in the country at large.

The materials presented in this exhibition show the attitudes of Jews from Austria-Hungary towards their multi-cultural homeland, based on the peaceful co-existence of different people and loyalty to Emperor Franz Joseph and his successors. They also reflect to some degree the complex identity of Hungarian Jews: Jewish by religion, politically subjects of the Emperor of Austria and the King of Hungary, and culturally Hungarian. The identities built from these different elements and the sense of belonging to a series of parallel or related communities were indeed quite common throughout the Empire. After its fall, nothing would be the same.

Miejsce: Poznań
Termin:  01 X -31 XII 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.muzarp.poznan.pl/wystawy/bliskie-spotkania-z-2/

 

______

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na wystawę z cyklu Bliskie spotkania z…, której tytuł brzmi Nubia 966. Wystawa głównie dotyczy wydarzeń, jakie miały miejsce w Nubii w drugiej połowie X w. Potrwa ona od października do grudnia 2016 r. Strona muzeum: http://www.muzarp.poznan.pl/wystawy/bliskie-spotkania-z-2/

Miejsce: Kraków
Termin: 10 X 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/1138711692872604/

 

______

W czasie II wojny światowej Kraków utracił ponad 60 tysięcy swoich żydowskich obywateli. Największe skupiska społeczności żydowskiej miasta występowały w dzielnicy Kazimierz. Po wysiedleniu Żydów do getta w Podgórzu przez Niemców w 1941 r. dzielnica została zasiedlona nieżydowskim mieszkańcami. Po wojnie do Krakowa i na Kazimierz trafiła garstka Żydów, z których większość niebawem opuściła Polskę. Kazimierz, dzielnica od wieków zarówno żydowska, jak i chrześcijańska, stracił swoją żydowską tkankę. Pozostały jedynie ślady dawnej świetności i pamiątki kultu religijnego, jak synagogi, cmentarze, budynki instytucji żydowskich, które w szybkim tempie zaczęły popadać w ruinę. Sama dzielnica zyskała złą sławę i popadła w zapomnienie u władz miasta.
W spotkaniu wezmą udział fotograficy krakowscy, Jacek Wcisło oraz Adam Gryczyński, którzy opowiedzą o treści swoich zdjęć, przedstawiających Kazimierz z minionych dekad. Zostaną zaprezentowane także zdjęcia innych fotografików krakowskich jak Daniel Zawadzki, Henryk Hermanowicz, Eugeniusz Wilczyk, a także Leszek Dziedzic. W spotkaniu weźmie również udział Anna Kwiatek z Działu Fotografii Krakowskiej MHK.

Miejsce: Kraków
Termin: 10 III – 10 IV 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W czwartek 10 marca 2016 o godz. 12.00 zapraszamy do Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35) na otwarcie wystawy czasowej Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i  spostrzeżenia w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku.

Tematem wystawy jest odbudowa po II wojnie światowej wybranych miast w Polsce i Frankonii – Warszawy, Gdańska i Wrocławia oraz Würzburga, Aschaffenburga i Schweinfurtu. Materiały ilustracyjne oraz opisy dotyczące miast w Polsce zostały przygotowane przez trzy zespoły naukowców.

Podczas wernisażu Paulina Świątek z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie wygłosi wykład pt. „Warszawskie drogi odbudowy”.

Organizator: Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
Współorganizatorzy: Archiwum Miejskie w Würzburgu, Uniwersytet  Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, Wydział Filozoficzny, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wystawa czynna od 10 marca do 10 kwietnia 2016 r.
wtorek – niedziela 10.00-17.30
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
WSTĘP WOLNY

Miejsce: Kraków
Termin: 16 IX 2015 -21 II 2016
Zgłoszenia:
Link:

______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ma zaszczyt zaprosić do zwiedzania wystawy czasowej Walczące Miasto 1939–1945, prezentowanej w oddziale „Fabryka Schindlera” od 16.09 2015 do 21.02.2016 r. Partnerem ekspozycji jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Tematem jej będzie dzieło i tworzący go ludzie, którzy walczyli o niepodległość bez broni w ręku – w ramach cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie. Należy przypominać że Wojsko, czyli Armia Krajowa nie byłaby w stanie wypełniać powierzonych jej zadań, gdyby nie zaplecze społeczne i polityczne.

Wystawa będzie dotyczyła nie tyle struktury instytucjonalnej podziemia niepodległościowego w latach 1939-1945 w naszym mieście , ile przede wszystkim skupi się na ukazaniu losów jednostek – konkretnych postaci, których postawa zasługuje na upamiętnienie. Wielu mieszkańców Krakowa mimo śmiertelnego zagrożenia ze strony okupanta niemieckiego, miało odwagę i siłę do samoorganizowania się. Był to przykład społeczeństwa obywatelskiego, tak bardzo ważny dla funkcjonowania państwa demokratycznego. Ekspozycja ukazuje również różnorodność poglądów politycznych i ideologicznych osób budujących struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Nie było bowiem łatwo, mimo wspólnego wroga, znaleźć przy takich różnicach płaszczyznę porozumienia. Czas pokazał jednak, że było to możliwe, a spoiwem była wola wywalczenia suwerennego i wolnego państwa oraz troska o społeczeństwo.

Także dziś obserwujemy, że spuścizna walki o niepodległość w latach okupacji jest żywa. Umacnia patriotyzm, dumę z własnej historii i pomaga zrozumieć sens społecznego angażowania się. Przykłady tego można będzie można również znaleźć na wystawie w jej ostatnim segmencie opowiadającym o dniu dzisiejszym. Wskazanie w przeszłości pozytywnych inspiracji do troski o dobro wspólne i pokazanie dobrych owoców zaangażowania obywatelskiego to kolejne ważne cele tej wystawy.

Przedstawiając sylwetki osób, które były zaangażowane w konspirację w Krakowie, opowiemy historię ich działalności społecznej. Sięgniemy do wątków z ich życia podczas służby legionowej w czasie I wojny światowej, walki o granice niepodległego państwa polskiego, okres II Rzeczpospolitej, a przede wszystkim czas okupacji. Zakończymy na krótkim podsumowaniu tego, jak poukładały się ich losy po 1945 r., jakie były ich postawy wobec władzy ludowej – jak ta władza się z nimi obchodziła.

Najważniejszą częścią wystawy są jeszcze nigdy niepokazywane publicznie fotografie, artefakty i archiwalia znajdujące się w zbiorach prywatnych i rodzinnych dotyczące konkretnych postaci. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć m.in. szopkę wykonaną  w więzieniu Montelupich przez działacza Stronnictwa Narodowego, członka konspiracyjnego Krakowskiego Komitetu Międzypartyjnego, zamordowanego przez Niemców w KL Auschwitz, Tadeusza Surzyckiego. Znajdą się tu również pamiątki po działaczu Stronnictwa Ludowego, Stanisławie Mierzwie, skazanemu w tzw. procesie szesnastu w Moskwie w 1945 r. Na uwagę zasługuję w tym miejscu tymczasowe zaświadczenie zezwalające mu na formalny wyjazd ze Zawiązku Sowieckiego po odbyciu kary w moskiewskim więzieniu na Łubiance. Do niewątpliwie bardzo interesujących eksponatów należą: maszyna do pisania używana do podrabiania dokumentów przez szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, Tadeusza Seweryna ps. „Socha”, liczne archiwalia i unikatowe fotografie po Stanisławie Czapkiewiczu ps. „Sprężyna”, szefie wywiadu zgrupowania „Żelbet” AK w Krakowie, który dostarczał materiały wywiadowcze dla Cywilnych Sadów Specjalnych, czy też po Janie Kowalkowskim ps. „Halszka”, który wykonywał wyroki śmierci na konfidentach Gestapo w Krakowie. Będzie można zaznajomić się z podziemną prasą tamtego czasu oraz bardzo interesującymi eksponatami i fotografiami ilustrującymi m.in. działalność Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj, tajne nauczanie, samopomoc, podziemne sądownictwo, podziemie polityczne, Radę Pomocy Żydom („Żegota”), funkcjonowanie radiostacji „Wisła”, która służyła do komunikacji między Krakowem a Londynem.

Kurator wystawy: Tomasz Stachów, tel. 12 633-14-14, 12 631-10-01

Fragment ekspozycji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/9.++FOT_00553,4974271126.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/9.++FOT_00553,4974271126.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/7.++Marian+Jendo_0009,4974271133.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/6.++Stanis*c5*82aw+Dobrowolski_0025,4974271134.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/8,4974271135.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/5.++Jan+Kowalkowski+przy+ul+Bernardy*c5*84skiej,4974271144.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/2.++Mierzwa,4974271153.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/3.+Tadeusz+Seweryn+c,4974271233.tif

http://chomikuj.pl/konf.hist/1.+Tadeusz+Surzycki_0010,4974271239.tif

Opis wystawy: http://chomikuj.pl/konf.hist/Walcz*c4*85ce+Miasto,4974271125.doc


  • RSS