konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Żydzi

XXVI OZHS

Brak komentarzy

Miejsce: Łódź
Termin: 17-21 IV 2018
Zgłoszenia: 7 I 2018
Link: http://www.26ozhs.uni.lodz.pl

Szanowni Państwo!

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który odbędzie się w dniach 17-21 IV 2018 r. w Łodzi.

Czym jest OZHS?

OZHS to największa w Polsce cykliczna studencko-doktorancka konferencja naukowa organizowana co roku od 26 lat przez różne polskie ośrodki akademickie. Uniwersytet Łódzki uzyskał prawo do organizacji XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów jednogłośną decyzją sejmiku XXV OZHS w Poznaniu. W ten sposób wydarzenie to po 11 latach przerwy powraca do Łodzi. Łódzki OZHS, choć niejubileuszowy, również ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym szczególnie zależy nam, by zjazd zrobił jak najkorzystniejsze wrażenie na jego uczestnikach i pragniemy dołożyć starań, by został zapamiętany równie dobrze jak pierwszy łódzki OZHS z 2007 r.

Atrakcje towarzyszące zjazdowi

OZHS nie jest zwykłą konferencją, ograniczającą się do wygłaszania referatów i dyskusji. Towarzyszy mu szereg atrakcji umożliwiających gościom poznanie specyfiki miasta i uniwersytetu, który danego roku zajmuje się organizacją przedsięwzięcia. Oferujemy uczestnikom OZHS-u udział w imprezach integracyjnych (jedna każdego dnia) i warsztatach, wycieczki do muzeów oraz zwiedzanie Łodzi. W trakcie zjazdu będzie można też wysłuchać wykładów znanych historyków.

Kilka słów o Łodzi

Łódź to trzecie pod względem wielkości miasto w Polsce, położone w samym centrum kraju. Dzięki licznym połączeniom lotniczym, kolejowym i autobusowym łatwo tu dotrzeć z każdego miejsca w Europie. W XIX w. miasto rozwijało się bardzo intensywnie dzięki przemysłowi włókienniczemu i do dziś zachowało niezwykły postindustrialny charakter i architekturę. Słynie z przemysłu filmowego (tu swoją karierę zaczynał min. Roman Polański) i wielokulturowości (łączy dziedzictwo Polaków, Niemców Żydów i Rosjan)

Zgłoszenia i abstrakty

Streszczenia referatów (do 4000 znaków) należy przesyłać do 7 I 2018 r. poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej (26ozhs.uni.lodz.pl/r/). Tekst musi zawierać podstawową bibliografię (źródła i opracowania). Proponowany temat może dotyczyć dowolnego zagadnienia historycznego. Jesteśmy otwarci także na reprezentantów innych niż historia dziedzin humanistyki, pod warunkiem, że prezentowane przez nich tematy będą miały pewien związek z historią.

Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim lub językach kongresowych:

-angielskim

-francuskim

-niemiecki

-rosyjskim

Termin i miejsce zjazdu

XXVI OZHS odbędzie się w dniach 17-21 IV 2017 r. w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź).

Wysokość opłaty konferencyjnej

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Zawiera się w niej koszt uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach związanych ze zjazdem, materiały konferencyjne, oraz możliwość publikacji artykułu w publikacji pozjazdowej. Nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów i obiadów.

Wysokość opłaty za nocleg (opcjonalnie)

Opłata wynosi 30 zł za każdy dzień. Bazę noclegową zapewnia Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ.

Obiady

Informacje dotyczące płatności za posiłki podamy w późniejszym terminie.

Informacje o zgłoszeniach

do 7 I 2018 r. – rejestracja elektroniczna poprzez stronę internetową i wysyłanie zgłoszeń

do 4 II 2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów

do 11 II 2018 r. – rozsyłanie wstępnych programów wraz z danymi potrzebnymi do dokonania opłaty konferencyjnej

do 2 III 2018 r. – przyjmowanie opłat konferencyjnych

po 2 III 2018 r. – rozsyłanie ostatecznych wersji harmonogramu i informacji o planowanych wycieczkach i imprezach integracyjnych

Kontakt

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.26ozhs.uni.lodz.pl oraz na naszym facebooku: https://www.facebook.com/XXVIOZHS/. Na wszelkie pytania odpowiemy za pośrednictwem adresu mailowego: 26ozhs@gmail.com

Miejsce: Ostrów Wielkopolski
Termin: 16-17  XI 2017
Zgłoszenia: 29 X 2017
Link:

 

______

OŚRODEK BADAŃ NAD HISTORIĄ I KULTURĄ ŻYDÓW

Z POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

V OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„Lokalna społeczność żydowska”

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Był w niej czas tolerancji i pomyślnej koniunktury dla wspólnoty żydowskiej, ale również tragedie antysemityzmu, braterstwo w walkach o niepodległość Polski w XIX wieku, dramat Szoa. Tak długi pobyt społeczności żydowskiej na ziemiach polskich zaznaczył się trwałym śladem. W 1939 roku obywatelami II Rzeczypospolitej było około 3,5 miliona Żydów. Polska była wówczas najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego. Z ziem polskich pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju. W wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a wiele muzeów w swych kolekcjach posiada bogate zbiory judaików.

Tematem tegorocznej, piątej już konferencji pragniemy uczynić wspólną, polsko-żydowską przeszłość. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 29 października 2017 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 31 października 2017 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 4 listopada 2017 r. Opłata konferencyjna wynosi 160 zł.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak

prof. dr hab. Roman Dziergwa

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.

dr Krzysztof Morta

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Krzysztof Morta (przewodniczący)

mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)

dr Magdalena Jóźwiak

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+V,6064860932.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+V,6064860922.doc

Miejsce: Kielce
Termin: 03-04 VII 2017
Zgłoszenia: 15 V 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38654,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Relacje-polsko-zydowskie-w-XX-wieku-Badania-.html

 

______

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku
Badania – kontrowersje – perspektywy

Kielce, 3–4 lipca 2017 r.

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku budziły i budzą wśród historyków oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie naukowe. Szczególną popularnością badaczy cieszą się trudne dla wzajemnych stosunków czasy okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat powojennych. Zwłaszcza w ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji dotyczących wzajemnych relacji obu narodów, które stały się głośne nie tylko w Polsce, wywołując wiele kontrowersji. Problemy wzbudzały przy tym nie tylko stawiane tezy, ale także kwestie natury metodologicznej i źródłoznawczej. W związku z powyższym organizujemy konferencję poświęconą właśnie tym zagadnieniom.

W szczególności chcielibyśmy, aby podczas konferencji poruszone zostały następujące obszary i problemy badawcze:

 1. Postawy i stanowiska metodologiczne a kontekst kulturowy, społeczny i ideologiczny w badaniach naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi
 2. Perspektywa antropologiczna w badaniach historycznych nad stosunkami polsko-żydowskimi. Uwagi krytyczne
 3. Problemy, spory, konfrontacje – wokół warsztatu badawczego autorów publikacji dot. problematyki polsko-żydowskiej
 4. Teorie i koncepcje psychologiczne w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi. Przegląd problematyki
 5. Materiały śledcze, operacyjne i sądowe okresu stalinowskiego jako źródła historyczne do badań naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych lat „Polski Ludowej”
 6. Dokumentacja Polskiego Państwa Podziemnego jako źródło do badań nad dziejami stosunków polsko-żydowskich 1939-1945
 7. Dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie PRL do badań nad dziejami relacji polsko-żydowskich
 8. Źródła subiektywne: pamiętniki, relacje itd. do badań stosunków polsko-żydowskich
 9. Relacje polsko-żydowskie w publikacjach międzynarodowych

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 15 maja 2017 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wydanie publikacji pokonferencyjnej (teksty do druku należy przesłać do 30 września 2017 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK)
Dr Dorota Koczwańska-Kalita (IPN Kielce)
Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce)
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (IH UJK)

Sekretarze konferencji:

Dr Tomasz Domański (IPN Kielce) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
Dr Edyta Majcher-Ociesa  (IH UJK) emajcher@ujk.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. (0-41) 340 50 50

Miejsce: Kraków
Termin: 24-25 IV 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1633142986990770/

 

______

Zapraszamy na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Krakowską Konferencję Judaistyczną pt.: „Żydzi polscy na przestrzeni wieków”, organizowaną w dniach 24-25. kwietnia 2017 r. w Instytucie Judaistyki UJ (ul. Józefa 19, Kraków). Konferencja odbędzie się w ramach obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

https://www.facebook.com/events/1633142986990770/

Zapraszamy do wzięcia udziału studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków. Zachęcamy do opracowania tematów oscylujących wokół jednej z wybranej przez Państwa dziedziny:

1.Kultura
2.Religia
3.Historia
4.Antysemityzm
5.Zagłada
6.Dziedzictwo żydowskie w Polsce
7.Prasa
8.Językoznawstwo i literatura

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim (od 250 do 300 słów) wraz z biogramem (do 60 słów), zawartych w formularzu zgłoszeniowym do dnia 15. marca br. na adres: kkj.knsij@gmail.com.

Informacja na temat zakwalifikowania Państwa do czynnego udziału w konferencji zostanie podana do dnia 31. marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. (Opłata pobierana będzie po informacji o zakwalifikowaniu się Państwa do czynnego udziału w konferencji).

W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem: Mgr Sławomir Pastuszka, tel: 693 142 031, e-mail: slav31@vp.pl

Komitet Organizacyjny III KKJ:

doktoranci: mgr Krzysztof Niweliński, mgr Sławomir Pastuszka

studenci: Klaudia Kwiecińska, Karolina Sierzputowska, Anna Czamara

opieka naukowa: dr hab. Michał Galas, dr Marek Tuszewicki, dr Ewa Węgrzyn

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:https://megawrzuta.pl/download/f2bfe6fefbf0543940df4497ba0d3a52.html

Miejsce: Kraków
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia:  4 V 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii XIX wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Od Kurytyby po Harbin. Polskie migracje w II połowie XIX w.”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 r. w Krakowie.

Pod hasłem „polskich migracji” rozumiemy nie tylko przemieszczanie się ludności etnicznie polskiej, ale również Żydów, Ukraińców i innych grup narodowościowych zamieszkujących ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć kwestię emigracji stałych, czasowych, migracji sezonowych, wahadłowych, łańcuchowych. Pragniemy również zająć się problemem migracji ludności ze wsi do miast, ruchów ludności między zaborami, migracji w granicach państw zaborczych, emigracji na zachód Europy oraz emigracji na inne kontynenty.

Więcej informacji o konferencji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/03/22/ogolnopolska-studencko-doktorancka-konferencja-naukowa-pt-od-kurytyby-po-harbin-polskie-migracje-w-ii-polowie-xix-w/

Miejsce: Kraków
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia: 22 IV 2016 termin przedłużony do 4 V 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii XIX wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Od Kurytyby po Harbin. Polskie migracje w II połowie XIX w.”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 r. w Krakowie.

Pod hasłem „polskich migracji” rozumiemy nie tylko przemieszczanie się ludności etnicznie polskiej, ale również Żydów, Ukraińców i innych grup narodowościowych zamieszkujących ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć kwestię emigracji stałych, czasowych, migracji sezonowych, wahadłowych, łańcuchowych. Pragniemy również zająć się problemem migracji ludności ze wsi do miast, ruchów ludności między zaborami, migracji w granicach państw zaborczych, emigracji na zachód Europy oraz emigracji na inne kontynenty.

Poniżej poddajemy Państwa uwadze ogólne propozycje problemów, które chcielibyśmy poruszyć podczas obrad:

1.      Określenie środowisk, z których emigrowano, czynniki wypychające.

2.      Określenie miejsc, do których emigrowano, czynniki przyciągające.

3.      Doświadczenia emigrantów na obczyźnie (np. problem biedy, wyzysku, rozczarowania emigracyjnym życiem, sukcesy emigrantów na polu przemysłowym, naukowym).

4.      Podróż (czas i warunki podróży, środki transportu, biura podróży, towarzystwa okrętowe, agitacja pośredników pracy nakłaniających do wyjazdów).

5.      Propaganda (zachęcanie do osadnictwa na nowych ziemiach, działalność werbowników, ustawodawstwo emigracyjne i imigracyjne).

6.      Relacje zachodzące pomiędzy ludnością miejscową a imigrantami (wzajemny stosunek do siebie, stereotypy).

7.      Stosunek emigrantów do samych emigrantów (koegzystencja kolejnych fal emigracji).

8.      Procesy adaptacji, akulturacji, asymilacji.

9.      Społeczna i polityczna aktywność emigrantów (kluby, stowarzyszenia, organizacje pomocowe- zarówno świeckie jak i wyznaniowe).

10.  Emigracyjna działalność kulturalna (prasa, sztuka, teatry, edukacja i nauka, religijność).

11.  Reemigracja (rola społeczna reemigrantów).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia 2016 r. pod adresem sekcjaxixw.knhsuj@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych Uczestnika (imię, nazwisko, nazwa Uczelni, rok i kierunek studiów, adres e-mail i numer telefonu), załączenie abstraktu (2 500 znaków) wraz z bibliografią. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, również prosimy o kierowanie ich pod wyżej wskazany aders e-mail.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł

Miejsce:  Ostrów Wielkopolski
Termin: 19-20 XI 2015
Zgłoszenia: 31 X 2015
Link:

_______

OŚRODEK BADAŃ NAD HISTORIĄ I KULTURĄ ŻYDÓW

Z POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„Lokalna społeczność żydowska – stosunki sąsiedzkie”

 

Amerykański psycholog społeczny, Elliot Aronson, zdefiniował „stereotyp jako generalizację odnoszącą się do grupy, w ramach której identyczne charakterystyki zostają przypisane wszystkim bez wyjątku jej członkom, niezależnie od rzeczywistych różnic między nimi” (Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, s. 543.). Na terenach wielonarodowościowej II Rzeczypospolitej stereotypy funkcjonowały niemal wszędzie. Ślady funkcjonujących w życiu społecznym stereotypów odnajdujemy także w literaturze, sztuce czy religii.

Tematem tegorocznej konferencji pragniemy uczynić stosunki sąsiedzkie między mieszkańcami miast, znajdujących się na terenach II Rzeczypospolitej. Miasta te były tyglem narodowości i religii, gdyż żyli w nich nie tylko Polacy i Żydzi, ale też Niemcy, Ukraińcy czy Białorusini. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 31 października 2015 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uni.wroc.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 5 listopada 2015 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 12 listopada 2015 r. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak

prof. dr hab. Roman Dziergwa

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.

dr Krzysztof Morta

 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Krzysztof Morta (przewodniczący)

mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)

dr Magdalena Jóźwiak

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+III,4826962858.doc

Miejsce:  Praga-Warszawa-Szczecin
Termin: 13-27 IX 2015
Zgłoszenia: 31 V  2015
Link:

_______

4 Międzynarodowa Szkoła Letnia Praga – Szczecin 2015:

Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej: Historia i pamięć

Praga – Warszawa – Szczecin, 13 – 27 września 2015

 

„Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i pamięć” to 4 Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Karola w Pradze. Szkoła wspierana jest przez Program „Go East” Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz przez Czesko-Niemiecki Fundusz Przyszłości i odbędzie się w kooperacji z Centrum Interdyscy­plinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą.

W ostatnich latach kultura i historia żydowska, które od średniowiecza stanowiły fundamentalny element historii Europy Środkowo-Wschodniej, cieszą się stopniowym wzrostem zainteresowania w Czechach i Polsce. Najlepszym przykładem tego jest Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN) otwarte w 2014 r. w Warszawie. Po Zagładzie oraz emigracji żydowskiej podczas Zimnej Wojny, renesans ten jest w znacznym stopniu wspierany przez kręgi nieżydowskie zainteresowane za­chowaniem oraz upamiętnieniem historii i kultury żydowskiej. Od roku 1989 można również zauważyć powrót kultury i społeczności żydowskiej do Europy Środkowej. Na tym tle pojawia się pytanie o to, jak postrzegana jest strata poprzez Zagładę Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Co wię­cej od czasów debaty nad wymordowaniem mieszkańców żydowskich w Jedwabnem, w Polsce toczy się ogromna debata nad odpowiedzialnością ich chrześcijańskich sąsiadów. Dyskusję napędzał też fakt, że Żydzi, którzy przeżyli, nawet po roku 1945 stali się ofiarami pogromów i nastrojów antysemickich.

W odniesieniu do tego, debaty o zbiorowym upamiętnieniu Żydów w Europie Środkowo-Wschod­niej od lat 80. są nie tylko ważnym zagadnieniem studiów historycznych i kulturoznawczych, ale także istotną kwestią polityczną, która wzbudzała kontrowersyjne dyskusje zarówno na arenie wewnętrznej jak i międzynarodowej. Do tematów poruszanych w trakcie międzynarodowej szkoły letniej w 2015 roku należą między innymi:

-         włączenie Żydów do narodowych kultur i dyskursów historycznych, ponieważ ich wkład był często pomijany albo dostrzegany tylko częściowo,

-         Żydzi od XIX wieku często znajdowali się pomiędzy kulturami narodowymi, które wymagały od nich asymilacji,

-         ostre kontrowersje wynikające z oskarżania, że Żydów rzekomo byli agentami bolszewizmu i protagonistami reżimów socjalistycznych,

-         problem upamiętniania życia żydowskiego w byłych miejscowościach niemieckich współcze­snej Polski Północnej i Zachodniej ale także w dawnych regionach niemieckich Sudetów w Czechach. W regionach tych ludność Żydowska – pomimo prześladowania przez Nazistów – postrzegana była jako część historii Niemiec przez co po roku 1945 popadła w znacznym sto­pniu w zapomnienie. Z drugiej strony została również wykluczona z niemieckiej pamięci.

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i pamięć” odbywać się będzie w Pradze, Warszawie i Szczecinie.
Praga jest jednym z głównych centrów kultury żydowskiej w Europie Środkowej. Była także miej­scem powstawania literatury transkulturowej z pisarzami żydowskimi w jej centrum. Te powiąza­nia czesko-niemiecko-żydowskie zostały ostatnio poruszone w nowych badaniach kulturowych.
Warszawa stała się nie tylko centrum zbiorowej pamięci o polskich Żydach, za sprawą nowego muzeum, ale działają tam także inne ważne instytucje zajmujące się historią Żydów i kulturami pamięci. Jako że Warszawa jest również centrum muzealnictwa historii polskiej, jest to dobre miej­sce na dyskusję i analizę relacji pomiędzy historią narodową, a historią społeczności żydowskiej.
Szczecin zajmuje – z perspektywy historycznej – specyficzne miejsce z dwóch powodów: było to pierwsze duże miasto w Niemczech, z którego Żydzi zostali deportowani w roku 1940, a także było świadkiem fali imigracji ocalałych z Zagłady Żydów z Europy Wschodniej przez kilka lat po 1945 r.

Szkoła Letnia składać się będzie z czterech części: w trakcie pierwszej, w Pradze uczestnicy poznają zarys historii Żydów w Europie Centralnej. W części drugiej, w Warszawie, odbędą się dyskusje nad zbiorowym upamiętnieniem Żydów w Polsce. W trzeciej części szkoły, w Szczeci­nie, poruszone zostaną aspekty życia społeczności żydowskiej w tym mieście. Po prezentacji wyników, dyskusja podsumowująca skupi się na porównaniu pomiędzy Polską i Czechosłowacją, a na koniec odniesie się do debat nad historią Żydów w Niemczech.

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i pamięć” skie­rowana jest do studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich kierunków humanistycznych z Czech, Niemiec, Polski oraz innych krajów. Szkoła Letnia poruszy zagadnienie pamięci oraz ba­dania nad historią i kulturą Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypadek Szczecina zosta­nie wykorzystany do ukazania ponadnarodowego wymiaru historii Żydów. Studenci poddadzą analizie i dyskusji główne kwestie oraz współcześnie trwające debaty nad  kulturą i historią Żydów podczas rozmów i paneli dyskusyjnych z czołowymi ekspertami (historykami, badaczami kultury, socjologami) ale także poprzez przygotowanie własnych prezentacji. W programie znaj­dują się także wizyty w miejsca żydowskiego życia i upamiętniania. Uczestnicy Szkoły Letniej uzyskają punkty ECTS za pozytywną ocenę przygotowanego eseju.

Szkoła letnia odbywać się będzie w języku angielskim.

Wymagania:
Podanie z listem motywacyjnym (1 strona), życiorys, formularz aplikacyjny oraz rekomendacja nauczyciela akademickiego

Mile widziana jest znajomość języka czeskiego, niemieckiego bądź Jidysz (nie jest to warunek konieczny).

Opłata: 30 Euro dla uczestników z krajów Europie Środkowo-Wschodniej (wliczono są koszty noclegów oraz transportu podczas programu). W celu uzyskania dalszych informacji proszę się skontaktować bezpośrednio z organizatorami.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.05.2015

Więcej informacji: joerghackmann.eu/summer_school.html

 

Organizatorzy:

Prof. dr Jörg Hackmann
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Profesura im. Alfreda Döblina dla historii Europy
Wschodniej (DAAD)
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
POLSKA
joerg.hackmann@univ.szczecin.pl


dr Torsten Lorenz
DAAD-Langzeitdozent für Geschichte
Instytut Historii Społecznej i Gospodarczej
Fakultet Filozoficzny
Uniwersytet Karola w Pradze
nám. J. Palacha 2
116 38 Praga 1
CZECHY
torsten.lorenz@ff.cuni.cz

Informacja dostępna również w wersji pdf:

http://chomikuj.pl/konf.hist/GoEast_2015_cfa_pl,4743294101.pdf

docx:

http://chomikuj.pl/konf.hist/GoEast_2015_cfa_pl,4743294100.docx

Dziejopisarstwo na przestrzeni wieków

Miejsce:  Warszawa
Termin: 11-14 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

W ramach konferencji najsłynniejsi znawcy tematyki polsko-żydowskiej z całego świata będą mogli wspólnie przyjrzeć się treściom wystawy stałej. Jej narracja historyczna będzie zatem punktem wyjścia do zadawania nowych pytań i wyznaczania nowych kierunków badań dotyczących bogatego dziedzictwa Żydów polskich.

Uczestnicy podsumują osiągnięcia kilku dekad w zakresie badań nad historią i kulturą polskich Żydów, identyfikując jednocześnie luki w historiografii. Dyskusja będzie także dotyczyła sposobu, w jaki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny mogą wspierać badania i upowszechniać ich wyniki wśród szerszej publiczności, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Wstęp wolny.

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)

Szczegółowy pogram dostępny na stronie: http://www.polin.pl/pl/konferencja-maj-2015

Organizatorzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

(Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program i jest możliwa dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)

DZIEŃ 1: PONIEDZIAŁEK 11 MAJA 2015
od 9:30 rejestracja uczestników
10:00–14:00
Możliwość zwiedzania wystawy stałej Muzeum POLIN
14:00 Oficjalne otwarcie konferencji
Dariusz Stola (dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego)
Antony Polonsky (główny historyk Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Brandeis University)
Shana Penn (Taube Foundation for Jewish Life & Culture)
14:30–15:15
Barbara Kirshenblatt-Gimblett (kurator główny wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Zwiedzanie wystawy stałej, nowe spojrzenie na historię Żydów polskich (EN)
15:15–15:45 przerwa na kawę
15:45–18:00
DYSKUSJA WOKÓŁ GALERII
DOTYCZĄCYCH OKRESU DO 1795 ROKU
Prowadzenie: Igor Kąkolewski
(Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Berlin)
Wystąpienia opiekunów naukowych galerii:
Hanna Zaremska (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Żydzi w średniowiecznej Polsce: w kraju osiedlin, na peryferiach diaspory (PL)
Adam Teller (Brown University, Providence, Rhode Island), Coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś niebieskiego: opracowywanie narracji dwóch galerii okresu wczesnonowożytnego (EN)
Komentarz:
Kenneth Stow (Uniwersytet Haify, Izrael), Przeszłość żywa i użyteczna (EN)
Adam Kaźmierczyk (Uniwersytet Jagielloński), Refleksje dotyczące związków szlachty, Kościoła i Żydów (PL)
18:30 uroczysta kolacja (muzeum)
DZIEŃ 2: WTOREK 12 MAJA 2015
9:00–11:15
WSPÓŁCZESNY STAN WIEDZY NA TEMAT OKRESU
DO 1795 ROKU, OBSZARY WYMAGAJĄCE DALSZYCH BADAŃ
SESJA PIERWSZA
Prowadzenie: Shaul Stampfer (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)
Jürgen Heyde (Universität Leipzig), referat wprowadzający: Żydzi w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce – postrzeganie i praktyka (EN)
Hanna Węgrzynek (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Ugody pomiędzy miastami i kahałami oraz ich wpływ na status prawny Żydów polskich (PL)
Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Udział i znaczenie ludności żydowskiej w gospodarce Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze (PL)
10:45–11:15 przerwa na kawę
SESJA DRUGA
Prowadzenie: Anna Michałowska-Mycielska (Uniwersytet Warszawski)
Moshe Rosman (Uniwersytet Bar Ilan, Izrael), referat wprowadzający: Historiografia dotycząca Żydów polskich, 1970–2015: konstrukcja, konsensus, kontrowersje (EN)
Judith Kalik (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), Nowe spojrzenie na dane ze spisów podatkowych ludności żydowskiej w Koronie Królestwa Polskiego w XVIII w. (EN)
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa), Frankizm: historia Jakuba Franka czy Frankistów? (PL)
12:30–13:30 przerwa obiadowa
13:30–15:30
DYSKUSJA WOKÓŁ GALERII DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ
Prowadzenie: François Guesnet (University College London)
Wystąpienia opiekunów naukowych galerii:
Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski), Co się udało i co się nie udało w galerii XIX wieku? (PL)
Samuel Kassow (Trinity College, Hartford, Connecticut), Pociąg opuszcza peron: „wyzwania nowoczesności” w przestrzeni muzeum (EN)
Komentarz:
Tomasz Kizwalter (Uniwersytet Warszawski), Nowoczesność i tożsamość. Żydzi polscy wobec przemian XIX wieku (PL)
David Assaf (Uniwersytet Tel Awiwu), Chasydyzm w muzeum: oczekiwania i ograniczenia (EN)
Shulamit Magnus (Oberlin College, Ohio), Paulina Wengeroff: między tradycją i nowoczesnością, Wschodem i Zachodem (EN)
15:30–16:00 przerwa na kawę
16:00–16:15
PREZENTACJA KSIĄŻKI
Warsaw. The Jewish Metropolis: Essays in Honor of the 75th Birthday of Professor Antony Polonsky (Warszawa, żydowska metropolia. Eseje dedykowane profesorowi Antony’emu Polonsky’emu w 75. rocznicę urodzin)
Komentarz: Moshe Rosman (Uniwersytet Bar Ilan, Izrael)
16:15–18:30
OKRĄGŁY STÓŁ: HISTORYK W MUZEUM
Prowadzenie: Antony Polonsky
(Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Brandeis University)
Jonathan Brent (YIVO), Jak YIVO organizuje i wspiera nowe badania nad historią życia żydowskiego w Europie Wschodniej
Edyta Gawron (Uniwersytet Jagielloński), Między uniwersytetem a muzeum
Paweł Machcewicz (Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk), Jak historyk akademicki mierzył się z wyzwaniem tworzenia wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej; jak uwzględnić narrację o Zagładzie w wystawie, która powinna obejmować całość doświadczenia II wojny światowej
Wiktoria Moczałowa (Stowarzyszenie Naukowców i Wykładowców Judaistyki na Uniwersytetach Sefer, Moskwa), Muzea żydowskie w Moskwie
Benjamin Nathans (University of Pennsylvania), Moje doświadczenie jako przewodniczącego Komitetu ds. treści Muzeum Żydowskiego w Moskwie
Lea Prais (Instytut Jad Waszem), Pytania historyka w muzeum
Jonathan Webber (Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków), Żydowskie podróże do Polski. Nowe narracje muzealne i możliwość nowej kontekstualizacji historii żydowskich
19:00
Spacer ścieżką historyczną z Muzeum POLIN do Żydowskiego Instytutu Historycznego i uroczysta kolacja
DZIEŃ 3: ŚRODA 13 MAJA 2015
9:00–10:45
XIX WIEK: BIAŁE PLAMY
Prowadzenie: Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński)
Israel Bartal (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), referat wprowadzający: Epoka nowoczesna w polskim stylu? Ortodoksja, oświecenie, patriotyzm (EN)
Jarosław Hrycak (Lwowski Uniwersytet Narodowy, Ukraiński Uniwersytet Katolicki), Życie po życiu: Iwan Franko i jego żydowskie kontrowersje (EN)
Darius Staliunas (Litewski Instytut Historyczny, Wilno), Nienawiść do Żydów i przemoc antyżydowska na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej (długi wiek XIX) (EN)
Glenn Dynner (Sarah Lawrence College, Bronxville, Nowy Jork), Tradycjonaliści wśród Żydów polskich: brakująca milcząca większość? (EN)
10:45–11:15 przerwa na kawę
11:15–13:00
DYSKUSJA WOKÓŁ GALERII MIĘDZYWOJENNEJ
Prowadzenie: Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski;
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Jarosław)
Wystąpienie opiekuna naukowego galerii:
Samuel Kassow (Trinity College, Hartford, Connecticut), Galeria międzywojenna: opowieść o nadziei i rozczarowaniu (EN)
Komentarz:
Anna Landau-Czajka (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Nie tylko „Mały Przegląd”. Ideały i wartości wychowawcze na łamach żydowskiej prasy dla dzieci i młodzieży (PL)
Gershon Bacon (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), Jedna żydowska ulica? O jedności i braku jedności wśród Żydów polskich w międzywojniu (EN)
Michael Steinlauf (Gratz College, Melrose Park, Pennsylvania), Trudna selekcja: krytyka galerii międzywojennej (EN)
13:00–14:00 przerwa obiadowa
14:00–16:00
OKRES MIĘDZYWOJENNY: KIERUNKI BADAŃ
Prowadzenie: Szymon Rudnicki (Uniwersytet Warszawski)
Katrin Steffen (Universität Hamburg), referat wprowadzający: Kwestionowana polskość: pozycja Żydów w kulturze i społeczeństwie polskim w okresie międzywojennym (EN)
Karen Underhill (University of Illinois, Chicago), POLIN i dojkajt w programach studiów nad historią i kulturą Żydów polskich: postnarodowe podejścia do żydowskiej/polskiej kultury i literatury okresu międzywojennego (EN)
Naomi Seidman (Graduate Theological Seminary, Berkeley),
Rewolucja w imię tradycji: podejścia do badań nad ortodoksyjną edukacją dziewcząt w okresie międzywojennym (EN)
Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Prasa jidysz w międzywojniu jako zwierciadło polskiego żydostwa (stan badań i perspektywy) (PL)
16:00–16:30 przerwa na kawę
16:30–18:30
DYSKUSJA WOKÓŁ GALERII ZAGŁADA
Prowadzenie: Havi Dreyfus (Uniwersytet Tel Awiwu; Instytut Jad Waszem)
Wystąpienia opiekunów naukowych galerii:
Barbara Engelking (Polska Akademia Nauk, Warszawa),
Jacek Leociak (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Narracja historyczna i oryginalne rozwiązania zastosowane w galerii Zagłada (PL)
Komentarz:
Omer Bartov (Brown University, Providence, Rhode Island), Jak współżycie i przemoc międzyetniczna, szczególnie na Kresach Wschodnich, zostały odwzorowane w galerii? (EN)
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (Uniwersytet Jagielloński), Wyzwania nowej historiografii i edukacji o Zagładzie w Polsce (PL)
Saulius Suziedelis (Millersville University, Pennsylvania), Litwin patrzy na wystawę: czego dowiaduje się na temat Holokaustu? (EN)
19:30
WIECZÓR FILMOWY
Mocny człowiek (1929) w reż. Henryka Szaro z muzyką na żywo
Przygoda człowieka poczciwego (1937) w reż. Franciszki i Stefana Themersonów
Wprowadzenie: Joanna Andrysiak (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
DZIEŃ 4: CZWARTEK 14 MAJA 2015
9:00–11:00
ZAGŁADA: WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA BADAWCZE
Prowadzenie: Piotr Wróbel (University of Toronto)
Dan Michman (Instytut Jad Waszem; Uniwersytet Bar Ilan, Izrael), referat wprowadzający: Rozwój polskich studiów nad Zagładą
z perspektywy outsidera (EN)
Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa), Spór o status świadka. Stan badań nad stosunkami polsko-żydowskimi w okresie Zagłady (PL)
Dariusz Libionka (Polska Akademia Nauk, Warszawa; Państwowe Muzeum na Majdanku) Wokół najnowszych badań nad postawami Polaków w obliczu Zagłady (PL)
Daniel Blatman (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), Ponad poglądami i tożsamościami narodowymi: współczesna historiografia Zagłady w Polsce (EN)
11:00–11:30 przerwa na kawę
11:30–13:00
DYSKUSJA WOKÓŁ GALERII POWOJENNEJ
Prowadzenie: Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski)
Wystąpienia opiekunów naukowych galerii:
Helena Datner (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa), Kwestia perspektywy w analizie historycznej i jej znaczenie dla historii współczesnej: przypadek galerii powojennej Muzeum Historii Żydów Polskich (PL)
Stanisław Krajewski (Uniwersytet Warszawski), Jawne i niedopowiedziane założenia w pracy nad częścią powojenną wystawy stałej Muzeum POLIN (PL)
Komentarz:
Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański; Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk), Agresja wobec Żydów w Polsce w latach 1944–1947. Stan badań i ich prezentacja (PL)
Andrzej Paczkowski (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Reakcja historyka na galerię powojenną (PL)
Marci Shore (Yale University), Refleksje na temat historii Żydów polskich w latach powojennych (EN)
13:00–14:00 przerwa obiadowa
14:00–16:00
BIAŁE PLAMY OKRESU POWOJENNEGO
Prowadzenie: Jean-Charles Szurek (Centre National de la Recherche Scientifique, Paryż)
Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg), referat wprowadzajacy: Trudne wybory. Różne tożsamości i wyobrażenia o Polsce wśród Żydów polskich w okresie powojennym
August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa), Żydzi a „żołnierze wyklęci” (PL)
Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Podróże i powroty do Polski w okresie tużpowojennym – wybrane źródła w języku jidysz (PL)
Alina Skibińska (Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, biuro w Warszawie), Protokoły ekshumacji – nieznane i poruszające źródło do badania zbrodni wojennych i tużpowojennych
16:00–16:30 przerwa na kawę
16:30–18:30
OKRĄGŁY STÓŁ: ROLA MUZEUM I ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO W ROZWOJU I POPULARYZACJI BADAŃ
NA TEMAT HISTORII I KULTURY ŻYDÓW POLSKICH
Prowadzenie: Antony Polonsky (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Brandeis University)
Israel Bartal (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), Jonathan Sarna (Brandeis University; National Museum of American Jewish History, Filadelfia), Paul Shapiro (Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie),
Dariusz Stola (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN),
Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa)

Plakat konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja_naukowa_ekran,4703531239.jpg

Program konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/PROGRAM+PL,4703531251.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 27-28 IX 2015
Zgłoszenia: 15 III 2015
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/krakow/call-for-papers-elity-i-przedstawiciele-spolecznosci-zydowskiej-podczas-ii-wojny-swiatowej-1939-1945-krakow,-2728-pazdziernika-2015-r

_______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939–1945)” – Kraków, 27–28 października 2015 (zgłoszenia do 15 marca 2015)

Międzynarodowa konferencja „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939-1945)” organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej, we współpracy z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Głównym celem konferencji jest debata nad funkcjonowaniem elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej. Ma ona stanowić próbę znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu ciągłości elit wojennych z przedwojennymi wzorcami oraz ukazania zmian wynikających z rzeczywistości wojny i okupacji. Istotnym elementem konferencji jest próba zdefiniowania terminu „elity żydowskie”, a także ukazanie stanu badań dotychczas prowadzonych w tym temacie. Głównym założeniem konferencji jest wszechstronne ujęcie historii i roli elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej we wskazanym okresie poprzez prezentację ich dokonań, postaw, zachowań, mentalności oraz mechanizmów postępowania. Temat ten chcemy przedstawić zarówno w ujęciu globalnym, jak też omawiając regionalne przykłady.

Konferencja ma również na celu interdyscyplinarne poszerzenie horyzontu badań we wskazanej tematyce o dziedziny pokrewne historii: socjologię, antropologię, kulturoznawstwo, prawo, etykę oraz psychologię społeczną. Proponujemy przyjęcie szerokiej perspektywy badawczej, w której interesują nas szczególnie następujące zagadnienia:

 • próba zdefiniowania pojęcia „elity żydowskie”, określenie badanej grupy
 • analiza stanu badań
 • źródła do badań nad problematyką elit żydowskich w okresie II wojny światowej
 • analiza porównawcza przedwojennych i wojennych elit żydowskich z uwzględnieniem czynników geograficznych, społecznych, religijnych, kulturowych i statusu majątkowego
 • status elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w kolejnych etapach wojny
 • powstanie „nowych” wojennych elit
 • prezesi i członkowie Judenratu oraz funkcjonariusze OD jako przykłady wojennej elity
 • zróżnicowanie wewnętrzne elit (także pod względem miejsca: elity getta i elity obozowe)
 • obyczaje i życie codzienne elit w okresie II wojny światowej
 • działalność społeczna i kulturalna elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w trakcie okupacji
 • problematyka kolaboracji przedstawicieli elit żydowskich w okresie II wojny światowej (III Rzesza Niemiecka, Generalne Gubernatorstwo, ZSRS)
 • udział elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w strukturach PPR, GL-AL
 • strategie przetrwania elit żydowskich
 • elity i przedstawicieli społeczności żydowskiej w ŻZW, ŻOB
 • elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego
 • w kręgu pomocy dla przedstawicieli społeczności żydowskiej
 • Zagłada elit żydowskich w czasie okupacji
 • powojenne procesy sądowe i rozliczenia
 • losy elit żydowskich po II wojnie światowej
 • postawy elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w ocenie ocalonych z Holokaustu

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.

Przewidujemy wydanie tomu studiów i materiałów.

Obrady konferencji odbywać się będą w języku angielskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne).

Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do 15 marca 2015 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (maksymalnie 500 słów) oraz krótką notkę biograficzną. Do 30 kwietnia 2015 r. poinformujemy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

martyna.gradzka@ipn.gov.pl

martinig@wp.pl

lub:

Martyna Grądzka
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków
Konferencja 2015

Informacje dodatkowe:
tel. (12) 2892063

Więcej informacji pod adresem:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/krakow/call-for-papers-elity-i-przedstawiciele-spolecznosci-zydowskiej-podczas-ii-wojny-swiatowej-1939-1945-krakow,-2728-pazdziernika-2015-r


 • RSS