konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: źródłoznastwo

Miejsce: Szczecin
Termin: 12 X  2017
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

______

 Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych

 

Do 5 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZWIASTUN-ZAPROSZENIE-1.pdf

Miejsce: Lublin
Termin: 06-07 X 2017
Zgłoszenia:15 VI 2017
Link:
______

CfP: Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje

Instytut Filologii Klasycznej KUL serdecznie zaprasza na konferencję pt. Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje, która odbędzie się w dniach  6-7 października 2017 r. w Lublinie. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 czerwca 2017 r.

Więcej informacji:

http://www.kul.pl/files/1513/antyczne_zrodla_-_konferencja_kul_do_15_czerwca.pdf

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 17 XI 2017
Zgłoszenia:  15 V 2017
Link: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17799980_1446724368683940_2683472428002956565_n.jpg?oh=471e654edc678ce1f1fc601278a0f898&oe=59659160

______

Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich: Archiwalne polonika w Petersburgu

Przyjmowane będą także  zgłoszenia referatów na temat poloników (archiwaliów) przechowywanych w zbiorach państw basenu Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji:

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17799980_1446724368683940_2683472428002956565_n.jpg?oh=471e654edc678ce1f1fc601278a0f898&oe=59659160

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia:  14 V 2017
Link:  https://www.facebook.com/events/435017526846010/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności Uniwersytetu Wrocławskiego pragnie zaprosić na konferencję:

Kryzysy w starożytności. II Konferencja ku czci Profesora Tadeusza Kotuli.

Tadeusz Kotula był wybitnym badaczem antyku, historykiem i filologiem klasycznym związanym zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim. W swoich pracach kilkakrotnie poruszał temat kryzysów w antycznym społeczeństwie, czego przykładem jest książka „Kryzysy III wieku w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego”.

Przypadająca w tym roku dziesiąta rocznica śmierci Profesora jest okazją do przypomnienia jego dorobku naukowego oraz dyskusji na temat zjawisk kryzysowych w świecie starożytnym, zwłaszcza grecko-rzymskim.
Zagadnienia podejmowane podczas konferencji będą dotyczyć szeroko pojętych kryzysów i różnych ich aspektów w epoce starożytnej.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji mogą być poniższe propozycje tematyczne:
- kryzysy państwowe: napięcia i przewroty w polityce wewnętrznej antycznych organizacji państwowych, konflikty zagraniczne i spory militarne
- kryzysy gospodarcze jako odzwierciedlenie kryzysów politycznych; zapaść ekonomiczna a polityka wewnętrzna i zagraniczna
- kryzysy w społeczeństwie: napięcia pomiędzy przedstawicielami różnych grupy społecznych, konflikty na tle religijnym, ideowym i innym
- kryzysy a kultura: odbicie zjawisk kryzysowych w dziełach starożytnych autorów
- recepta na kryzys: odpowiedzi starożytnych na kryzysy, sposoby ich zażegnywania, ustawodawstwo zapobiegające konfliktom

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachęcamy do udziału wszystkich studentów i doktorantów prowadzących badania z zakresu historii starożytnej!
Formularze zgłoszeniowe
(https://docs.google.com/document/d/11u20KihgXEmxu-hVW5WxLPZWKsXW-GROthg7swUjT3A/edit?usp=sharing) prosimy przesyłać na adres e-mail: kryzysy.w.starozytnosci@gmail.com do 14 maja 2017r.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/435017526846010/

Miejsce: Poznań
Termin: 19-20 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link:

 

______

Sekcja Mediewistyczna
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy
przy Instytucie Historii UAM w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić Państwa na
V edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt.
„MEMORIA SCRIPTI. PIŚMIENNICTWO WIEKÓW ŚREDNICH I EPOKI NOWOŻYTNEJ.”

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89 D.
Celem wydarzenia jest zainspirowanie uczestników do głębszego poznania źródeł historycznych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń w prowadzonych przez młodych naukowców badaniach. Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących obszarów badawczych:
1. MATERIALNY CHARAKTER ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH:
- analiza bibliologiczna i kodykologiczna;
- opisy/analiza zabytków;
- dzieje edycji danego źródła;
- zbiory i biblioteki rękopisów i starodruków;
2. PAMIĘTNIKARSTWO:
- weryfikacja;
- analiza wewnętrzna dzieł;
- konstrukcja źródła – styl, język;
3. TWÓRCY:
- kwestia autorstwa;
- życiorysy autorów/ erudycja i wykształcenie, oraz czynniki, które wpływały na tworzenie źródła;
Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie streszczenia referatu wraz ze źródłami oraz bibliografią (od 2500 do 3000 znaków ze spacjami) na adres: s.mediewistyczna.uam@gmail.com do dnia 16 kwietnia 2017 roku. Ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie podana do dnia 20 kwietnia 2017 roku. Liczba przyjętych zgłoszeń będzie ograniczona. Zaznaczamy jednocześnie, iż nie przewidujemy możliwości odczytu referatu w sytuacji nieobecności referenta.
Referaty, które zostaną wygłoszone na konferencji, po ich późniejszym przesłaniu, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nasze Historie” wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM.
Prosimy również, aby osoby wysyłające formularze zgłoszeniowe formułowały je w następujący sposób: NAZWISKO, IMIĘ oraz skrót uczelni z której pochodzi referent.
W czasie trwania konferencji będzie istniała możliwość zakupienia obiadu. Informujemy także, iż dysponujemy komputerami z systemem Windows i nie mamy możliwości obsłużenia prezentacji działających wyłącznie na systemach MAC. Istnieje możliwość wcześniejszego nadesłania prezentacji w celu sprawdzenia jej poprawnego działania.
Serdecznie zapraszamy

Miejsce: Kraków
Termin: 24-25 IV 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1633142986990770/

 

______

Zapraszamy na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Krakowską Konferencję Judaistyczną pt.: „Żydzi polscy na przestrzeni wieków”, organizowaną w dniach 24-25. kwietnia 2017 r. w Instytucie Judaistyki UJ (ul. Józefa 19, Kraków). Konferencja odbędzie się w ramach obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

https://www.facebook.com/events/1633142986990770/

Zapraszamy do wzięcia udziału studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków. Zachęcamy do opracowania tematów oscylujących wokół jednej z wybranej przez Państwa dziedziny:

1.Kultura
2.Religia
3.Historia
4.Antysemityzm
5.Zagłada
6.Dziedzictwo żydowskie w Polsce
7.Prasa
8.Językoznawstwo i literatura

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim (od 250 do 300 słów) wraz z biogramem (do 60 słów), zawartych w formularzu zgłoszeniowym do dnia 15. marca br. na adres: kkj.knsij@gmail.com.

Informacja na temat zakwalifikowania Państwa do czynnego udziału w konferencji zostanie podana do dnia 31. marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. (Opłata pobierana będzie po informacji o zakwalifikowaniu się Państwa do czynnego udziału w konferencji).

W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem: Mgr Sławomir Pastuszka, tel: 693 142 031, e-mail: slav31@vp.pl

Komitet Organizacyjny III KKJ:

doktoranci: mgr Krzysztof Niweliński, mgr Sławomir Pastuszka

studenci: Klaudia Kwiecińska, Karolina Sierzputowska, Anna Czamara

opieka naukowa: dr hab. Michał Galas, dr Marek Tuszewicki, dr Ewa Węgrzyn

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:https://megawrzuta.pl/download/f2bfe6fefbf0543940df4497ba0d3a52.html

Miejsce: Zielona Góra
Termin: 01-02 VI 2017
Zgłoszenia: 01 IV 2017
Link:
https://www.facebook.com/III-OSKDZ-189058084908249

______

III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza

Studenckie Koło Epigraficzne i Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

wraz z

Archiwum Państwowym w Zielonej Górze i Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Zielonej Górze

mają zaszczyt zaprosić na

III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Źródłoznawczą

Zielona Góra, 1-2 czerwca 2017 roku

„Źródłem historycznym jest wszystko, skąd możemy czerpać informacje o przeszłości. (…) Chodzi rzeczywiście o «wszystko» (…) „, jednocześnie „Źródła historyczne nie mogą «odbijać» przeszłości. (…) Można jedynie badać źródła historyczne i wydobywać z nich informacje o tej, minionej już, przeszłości a następnie opierając się na tych informacjach, przy wykorzystaniu wiedzy pozaźródłowej (…) i przy odwołaniu się do profesjonalnych zasad pracy historycznej, konstruować historyczną narrację.” [J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, s. 35].

„Źródłoznawstwo jest integralną częścią historii, (…) jako przedmiot badań źródłoznawczych wskazuje się dwa cele: a) Uzyskanie wiadomości koniecznych dla przeprowadzenia poprawnej i wyczerpującej krytyki źródła (…). b) Klasyfikacja spuścizny źródłowej określonego regionu geograficzno-historycznego powstałej w pewnym okresie historycznym, wraz z ustaleniem jej wpływu na dalszy rozwój procesu historycznego.” [J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 14-15].

Traktując powyższe cytaty, jako punkt wyjścia, Organizatorzy pragną zaprosić młodych naukowców, historyków, archeologów, jak i innych badaczy zainteresowanych tematem, zwłaszcza pracowników archiwów i muzeów posiadających tytuł licencjata bądź magistra, do wspólnej dyskusji nad źródłoznawstwem i źródłem, jako takim.

Komitet Naukowy:

dr hab. Jarosław Dudek (przewodniczący)

dr hab. Małgorzata Konopnicka

dr Jarosław Lewczuk

dr hab. Tomasz Nodzyński

dr hab. Robert Skobelski

dr hab. Marceli Tureczek

 

 

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Błażej Grysztar

mgr Aleksandra Makowicz (przewodnicząca)

mgr Maciej Mamet

mgr Grzegorz Ostrowski


Formularz do pobrania: https://chomikuj.pl/OSKDZ/Dokumenty
profil na FB: https://www.facebook.com/III-OSKDZ-189058084908249

 

Opłata konferencyjna wynosi 165 zł i obejmuje:

 

Materiały konferencyjne

Catering(obiad 1 czerwca, śniadanie i obiad 2 czerwca)

Publikację(dostarczone  artykuły po zaakceptowaniu przez komitet naukowy zostaną opublikowane w recenzowanej monografii

 

Terminarz:

1 kwietnia – termin nadsyłania zgłoszeń

30 kwietna – ogłoszenie listy prelegentów

10 maja – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

2 czerwca – termin dostarczenia artykułów do publikacji (wersja elektroniczna)

 

 


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres:
IIIosdkz@gmail.com
lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Wojska Polskiego 69,

65-762 Zielona Góra z dopiskiem „Konferencja Źródłoznawcza”

Miejsce: Warszawa
Termin: 16 VI 2017
Zgłoszenia: 30 I 2017
Link: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/i-ogolnopolska-konferencja-historykow-xix-wieku-druki-ulotne-na-ziemiach-polskich-do-1918-r

______

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w I Ogólnopolskiej konferencji naukowej historyków XIX wieku.
Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest drukom ulotnym i ich roli w komunikacji społecznej na ziemiach polskich pod zaborami do 1918 r.
 

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do dyskusji nad problemem druków ulotnych w następujących panelach:

  • zasoby, typologie, edycje
  • metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne
  • analizy i interpretacje, studia przypadków
Pragniemy by dyskusje związane z szeroko rozumianymi drukami ulotnymi ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z wyobrażeniami społecznymi, procesami komunikacji społecznej – po rolę ulotek w kształtowaniu się i przeobrażeniach wiedzy i przekonań społeczeństwa ziem polskich pod zaborami po I wojnę światową włącznie.Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 stycznia 2017 r., na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca lutego 2017 r. Czas wystąpienia to 20 min.
W miarę możliwości organizatorzy postarają się zapewnić referentom nocleg w czasie konferencji, ale nie pokrywają kosztów podróży. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), prof. Tomasz Kizwalter, prof. Alicja Kulecka, dr Artur Markowski, mgr Anna Dybała-Pacholak (sekretarz), mgr Jakub Kosiorek (sekretarz)

Formularz zgłoszeniowy
I. Imię i nazwisko
II. Stopień naukowy i afiliacja
III. Tytuł wystąpienia
IV. Streszczenie (do 1800 znaków)

Strona na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/737400066418986/permalink/737401249752201/

Miejsce: Warszawa
Termin: 17 XII 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

17 grudnia 2016 r. w Pałacu Rzeczypospolitej (Pl. Krasińskich 3/5) w ramach cyklu Pierwsze/Najstarsze odbędzie się pokaz „Kroniki polskiej” Galla Anonima. Rękopis dzieła, na co dzień zamknięty w skarbcu Biblioteki Narodowej, będzie można oglądać tylko przez jeden dzień – podobnie jak barokowe wnętrza Pałacu Rzeczypospolitej.

Gall Anonim jest uznawany za autora pierwszej kroniki poświęconej dziejom Polski. Swoje dzieło przygotował najprawdopodobniej za panowania Bolesława Krzywoustego, w XII wieku. Wiemy o nim tylko tyle, ile sam o sobie napisał – pochodzenie kronikarza nadal stanowi dla badaczy zagadkę, a nawet przedmiot burzliwych sporów.

W Bibliotece Narodowej przechowywany jest najstarszy, pochodzący z XIV wieku odpis „Kroniki polskiej”, nazywany Kodeksem zamojskim – ten sam, z którego Jan Długosz korzystał przy pisaniu swoich „Roczników”. Podczas pokazu zobaczyć będzie można również Kodeks heilsberski, na którym pozostawiono zapiskę „Gallus hanc historiam scripsit” („Gall napisał tę historię”), będącą jednym z niewielu tropów dotyczących pochodzenia kronikarza.

Pokazowi towarzyszyć będą dwa wykłady:

15.00 – Dr hab. Paweł Żmudzki, Historia interpretowania „Kroniki polskiej” Galla Anonima: od Wincentego Kadłubka po czasy współczesne

16.30  – Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Nie taki zwykły kronikarz, czyli Gall Anonim jako poeta i mistrz prozy

Jednocześnie Biblioteka Narodowa zaprasza do rejestracji na bezpłatne oprowadzanie po Pałacu Rzeczypospolitej z warszawskim przewodnikiem Jackiem Karwatem (rejestracja online na stronie Biblioteki Narodowej). Pałac można zwiedzać również we własnym zakresie, w godzinach trwania pokazu (11.00–19.00)

Pokaz „Kroniki polskiej” Galla Anonima:

Pałac Rzeczypospolitej (pl. Krasińskich 3/5), 17 grudnia 2016, godz. 11.00–19.00

Wstęp wolny

Miejsce: Kraków
Termin: 01 I 2017-30 VI 2017
Zgłoszenia: (bezterminowo)
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze

_______

Otwarte Seminarium Nowożytnicze ogłasza nabór referatów na organizowane przez siebie spotkania naukowe w miesiącach styczeń 2017- czerwiec 2017 r. Do aktywnego udziału w pracach Seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów i doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą problematyką epoki nowożytnej. Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Seminarium, jak i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

(http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/seminaria?p_p_id=56_INSTANCE_kdDt0zAcx4ig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=11050764&articleId=38841631)

lub o kontakt pod podanym adresem: seminarium.nowozytnicze@gmail.com


  • RSS